• Valg av open source rammeverk for tilstandsløst API 

   Kvalvik, Per Christian Bach; Kvernstad, Espen; Moen, Jon Sondre (Bachelor thesis, 2020)
   Det kommer stadig nye teknologier som gjør det enklere å bygge nettsider med separat logikk og brukergrensesnitt. Det kan være vanskelig å velge hvilken teknologi som er best tilpasset forskjellige bruksområder til personlig ...
  • Varmestyring for effektreduksjon 

   Løeng, Matias; Skogen, Sander Lid (Bachelor thesis, 2022)
   Våren 2021 vedtok Olje- og Energi departementet å endre nettleigemodellen basert på NVE sitt forslag. NVE foreslår at nettleiga i større grad må legge til rette for betre utnytting av straumnettet, samt ei rimelegare ...
  • Vessel Doc | Applikasjon for erstatning av papirdokumentasjon om bord i skip 

   Trulsen, Ørjan; Pedersen, Frode Kroknes (Bachelor thesis, 2020)
   I dagens løsning for kvalitetssikring/dokumentering om bord i skip blir skjemaene fylt ut med penn og papir. Formålet med denne rapporten er derfor å utforske ulike alternativer for en digital løsning av papirdokumentasjon ...
  • Vessel Equipment Tracker 

   Hovden, Jørgen; Tennø, Sondre (Bachelor thesis, 2018)
   Rolls-Royce jobber for tiden reaktivt i servicemarkedet, dette er noe de ønsker å forandre, ved å utvikle verktøy for å hjelpe dem til å jobbe mer proaktivt. Programmet vi utviklet oppnår dette ved å la koordinatorene ...
  • Vico: An entity-component-system based co-simulation framework 

   Hatledal, Lars Ivar; Chu, Yingguang; Styve, Arne; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper introduces a novel co-simulation framework running on the Java Virtual Machine built on a software architecture known as the Entity-Component-System. Popularised by games, this architecture favours composition ...
  • Virtual companionship 

   Honningsvåg, Kristian (Master thesis, 2019)
   Mennesker har holdt husdyr i tusenvis av år, og de kan gi både komfort og fungere som en følgesvenn, men det er mange som ikke kan ha et organisk kjæledyr, det være seg på grunn av allergier, restriksjoner påført dem av ...
  • Virtual prototyping system for maritime crane design and operation based on functional mock-up interface 

   Chu, Yingguang; Hatledal, Lars Ivar; Sanfilippo, Filippo; Æsøy, Vilmar; Zhang, Houxiang; Schaathun, Hans Georg (Chapter; Peer reviewed, 2015)
   This paper presents the framework of a virtual prototyping system for the design and simulation of maritime crane operations. By combining the rapid-prototyping approach with the concept of interchangeable interfaces, ...
  • Virtual reality using gesture recognition for deck operation training 

   Strazdinsy, Girts; Skogeng, Pedersen Birger; Zhang, Houxiang; Major, Pierre (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Operation training in simulator environment is an important part of maritime personnel competence building. Offshore simulators provide realistic visualizations which allow the users to immerse within the scenario. However, ...
  • Vision based real-time fish counting, inspection and classification using deep learning 

   Bjørlo-Larsen, Vebjørn (Master thesis, 2021)
   Dagens fisketellere er avhengige av å mate fisk gjennom dedikert utstyr som en del av fisketransporten. Denne oppgaven foreslår et alternativ basert på maskinsyn, som bruker videokamera montert over samlebånd for å telle, ...
  • Visual Analytics for Anomaly Detection in Maritime Big Data 

   Petrichenko, Yevhenii (Master thesis, 2017)
   With the increase of the amount of collected data during each year, comes the need to process and understand it. Maritime domain is steadily integrating more sensors into the ship systems to enable health monitoring, help ...
  • Visual Analytics: A Comprehensive Overview 

   Cui, Wenqiang (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   With the ever-increasing amount of data, the world has stepped into the era of ‘‘Big Data’’. Presently, the analysis of massive and complex data and the extraction of relevant information, have been become essential tasks ...
  • Visual error detection on 3D printing 

   Tomas Paulsen (Bachelor thesis, 2019)
   3D-skriving har blitt meir tilgjengeleg for forbrukarar på grunn av auke av rimelege FDMskrivarar i marknaden. Prosessen med 3D-skriving er ikkje nødvendigvis utan feil. Dei fleste av forbrukarskrivarane har ikkje nokon ...
  • Visualization of Ships in a Mixed-Reality Environment and Automated Situational Awareness using Live AIS Data 

   Fossen, Sindre (Master thesis, 2018)
   Målet med masteroppgaven som har tittel "Visualization of Ships in a Mixed-Reality Environment and Automated Situational Awareness using Live AIS Data" er å utvikle et rammeverk og et system for automatisk situasjonsforståelse ...
  • Voxelizer: an Open Source Voxelization Engine 

   Storhaug, André (Bachelor thesis, 2020)
   Voxelisering er prosessen å konvertere 3D-modeller til volumetrisk data. Hovedmålet med denne oppgaven er å forbedre open-source Voxelizer-motoren, som er skrevet i JavaScript. For å gjøre voxelisering enkelt og tilgjengelig, ...
  • Warehouse robot - GRAB 2.0 

   Storvik, Kevin Moen; Osnes, Peter Holm; Nerhus, Sondre; Overvåg, Alexander Johnsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar sikte på å utvikle og verifisere et konseptdesign for en lagerrobot levert av Currence Robotics. Som et bevis på konseptet beviser konsernet plausibiliteten til designet, og eventuelle mangler og ...
  • Web-based Data Visualization 

   Bruland, Charlotte; Riksheim, Kristian Listou; Svindland, Dag (Bachelor thesis, 2016)
   The purpose of this report is to describe the process of creating web-based data visualization aimed at data collected from maritime operations. The work focuses visualizing data in interactive graphs and illustrations. ...
  • Web-based Scalable Visual Exploration of Large Multidimensional Data Using Human-in-the-Loop Edge Bundling in Parallel Coordinates 

   Cui, Wenqiang; Strazdins, Girts; Wang, Hao (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Visual clutter and overplotting are the main challenges for visualizing large multidimensional data in parallel coordinates, which greatly hampers the recognition of patterns in the data. Although many automatic clustering ...
  • Webapplikasjon for reservasjon av dyrepass 

   Hovlid, Vegard Marvin; Knutsen, Stephan Sørnes (Bachelor thesis, 2016)
   Mange små og store bedrifter sliter med papirmøller som påvirker effektiviteten på tjenesten bedriften tilbyr, samt kan dette slite på motivasjonen for de ansatte. Vi har i samarbeid med Solhaugen Hundepensjonat laget et ...
  • What is Core and What Future Holds for Blockchain Technologies and Cryptocurrencies: A Bibliometric Analysis 

   Nasir, Adeel; Shaukat, Kamran; Khan, Kanwal Iqbal; Hameed, Ibrahim A.; Mahboob, Talha; Luo, Suhuai (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A new era awaits the development of cryptocurrency and blockchain technologies. This study highlights the influential and conceptual aspects of blockchain and cryptocurrency literature with bibliometric analysis. There are ...
  • Whole procedure heterogeneous multiprocessors low-power optimization at algorithm-level 

   Wang, Zhuowei; Xiong, Naixue; Wang, Hao; Cheng, Lianglun; Zhao, Wuqing (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Power consumption reduction is the primary problem for the design and implementation of heterogeneous parallel systems. As it is difficult to make progress in the low-power optimization in the hardware layer to meet the ...