• Damage detection in fish farming nets using video analysis. 

   Bjørlo-Larsen, Vebjørn; Skeide, Endre Slettemark (Bachelor thesis, 2019)
   I dagens oppdrettsnæring er det et stort fokus på å ta i bruk ny teknologi for å automatisere industrien. Et av selskapene som bidrar til dette er Stranda Prolog AS, som er oppdragsgiveren for denne bacheloroppgaven. Stranda ...
  • Dashboard for flåtestyring 

   Harmankaya, Yusuf.; Hammerseth, Kjetil (Bachelor thesis, 2021)
   Bøstrand Transport i Ørsta driver med langtransport av varer og gods. De har og også kranbiler og driver med container- og spesialtransport. Transportoppdragene er derfor varierte, men for det meste går det i ordinær ...
  • Data acquisition system for fault detection of guard rails 

   Theisen,Ole Thomas Norbye; Trømborg,Torbjørn (Bachelor thesis, 2021)
   Rekkverkinspeksjon er i dag en tidkrevende oppgave. Inspeksjonen blir utført ved visuell undersøkelse av rekkverket, og personen som undersøker må være opplært for å kunne identifisere feil på rekkverket.Vår oppdragsgiver ...
  • Data Aggregation, Processing and Visualisation 

   Fagralon, Rune; Sørdal, Tor-Arne; Eidsheim, Henning (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bachelor-oppgaven er skrevet av tre studenter som går automasjonsingeniør-studiet ved NTNU i Ålesund. Prosjektet ble gjennomført i vår-semesteret 2019. Oppgaven ble gitt av Seaonics, som er et selskap som leverer ...
  • Data and knowledge manangement in field studies A case for semantic technologies 

   Schaathun, Hans Georg; Tran, Que; Tollefsen, Mikael; Gernez, Etienne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Ship design is a knowledge-intensive industry. To design safe ship systems for demanding operations, there is an increasing need for comprehensive knowledge of the operational context. Field studies is an important source ...
  • Data Device Control 

   Rogne, Kristoffer; Nygård, Erik Haram; Todal, Thomas Skarshaug (Bachelor thesis, 2018)
   Digitalisering av hverdagen er i full sving, og mange av produktene du kan få kjøpt i dag kan kobles til internettet på en eller annen måte. Utfordringen er å få en lett tilgjengelig sentral der du kan styre det som er ...
  • Data Version Control for Relational Databases: Small and Start-up Business Perspective 

   Strazdins, Girts (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Data-related businesses is an emerging trend in the recent decade. However, the availability and amount of information make it difficult to ensure quality in terms of data fusion and version control. Completely automated ...
  • Data-Driven Maritime Processes Management Using Executable Models 

   Richta, Tomáš; Wang, Hao; Osen, Ottar; Styve, Arne; Janoušek, Vladimír (Journal article, 2018)
   In this paper we describe a decision support system for maritime traffic and operations, based on formal models and driven by data from the environment. To handle the complexity of system description, we work with a ...
  • Deep learning for fault detection of guardrails 

   Sedighi, Basir (Master thesis, 2020)
   Mennesker er uendelig flinke til å trekke ut informasjon fra bilder i kompleks natur å finne og klassifisere et objekt. I løpet av de siste årene har algoritmer og metoder blitt presentert for å gjøre det samme. Avanserte ...
  • Den tause kunnskapen i IT-studia 

   Schaathun, Hans Georg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Michael Polanyi er kjend for omgrepet taus kunnskap. Han viste at me ofte veit meir enn me kan fortelja. Dette ser me tydleg i profesjonsstudia. Studentane treng ein praktisk kompetanse som førelesarane slit med å setja ...
  • Design og produksjon av autonom drone 

   Roset, Espen Tømmerstøl; Remøy, Håvard Gausemel (Bachelor thesis, 2022)
   Denne rapporten omhandler vår utførelse av bacheloroppgave nr.25,Design, bygging og regulering av autonom drone. Gruppen tok utgangspunkt i et eksisterende design, tilpasset dette og produserte en drone med gode flygeegenskaper. ...
  • Detecting face presentation attacks in mobile devices with a patch-based CNN and a sensor-aware loss function 

   Almeida, Waldir; Andaló, Fernanda; Padilha, Rafael; Bertocco, Gabriel; Dias, William; Torres, Ricardo Da Silva; Wainer, Jacques; Rocha, Anderson (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   With the widespread use of biometric authentication comes the exploitation of presentation attacks, possibly undermining the effectiveness of these technologies in real-world setups. One example takes place when an impostor, ...
  • Detecting Road Surface Distress using Deep Learning 

   Gustafsson, Eirik Gribbestad; Steinnes, Ole-Martin Hagen; Løken, Sivert (Bachelor thesis, 2019)
   Ifølge Statistisk Sentralbyrå finnes det totalt sett 54 899 km fylkes- og riksveier som Statens vegvesen er ansvarlig for å vedlikeholde. Dette er en kostbar og tidkrevende oppgave. Hvert år blir kamerabiler sendt ut for ...
  • Detection and Classification of Moving Vehicle From Video Using Multiple Spatio-Temporal Features 

   Wang, Yu; Ban, Xiaojuan; Wang, Huan; Wu, Di; Wang, Hao; Yang, Shouqing; Liu, Sinuo; Lai, Jinhui (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The information acquisition and automatic processing technology based on visual surveillance sensors in intelligent transportation system (ITS) has become an important application field of computer vision technology. The ...
  • Detection of Water Safety Conditions in Distribution Systems Based on Artificial Neural Network and Support Vector Machine 

   Mohammed, Hadi; Hameed, Ibrahim A.; Seidu, Razak (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This study presents the development of artificial neural network (ANN) and support vector machine (SVM) classification models for predicting the safety conditions of water in distribution pipes. The study was based on 504 ...
  • Developing waypoint navigation and buoy detection using YOLO for an autonomous surface vessel 

   Stava, Magnus; Gaasholt, Markus Grorud; San, Kaung Htet (Bachelor thesis, 2021)
   Autodrone 2021 er en årlig konkurranse arrangert i Horten. Den har som mål å etablere og styrke den maritime utdanningen nasjonalt. Av den grunn ønsker NTNU Ålesund å ha en tilstedeværelse i konkurransen og følgende rapport ...
  • Development of a Field Robot Platform for Mechanical Weed Control in Greenhouse Cultivation of Cucumber 

   Heravi, Amid; Ahmad, Desa; Hameed, Ibrahim A.; Shamshiri, Redmond Ramin; Balasundram, Siva K.; Yamin, Muhammad (Chapter, 2019)
   A prototype robot that moves on a monorail along the greenhouse for weed elimination between cucumber plants was designed and developed. The robot benefits from three arrays of ultrasonic sensors for weed detection and a ...
  • Development of adaptive locomotion of a caterpillar-like robot based on a sensory feedback CPG model 

   Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang; Zhang, Jianwei; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This paper presents a novel Control mechanism for generating adaptive locomotion of a caterpillar-like robot in complex terrain. Inspired by biological findings in studies of the locomotion of the lamprey, we employ sensory ...
  • Development of ROV for aquaculture inspection platform 

   Paulsen, Tony; Henriksen, Petter (Bachelor thesis, 2022)
   Dette prosjektet gikk ut på å lage en ny og forbedret prototype av en ROV som skal integreres i aquakultur inspeksjons platformen. Utviklingen vår brukte erfarinengene og de gode løsningene fra tidligere ROV prosjekt dette ...
  • Digital art application development: A project to increase motivation in systems development courses for bachelor students in computer engineering 

   Karlsen, Anniken Th; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In this demonstration, we present some in-progress results of using digital art application development as an example of entertainment computing for increasing motivation and participation in a computer engineering ...