Now showing items 131-150 of 545

  • Damage detection in fish farming nets using video analysis. 

   Bjørlo-Larsen, Vebjørn; Skeide, Endre Slettemark (Bachelor thesis, 2019)
   I dagens oppdrettsnæring er det et stort fokus på å ta i bruk ny teknologi for å automatisere industrien. Et av selskapene som bidrar til dette er Stranda Prolog AS, som er oppdragsgiveren for denne bacheloroppgaven. Stranda ...
  • Dashboard for flåtestyring 

   Harmankaya, Yusuf.; Hammerseth, Kjetil (Bachelor thesis, 2021)
   Bøstrand Transport i Ørsta driver med langtransport av varer og gods. De har og også kranbiler og driver med container- og spesialtransport. Transportoppdragene er derfor varierte, men for det meste går det i ordinær ...
  • Data acquisition system for fault detection of guard rails 

   Theisen,Ole Thomas Norbye; Trømborg,Torbjørn (Bachelor thesis, 2021)
   Rekkverkinspeksjon er i dag en tidkrevende oppgave. Inspeksjonen blir utført ved visuell undersøkelse av rekkverket, og personen som undersøker må være opplært for å kunne identifisere feil på rekkverket.Vår oppdragsgiver ...
  • Data Aggregation, Processing and Visualisation 

   Fagralon, Rune; Sørdal, Tor-Arne; Eidsheim, Henning (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bachelor-oppgaven er skrevet av tre studenter som går automasjonsingeniør-studiet ved NTNU i Ålesund. Prosjektet ble gjennomført i vår-semesteret 2019. Oppgaven ble gitt av Seaonics, som er et selskap som leverer ...
  • Data Analysis and Prediction of Turbine Failures Based on Machine Learning and Deep Learning Techniques 

   Qaiser, Muhammad Talal (Master thesis, 2023)
   Turbines, the backbone of numerous industries for power generation, assume a critical role in ensuring seamless operations and a continuous power supply to the system. Their uninterrupted working conditions and performance ...
  • Data and knowledge manangement in field studies A case for semantic technologies 

   Schaathun, Hans Georg; Tran, Que; Tollefsen, Mikael; Gernez, Etienne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Ship design is a knowledge-intensive industry. To design safe ship systems for demanding operations, there is an increasing need for comprehensive knowledge of the operational context. Field studies is an important source ...
  • Data Device Control 

   Rogne, Kristoffer; Nygård, Erik Haram; Todal, Thomas Skarshaug (Bachelor thesis, 2018)
   Digitalisering av hverdagen er i full sving, og mange av produktene du kan få kjøpt i dag kan kobles til internettet på en eller annen måte. Utfordringen er å få en lett tilgjengelig sentral der du kan styre det som er ...
  • Data Version Control for Relational Databases: Small and Start-up Business Perspective 

   Strazdins, Girts (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Data-related businesses is an emerging trend in the recent decade. However, the availability and amount of information make it difficult to ensure quality in terms of data fusion and version control. Completely automated ...
  • Data-Driven Maritime Processes Management Using Executable Models 

   Richta, Tomáš; Wang, Hao; Osen, Ottar; Styve, Arne; Janoušek, Vladimír (Journal article, 2018)
   In this paper we describe a decision support system for maritime traffic and operations, based on formal models and driven by data from the environment. To handle the complexity of system description, we work with a ...
  • Decision Transparency for enhanced human-machine collaboration for autonomous ships 

   Madsen, Andreas Solnørdal; Brandsæter, Andreas; Aarset, Magne Vollan (Chapter, 2023)
   Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) are quickly emerging as a gamechanging technology in various parts of the world. They can be used for a wide range of applications, including cargo transportation, oceanographic ...
  • Deep Ensemble Learning for the Automatic Detection of Pneumoconiosis in Coal Worker’s Chest X-ray Radiography 

   Devnath, Liton; Luo, Suhuai; Summons, Peter; Wang, Dadong; Shaukat, Kamran; Hameed, Ibrahim A.; Alrayes, Fatma S. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Globally, coal remains one of the natural resources that provide power to the world. Thousands of people are involved in coal collection, processing, and transportation. Particulate coal dust is produced during these ...
  • Deep learning for fault detection of guardrails 

   Sedighi, Basir (Master thesis, 2020)
   Mennesker er uendelig flinke til å trekke ut informasjon fra bilder i kompleks natur å finne og klassifisere et objekt. I løpet av de siste årene har algoritmer og metoder blitt presentert for å gjøre det samme. Avanserte ...
  • Deep Learning for Low-Resource and Morphology-Rich Language Processing 

   Sun, Mengtao (Doctoral theses at NTNU;2023:50, Doctoral thesis, 2023)
   Since data-driven Natural Language Processing (NLP) approaches emerged in the late 60s, many practical applications have been proposed, such as automatic sentiment analyzers and named entity recognizers. Today, the robust ...
  • Deep Privacy based Face Anonymization for Smart Cities 

   Hassan, Muhammad Umair; Stava, Magnus; Hameed, Ibrahim A (Journal article, 2023)
   Interest in privacy has increased due to the public’s increased attention given to it by the introduction of the EU’s GDPR. The number of images containing identifiable features has multiplied dramatically in an increasingly ...
  • Deformable Body Based Salmon Model - For iterative development and testing of equipment within Isaac Sim 

   Glomsrud Andreas (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven utnyttes Isaac Sim sin kapasitet for ”Soft Body” simulering for ˚a lage en robust og dynamisk modell av Fisk. Modellen er delvis basert p˚a tidligere kunnskap innhentet under arbeid utført i løpet av ...
  • Den lille burger fabrikken 

   Vederhus, Vinjar; Tomasgard, Olai; Ustad, Håkon (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tok for seg utvikling av et sammensatt mekatronisk system for automatisk produksjon av ferskmat. Det ble utviklet moduler for produksjon og montasje av en hamburger fra råvarer - med steking av farse, ...
  • Den tause kunnskapen i IT-studia 

   Schaathun, Hans Georg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Michael Polanyi er kjend for omgrepet taus kunnskap. Han viste at me ofte veit meir enn me kan fortelja. Dette ser me tydleg i profesjonsstudia. Studentane treng ein praktisk kompetanse som førelesarane slit med å setja ...
  • Design and Implementation of a Microservices-Based Digital Twin Architecture 

   Hajnoruzi, Farhad (Master thesis, 2023)
   Digitale tvillinger gjør det mulig for informert beslutningstaking basert på komplekse simuleringer og prediktiv analyse ved å forbinde de digitale og fysiske verdener. Digitale tvillinger trenger arkitekturer som opprettholder ...
  • Design and Stability Analysis of Sliding Mode Controller for Non-Holonomic Differential Drive Mobile Robots 

   Azar, Ahmad Taher; Abed, Azher M.; Abdul-Majeed, Farah Ayad; Hameed, Ibrahim A.; Jawad, Anwar Ja’afar Mohamad; Abdul-Adheem, Wameedh Riyadh; Ibraheem, Ibraheem Kasim; Kamal, Nashwa Ahmad (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This paper presents a novel extended state observer (ESO) approach for a class of plants with nonlinear dynamics. The proposed observer estimates both the state variables and the total disturbance, which includes both ...
  • Design og produksjon av autonom drone 

   Roset, Espen Tømmerstøl; Remøy, Håvard Gausemel (Bachelor thesis, 2022)
   Denne rapporten omhandler vår utførelse av bacheloroppgave nr.25,Design, bygging og regulering av autonom drone. Gruppen tok utgangspunkt i et eksisterende design, tilpasset dette og produserte en drone med gode flygeegenskaper. ...