Recent Submissions

 • Active Perception for 3D Reconstruction of Objects based on RGB-D images and Deep Reinforcement Learning 

  Mikkel Svagård (Master thesis, 2019)
  3D rekonstruksjon av objekter har, med framgangen innnen datasyn, blitt en integral komponent i et bredt mangfold av felter. Active vision (aktiv datasyn), som er 3D rekonstruksjon ved hjelp av kameraer montert til robotarmer, ...
 • Training neurosurgeons in Augmented Reality 

  Anderson, Henrik Bjelke; Børresen, Thomas (Master thesis, 2019)
  Målet med denne studien er å se hvordan Augmented Reality kan bli brukt til å trene og lære opp neurologer og neurokirurger i en nylig utviklet prosedyre kalt SPGblock. Prosedyren er utviklet på St. Olavs Universitetssykehus ...
 • Development of a Configurable Well Montage - Managing Industry Complexity and Information Overload 

  Einarson, Robert; Fredriksen, Nicolai (Master thesis, 2019)
  Den stadig økende digitaliseringen skjer gjennom alle bransjer. Mengden data vokser i eksponentiell hastighet. Det medfører en informasjonsmengde som overskrider hva en klarer behandle, noe som utgjør et behov for nye og ...
 • Rethinking Artificial Intelligence and Large Scale Machine Learning 

  Kristoffer Thorset (Master thesis, 2019)
  Mens forventningene til kunstig intelligens er høye, sliter bedriftene med å utnytte AI's evner i operasjonelt. Til tross for vesentlige teknologiske fremskritt - spesielt demringen av dyp læring – virker det som AI aldri ...
 • Implementing a digital toolkit for organizational transformation in a growing enterprise 

  Kjensmo, Karsten (Master thesis, 2019)
  Digitale verktøysett og prosessen av å implementere dem er et fenomen i stødig vekst i organisatoriske strukturer både i den private og den offentlige sektor. Det finnes et sett med digitale verktøy som løser forskjellige ...
 • Visualizing climate change in Virtual Reality to provoke behavior change 

  Warvik, Magnus Winther (Master thesis, 2019)
  Klimaendringer er et viktig samfunnsproblem, både globalt og lokalt. Målet med denne undersøkelsen er å diskutere bruk av en Virtual Reality-applikasjon (VR) som et verktøy for å lage empati og endre miljøadferd blant ...
 • Forfatting og Prosedyrisk Modellering av Terreng og Landdekke med cGANs 

  Lystrup, Asbjørn Fintland (Master thesis, 2019)
  Modellering av virtuelle landskap kan være en utfordrende og tidkrevende prosess som ofte mangler god brukerkontroll, både for menneskeforfattere og for prosedyriske modelleringsmetoder. Jeg presenterer en metode for å ...
 • Speeding up mesh descriptors byimplementing them on the GPU 

  Brenna, Hans (Master thesis, 2019)
  3D egenskapsbeskrivelser er en måte å skape punkt-til-punkt korrespondanse mellom forskjellige overflater. De brukes derfor i en rekke applikasjoner innenfor visuell datababehandling. Ytelsen til disse applikasjonene er ...
 • 

  Ervum, Johannes Grindal (Master thesis, 2019)
  This thesis is motivated by an idea at Compusoft—a software company that develops a computer-aided design program to design kitchens. The idea is to reuse existing designs so that the system can propose possible solutions ...
 • A digital game using collaborative storytelling to help children practice empathy 

  Engebak, Ina-Marie Hansen (Master thesis, 2019)
  Kontekst:​ Forskning viser at gode sosiale og emosjonelle ferdigheter er korrelert med større grad av lykke, høyere selvtillit, og en bedre evne til å opprettholde relasjoner. Historiefortelling er vist å være en effektiv ...
 • Training neurosurgeons in Augmented Reality 

  Anderson, Henrik Bjelke; Børresen, Thomas (Master thesis, 2019)
  Målet med denne studien er å se hvordan Augmented Reality kan bli brukt til å trene og lære opp neurologer og neurokirurger i en nylig utviklet prosedyre kalt SPGblock. Prosedyren er utviklet på St. Olavs Universitetssykehus ...
 • Building Blocks for Gamification in the Digital School 

  Trustrup, Sigrid R.; Kjeserud, Ole-Alexander R. (Master thesis, 2019)
  I et forsøk på å finne måter utdanning kan bli forbedret på ved hjelp av teknologi, har denne masteroppgaven funnet flere spillifiseringselementer, pedagogiske teknikker og digitale oppgaveformater med potensiale. En ...
 • Building Blocks for Gamification in the Digital School 

  Trustrup, Sigrid R.; Kjeserud, Ole-Alexander R. (Master thesis, 2019)
  I et forsøk på å finne måter utdanning kan bli forbedret på ved hjelp av teknologi, har denne masteroppgaven funnet flere spillifiseringselementer, pedagogiske teknikker og digitale oppgaveformater med potensiale. En ...
 • Development of a Configurable Well Montage - Managing Industry Complexity and Information Overload 

  Einarson, Robert; Fredriksen, Nicolai (Master thesis, 2019)
  Den stadig økende digitaliseringen skjer gjennom alle bransjer. Mengden data vokser i eksponentiell hastighet. Det medfører en informasjonsmengde som overskrider hva en klarer behandle, noe som utgjør et behov for nye og ...
 • FishNet: A Unified Embedding For Salmon Recognition 

  Meidell, Espen; Sjøblom, Edvard Schreiner (Master thesis, 2019)
  Dagens metoder for markering og sporing av oppdrettslaks baserer seg p˚a fysisk kontakt med fisken. Denne prosessen er b˚ade ineffektiv, stressende og potensielt skadelig for laksen. Bruken av dyp læring har de siste ˚arene ...
 • Approximating Global Illumination with Real-Time Ambient Occlusion 

  Fedai Larsen, Daniel (Master thesis, 2019)
  Å tilnærme global illuminasjon har lenge vært et problem sanntids applikasjoner som spill har prøvd å løse effectivt. I mange år har de beste og mest effektive teknikkene vært omgivende okklusjon algortimer basert i ...
 • Security and Measurement Stability in the Climbing Mont Blanc Online Judge 

  Pedersen, Ole Kristian Eidem (Master thesis, 2019)
  Energy consumption is increasing alongside the need for performance for super- computers and small, mobile computing devices alike. In order to increase energy- efficency and performance, energy-constrained platforms are ...
 • StarVR: Star Coordinates and kNN configuration in Virtual Reality 

  Andersen, Johannes (Master thesis, 2019)
  Denne masteroppgaven ønsker å undersøke muligheten til å bruke virtuell virkelighet som et verktøy for å visualisere og samhandle med flerdimensjonale data representert som Star Coordinates og bruke den resulterende ...
 • Segmented Stator of a PM Machine with Concentrated Windings 

  Husebø, Marta Karoline (Master thesis, 2019)
  Fremtidens energisystem kommer til å bære preg av en større andel fornybare energikilder. Dette medfører mindre fleksibilitet i systemet, som da må kompenseres for med for eksempel largring av energi eller oppgradering av ...
 • Jordfeil i Spolejordet Regionalnett. 

  Særen, Morten Paulsen (Master thesis, 2019)
  En forenklet modell av Nordnettet er etablert i programvaren ATP Draw. Modellen er designet for å analysere jordfeilstrømmer, spenning og resonanskurve. Den er bygd opp slik at man selv kan stille inn spoleinnstillingene ...

View more