Recent Submissions

 • TRP: A Foundational Platform for High-Performance Low-Power Embedded Image Processing 

  Jahre, Magnus; Millet, Philippe (Chapter, 2021)
  Embedded image processing systems face stringent and conflicting constraints which commonly result in developers overly specialising systems to the problem-at-hand. In other words, they give priority to efficiency, which ...
 • STHEM: Productive Implementation of High-Performance Embedded Image Processing Applications 

  Jahre, Magnus (Chapter, 2021)
  Developing embedded image processing systems is challenging, and one key reason is that they face a rich set of (conflicting) constraints. The challenge is further exacerbated by the need to deliver the product to the ...
 • Autotuning Benchmarking Techniques: A Roofline Model Case Study 

  Tørring, Jacob; Meyer, Jan Christian; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Peak performance metrics published by vendors often do not correspond to what can be achieved in practice. It is therefore of great interest to do extensive benchmarking on core applications and library routines. Since ...
 • LS-CAT: A Large-Scale CUDA AutoTuning Dataset 

  Lars, Bjertnes; Tørring, Jacob; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The effectiveness of Machine Learning (ML) methods depend on access to large suitable datasets. In this article, we present how we build the LS-CAT (Large-Scale CUDA AutoTuning) dataset sourced from GitHub for the purpose ...
 • A Robust Circuit and Controller ParametersIdentification Method of Grid-Connected VoltageSource Converters Using Vector Fitting Algorithm 

  Zhou, Weihua; Torres Olguin, Raymundo E.; Göthner, Fredrik T. B. W.; Beerten, Jef; Zadeh, Mehdi; Wang, Yanbo; Chen, Zhe (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This article presents a vector fitting (VF) algorithmbased robust circuit and controller parameters identification method for grid-connected voltage source converters (VSCs). The dq-domain impedance frequency responses ...
 • Stumpons are non-conservative traveling waves of the Camassa–Holm equation 

  Galtung, Sondre Tesdal; Grunert, Katrin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  It is well-known that by requiring solutions of the Camassa–Holm equation to satisfy a particular local conservation law for the energy in the weak sense, one obtains what is known as conservative solutions. As conservative ...
 • Autotuning CUDA: Applying NLP Techniques to LS-CAT 

  Bjertnes, Lars; Tørring, Jacob Odgård; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The abstract relation between hardware parameters and program performance makes setting program parameters a difficult task. Without autotuning, software can miss low-level optimizations, resulting in lower performance. ...
 • Systematic literature review on health effects of playing Pokémon Go 

  Wang, Alf Inge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Pokémon Go is one of the most successful mobile games of all time and has motivated its users to become physically active, socialize, and spend more time outdoors. There have been published some systematic literature reviews ...
 • BAT: A Benchmark suite for AutoTuners 

  Sund, Ingunn; Kirkhorn, Knut Aasgaard; Tørring, Jacob Odgård; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  An autotuner takes a parameterized code as input and tries to optimize the code by finding the best possible values for a given architecture. To our knowledge, there are currently no standardized benchmark suites for ...
 • WebEx and Poor Network Quality 

  Indergaard, Mia Grav; Ji, Siyang Emily (Bachelor thesis, 2022)
  Bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene i forbindelse med korona-pandemien. Samfunnssituasjonen medførte for mange et plutselig behov for å kunne kommunisere og samarbeide med andre i sanntid uten å måtte møtes fysisk. ...
 • En kort innføring i tidsrekker og en sammenligning av ARIMA, SARIMA, SVR og LSTM 

  Hegg, Knut Eriksen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne teksten er bygd opp i to hoveddeler. Den første delen er en teoretisk en, og vil handle om: (1) tidsrekker og viktige begreper innen tidsrekkeanalyse; (2) litt av teorien bak fire tidsrekkemodeller, nemlig Autoregressive ...
 • Fourier series and Hilbert spaces 

  Kim, Jeongmin (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven gir en oversikt over konvergensen av Fourier-serier og dens anvendelse i Hilbert-rom sammen med to kjerner, Dirichlet-kjernen og Fejér-kjernen. Nødvendige teoremer som konvergenssetningen, Bessels ...
 • Computationally Efficient Spatial Statistics with Stochastic Differential Equations 

  Pettersen, Martin Emil (Bachelor thesis, 2022)
  The Matérn covariance is a much used covariance function for spatial modelling using Gaussian random fields. One problem involving this model is that as the number of observations grow larger, the time it takes to perform ...
 • The Serre Spectral Sequence 

  Mwamba, Chileshe (Bachelor thesis, 2022)
  Målet med denne Bacheloren er å presentere en konstruksjon av spektral følger og eksempler der forskjellige egenskaper av spektral følger brukes til å løse diverse problemer i algebraisk topology.
 • An Introduction to Discrete Morse Theory 

  Stene, Nils Mork (Bachelor thesis, 2022)
  Vi presenterer en introduksjon til diskret Morse teori, hvor vi starter med å definere simplisialkomplekser og fortsetter med diskrete Morse-funksjoner og induserte gradientvektorfelt. Vi lærer hvordan vi lager den ene fra ...
 • Two-sided p-values for a non-symmetric distribution of test statistics 

  Dåsvand, Mathias (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven undersøkes ulike måter å beregne p-verdier for en tosidig hypotesetest hvor testobservatoren har en usymmetrisk sannsynlighetsfordeling. Først gis en kort introduksjon til statistiske begreper før Fishers ...
 • The Spanier-Whitehead category 

  Barjaktarevic, Daria (Bachelor thesis, 2022)
  Vi går gjennom konstruksjonen av Spanier-Whitehead kategorien, og viser at den er triangulert.
 • Nerveteoremet i det endelege, kompakte og konvekse tilfellet i ℝⁿ 

  Lilleheie, Håvard Skjetne (Bachelor thesis, 2022)
  Topologisk dataanalyse er eit fagfelt der ein brukar abstrakte topologiske verktøy til å rekna seg fram til «forma» til data, og i denne teksten så viser eg eit sentralt teorem i topologisk dataanalyse, kalla for ...
 • Videreutvikling og testing av tobeinet robotprototype 

  Au, Knut Harald Gabow; Løvø, Tove Ingeborg; Sundelin, Karl Magnus; Sæbjørnsen, Tor Berge (Bachelor thesis, 2022)
  Rapporten omhandler en underaktuert tobeinet robotprototype, dens tilknyttede komponenter og programvare gjennom vårt bachelorprosjekt våren 2022. Bilde av roboten sees i figur 3.1. Oppgaven bygger videre på tre tidligere ...
 • Kan IT-funksjonens form i lys av Bimodal IT, danne et grunnlag for adopsjon av skybasert ERP? 

  Eleftheriadis, Alexander Johnsen; Sandtrø, Konrad (Bachelor thesis, 2022)
  IT er i konstant endring, og digitalisering utfordrer hvordan IT skal bli organisert i næringslivet. Den tradisjonelle IT avdeling har blitt mer separert fra resten av organisasjonen og har tidligere kun jobbet med drift ...

View more