Recent Submissions

 • Machine Translation in Low-Resource Languages by an Adversarial Neural Network 

  Sun, Mengtao; Wang, Hao; Pasquine, Mark; Abdelfattah Abdelhameed, Ibrahim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Existing Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) Neural Machine Translation (NMT) shows strong capability with High-Resource Languages (HRLs). However, this approach poses serious challenges when processing Low-Resource Languages ...
 • Point Cloud Acquisition and Analysis for Guard Rail Measurements 

  Steinnes, Ole-Martin Hagen (Master thesis, 2021)
  Veirekkverk er et viktig sikkerhetstiltak på våre veier. I 2020 publiserte Statens vegvesen en studie om norske veier. Den viste at feil, mangler og avvik i rekkverk var en medvirkende faktor i 11% av dødsulykkene i 2019. ...
 • Identification of salient iconography features in artwork analysis 

  Pinciroli Vago, Nicolò Oreste (Master thesis, 2021)
  Ikonografi studerer det visuelle innholdet i kunstverk ved å vurdere temaene som er portrettert i dem, og deres representasjon. Computer Vision har blitt brukt til å identifisere ikonografifag i malerier og Convolutional ...
 • Vision based real-time fish counting, inspection and classification using deep learning 

  Bjørlo-Larsen, Vebjørn (Master thesis, 2021)
  Dagens fisketellere er avhengige av å mate fisk gjennom dedikert utstyr som en del av fisketransporten. Denne oppgaven foreslår et alternativ basert på maskinsyn, som bruker videokamera montert over samlebånd for å telle, ...
 • A multiple-output hybrid ship trajectory predictor with consideration for future command assumption 

  Kanazawa, Motoyasu; Skulstad, Robert; Li, Guoyuan; Hatledal, Lars Ivar; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Onboard sensors contribute to data-driven understanding of complex and nonlinear ship dynamics in real time. By using sensors, precise ship trajectory prediction plays a key role in intelligent collision avoidance. A hybrid ...
 • Smart Waste Management System as a Sustainable Social Enterprise Model 

  Nasar, Wajeeha; Hameed, Ibrahim A.; Giarre, Laura (Chapter, 2021)
  Smart and sustainable solid waste management in metropolises with systemic methods and other environmental issues are important factors in the development of urban management and circular economy. Extensive progress has ...
 • A code-compliance assessment tool for fire prevention measures in educational facilities 

  Salaheldin, Mohammad H.; Hassanain, Mohammad A.; Hamida, Mohammad B.; Ibrahim, Ahmed (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Purpose This research presents the applicable international fire code requirements for educational facilities, in a comprehensive manner, and the findings of a case study to assess the level of compliance with these ...
 • Linking partnering success factors to project performance - Findings from two nation-wide surveys 

  Nevstad, Kristina; Madsen, Tage Koed; Eskerod, Pernille; Aarseth, Wenche Kristin; Karlsen, Anniken Th; Andersen, Bjørn Sørskot (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  In this article we present findings from an investigation into the influence of partnering success factors on multi-partner projects’ abilities to meet time schedule, budget, and technical specifications. Our findings are ...
 • Genset scheduling in a redundant electric power system for an offshore vessel using mixed integer linear programming 

  Thorat, Laxminarayan; Skjetne, Roger; Osen, Ottar (Journal article, 2021)
  This paper proposes several schemes for optimal scheduling of power producers in a shipboard power system for a typical offshore supply vessel, having a multiple number of possibly varying capacity gensets. The proposed ...
 • Work-in-Progress: An agile approach to formative assessment in higher education 

  Skrede, Aleksander Larsen; Bjelland, Øystein; Honoré-Livermore, Evelyn (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Formative assessment is part of a learning process in which the teacher continuously monitors students' learning and provides feedback intended to let students themselves reflect upon what they have learned and where they ...
 • Synthetic Datasets and Object Detection for Low Volume Product Assembly 

  Gustafsson, Eirik Gribbestad (Master thesis, 2021)
  I tradisjonelle industrier med lite volum er kostnadene ved å innføre automatisering vanligvis høyere enn ved bruk av manuelt arbeid. Derfor er det mye skepsis mot automatisering. Dette arbeidet undersøker noen av ...
 • Digital Twin for Walkability Assessment in City Planning 

  Longva, Bjørnar (Master thesis, 2021)
  En gangbar by er noe som er viktig for fremtidens velstand, helse og bærekraft. Det er gjort mye forskning i området, og flere byer har utviklet tiltak for å bli mer gangbare. Denne oppgaven introduserer utviklingen av et ...
 • Digitizing a game of chess using image analysis 

  Flåm, Tommy; Skjong, Jan Olav; Grøtta, Olav Andreas (Bachelor thesis, 2021)
  Sjakk er et gammelt og tradisjonelt spill som har blitt spilt på samme måte i hundrevis av år, men måten sjakk blir sett på og analysert har blitt forandret fundamentalt de siste årene. Digitalisering av sjakk er i dag ...
 • Robotic Process Automation 

  Giske Hagen, Anders (Bachelor thesis, 2021)
  Dette prosjektet startet med at jeg hadde en god ide for å strukturere e-postene vi får om kunder som ‘går ned’- mister forbindelsen. Jeg har utviklet både en nettside og programmert en robot til å lese e-posten og plassere ...
 • Prototyping av gripemodul og objektgjenkjenningssystem for automatisk sortering av gjenbrukskasser 

  Indrelid, Anders Holsæter; Dyb, Tom Erik Flaaen; Huse, Brage (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven omhandler utviklingsløpet fra konseptidé til en ferdig prototype for automatisk sortering av gjenbrukskasser brukt i matindustrien, dette ved bruk av en gripemodul og objektgjennkjenning. Disse kassene blir ...
 • Warehouse robot - GRAB 2.0 

  Storvik, Kevin Moen; Osnes, Peter Holm; Nerhus, Sondre; Overvåg, Alexander Johnsen (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar sikte på å utvikle og verifisere et konseptdesign for en lagerrobot levert av Currence Robotics. Som et bevis på konseptet beviser konsernet plausibiliteten til designet, og eventuelle mangler og ...
 • Laststyring for å redusere nettbelastning 

  Humlen, Fredrik; Samset, Einar (Bachelor thesis, 2021)
  I denne bacheloroppgaven blir det undersøkt løsninger for å redusere effekttopper i strømforbruket til forskjellige bygg. Oppgaven er gitt av Norconsult. De har bistått med informasjon som gjør at det kunne ses på løsninger ...
 • New electric module for Interwell P&A 

  Eldevik, Terje; Maaseide Sæther, Markus (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven har vært startem på et større project for ny thermite antenningsmodule. Har i fokusert på en antenningsprosessen og sammenlignet to antenningshylser. Prosjekte er igangsatt av Interwell P&A som har vært ...
 • Improving open-air museum experience through immersive virtual reality 

  Aure, Trine Gaaseide (Master thesis, 2021)
  Målet med denne oppgaven er å forbedre opplevelsen til besøkende på et friluftsmuseum ved hjelp av oppslukende virtuell virkelighet. Dette legger til rette for utforskning som normalt ikke ville være mulig, da bygningen ...
 • Light Column System 

  Hagen, Gustav Sørdal; Buljo, Ole Jørgen Klemetsen; Alvestad, Per-Stian (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven består av forskning og utvikling av et Lyskolonne System (LCS) for Vard Electro AS. LCS er en samling av lyd- og optisk varslingssystem for alarmer om bord i fartøy, og er plassert i bråkete områder av ...

View more