Nye registreringer

 • Smart Sole - Prevention of overload 

  Gulliksen, William; Kwiatkowski, Arkadiusz Damian; Skavø, Martin (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten omhandler utviklingen av en smart såle som er laget for å hjelpe brukeren til å legge riktig belastning på et skadet bein. Målet med denne oppgaven var å lage en fungerende prototype. Prototypen skulle kunne ...
 • CosmoAI: A study of gravitational lensing through simulation and machine learning 

  Ingebrigtsen, Simon; Remøy, Sondre Westbø; Runde, Simon Nedreberg; Austnes, Einar Leite (Bachelor thesis, 2022)
  Gravitasjonslinsing brukes som et verktøy for å lokalisere og kartlegge mørk materie i universet. Gjennom Roulette-formalismen håper man at informasjon i linsen kan tolkes ved hjelp av ett felles matematisk rammeverk. ...
 • Kraftforsyning til Grip 

  Heggemsnes, Hans Christian; Dahl, John-Erik (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan det gamle fiskeværet Grip utenfor Kristiansund kan forsynes med en permanent kraftforsyning på en priseffektiv og teknisk bærekraftig måte. Oppgaven er gitt av Mellom AS ...
 • Varmestyring for effektreduksjon 

  Løeng, Matias; Skogen, Sander Lid (Bachelor thesis, 2022)
  Våren 2021 vedtok Olje- og Energi departementet å endre nettleigemodellen basert på NVE sitt forslag. NVE foreslår at nettleiga i større grad må legge til rette for betre utnytting av straumnettet, samt ei rimelegare ...
 • Design og produksjon av autonom drone 

  Roset, Espen Tømmerstøl; Remøy, Håvard Gausemel (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten omhandler vår utførelse av bacheloroppgave nr.25,Design, bygging og regulering av autonom drone. Gruppen tok utgangspunkt i et eksisterende design, tilpasset dette og produserte en drone med gode flygeegenskaper. ...
 • Improving the testing of the Mcon propulsion control system 

  Godø, Espen Brandtzæg; Haram, Mari Ellinor Longva; Ramstad, Ole-Andre Aurvåglid (Bachelor thesis, 2022)
  Dette prosjektet sikta på å utvikle og forbetre ein thrustersimulator for å teste propellstyressystemet Mcon ved å bruke ei open-source utviklingsplattform. Thrustersimulatoren er bygd opp av fleire delar, der kvar del ...
 • Teknisk og økonomisk analyse av solcelleanlegg for private boliger i Møre og Romsdal 

  Grimnes, Marius; Love, Damien (Bachelor thesis, 2022)
  Etterspørselen etter bærekraftig energi i dagens samfunn er høy og bærekraftige energikilder som solcelleanlegg, blir stadig mer attraktive. I denne rapporten skal vi se på lønnsomheten ved å investere i solcelleanlegg for ...
 • Redesigning the Point Cloud Acquisition for Sort™ 

  Tynes, Odd Arne Skjeret; Furnes, Pål-André; Melaas, Marius Høyer (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven er en detaljert forklaring på hvordan bachelorgruppen gikk frem for å redesigne punktsky-anskaffelsen for Solwr's Sort™, en pallsorteringsmaskin designet for logistikkbransjen. Den nåværende ...
 • Development of ROV for aquaculture inspection platform 

  Paulsen, Tony; Henriksen, Petter (Bachelor thesis, 2022)
  Dette prosjektet gikk ut på å lage en ny og forbedret prototype av en ROV som skal integreres i aquakultur inspeksjons platformen. Utviklingen vår brukte erfarinengene og de gode løsningene fra tidligere ROV prosjekt dette ...
 • Automatic Creation of 3D Printable Brace from Scan of Broken Hand 

  Joar Olai Røyset Lier (Bachelor thesis, 2022)
  Målet med dette prosjektet var å lage et brukervennlig automatisk program for å 3d-skanne hånden, med intensjonen om at dette senere skulle brukes til å lage en pasientspesifikk støtteskinne for håndbrudd. Resultatet var ...
 • UGV Dead-reckoning in GNSS Denied Environments 

  Bjerkestrand, Simen Kartveit (Bachelor thesis, 2022)
  Målet med dette prosjektet er å finne en kombinasjon av sensorer og filtre for å finne ut hvor få sensorer som trengs for dødregning av et Ackerman basert autonomt lasthåndteringskjøretøy. I dette prosjektet ble det utført ...
 • A Dual-Attention Recurrent Neural Network Method for Deep Cone Thickener Underflow Concentration Prediction 

  Yuan, Zhaolin; Hu, Jinlong; Wu, Di; Ban, Xiaojuan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This paper focuses on the time series prediction problem for underflow concentration of deep cone thickener. It is commonly used in the industrial sedimentation process. In this paper, we introduce a dual attention neural ...
 • Detecting face presentation attacks in mobile devices with a patch-based CNN and a sensor-aware loss function 

  Almeida, Waldir; Andaló, Fernanda; Padilha, Rafael; Bertocco, Gabriel; Dias, William; Torres, Ricardo Da Silva; Wainer, Jacques; Rocha, Anderson (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  With the widespread use of biometric authentication comes the exploitation of presentation attacks, possibly undermining the effectiveness of these technologies in real-world setups. One example takes place when an impostor, ...
 • A Multirepresentational Fusion of Time Series for Pixelwise Classification 

  Dias, Danielle; Pinto, Allan; Dias, Ulisses; Lamparelli, Rubens; Le Maire, Guerric; Torres, Ricardo Da Silva (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This article addresses the pixelwise classification problem based on temporal profiles, which are encoded in 2-D representations based on recurrence plots, Gramian angular/ difference fields, and Markov transition field. ...
 • Particle filter vehicles tracking by fusing multiple features 

  Wang, Yu; Ban, Xiaojuan; Wang, Huan; Li, Xiaorui; Wang, Zixuan; Wu, Di; Yang, Yun; Liu, Sinuo (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Real-time and accurate vehicle tracking by Cameras and Surveillance can provide strong support for the acquisition and application of important traffic parameters, which is the basis of the traffic condition evaluation and ...
 • R.Graph: A new risk-based causal reasoning and its application to COVID-19 risk analysis 

  Seiti, Hamidreza; Makui, Ahmed; Hafezalkotob, Ashkan; Khalaj, Mehran; Hameed, Ibrahim A. (Journal article; Peer reviewed, 2022)
 • Utvikling av labøvinger/-prosjekter innen automatisering og intelligente systemer 

  Aakervik, Ruben (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten omhandler utviklingen og produksjonen av øvings/prosjektoppgaver for bruk i undervisningsopplegg i kommende semestre. Målet til oppgaven var å produsere to produkter: et samlebåndsystem bestående av to ...
 • Utdannings- og testdrone for Griff Aviation 

  Grebstad, Sondre (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven går ut på å bygge en mindre og billigere drone, som kan brukes som utdannings- og testfartøy for den større dronen Griff 135. Dette er for å redusere kostnad og risiko ved eventuelt havari under opplæring ...
 • Utdannings- og testdrone for Griff Aviation 

  Grebstad, Sondre (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven går ut på å bygge en mindre og billigere drone, som kan brukes som utdannings- og testfartøy for den større dronen Griff 135. Dette er for å redusere kostnad og risiko ved eventuelt havari under opplæring ...
 • Banking Comprehensive Risk Management System Based on Big Data Architecture of Hybrid Processing Engines and Databases 

  Ma, Shenglan; Wang, Hao; Xu, Botong; Xiao, Hong; Xie, Fangkai; Dai, Hong-Ning; Tao, Ran; Yi, Ruihua; Wang, Tongsen (Chapter, 2018)

Vis flere