Recent Submissions

 • Application of Artifical Intelligence and Data Science Methods in Oil and Gas Reservoir Simulation 

  Dwivedi, Saumitra (Master thesis, 2020)
  Olje- og gassindustrien arbeider med noen av de mest komplekse og utfordrende industrielle prosessene på tvers av flere ingeniørdomener. Slike industrielle prosesser krever vanligvis presisjon for å redusere størrelse og ...
 • Light Column System 

  Hagen, Gustav Sørdal; Buljo, Ole Jørgen Klemetsen; Alvestad, Per-Stian (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven består av forskning og utvikling av et Lyskolonne System (LCS) for Vard Electro AS. LCS er en samling av lyd- og optisk varslingssystem for alarmer om bord i fartøy, og er plassert i bråkete områder av ...
 • User-friendly, full-stack table booking system for an Italian restaurant 

  Ervik, Bjørn-Erik; Olsen, Pernille; Vad, Espen (Bachelor thesis, 2021)
  Enrico Agostinelli og Svetlana Dragieva eier en italiensk restaurant, Cinque Minuti, i Ålesund, Norge. De ønsker et system som gir restauranten og kundene et intuitivt og brukervennlig bordbestillingssystem. Hensikten med ...
 • Towed ROV 

  Fredborg, Sophus Stokke; Halle, Jonas; Sæter, Jørgen Ringdal; Øie, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
  Dette prosjektet har som mål å videreføre Towed ROV prosjektet og etablerer en ny grunnmur for fremtidig arbeid. Målsetningene inkluderer å skape en ny programvare for å kontrollere ROV-en med tilhørende nødvendig ...
 • 3D-skanner for bruk i stabilisering av håndleddsbrudd 

  Kjørseng, Magnus Renaa (Bachelor thesis, 2021)
  Denne rapporten tar for seg målet å forbedre dagens gipsingsprosess for underarmsbrudd. Dagens prosess krever store mengder kunnskap hos de som legger gipsen, samt tid og trening for å få et resultat som støtter slik det ...
 • Modellering og drift av energilagringssystem for offshorefartøy 

  Vatneødegård, Even; Helvig, Tom André; Winje, Åsmund (Bachelor thesis, 2021)
  Hensikten med denne bachelorrapporten er å undersøke ulike tilnærminger for bruk av energilagringssystemombord i offshorefartøy, med et fokus på økonomiske og miljømessige gevinster. Et energilagringssystem er en alternativ ...
 • Snake-like robot using LiDAR 

  Grindvik, Marcus Olai (Bachelor thesis, 2020)
  Denne rapporten er en fortsettelse av et mekatronikk-prosjekt som ble laget for et teoretisk redningsoppdrag etter f.eks. jordskjelv. Målet med prosjektet er å gjøre roboten mindre avhengig av stabile omgivelser. For å ...
 • Fremtidsrettet konseptutvikling for pelagiske anlegg 

  Abelseth, Tor Juul; Didriksen, Vilde-Sofie; Steinagard, Trond (Bachelor thesis, 2021)
  Dette er en teknisk rapport utviklet av tre studenter ved NTNU i Ålesund. Henikten med prosjektet er å utvikle konsepter som er helautomatiske, fremtidsrettet og mer bærekraftige enn dagens anlegg for pakking av pelagisk ...
 • Børs Buddi 

  Bergheim, Rune Schei; Dahlen, Snorre Kvalvåg; Dybdahl, Sverre Ose; Staer, Martin Nauf (Bachelor thesis, 2021)
  Dette prosjektet går ut på å lage et IT-system som gir beslutningsstøtte ved kjøp og salg av aksjer på børsen, basert på innsamlede artikler og analyse av tidligere transaksjoner. Ved hjelp av Scrum og designprinsipper for ...
 • Digitalt Magasin 

  Keedklang, Sander; Forberg, Mathias Gjærde (Bachelor thesis, 2021)
  På slutten av høsten 2020 fikk vi tildelt oppdraget om å lage et digitalt rammeverk for et digitalt magasin som vår bacheloroppgave for våren 2021. Oppgavens problemstilling handlet om hvordan vi kunne utvikle et rammeverk ...
 • Tekno-økonomisk evaluering av aspekter knyttet til hydrogenproduksjon i Hellesylt 

  Slatlem, Erik; Vaksdal, Alf Krister; Østigård, Bård Wenaas (Bachelor thesis, 2021)
  Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til en reduksjon i klimagassutslipp med 50-55% sammenlignet med 1990-nivå. I og med at landets energiproduksjon utelukkende er basert påfornybar vannkraft må utslippskuttene ...
 • Digitizing a game of chess using image analysis 

  Flåm, Tommy; Skjong, Jan Olav; Grøtta, Olav Andreas (Bachelor thesis, 2021)
  Sjakk er et gammelt og tradisjonelt spill som har blitt spilt på samme måte i hundrevis av år, men måten sjakk blir sett på og analysert har blitt forandret fundamentalt de siste årene. Digitalisering av sjakk er i dag ...
 • EEG for ALS Bachelor Thesis 

  Jørgensen, Trym; Sunde, Andreas Rojahn; Søbakken, Anders; Torland, Eskil (Bachelor thesis, 2021)
  Målet med denne bacheloren var å forbedre livskvaliteten, bedre kommunikasjonen og uavhengigheten til mennesker rammet av \acrshort{als} eller andre fysiske funksjonshemninger. For å oppnå disse målene ble det utviklet en ...
 • Oppgradering av høyspentnettet mellom Jarnes og Hundeidvik 

  Alvestad, Amalie; Titlestad, Malin; Haram, Jonas (Bachelor thesis, 2021)
  Norge kommer i årene fremover til å ha et økt effektbehov iblant annet transportsektoren og i nybygging av industrianlegg. Det kan føre til at gamle og utdaterte kraftnett ikke vil ha nok kapasitet til å dekke behovet. På ...
 • Dashboard for flåtestyring 

  Harmankaya, Yusuf.; Hammerseth, Kjetil (Bachelor thesis, 2021)
  Bøstrand Transport i Ørsta driver med langtransport av varer og gods. De har og også kranbiler og driver med container- og spesialtransport. Transportoppdragene er derfor varierte, men for det meste går det i ordinær ...
 • Data acquisition system for fault detection of guard rails 

  Theisen,Ole Thomas Norbye; Trømborg,Torbjørn (Bachelor thesis, 2021)
  Rekkverkinspeksjon er i dag en tidkrevende oppgave. Inspeksjonen blir utført ved visuell undersøkelse av rekkverket, og personen som undersøker må være opplært for å kunne identifisere feil på rekkverket.Vår oppdragsgiver ...
 • Mcon Thruster Simulator 

  Skarbø, Emilie Skalstad; Sperre, Linda Helen; Furmyr, Maria Osa; Mellum, Nicklas Høines (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med prosjektet er å utvikle et system for å enklere kunne teste montering av Mcon motorkontroll hos Automation Longva. Hovedmålet er å utvikle et semi-automatisk testsystem for motorene, og simulere realistiske ...
 • Interactivity and automation of Pepper the humanoid robot 

  Bigseth, Gustav Strengen (Bachelor thesis, 2021)
  Denne raporten er om den fortsettelse på utviklingen av programvare for den humanoide sosiale roboten Pepper utviklet av Foxconn og SoftBank Robotics tidligere kjent som Aldebaran Robotics. Denne oppgaven ble gitt som en ...
 • AutoPacker - An open-source project 

  Thue, Eirik (Bachelor thesis, 2021)
  In this thesis described AutoPacker as an open-source project, which contain the experiences of working in an open-source project, the research needed to enter an already established project and the development that goes ...
 • An IoT-based Smart and Sustainable Waste Management System for a Norwegian Municipality 

  Nasar, Wajeeha (Master thesis, 2020)
  A solid waste management system (SWMS) is the backbone of a smart and sustainable city (SSC). The SWMS includes all the factors related to waste such as collection, sorting, transportation, and recycling. The core processes ...

View more