Recent Submissions

 • Evaluation of Path Planning and Collision Avoidance Algorithms for Autonomous Surface Vehicles 

  Vagale, Anete (Doctoral theses at NTNU;2022:227, Doctoral thesis, 2022)
  Recently, there has been an increased focus on developing an autonomous shipping technology that is safe, trustworthy, and efficient. Some enablers of this technology are strategies to advance sustainability and reducing ...
 • A numerical framework for estimating the effective reproduction number of infectious diseases from compartmental epidemic models 

  Hasan, Agus Ismail (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  We present a numerical framework for estimating the effective reproduction number of infectious diseases from compartmental epidemic models. The idea is to augment the reproduction number as an extended state variable in ...
 • The use of Additive Manufactured Inconel 625 as Bipolar Plate for the High Temperature Proton Electrolyte Membrane Fuel Cell 

  Svendby, Jørgen; Bjelland, Øystein; Bokach, Dmitry; Solheim, Bjarte G. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Inconel 625 is a promising candidate as base material for bipolar plates in the High Temperature Proton Electrolyte Membrane Fuel Cell (HT-PEMFC), due to its mechanical strength and anti-corrosive properties. Due to its ...
 • Predictive Digital Twin of an Unmanned Surface Vehicle 

  Bhagavathi, Ravitej (Master thesis, 2022)
  Systems of the present day are getting increasingly complex with a higher degree of autonomy in performing safety-critical tasks. Digital twins, that are capable of representing these systems digitally throughout their ...
 • Promoting activity in long-term care facilities with the social robot Pepper: a pilot study 

  Blindheim, Kari; Solberg, Mads; Hameed, Ibrahim A.; Alnes, Rigmor Einang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  About 40 000 individuals depend on assisted living in long-term care facilities in Norway. Around 80% of these have a cognitive impairment or suffer from dementia. This actualizes the need for activities that are tailored ...
 • Predictive Digital Twin of Wind Farm 

  Haghshenas, Amirashkan (Master thesis, 2022)
  Det nåværende prosjektet er industri 4.0 digital tvilling for havvindpark som er et forsøk på å forske på de nyeste teknologiene, presentere og utvikle en digital infrastruktur for vindparker. Det vil tillate brukere å ...
 • A Generic Pipeline for Creating Immersive Experiences Towards Cultural Heritage Preservation, Dissemination, and Promotion 

  Blomvik, Peder (Master thesis, 2022)
  Nye teknologier som 3D rekonstruksjon og utvidet virkelighet blir ofte brukt til å lage virtuelle opplevelser innen kulturarv. En literatur studie gjort i denne master oppgaven på disse teknologiene indikerer at de blir ...
 • A genetic algorithm approach for image representation learning through color quantization 

  Pereira, Erico M.; Torres, Ricardo Da Silva; Santos, Jefersson (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Over the last decades, hand-crafted feature extractors have been used to encode image visual properties into feature vectors. Recently, data-driven feature learning approaches have been successfully explored as alternatives ...
 • Can the Hubble tension be resolved by bulk viscosity? 

  Normann, Ben David; Brevik, Iver Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  We show that the cosmic bulk viscosity estimated in our previous works is sufficient to bridge the H0 value inferred from observations of the early universe with the value inferred from the local (late) universe.
 • Generic Platforms for Indicator Visualization in City Planning 

  Leplat, Léo (Master thesis, 2022)
  Stadig flere urbane data har blitt tilgjengelig det siste tiåret, takket være bred bruk av sanseteknologier og flere statlige initiativer. Disse dataene kan være nyttige for ulike bruksområder, for eksempel byplanlegging ...
 • Encoding and Visualizing Temporal Changes of Topology Density Maps 

  Hu, Zhicheng (Master thesis, 2022)
  Spatiotemporal urban data analysis is one of the most relevant and challenging topics in the computer graphics and information visualization research areas. This master project introduces a novel solution, named Temporal ...
 • Compensation of pendulum motion in maritime crane operations 

  Meyer Johannessen, Trygg; Karl Gravdal, Viktor; Jedynak, Mateusz (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten omhandler utvikling av en prototype, med et formål å undersøke kompensasjon for nyttelastsving på en maritim kran. Rapporten beskriver hvordan flere komponenter er implementert for å produsere prototypen ...
 • Smart Orthosis: Development of prototype for foot deformity correction 

  Molnes, Sverre Moldskred; Bruset, Stian Nordvik (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven omhandler utvikling av et apparat for å korrigere fotdeformasjoner. Målet med dette prosjektet var å lage en behandlingsmetode for fotdeformiteter som ikke involverer kirurgi. Denne behandlingsmetoden skulle ...
 • Automatisk brems av barnevogn 

  Trælvik, Joakim Indergård (Bachelor thesis, 2022)
  Målet for dette prosjektet er å utvikle et produkt som skal bremse en barnevogn automatisk. Bremsen blir utløst av at en knapp på håndtaket blir sluppet, og bremsingen blir gjort av en elektrisk motor. Motoren kobles til ...
 • Targetless Multi-LiDAR Calibration for Autonomous Trucks in Harbor Environment 

  Jahangir, Muhammad Saad (Master thesis, 2022)
  Autonomous vehicles use a combination of sensors for accurate perception, mapping, and localization in the environment. The sensors record information in their own coordinate system, and they need to be calibrated before ...
 • Contextual movement models based on normalizing flows 

  Fadel, Samuel G.; Mair, Sebastian; Torres, Ricardo Da Silva; Brefeld, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Movement models predict positions of players (or objects in general) over time and are thus key to analyzing spatiotemporal data as it is often used in sports analytics. Existing movement models are either designed from ...
 • Smart Sole - Prevention of overload 

  Gulliksen, William; Kwiatkowski, Arkadiusz Damian; Skavø, Martin (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten omhandler utviklingen av en smart såle som er laget for å hjelpe brukeren til å legge riktig belastning på et skadet bein. Målet med denne oppgaven var å lage en fungerende prototype. Prototypen skulle kunne ...
 • CosmoAI: A study of gravitational lensing through simulation and machine learning 

  Ingebrigtsen, Simon; Remøy, Sondre Westbø; Runde, Simon Nedreberg; Austnes, Einar Leite (Bachelor thesis, 2022)
  Gravitasjonslinsing brukes som et verktøy for å lokalisere og kartlegge mørk materie i universet. Gjennom Roulette-formalismen håper man at informasjon i linsen kan tolkes ved hjelp av ett felles matematisk rammeverk. ...
 • Kraftforsyning til Grip 

  Heggemsnes, Hans Christian; Dahl, John-Erik (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan det gamle fiskeværet Grip utenfor Kristiansund kan forsynes med en permanent kraftforsyning på en priseffektiv og teknisk bærekraftig måte. Oppgaven er gitt av Mellom AS ...
 • Varmestyring for effektreduksjon 

  Løeng, Matias; Skogen, Sander Lid (Bachelor thesis, 2022)
  Våren 2021 vedtok Olje- og Energi departementet å endre nettleigemodellen basert på NVE sitt forslag. NVE foreslår at nettleiga i større grad må legge til rette for betre utnytting av straumnettet, samt ei rimelegare ...

View more