Recent Submissions

 • MISC - en interaktiv prisliste for skipsbelysning 

  Telseth, Olav; Kalsnes Synnes, Simon; Weltan, Einar; Hagen, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
  Dette dokumentet beskriver gjennomføringen og resultatet av en bacheloroppgave, utgitt av NTNU Ålesund. Selve problemstillingen er utgitt av Multilux AS. Multilux er en betydelig leverandør av belysning for samferdsel, ...
 • Towed ROV 

  Haram, Håkon Longva; Thorholm, Robin Stamnes; Tennfjord, Bjørnar Magnus (Bachelor thesis, 2019)
  Denne rapporten er basert på bacheloroppgaven «Towed ROV» og er gitt av NTNU Ålesund. Målet med denne bacheloroppgaven er å studere konseptet «towed ROV», dette inkluderer å designe og bygge en prototype som skal bli slept ...
 • Integration of Aquaculture Inspection Platform 

  Morken, Ole; Sætre, Lars Even; Liavaag, Sigurd Olav (Bachelor thesis, 2019)
  Denne oppgaven handler om integrering av tre tidligere utviklede systemer, en plattform, en vinsj og en ROV. Målet med dette prosjektet er å vise funksjonaliteten til systemet som en enhet. Platformen kan transportere ROV ...
 • Kraftforsyning til Geiranger 

  Andersen, Marius; Drønnen, Susann; Kerchaoui, Sofia Jøssang (Bachelor thesis, 2019)
  Rapporten tar for seg å utrede fremføring av tilstrekkelig elektrisk effekt til Geiranger, slik at cruiseskipene på sikt kan forsynes med landstrøm. Geiranger ligger i et verdensarvområde, som fører til en rekke miljømessige ...
 • Data Aggregation, Processing and Visualisation 

  Fagralon, Rune; Sørdal, Tor-Arne; Eidsheim, Henning (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bachelor-oppgaven er skrevet av tre studenter som går automasjonsingeniør-studiet ved NTNU i Ålesund. Prosjektet ble gjennomført i vår-semesteret 2019. Oppgaven ble gitt av Seaonics, som er et selskap som leverer ...
 • Styring og tilgang til EXPO-skjerm ÅKP 

  Smørdal, Anders Waldemar; Thor, Patrick Charles Mikael; Drønnesund, Thomas; Fossum, Erik Sigurd (Bachelor thesis, 2019)
  EXPO-skjermen, eller informasjonsskjermen, står i inngangen til ÅKP sin Blue Innovation Arena. Denne informasjonsskjermen er styrt av en touchskjerm som står sentralt i rommet. Oppsettet blir brukt til å formidle informasjon, ...
 • Lyskolonne 

  Kjerstad,Johann; Sandøy, Simon (Bachelor thesis, 2019)
  Vard Electro AS er en av verdens største selskaper innenfor spesialiserte fartøy. Med sin maritime kompetanse tilbyr de høyteknologiske teknologiske løsninger. Blant annet installerer de alarmsystemer. Disse er bygget som ...
 • Distribuert modellvisualisering i VR 

  Foss, Fredrik; Johansson, Marcus Benjamin (Bachelor thesis, 2019)
  Målet med denne oppgaven var å utvikle en prototype for RUFO AS der RUFO-representanter og kunder kunne møtes i et virtuelt møterom for å se på og diskutere designet til transportkasser i et 1:1 forhold, før kassene ble ...
 • Detecting Road Surface Distress using Deep Learning 

  Gustafsson, Eirik Gribbestad; Steinnes, Ole-Martin Hagen; Løken, Sivert (Bachelor thesis, 2019)
  Ifølge Statistisk Sentralbyrå finnes det totalt sett 54 899 km fylkes- og riksveier som Statens vegvesen er ansvarlig for å vedlikeholde. Dette er en kostbar og tidkrevende oppgave. Hvert år blir kamerabiler sendt ut for ...
 • Prosjektering av lavspenningsnett i hyttefelt Orrelia 

  Tynes, Thomas Martin (Bachelor thesis, 2019)
  Det skal prosjekteres et lavspenningsnett med transformatorstasjon til nytt hyttefelt i Orrelia på Orreneset i Sykkylven kommune. Effektbehovet til de 32 hytteboligene må beregnes i forhold til dagens forbruk, og for riktig ...
 • A framework for graphical and networked applications, an online 3D game, and tools 

  Gundersen, Sebastian Søviknes (Bachelor thesis, 2019)
  I dette prosjektet utviklet vi et rammeverk for grafikk- og nettverksapplikasjoner i C++. Rammeverket ble utviklet med kryssplattformstøtte i tankene. Det betyr at plattformspesifikke APIer ble innkapslet. Noen av funksjonene ...
 • 3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd 

  Dale, Astrid Nerhus; Hoseth, Torjus Aarsæther (Bachelor thesis, 2019)
  Denne rapporten omhandler bacheloroppgaven: “3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd”. Oppgaven tar for seg dagens behandlingsmetode, problematikken rundt denne og hvordan den kan forbedres. Hensikten er å bevise at ...
 • EEG Controlled Robot Arm 

  Ovesen, Christian; Jacobsen, Kenneth Sverre Verlo; Olsen, Kenneth Andre (Bachelor thesis, 2019)
  Denne rapporten omhandler utviklingen av et system for styring av en robotarm ved bruk av elektro-elektrofalografisk utstyr, kunstig intelligens og digitale signalbehandlingsteknikker. Formålet med prosjektet var å undersøke ...
 • System for håndtering av spillerlogistikk for Aalesunds FK 

  Bådevik, Espen N.; Kvalheim, Fredrik H.; Østberg, Storm (Bachelor thesis, 2019)
  Denne rapporten beskriver grunnlaget for, gjennomføringen-, og resultatet av en bacheloroppgave gjennomført ved NTNU i Ålesund. Oppgaven er gitt av Bjørn Erik Melland, sportslig leder for Aalesunds FK. Oppgaven var å ...
 • Ploge: bestillingssystem for snøbrøyting 

  Pedersen, Caroline; Furland, Siv; Relling, Christian (Bachelor thesis, 2019)
  Denne oppgaven er utviklet etter ønske fra oppdragsgiveren Avento. I Norge i dag er det registrert i overkant av 400 000 hytter og fritidsboliger og tallet stiger for hvert år. Mange av disse er tilknyttet veilag med behov ...
 • Damage detection in fish farming nets using video analysis. 

  Bjørlo-Larsen, Vebjørn; Skeide, Endre Slettemark (Bachelor thesis, 2019)
  I dagens oppdrettsnæring er det et stort fokus på å ta i bruk ny teknologi for å automatisere industrien. Et av selskapene som bidrar til dette er Stranda Prolog AS, som er oppdragsgiveren for denne bacheloroppgaven. Stranda ...
 • Prediktivt vedlikehold 

  Drønnen, Rasmus.; Natland, Stian.; Rekdal, Andreas. (Bachelor thesis, 2019)
  I denne rapporten beskrives mulighetene for å bruke PdM (Predictive maintenance) som system for å oppdage feil på transportører produsert av Optimar AS. Formålet har vært både å finne feil før noe går galt samt avklare ...
 • Laser assisted optical gap detection 

  Mjåland, Thomas; Strand, Sigurd (Bachelor thesis, 2019)
  Utvikling av et system for å detektere gap/skillet mellom pakker i et varehus ved hjelp av line-laser og kamera.
 • Modell asynkronmotor 

  Boonkrong, Singharat; Lervik, Håvard; Nordvik, Ola Edvard; Vadset, Tomas Skaar (Bachelor thesis, 2019)
  Formålet med denne oppgaven var å utvikle en modell for en asynkronmotor. Denne modellen skal gjøre det mulig for STADT AS å gjøre simuleringer for motorer, slik at de blant annet kan se hvor store startstrømmene vil bli ...
 • Filtrering av bedriftsdata 

  Grøvdal, Simen; Wærås, Jørgen Andreas Svendsen (Bachelor thesis, 2019)
  Ålesund Kunnskapspark har gitt oss i oppdrag å lage en applikasjon som skal kunne filtrere ut bedrifter fra Brønnøysundregistrene ved hjelp av API’et deres. De ønsker å spare tid og ressurser når de skal analyse andre ...

View more