Recent Submissions

 • Linking partnering success factors to project performance - Findings from two nation-wide surveys 

  Nevstad, Kristina; Madsen, Tage Koed; Eskerod, Pernille; Aarseth, Wenche Kristin; Karlsen, Anniken Th; Andersen, Bjørn Sørskot (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  In this article we present findings from an investigation into the influence of partnering success factors on multi-partner projects’ abilities to meet time schedule, budget, and technical specifications. Our findings are ...
 • Genset scheduling in a redundant electric power system for an offshore vessel using mixed integer linear programming 

  Thorat, Laxminarayan; Skjetne, Roger; Osen, Ottar (Journal article, 2021)
  This paper proposes several schemes for optimal scheduling of power producers in a shipboard power system for a typical offshore supply vessel, having a multiple number of possibly varying capacity gensets. The proposed ...
 • Work-in-Progress: An agile approach to formative assessment in higher education 

  Skrede, Aleksander Larsen; Bjelland, Øystein; Honoré-Livermore, Evelyn (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Formative assessment is part of a learning process in which the teacher continuously monitors students' learning and provides feedback intended to let students themselves reflect upon what they have learned and where they ...
 • Synthetic Datasets and Object Detection for Low Volume Product Assembly 

  Gustafsson, Eirik Gribbestad (Master thesis, 2021)
  I tradisjonelle industrier med lite volum er kostnadene ved å innføre automatisering vanligvis høyere enn ved bruk av manuelt arbeid. Derfor er det mye skepsis mot automatisering. Dette arbeidet undersøker noen av ...
 • Digital Twin for Walkability Assessment in City Planning 

  Longva, Bjørnar (Master thesis, 2021)
  En gangbar by er noe som er viktig for fremtidens velstand, helse og bærekraft. Det er gjort mye forskning i området, og flere byer har utviklet tiltak for å bli mer gangbare. Denne oppgaven introduserer utviklingen av et ...
 • Digitizing a game of chess using image analysis 

  Flåm, Tommy; Skjong, Jan Olav; Grøtta, Olav Andreas (Bachelor thesis, 2021)
  Sjakk er et gammelt og tradisjonelt spill som har blitt spilt på samme måte i hundrevis av år, men måten sjakk blir sett på og analysert har blitt forandret fundamentalt de siste årene. Digitalisering av sjakk er i dag ...
 • Robotic Process Automation 

  Giske Hagen, Anders (Bachelor thesis, 2021)
  Dette prosjektet startet med at jeg hadde en god ide for å strukturere e-postene vi får om kunder som ‘går ned’- mister forbindelsen. Jeg har utviklet både en nettside og programmert en robot til å lese e-posten og plassere ...
 • Prototyping av gripemodul og objektgjenkjenningssystem for automatisk sortering av gjenbrukskasser 

  Indrelid, Anders Holsæter; Dyb, Tom Erik Flaaen; Huse, Brage (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven omhandler utviklingsløpet fra konseptidé til en ferdig prototype for automatisk sortering av gjenbrukskasser brukt i matindustrien, dette ved bruk av en gripemodul og objektgjennkjenning. Disse kassene blir ...
 • Warehouse robot - GRAB 2.0 

  Storvik, Kevin Moen; Osnes, Peter Holm; Nerhus, Sondre; Overvåg, Alexander Johnsen (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar sikte på å utvikle og verifisere et konseptdesign for en lagerrobot levert av Currence Robotics. Som et bevis på konseptet beviser konsernet plausibiliteten til designet, og eventuelle mangler og ...
 • Laststyring for å redusere nettbelastning 

  Humlen, Fredrik; Samset, Einar (Bachelor thesis, 2021)
  I denne bacheloroppgaven blir det undersøkt løsninger for å redusere effekttopper i strømforbruket til forskjellige bygg. Oppgaven er gitt av Norconsult. De har bistått med informasjon som gjør at det kunne ses på løsninger ...
 • New electric module for Interwell P&A 

  Eldevik, Terje; Maaseide Sæther, Markus (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven har vært startem på et større project for ny thermite antenningsmodule. Har i fokusert på en antenningsprosessen og sammenlignet to antenningshylser. Prosjekte er igangsatt av Interwell P&A som har vært ...
 • Improving open-air museum experience through immersive virtual reality 

  Aure, Trine Gaaseide (Master thesis, 2021)
  Målet med denne oppgaven er å forbedre opplevelsen til besøkende på et friluftsmuseum ved hjelp av oppslukende virtuell virkelighet. Dette legger til rette for utforskning som normalt ikke ville være mulig, da bygningen ...
 • Light Column System 

  Hagen, Gustav Sørdal; Buljo, Ole Jørgen Klemetsen; Alvestad, Per-Stian (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven består av forskning og utvikling av et Lyskolonne System (LCS) for Vard Electro AS. LCS er en samling av lyd- og optisk varslingssystem for alarmer om bord i fartøy, og er plassert i bråkete områder av ...
 • Joint Company IT Workspace 

  Nyland, Liv Anne; Øie, Jonathan (Bachelor thesis, 2020)
  Gruppen har laget en egendefinert oppgave. Hensikten bak oppgaven er å gjøre utvikling og distribuering av multiplatformapplikasjoner enklere. Oppgaven sitt omfang inkluderer et plug-in system med utviklingsrammeverk og ...
 • Børs Buddi 

  Bergheim, Rune Schei; Dahlen, Snorre Kvalvåg; Dybdahl, Sverre Ose; Staer, Martin Nauf (Bachelor thesis, 2021)
  Dette prosjektet går ut på å lage et IT-system som gir beslutningsstøtte ved kjøp og salg av aksjer på børsen, basert på innsamlede artikler og analyse av tidligere transaksjoner. Ved hjelp av Scrum og designprinsipper for ...
 • Towed ROV 

  Fredborg, Sophus Stokke; Halle, Jonas; Sæter, Jørgen Ringdal; Øie, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
  Dette prosjektet har som mål å videreføre Towed ROV prosjektet og etablerer en ny grunnmur for fremtidig arbeid. Målsetningene inkluderer å skape en ny programvare for å kontrollere ROV-en med tilhørende nødvendig ...
 • Application of Artifical Intelligence and Data Science Methods in Oil and Gas Reservoir Simulation 

  Dwivedi, Saumitra (Master thesis, 2020)
  Olje- og gassindustrien arbeider med noen av de mest komplekse og utfordrende industrielle prosessene på tvers av flere ingeniørdomener. Slike industrielle prosesser krever vanligvis presisjon for å redusere størrelse og ...
 • Helikopterdekkets belysningssystem 

  Nysæter, Marius; Sæther, Håvard (Bachelor thesis, 2021)
  Belysning på flytende helikopterdekk har som formål å gi tilstrekkelig sikt til piloter i alle slags værforhold. De nåværende løsningene på markedet for helikopterdekkbelysning baseres i hovedsak på at utstyret monteres ...
 • Digitalt Magasin 

  Keedklang, Sander; Forberg, Mathias Gjærde (Bachelor thesis, 2021)
  På slutten av høsten 2020 fikk vi tildelt oppdraget om å lage et digitalt rammeverk for et digitalt magasin som vår bacheloroppgave for våren 2021. Oppgavens problemstilling handlet om hvordan vi kunne utvikle et rammeverk ...
 • Mcon Thruster Simulator 

  Skarbø, Emilie Skalstad; Sperre, Linda Helen; Furmyr, Maria Osa; Mellum, Nicklas Høines (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med prosjektet er å utvikle et system for å enklere kunne teste montering av Mcon motorkontroll hos Automation Longva. Hovedmålet er å utvikle et semi-automatisk testsystem for motorene, og simulere realistiske ...

View more