• Parallax Motion Effect Generation Through Instance Segmentation And Depth Estimation 

   Pinto, Allan; Cordova, Manuel; Decker, Luis; Campana, Jose; Souza, Marcos; Andreza, Santos; Jhonatas, Conceição; Gagliardi, Henrique; Luvizon, Diogo; Torres, Ricardo Da Silva; Pedrini, Helio (Chapter, 2020)
   Stereo vision is a growing topic in computer vision due to the innumerable opportunities and applications this technology offers for the development of modern solutions, such as virtual and augmented reality applications. ...
  • Particle filter vehicles tracking by fusing multiple features 

   Wang, Yu; Ban, Xiaojuan; Wang, Huan; Li, Xiaorui; Wang, Zixuan; Wu, Di; Yang, Yun; Liu, Sinuo (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Real-time and accurate vehicle tracking by Cameras and Surveillance can provide strong support for the acquisition and application of important traffic parameters, which is the basis of the traffic condition evaluation and ...
  • Path planning and collision avoidance for autonomous surface vehicles I: a review 

   Vagale, Anete; Oucheikh, Rachid; Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar Laurits; Fossen, Thor I. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Autonomous surface vehicles are gaining increasing attention worldwide due to the potential benefits of improving safety and efficiency. This has raised the interest in developing methods for path planning that can reduce ...
  • Path planning for line marking robots using 2D Dubins' path 

   Hameed, Ibrahim (Chapter, 2017)
   This paper proposes a path planning algorithm based on 2D Dubins’ path for the construction of a curvature continuous trajectory for the autonomous guidance of line marking robots in football stadiums. The algorithm starts ...
  • Peephole - ASP.NET Information Security Teaching Tool 

   Vingen, Jens; Bratteberg, Ole-Martin; Eikrem, Per-Olav Sandnes (Bachelor thesis, 2016)
   With an ever increasing amount of information online, the need for secure web applications is becoming more and more important. A great way to learn is by practice. An up-to-date, easily extendible teaching tool for ASP.NET ...
  • Pelee-Text++: A Tiny Neural Network for Scene Text Detection 

   Cordova, Manuel; Pinto, Allan; Pedrini, Helio; Torres, Ricardo Da Silva (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Scene text detection has become an important field in the computer vision area due to the increasing number of applications. This is a very challenging problem as textual elements are commonly found in “noisy” and complex ...
  • Performance Comparison and Current Challenges of Using Machine Learning Techniques in Cybersecurity 

   Shaukat, Kamran; Luo, Suhuai; Varadharajan, Vijay; Hameed, Ibrahim A.; Chen, Shan; Liu, Dongxi; Li, Jiaming (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Cyberspace has become an indispensable factor for all areas of the modern world. The world is becoming more and more dependent on the internet for everyday living. The increasing dependency on the internet has also widened ...
  • A Platform for Autonomous Drone Swarms 

   Skrede, Aleksander Larsen (Master thesis, 2017)
   Search- and rescue operations requires participation from a lot of personnel, ranging from volunteers to non-governmental organizations and government agencies. Employing autonomous drone swarms for search can be useful ...
  • Ploge: bestillingssystem for snøbrøyting 

   Pedersen, Caroline; Furland, Siv; Relling, Christian (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er utviklet etter ønske fra oppdragsgiveren Avento. I Norge i dag er det registrert i overkant av 400 000 hytter og fritidsboliger og tallet stiger for hvert år. Mange av disse er tilknyttet veilag med behov ...
  • Point Cloud Acquisition and Analysis for Guard Rail Measurements 

   Steinnes, Ole-Martin Hagen (Master thesis, 2021)
   Veirekkverk er et viktig sikkerhetstiltak på våre veier. I 2020 publiserte Statens vegvesen en studie om norske veier. Den viste at feil, mangler og avvik i rekkverk var en medvirkende faktor i 11% av dødsulykkene i 2019. ...
  • Posisjons- og avstandsmåling med ett enkelt kamera for maritime løfteoperasjoner 

   Gjelseth, Ørjan; Flatval, Ivan (Bachelor thesis, 2015)
   Denne rapporten beskriver den avsluttende bacheloroppgaven i studiet automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Ålesund. Oppgaven er gitt av Rolls Royce Marine (RRM) ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. Rolls ...
  • Post Occupancy Evaluation of the Built Environment: A Case Study of Mosque Facilities 

   M. Ibrahim, Ahmed; Hassanain, Mohammad A.; Kajak, Mohammed; Hamida, Mohammad B.; Ibrahim, Ahmed M. (Journal article, 2021)
   Mosques are religious and cultural facilities that are used as a place of worship, social gatherings, and religious events by Islamic communities. The built environment in these facilities should meet certain technical, ...
  • Prediciting Filter Lifetime for Hydraulic Systems 

   Skjong, Erlend Synnes (Bachelor thesis, 2018)
   Fokuset på denne oppgaven var å utvikle en mer pålitelig og generell metode for å forutsi tilstanden til filtrene som er installert i hydrauliske systemer. Med bedre overvåkning og predikasjoner på levetid for disse ...
  • Prediction of Bearing Remaining Useful Life With Deep Convolution Neural Network 

   Ren, Lei; Sun, Yaqiang; Wang, Hao; Zhang, Lin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Cyber-physical-social system (CPSS) has drawn tremendous attention in industrial applications such as industrial Internet of Things (IIoT). As the fundamental component of IIoT, bearings play an increasingly important role ...
  • Prediktivt vedlikehold 

   Drønnen, Rasmus.; Natland, Stian.; Rekdal, Andreas. (Bachelor thesis, 2019)
   I denne rapporten beskrives mulighetene for å bruke PdM (Predictive maintenance) som system for å oppdage feil på transportører produsert av Optimar AS. Formålet har vært både å finne feil før noe går galt samt avklare ...
  • Preventing environmental disasters from grounding accidents : a case study of tugboat positioning along the Norwegian coast 

   Assimizele, Brice; Royset, Johannes; Bye, Robin Trulssen; Oppen, Johan (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   An important task of operators in Norwegian vessel traffic services (VTS) centres is to cleverly position tugboats before potential vessel distress calls. Here, we formulate a non-linear binary-integer program, integrated ...
  • PRIMASS visits Hilda and Cybele groups 

   De Prá, Mario N.; Pinilla-Alonso, Noemi; Carvano, Jorge M.; Licandro, Javier; Campins, Humberto; Mothe-Diniz, Thais; de Leon, Julia; Alí-Lagoa, V. (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The Cybele and Hilda dynamical groups delimit the outer edge of the asteroid belt. Their compositional distribution is a key element to constrain evolutionary models of the Solar System. In this paper, we present a ...
  • Prognostics and Health Management for Air Compressors Based on Deep Learning Techniques 

   Gribbestad, Magnus (Master thesis, 2019)
   Typiske vedlikeholdsstrategier på luftkompressorer i dag er avhengig av planlagte vedlikeholdstiltak basert på levetidsstatistikk, eller å reparere noe etter det har feilet. Målet med denne oppgaven er å utforske prediktivt ...
  • Prosjektering av lavspenningsnett i hyttefelt Orrelia 

   Tynes, Thomas Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Det skal prosjekteres et lavspenningsnett med transformatorstasjon til nytt hyttefelt i Orrelia på Orreneset i Sykkylven kommune. Effektbehovet til de 32 hytteboligene må beregnes i forhold til dagens forbruk, og for riktig ...
  • Prototyping av gripemodul og objektgjenkjenningssystem for automatisk sortering av gjenbrukskasser 

   Indrelid, Anders Holsæter; Dyb, Tom Erik Flaaen; Huse, Brage (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler utviklingsløpet fra konseptidé til en ferdig prototype for automatisk sortering av gjenbrukskasser brukt i matindustrien, dette ved bruk av en gripemodul og objektgjennkjenning. Disse kassene blir ...