• A Machine Learning and Blockchain Based Efficient Fraud Detection Mechanism 

   Ashfaq, Tehreem; Khalid, Rabiya; Yahaya, Adamu Sani; Aslam, Sheraz; Azar, Ahmad Taher; Alsafari, Safa; Hameed, Ibrahim A. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this paper, we address the problems of fraud and anomalies in the Bitcoin network. These are common problems in e-banking and online transactions. However, as the financial sector evolves, so do the methods for fraud ...
  • Machine Learning for Automatically Counting Growth-Stunted Fish in Sea Cages 

   Sperre, Linda Helen (Master thesis, 2023)
   Lakseoppdrettsmerder inneholder ofte et stort antall veksthindrede fisk omtalt som "taperfisk". Tilstedeværelsen av taperfisk kan indikere utilstrekkelige velferdsfaktorer eller sykdommer. Ved å overvåke forekomsten av ...
  • A Machine Learning-Based Model for Stability Prediction of Decentralized Power Grid Linked with Renewable Energy Resources 

   Ibrar, Muhammad; Hassan, Muhammad Awais; Shaukat, Kamran; Alam, Talha Mahboob; Khurshid, Khaldoon Syed; Hameed, Ibrahim A.; Aljuaid, Hanan; Luo, Suhuai (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A decentralized power grid is a modern system that implements demand response without requiring major infrastructure changes. In decentralization, the consumers regulate their electricity demand autonomously based on the ...
  • Machine Translation in Low-Resource Languages by an Adversarial Neural Network 

   Sun, Mengtao; Wang, Hao; Pasquine, Mark; Abdelfattah Abdelhameed, Ibrahim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Existing Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) Neural Machine Translation (NMT) shows strong capability with High-Resource Languages (HRLs). However, this approach poses serious challenges when processing Low-Resource Languages ...
  • Man/machine interaction through EEG 

   Helgesen, Fredrik Hoel; Nedregård, Daniel; Hjørungdal, Rolf-Magnus (Bachelor thesis, 2015)
   This report has the objective of describing the process of creating a virtual reality game environment that allows the user to practice BCI (Brain Computer Interface) through controlling a BCI enabled wheelchair. It ...
  • Manulab 

   Taklo, Fredrik Siem; Ringstad, Hans-Christian; Finnson, Hans Christian Haugan (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven omhandler "Manulab"-prosjektet fra 2020, som gikk ut på å bidra i utviklingen av et forskningslaboratorium for vareproduksjon med roboter på NTNU i Ålesund. Et pilotprosjekt med prototypeprodukter ...
  • Maoyi prosjektet 

   Kvenseth, Geir; Frøland, Fride (Bachelor thesis, 2020)
   Prosjektet er basert på et oppdrag fra Giske kystfiske der de etterspør en applikasjon som kan brukes til kjøp og salg av fisk og skalldyr. Applikasjonen skal bidra til å være et mellomledd mellom selger og kjøper. Markedet ...
  • A Mapping Towards a Unified Municipal Platform: An Investigative Case Study from a Norwegian Municipality 

   M. Ibrahim, Ahmed (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Norwegian municipalities set citizens’ wellbeing a top priority, through transparent social practices and democratic conduct of public services. In 2015, the United Nations (UN) have set a collection of 17 sustainable ...
  • Maskinlæring og studentlæring 

   Schaathun, Hans Georg (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Maturity of workplace relocation: a systematic literature review from 1990 to 2020 

   M. Ibrahim, Ahmed; A. hassanain, Mohammad (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Purpose – This study aims to identify research gaps on workplace relocation, through investigating and critiquing the published literature, in the facilities management (FM) and real estate management (REM) domains, over ...
  • Màoyi 

   Haugen, Nils-Jarle; Nikolaisen, Erlend Solbakken; Woldseth, Trygve Johansen (Bachelor thesis, 2021)
   Giske kystfikse AS er en av mange fiskebåter i Ålesund som selger sine varer fra kai. De ønsket seg en løsning som vil gjøre det enklere for selgere og kjøpere å komme i kontakt og utføre handel. De ønsket en løsning der ...
  • Mcon Thruster Simulator 

   Skarbø, Emilie Skalstad; Sperre, Linda Helen; Furmyr, Maria Osa; Mellum, Nicklas Høines (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med prosjektet er å utvikle et system for å enklere kunne teste montering av Mcon motorkontroll hos Automation Longva. Hovedmålet er å utvikle et semi-automatisk testsystem for motorene, og simulere realistiske ...
  • Measuring Container Port Complementarity and Substitutability with Automatic Identification System (AIS) Data – Studying the Inter-port Relationships in the Oslo Fjord Multi-port Gateway Region 

   Schøyen, Halvor; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Wang, Hao; Osen, Ottar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper considers the degree of competition among small and medium-sized container ports located in a multi-port gateway region. The level of port competition is evaluated by means of an analysis of the revealed preferences ...
  • Measuring Economic Activity From Space: A Case Study Using Flying Airplanes and COVID-19 

   Segundo, Mauricio; Pinto, Allan; Minetto, Rodrigo; Torres, Ricardo Da Silva; Sarkar, Sudeep (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This work introduces a novel solution to measure economic activity through remote sensing for a wide range of spatial areas. We hypothesize that disturbances in human behavior caused by major life-changing events leave ...
  • MetaTracks: Acoustic fingerprinting using computer-vision techniques 

   Nesvik, Kristoffer Lid; Skjong, Glenn Synnes; Støylen, Kristian (Bachelor thesis, 2016)
   Acoustic fingerprinting is a modern technique used for audio recognition, where short excerpts of audio files are used as a compact "signature" for the underlying media content. In this thesis, we have focused on the design, ...
  • MISC - en interaktiv prisliste for skipsbelysning 

   Telseth, Olav; Kalsnes Synnes, Simon; Weltan, Einar; Hagen, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Dette dokumentet beskriver gjennomføringen og resultatet av en bacheloroppgave, utgitt av NTNU Ålesund. Selve problemstillingen er utgitt av Multilux AS. Multilux er en betydelig leverandør av belysning for samferdsel, ...
  • Mobilapplikasjon for å avdekke alvorlighetsgrad knyttet til brannskade 

   Hjørungdal, Mikal Olai (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å lage en mobilapplikasjon som gir en nøyaktig kalkulasjon av kroppsoverflate og brannskade. Applikasjonen gjør det også mulig for at du kan utføre denne prosessen i en nødsituasjon før eller ...
  • Mobile application for snow ploughing 

   Bjørnland, Henrik Ranvik; Nakstad, Marius Blokkum; Urtegård, Theodor Giskegjerde (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten inneholder resultatene, refleksjonen og konklusjonen for bacheloroppgaven utført av Henrik Ranvik Bjørnland, Marius Blokkum Nakstad and Theodor Giskegjerde Urtegård ved NTNU i Ålesund, samt teoretisk grunnlag, ...
  • MobText: A Compact Method for Scene Text Localization 

   Decker, Luis; Pinto, Allan; Campana, Jose; Neira, Manuel; Santos, Andreza; Conceição, Jhonatas; Angeloni, Marcus; Li, Lin; Torres, Ricardo Da Silva (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Abstract: Multiple research initiatives have been reported to yield highly effective results for the text detection problem. However, most of those solutions are very costly, which hamper their use in several applications ...
  • Model-Based Fault Diagnosis Algorithms for Robotic Systems 

   Hasan, Agus Ismail; Tahavori, Maryamsadat; Midtiby, Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2023)