Now showing items 201-220 of 360

  • Machine Translation in Low-Resource Languages by an Adversarial Neural Network 

   Sun, Mengtao; Wang, Hao; Pasquine, Mark; Abdelfattah Abdelhameed, Ibrahim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Existing Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) Neural Machine Translation (NMT) shows strong capability with High-Resource Languages (HRLs). However, this approach poses serious challenges when processing Low-Resource Languages ...
  • Man/machine interaction through EEG 

   Helgesen, Fredrik Hoel; Nedregård, Daniel; Hjørungdal, Rolf-Magnus (Bachelor thesis, 2015)
   This report has the objective of describing the process of creating a virtual reality game environment that allows the user to practice BCI (Brain Computer Interface) through controlling a BCI enabled wheelchair. It ...
  • Manulab 

   Taklo, Fredrik Siem; Ringstad, Hans-Christian; Finnson, Hans Christian Haugan (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven omhandler "Manulab"-prosjektet fra 2020, som gikk ut på å bidra i utviklingen av et forskningslaboratorium for vareproduksjon med roboter på NTNU i Ålesund. Et pilotprosjekt med prototypeprodukter ...
  • Maoyi prosjektet 

   Kvenseth, Geir; Frøland, Fride (Bachelor thesis, 2020)
   Prosjektet er basert på et oppdrag fra Giske kystfiske der de etterspør en applikasjon som kan brukes til kjøp og salg av fisk og skalldyr. Applikasjonen skal bidra til å være et mellomledd mellom selger og kjøper. Markedet ...
  • Màoyi 

   Haugen, Nils-Jarle; Nikolaisen, Erlend Solbakken; Woldseth, Trygve Johansen (Bachelor thesis, 2021)
   Giske kystfikse AS er en av mange fiskebåter i Ålesund som selger sine varer fra kai. De ønsket seg en løsning som vil gjøre det enklere for selgere og kjøpere å komme i kontakt og utføre handel. De ønsket en løsning der ...
  • Mcon Thruster Simulator 

   Skarbø, Emilie Skalstad; Sperre, Linda Helen; Furmyr, Maria Osa; Mellum, Nicklas Høines (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med prosjektet er å utvikle et system for å enklere kunne teste montering av Mcon motorkontroll hos Automation Longva. Hovedmålet er å utvikle et semi-automatisk testsystem for motorene, og simulere realistiske ...
  • Measuring Container Port Complementarity and Substitutability with Automatic Identification System (AIS) Data – Studying the Inter-port Relationships in the Oslo Fjord Multi-port Gateway Region 

   Schøyen, Halvor; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Wang, Hao; Osen, Ottar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper considers the degree of competition among small and medium-sized container ports located in a multi-port gateway region. The level of port competition is evaluated by means of an analysis of the revealed preferences ...
  • MetaTracks: Acoustic fingerprinting using computer-vision techniques 

   Nesvik, Kristoffer Lid; Skjong, Glenn Synnes; Støylen, Kristian (Bachelor thesis, 2016)
   Acoustic fingerprinting is a modern technique used for audio recognition, where short excerpts of audio files are used as a compact "signature" for the underlying media content. In this thesis, we have focused on the design, ...
  • MISC - en interaktiv prisliste for skipsbelysning 

   Telseth, Olav; Kalsnes Synnes, Simon; Weltan, Einar; Hagen, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Dette dokumentet beskriver gjennomføringen og resultatet av en bacheloroppgave, utgitt av NTNU Ålesund. Selve problemstillingen er utgitt av Multilux AS. Multilux er en betydelig leverandør av belysning for samferdsel, ...
  • Mobilapplikasjon for å avdekke alvorlighetsgrad knyttet til brannskade 

   Hjørungdal, Mikal Olai (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å lage en mobilapplikasjon som gir en nøyaktig kalkulasjon av kroppsoverflate og brannskade. Applikasjonen gjør det også mulig for at du kan utføre denne prosessen i en nødsituasjon før eller ...
  • Mobile application for snow ploughing 

   Bjørnland, Henrik Ranvik; Nakstad, Marius Blokkum; Urtegård, Theodor Giskegjerde (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten inneholder resultatene, refleksjonen og konklusjonen for bacheloroppgaven utført av Henrik Ranvik Bjørnland, Marius Blokkum Nakstad and Theodor Giskegjerde Urtegård ved NTNU i Ålesund, samt teoretisk grunnlag, ...
  • MobText: A Compact Method for Scene Text Localization 

   Decker, Luis; Pinto, Allan; Campana, Jose; Neira, Manuel; Santos, Andreza; Conceição, Jhonatas; Angeloni, Marcus; Li, Lin; Torres, Ricardo Da Silva (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Abstract: Multiple research initiatives have been reported to yield highly effective results for the text detection problem. However, most of those solutions are very costly, which hamper their use in several applications ...
  • Modeling, Simulation and Implementation of Energy Management System for Hybrid Offshore Vessels 

   Selen, Vidar (Master thesis, 2018)
   In this paper the main focus has been to investigate different approaches of utilizing a hybrid offshore vessel (HOV) and evaluate the sustainability of a complete hybridization. A hybridization refers to the process, of ...
  • Modell asynkronmotor 

   Boonkrong, Singharat; Lervik, Håvard; Nordvik, Ola Edvard; Vadset, Tomas Skaar (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven var å utvikle en modell for en asynkronmotor. Denne modellen skal gjøre det mulig for STADT AS å gjøre simuleringer for motorer, slik at de blant annet kan se hvor store startstrømmene vil bli ...
  • Modellering og drift av energilagringssystem for offshorefartøy 

   Vatneødegård, Even; Helvig, Tom André; Winje, Åsmund (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne bachelorrapporten er å undersøke ulike tilnærminger for bruk av energilagringssystemombord i offshorefartøy, med et fokus på økonomiske og miljømessige gevinster. Et energilagringssystem er en alternativ ...
  • Montering i småskalaproduksjon 

   Skinnes, Benjamin Selvåg; Strømsheim, Øyvind Valderhaug; Sunde, Steffen (Bachelor thesis, 2015)
   This report was written by three students at Aalesund University College as a part of their bachelor thesis in Automation engineering. The thesis was given by Rolls-Royce Marine Propulsion, by Arild Djupvik. Supervisors ...
  • Multi-Agents in a Virtual Regional Landscape 

   Yndestad, Harald; Bye, Robin Trulssen; Van Albada, Siebe Bruno (Chapter, 2012)
   The Virtual Region More was a research project to investigate how to utilize visualization and simulation methods as planning tools for research and teaching in the More region on the west coast of Norway. The project was ...
  • Multi-label Medical Image Segmentation using Convolutional Neural Networks 

   Lu, Li (Master thesis, 2020)
   Deep learning algorithms, in particular convolutional neural networks, are becoming a promising research tool in medical image segmentation. This thesis attempted to use annotated knee MRI images provided by Sunnmøre ...
  • Multi-sensor Data Collection and Analysis for Human Fatigue Monitoring. 

   Sant' Ana, Mateus (Master thesis, 2018)
   The human fatigue is a complex and has no universal standard to quantify or to record it. Several studies have attempted to measure with the use of machine learning techniques like Bayes Network or Deep Neural Networks. ...
  • Multifunctional Humanoid Robot 

   Hatlemark, Håvard André Melseth; Jakobsen, Ivar Sander; Rostad, John Olav Damdam (Bachelor thesis, 2016)
   This thesis explores how to turn a robot into a multipurpose social robot. The robot will be used to education, exhibition displays and everyday socialization. To establish proof of concept for each of the methods, they ...