Now showing items 386-405 of 704

  • Kombinert avstivningssystem for lavblokker i tre 

   Hoff, Lars Edvin Jonsson; Ødegård, Simen Leikvoll; Lundene, Eivind (Bachelor thesis, 2019)
   Rapporten har til hensikt å undersøke en lavblokk i tre fra byggefirma BoligPartner. De ønsker å få utredet byggverkets avstivningssystem. De ønsket spesielt å få undersøkt om det ville være mulig å fjerne en eller flere ...
  • Konflikter i byggebransjen 

   Jordet, Martine Høie; Amdahl, Odd Anders; Sikkeland, Carina (Bachelor thesis, 2011)
   Oppgaven omhandler hvor konflikter oppstår i et byggeprosjekt og hva man kan gjøre for å unngå disse. Gjennom tilgang til rettssaker og intervju av samarbeidspartnere har vårt mål vært å finne ut hvor konflikter oppstår, ...
  • Konsept for design og automatisk produksjon av trebaserte veggelementer 

   Elsetrønning, Vegard; Bilden, Grete (Bachelor thesis, 2021)
   En økende trend for etterspørsel av Landheim AS sine veggelementer har ført til at produksjonen ønskes å bli mer effektiv og automatisk. Særlig var det bekymring for at innsetting av vinduer og dører i veggelementet ville ...
  • Konsept- og ytelsesstudie for vertikalaksede vindtrubiner i trekantkonfigurasjon 

   Øien, Lasse Bialik; Løvøy Alvestad, Bendik; Waage, Erlend (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er utført ved NTNU Gjøvik og omhandler Wind El Norways nye konstruksjon, Vindorku. Konstruksjonens hensikt er å utnytte et aerodynamisk samspill mellom tre dragdrevne vertikalaksede vindturbiner i ...
  • Konseptuelt design – Bevegelsessimulerende plattform med seks frihetsgrader Conceptual design – Motion simulation platform with six degrees of freedom 

   Stette Rørvik, Håvard; Gungør, Harun; Thiruthiyappan, Tharanath (Bachelor thesis, 2021)
   Rapporten tar utgangspunkt i en problemstilling om å utvikle forskjellige utforminger av konsepter til en bevegelsessimulerende plattform. Disse konseptene kan Optimar senere bruke som beslutningsgrunnlag i sin produksjon ...
  • Konseptutvikling av virusfiltrerende halvmaske til helikopterpiloter 

   Mjelde, Ulf; Klingøy, Sigrid; Josephson, Linn Cathrin (Bachelor thesis, 2021)
   Som følge av covid-19-pandemien som kom til Norge tidlig i år 2020, har flere virksomheter måttet gå til innkjøp av smitteversutstyr. Norsk Luftambulanse AS er en del av den pre-hospitale helsesektoren, og er av dem som ...
  • Konsepututvikling av tennisbenk 

   Medhus, Asbjørn Seeland.; Kværndal, Daniel Arturo.; Josephson, Linn Cathrin. (Bachelor thesis, 2020)
   Dette prosjektets formål er å utvikle et konsept for en benk tilegnet idrettsutøvere og brukes på tennisbaner. Konseptet skal oppfylle en rekke krav, samt inkludere noen alternative ønsker dersom det er rom for det. I ...
  • Konstruksjonsutvikling for byggmoduler: utviklingsanalyse av konstruksjon og produksjon etter overgang fra manuell til robotisert produksjon 

   Zalimaite-furulund, Rima; Skofterød, Casper Andre (Bachelor thesis, 2019)
   ¤ Formålet med oppgaven er å svare på forskningsspørsmålet gjennom å undersøke alle ledd fra konstruksjon (modultegning) til produksjon av ferdig produkt før og etter anskaffelse av robotisert anlegg i Moelven Byggmodul ...
  • Kontroll av fastmerker 

   Arnekleiv, Tord Slettvold; Hagestande, Emil Murtnes (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Vi fikk i oppdrag av Statens Vegvesen å forske på om jordspyd flytter på seg i løpet av vinterhalvåret. Vi har benyttet målemetoden statisk GNSS. Målt i 120 minutter, hvor to mottakere står sentrert over ...
  • Kontroll av laserdata i krevende terreng med varierende vegetasjon 

   Malaj, Kosovar; Sandvoll, Jørgen Andrè Walstad (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Som avsluttende prosjekt i linjen Bachelor i Geomatikk har vi fått en problemstilling av Statens Vegvesen region øst å kontrollere nøyaktigheten til flybårne og bilbårne laserdataene som kan brukes til generering ...
  • Kostnadsavvik i riggprosessen hos entreprenørfirmaer 

   Mobakk, Martin; Stensvold, Peder Rafael; Samimi, Zobeir (Bachelor thesis, 2019)
   Selv om en rigg er en stor del av et byggeprosjekt, finnes det lite forskning på temaet, hvordan det bør gjøres, og hva som bør unngås. I denne oppgaven undersøkes ulike feilkilder, som skaper økonomiske avvik, samtidig ...
  • Krakk for NTNUs laboratorium 

   Fjellestad Thomas; Meng Kangni (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten er en bacheloroppgave som tar for seg utviklingen av en krakk for NTNU Gjøvik. Krakken skal benyttes i laboratoriene på campus. Vi går gjennom hvordan man designer krakken, hvilke produksjonsmetoder som ...
  • Krysslaminert massivtre isolert med vakuumisolasjon 

   Andersen, Marius Løvdal; Bergman, Martin Midbøe (Bachelor thesis, 2019)
   Fukt er et stort problem i bygningskonstruksjoner, da hele 76% av byggskadene skyldes fukt i ulike former. Fukten er skadelig, fordi det kan føre til soppdannelser og soppskader i konstruksjonen, og det er derfor viktig å ...
  • Ladeløsning for elektrisk rullestol 

   Bothner, Andreas; Elnæs, Ivar Anders; Kant, Dorthea (Bachelor thesis, 2021)
   Prosjektet har tatt for seg utviklingen av en ny og forbedret ladeløsning til elektriske rullestoler. Tematikken baserer universell utforming, og bakgrunnen for valgt tema er at mange som er inkludert i ladeprosessen av ...
  • Land Mobile Satellite Dual Polarized MIMO Channel Along Roadside Trees: Modeling and Performance Evaluation 

   Cheffena, Michael; Fontán, Fernando Pérez; Lacoste, Frederic; Corbel, Erwan; Mametsa, Henri-Jose; Carrie, Guillaume (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   We present a novel physical-statistical, generative model for the land mobile satellite (LMS), dual polarized, multiple-input-multiple-output (MIMO) channel along tree sided roads. Said model is parameterized by means ...
  • Large Intelligent Surfaces With Discrete Set of Phase-Shifts Communicating Through Double-Rayleigh Fading Channels 

   Figueiredo, Felipe A. P. De; Facina, Michelle S. P.; Ferreira, Ricardo C.; Ai, Yun; Ruby, Rukhsana; Pham, Quoc-Viet; Fraidenraich, Gustavo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Despite many studies already published on large intelligent surfaces (LIS), there are still some gaps in mathematical models in the face of possible scenarios. In this work, we evaluate the performance of a single-input ...
  • Laser Powder Bed Fusion Additive Manufacturing of Aluminium -a Review of Challanges and Proposed Solutions 

   Leirmo, Julie Langedahl (Master thesis, 2020)
   Additiv tilvirkning (populært kalt 3D-printing) har fått mye oppmerksomhet de siste årene på grunn av dets unike muligheter som komplekse geometrier som ikke kan oppnås med tradisjonelle teknologier. Det er voksende interesse ...
  • Laser skanning fra bakke-stasjon 

   Smakic, Georg (Bachelor thesis, 2005)
   Laserskanningen har i forhold til andre oppmålings metoder en ekstrem hurtig datainnsamling, men etterbehandlingen er stadig omfatende. Med at velge et relativ stor oppløsning kan område hurtig skannes uten at samtidig ...
  • Laserskanning fra bil - mobile mapping 

   Aarseth, Ola Vik; Drangevåg, Lars (Bachelor thesis, 2010)
   I denne oppgaven har vi etter oppdragsgivers ønske testet laserens evne til å detektere bakkenivå under vegetasjon. Oppdragsgiver ønsker å kunne bruke laserdata til å etablere terrengmodeller på hver side av kjørebanen. ...
  • Laserskanning som dokumenteringsverktøy av understell til oljeplattformer 

   Staberg, Yngve (Bachelor thesis, 2012)
   I dette prosjektet har jeg testet laserskanning som metode for as – built dokumentering av understell til oljeplattformer. Hos Vitec AS blir dette til vanlig gjennomført ved bruk av totalstasjon, formålet med testingen er ...