• EE+ Smart Termisk Nett 

   Ulberget, Marte.; Uthushagen, Daniel. (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i å digitalisere fjernvarmenettet i Raufoss Industripark. Det blir for tiden bare gjort målinger på noen få bygg i parken, men dette vil gjøres i mye større skala mot høsten. En eventuell ...
  • Effect of Al2O3 Nanoparticles as Reinforcement on the Tensile Behavior of Al-12Si Composites 

   Ma, Pan; Jia, Yandong; Konda Gokuldoss, Prashanth; Yu, Zhishui; Yang, Shanglei; Zhao, Jian; Li, Chonggui (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Al2O3 nanoparticle-reinforced Al-12Si matrix composites were successfully fabricated by hot pressing and subsequent hot extrusion. The influence of weight fraction of Al2O3 particles on the microstructure, mechanical ...
  • Effect of Si content on the microstructure and properties of Al–Si alloys fabricated using hot extrusion 

   Ma, Pan; Jia, Yandong; Konda Gokuldoss, Prashanth; Yu, Zhishui; Li, Chonggui; Zhao, Jian; Yang, Shanglei; Huang, Lixin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Al–(12, 20, 35 wt%)Si alloys were fabricated using powder metallurgy process involving hot pressing followed by hot extrusion. The effect of Si content on the microstructure [by scanning electron microscopy], the mechanical ...
  • Effect of time dependent corrosion rate on residual capacity of corroded RC beam 

   Kioumarsi, Mahdi; Hajmohammadian Baghban, Mohammad; Imperatore, Stefania (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Corrosion is the most commonly severe defect in reinforced concrete (RC) structures and it mainly causes reduced rebar cross-section. The corrosion rate is the determining parameter of the progress of corrosion-induced ...
  • Effective Rate Evaluation of RIS-Assisted Communications Using the Sums of Cascaded α-μ Random Variates 

   Kong, Long; Ai, Yun; Symeon, Chatzinotas; Björn, Ottersten (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper begins with the characterization of the sum of M versions of cascaded α-μ (equivalently, N*(α-μ)) distributed random variates (RVs), and later on, explores the feasibility and applicability of the obtained results ...
  • Effective Throughput Analysis of α-η-κ-µ Fading Channels 

   Ai, Yun; Mathur, Aashish; Kong, Long; Cheffena, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The α-η-κ-μ fading model is a very useful instrument to accurately describe various radio wave propagation scenarios. In this paper, we study the effective throughput performance of communication systems over the α-η-κ-μ ...
  • Effects of Seasonal Temperature Variation on Slurry Temperature and Biogas Composition of a Commercial Fixed-Dome Anaerobic Digester Used in Bangladesh 

   Sabbir, A. S. M. Younus Bhuiyan; Saha, Chayan Kumer; Nandi, Rajesh; Forid Uz Zaman, Md.; Alam, Md. Monjurul; Sarker, Shiplu (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Biogas is produced in Bangladesh mostly through fixed-dome anaerobic digesters, which usually operate without any temperature controller. An experiment was conducted to monitor the seasonal temperature variation inside a ...
  • Effektivisering av dekkeløsning i O2-bygget 

   Brøndbo, Johan; Aksnes, Vegard (Bachelor thesis, 2020)
   Dette arbeidet fokuserer på å beregne en alternativ dekkeløsning for O2-bygget i Steinkjer. Bygget er under bygging og hensikten med arbeidet er dermed ikke å påvirke byggeprosessen. I bygget benyttes det krysslimt ...
  • Effektivisering av laserskann til BIM 

   Dalen, Laila; Bendiksen, Tom Arnold; Salonen, Tony Antero (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens hensikt var å finne den mest effektive metoden for å modellere et eksisterende bygg til BIM og hvilke konsekvenser effektiviseringen har. Oppgaven baserte seg på to forskjellige laserskann av samme bygning. På ...
  • Effektivitet i driftskontrakter 

   Haugen, Håkon Laurin; Hetland, Thomas (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke hvordan omstruktureringen av vegadministrasjonen påvirker effektivitet i driftskontrakter. Studien er gjennomført på oppdrag fra Statens vegvesen, og formålet med oppgaven ...
  • Effektivitetsstudie av fotogrammetrisk kartlegging med droner 

   Aase Vilde Follinglo og Sigrid Klakken (Bachelor thesis, 2019)
   Hovedmålet i oppgaven er «Hva er effektivitets forskjell mellom en amatørdrone (Dji) og en profesjonell drone (Wingtra)?» Oppgaven er gjennomført som en casestudie. Oppgaven tar for seg dronene i sin helhet og viser en ...
  • Eierstyring ved hjelp av ISO 19650 

   Neergaard, Håvard Søholt (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn for oppgaven er analyse av den nye ISO standarden, NS-EN ISO 19650-1&2:2018 (Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM), Informasjonsforvaltning med ...
  • Electrical consumption dilemma - All we need is a new metering system? 

   Grøterud, Jenny (Master thesis, 2016-09-29)
   Electricity consumption are increasing, as our society keeps on growing. Due to climate changes and human impacts, it is clearly that we need to slow down this trend. One of the most important activity that each consumer ...
  • Electromagnetic shielding for buildings using hybrid polymer composites: a life cycle assessment study. 

   La Rosa, Angela Daniela; Grammatikos, Sotirios; Ciobanu, Romeo C.; Schreiner, Cristina M. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In the present paper, we investigated a sandwich composite as a potential electromagnetic interference shielding wall panel for buildings. The panel was built using a ferrite-particle modified high density polyethylene in ...
  • Emballering hos Plastal AS 

   Aasvestad, Ole Kristian; Andersen, Samuel; Henriksen, Frode (Bachelor thesis, 2009)
   Dette er rapporten til et hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik der 3 elever har kjørt et forbedringsprosjekt for Plastal Raufoss AS. Plastal AS produserer i dag støtfangere for bilgiganten Volvo. Utgangspunktet og ...
  • Empirical Path Loss Models for Wireless Sensor Network Deployment in Snowy Environments 

   Cheffena, Michael; Mohamed, Marshed Kassim (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Abstract: In this paper, practical sensor nodes are utilized to study the path loss effects of wireless sensor networks (WSNs) at 2.425 GHz in a ground covered by snow at different heights from the ground. The measurement ...
  • En analyse av fukt i ytterveggskonstruksjon oppbygget av massivtre, isolert med vakuumisolasjon 

   Enersen, Tron Christian; Bjerkevoll, Erik Gjellan; Bekken, Erlend (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven bygger på tidligere forsøk på tilsvarende veggkonstruksjon, gjennomført ved NTNU Gjøvik våren 2019. Vakuumisolasjon er et lite brukt isolasjonsmateriale i norske bygg. Massivtre er et bærekraftig byggprodukt med ...
  • En analyse av fukt i ytterveggskonstruksjon oppbygget av massivtre, isolert med vakuumisolasjon. 

   Bekken, Erlend; Enersen, Tron Christian; Bjerkevoll, Erik Gjellan (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven bygger på tidligere forsøk på tilsvarende veggkonstruksjon, gjennomført ved NTNU Gjøvik våren 2019. Vakuumisolasjon er et lite brukt isolasjonsmateriale i norske bygg. Massivtre er et bærekraftig byggprodukt med ...
  • En analyse av fuktproblematikk tilhørende vakuumisolasjon i en ytterveggkonstruksjon 

   Blom, Ole Gunnar; Bugge, Mikkel; Fredriksli, Magnus (Bachelor thesis, 2019)
   Vakuumisolasjonspaneler er et relativt lite brukt materiale i konstruksjonssammenheng, og de bygningsfysiske egenskapene fremstår som noe uklare. Tandberg Arkitekter ønsket informasjon om hvordan temperatur- og fuktforløpet ...
  • En kvalitativ undersøkelse av anleggsbransjens forhold til XR teknologi 

   Bjarke, Håvard.; Dybvik, Alexander.; Grave, Aasmund (Bachelor thesis, 2019)
   Digitalisering er i sterk vekst i BAE-bransjen, og med digitaliseringen kommer ny teknologi. Vi har i denne oppgaven hatt som mål å utforske BAE-bransjens forhold til XR teknologi. Med fokus på hva som skal til for å ...