• Ubemannet produksjon i robotstyrt produksjonscelle 

   Hemstad, Marius (Bachelor thesis, 2020)
   NTNU Gjøvik har i teorien mye av nødvendig utstyr og infrastruktur tilgjengelig for å skape en automatisert farm med 3D-printere i det såkalte desktop segmentet. Teksten går gjennom en del kritiske kriterier og gjøremål ...
  • Understanding Rationality in Sustainable Development Decision-Making: Unfolding the Motivations for Action 

   Assuad, Carla Susana Aqudelo (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In sustainable development (SD), the rationality behind decision-making is non-trivial because it deals with, among others, inter-temporal issues in complex systems. Choosing the rational thing to do and coping with the ...
  • Undervannsturbin 

   Sagvan, Atman; Mrad, Jwan (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten skal undersøke en helt ny type undervannsturbin fra bedriften Moonpower, og objektet ved denne turbinen er å levere fornybar strøm. Konseptet for denne turbinen dreier seg om generering av el-kraft fra ...
  • Universell utforming av Elveparken i Hunndalen, Gjøvik 

   Sjursen, Ingrid Kvithyll; Moen, Lotta-Linn Vestli; Rebne, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven omhandler Elveparken i Hunndalen, et lokalt parkområde i byen Gjøvik. Parken har blitt videreutviklet for å møte dagens krav om universell utforming med fokus på møteplass og infrastruktur. Her inngår ...
  • Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer 

   Denizou, Karine; Nersveen, Jonny; Ludvigsen, Bjørn (Research report, 2020)
   Denne rapporten sammenfatter en casestudie av tre uteanlegg i Oslo kommune. Målet har vært å undersøke løsninger for sklisikkerhet og håndtering av sklisikkerhet i lys av universell utforming. Metode Undersøkelsen hviler ...
  • Universell utforming i to barnehager- Sammenlignende studie 

   Olsen, Anne Karen og Friestad, Liisa Onerva (Bachelor thesis, 2019)
   I dette prosjektet har vi sett på utforming av inngangsparti, garderobe og uteområdet i to forskjellige barnehagebygg, med tanke på universell utforming. den ene barnehagen vi har valgt til dette prosjektet er en barnehage ...
  • Universell utforming: registrering av tilgjengelighet 

   Bergum, Arve; Haugen, Øyvind; Nesset, Elin; Pedersen, Ingrid-Anette (Bachelor thesis, 2005)
   Prosjektet går ut på å lage en mal for registrering av tilgjengelighet. Målgruppen vi ser for oss er hovedsakelig synsog bevegelseshemmede. Vi begynte med å lage en kriterieliste over ting vi fant det naturlig å registrere ...
  • User Friendly Framework for Measuring Product and Process Novelty in the Early Stages of Product Development 

   Ringen, Geir; Holtskog, Halvor; Martinsen, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper examines the innovation process in four Norwegian companies, all supplying the automotive industry with light weight structural components. Twelve representative product projects are categorized, together with ...
  • Using Non-linear Integral Models in Automatic Control and Measurement Systems for Sensors’ Input Signals’ Recovery 

   Verlan, Andriy; Fedorchuk, V.A.; Ivaniuk, Vitalii; Sterten, Jo (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The article is devoted to developing methods of dynamic correction of signals registered at the output of a non-linear measuring transducer for the purpose to recover its input signal. Dynamic correction leads to decreased ...
  • Utfordringer ved bruk av tre – resirkulert plast kompositt på norsk jernbane: Utvikle jernbanesvillen til å bli et bærekraftig produkt ved bruk av komposittmaterialer og produksjonsmetoden varmpressing 

   Naji, Amjed (Bachelor thesis, 2016-09-14)
   Målet med prosjektet er å utvikle jernbanesvillen til å bli et bærekraftig produkt ved bruk av komposittmaterialer og produksjonsmetoden varmpressing. Prosjektet vil fokusere på utfordringer ved bruk av tre – resirkulert ...
  • Utfordringer ved implementering av VDC i et byggeprosjekt 

   Brostuen, Lene; Husby, Håkon; Løkken, Simen Folstad (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Oppgaven er skrevet i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS. Problemstillingen ble utformet med tanke på å belyse eventuelle utfordringer innen digital kommunikasjon mellom Veidekke og deres samarbeidspartnere. ...
  • Utforming av stålrammer til ridehall 

   Halvorsrud, Roar (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en ...
  • Utvidet bruk av punktskyer fra bilbåren laserskanning 

   Berg, Magnus; Glimsdal, Marianne; Sundt, Jonathan (Bachelor thesis, 2020)
   Dagens bruk av punktsky fra bilbåren laserskann er mest brukt til oppfølging og vedlikehold av veg. Denne oppgaven undersøker hvordan bruken kan utvides til oppdatering av vegdata. Det har blitt utarbeidet to metoder som ...
  • Utvikle monteringsvennlig innfestningsløsning for veggelementer 

   Al-Obaidy, Rania; Dizdarevic, Selma; Kazemi, Murtaza (Bachelor thesis, 2019)
   Innledning: Landheim Gruppen jobber med å ferdigprodusere bygningsdeler og elementer. Kunder har opplevd utfordringer med monteringen av deres prefabrikkerte veggelementer som har ført til et ønske om en standardisert ...
  • Utvikling av installasjonsprosess av "Fully Insulated Dummy Connector" på et subseagasskompresjons-anlegg 

   Sjursen, Petter; Gangstad, Mathias Henøen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten vil ta for seg installasjon- og avinstallasjon av tre fully insulated dummy connectors (FIDC) på gass-kompresjonsanlegget Jansz-Io Subsea Compression project. Den initielle problemstillingen gitt av ...
  • Utvikling av metode for deformasjonskontroll ved bruk av bakkebasert laserskanner 

   Solheim, Espen; Sørensen, Håvard; Langseth, Øystein (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Innen deformasjonskontroller finnes det ingen standarder eller faste rutiner for utførelse og presentasjon. Dette medfører ofte svært teknisk og overdetaljert dokumentasjon, slik at kun faglærte vil forstå det som ...
  • Utvikling av nytt krokjusteringsverktøy for Mustad Longline AS 

   Frost, Marius; Johansen, Espen; Jostad, Christian (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Mustad Longline AS produserer mekanisert linefiskeutstyr til hele verdens linefiskeflåte. De leverer både enkeltmaskiner, og komplette tilpassede anlegg for nye båter. Innen linefiske er det et problem at kroker ...
  • Utvikling av subsea støttekonstruksjon i polyuretan 

   Nielsen, Anders; Dokke, Gina; Jogerud, Antony (Bachelor thesis, 2019)
   EAB Engineering AS er produsent av blindflenser som benyttes til forsegling av sammenkoblingspunkter i undervannsinstallasjoner, eller som andre barriere for å hindre lekkasje av hydrokarboner i omgivelsene. Blindflensen ...
  • Utvikling av trebasert etasjeskiller med limte forbindelser og en materialutnyttelse som gir stor stivhet 

   Hamland, Tina Therese; Haraldsen, Lars-Oddvar Klevebråten (Bachelor thesis, 2018)
   Fokuset med dette arbeidet har vært å utvikle en trebasert etasjeskiller slik at man, ved hjelp av å kombinere konstruksjonskomponenter, skal kunne øke den dimensjonerende lengden med 25 %. Dette i forhold til at komponentene ...
  • Vacuum Insulation Panels in Wood Frame Wall Constructions with Different Stud Profiles 

   Haavi, Thomas; Jelle, Bjørn Petter; Gustavsen, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   In this work, the thermal performance of three different wall configurations was examined by hot box measurements and numerical simulations. Vacuum insulation panels were sandwiched between traditional insulation in walls ...