• Forbedring av griper med vendefunksjon 

   Johansen, Nina Solveig; Stikbakke, Håkon (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektets essensielle oppgave og målsetting var å utvikle forslag til løsninger for å optimalisere vendeprosessen mellom to presser i ei støtfangerlinje ved Hydro Automotive Structures på Raufoss. Oppgaven gikk ...
  • Teknisk håndbok innen stålkonstruksjon 

   Korbøl, Kjell Arild; Kristiansen, André; Tran, Loc Sy (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å oppdatere en Teknisk Håndbok innen stålkonstruksjoner på vegne av oppdragsgiver Oppland Bygg Consult. Det har vært et interessant og lærerikt prosjekt. Hensikten med dette prosjektet var å oppdatere ...
  • Signal element 

   Askilsrud, Tore; Beitdokken, Jørgen; Lindberg, Lars Erik; Sagstuen, Ståle (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har programmert, prosjektert og satt opp et Signal Element på Skibladnerbryga i Gjøvik. Signal Elementet symboliserer et skovelhjul. Det er seks skovelblad i hjulet, et for hvert av Skibladners anløpssteder rundt ...
  • Helsebygg på Otta 

   Blekkerud, Carsten; Breiskalbakken, Mari; Fuglerud, Jostein; Lien, Anette (Bachelor thesis, 2004)
   Oppgaven vår tok utgangspunkt i et helsebygg på Otta (som for øyeblikket er under prosjektering hos Palm & Bratlie). Bygget har en grunnflate på ca.350 m2. Det skal i første omgang bygges i to etasjer, men det prosjekteres ...
  • Storgata 42, Dokka : et prosjekt i samarbeid med og for Syljuåsen 

   Arnesen, Morten; Haraldsen, Morten; Hoelsveen, Morten; Stutlien, Svein Erik (Bachelor thesis, 2004)
   Vi har prosjektert og beregnet bærende elementer i 2 stk seksmannsboliger som skal oppføres i Storgata 42 på Dokka i Nordre Land i Oppland. Bygget er prosjektert for salg til privatpersoner med felleskostnader/ ...
  • Styringssystem til simulator 

   Fjelking, Timo; Haarstad, Håvard; Vold, Jan Erik (Bachelor thesis, 2004)
   Hovedprosjektet baserer seg på tidligere delprosjekter gjennomført av undertegnede i løpet av 2. og 3. klasse maskin ved HiG. Utfordringene var å montere hydraulikk, montere ”hus" på rammeverk, koble elektronikk, logge ...
  • Laser skanning fra bakke-stasjon 

   Smakic, Georg (Bachelor thesis, 2005)
   Laserskanningen har i forhold til andre oppmålings metoder en ekstrem hurtig datainnsamling, men etterbehandlingen er stadig omfatende. Med at velge et relativ stor oppløsning kan område hurtig skannes uten at samtidig ...
  • Universell utforming: registrering av tilgjengelighet 

   Bergum, Arve; Haugen, Øyvind; Nesset, Elin; Pedersen, Ingrid-Anette (Bachelor thesis, 2005)
   Prosjektet går ut på å lage en mal for registrering av tilgjengelighet. Målgruppen vi ser for oss er hovedsakelig synsog bevegelseshemmede. Vi begynte med å lage en kriterieliste over ting vi fant det naturlig å registrere ...
  • Biri/ Miljøbygg: Mariskovegen 19 

   Danielsen, Roar; Dybendal, Håvard; Egge, Ole Kristian; Skogstad, Tor Anders (Bachelor thesis, 2005)
   Vi har tatt for oss et bygg på Biri som Miljøbygg setter opp våren 2005. Bygget er et leilighetskompleks med fire leiligheter. Under prosjektet har vi tatt for oss statikk, praktisk utførelse, visualisering og utforming.
  • Ombygging av L-bygget 

   Saunes, Kjetil; Nicolaisen, Kenneth (Bachelor thesis, 2005)
   Prosjektet går ut på å bygge om og utvide det såkalte L-bygget fra dagens bruk som laboratoriebygg til nytt sentralbygg med fellesfunksjoner for høgskolen. Vi tar for oss følgende elementer: - Statiske beregninger vil ...
  • Fagstadlia barnehage 

   Åbotnes, Ola (Bachelor thesis, 2006)
   Jeg har dimensjonert hulldekker, ståldrager, stålsøyler, jordtrykksvegg og fundamenter. For å kunne gjøre dette har jeg vært nødt til å finne ut av og beregne laster fra etasjen over og taket. Dette måtte gjøres for å få ...
  • Gjøvik installasjon: nybygg Kallerudlia 

   Johansen, Eirik Øen; Lang-Ree, Stine; Klingsheim, Ingun (Bachelor thesis, 2006)
   Nybygget til Gjøvik Installasjon AS ble vår hovedprosjektoppgave våren 2006. Vi har dimensjonert bæresystemet til bygget, som består av betong og stål. Vi tok våre egne forutsetninger der vi følte vi trengte det og brukte ...
  • 6-mannsbolig: Hammerstadgata 2, Gjøvik 

   Liodden, Svein Harald; Stensrud, Simen; Myrvold, Øyvind (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet omhandler en 6-mannsbolig tiltenkt vanskeligstilt ungdom, som er under bygging i Hammerstadgata i Gjøvik. Bygget har en grunnflate på ca 220m2 og har 3 etasjer, hvor den underste etasjen delvis er under ...
  • Svaneveien 13 : en material/økonomisk vurdering av etasjeskillere i horisontaldelte rekkehus 

   Mortensen, Geir (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet vurderer bruk av forspente hulldekke - elementer som etasjeskillere i vertikal-/horisontaldelte rekkehus. Følgende emner er berørt: - Statiske beregninger for hulldekker og stålkonstruksjon - Lastberegninger: ...
  • Test of heat exchanger in line N 

   Herberg, Cathrine (Bachelor thesis, 2007)
   The line N is a special superconducting line in the LHC, which is external to the cold mass. The line is connected to the cold mass every half cell, and due to this it will have the same operating pressure and temperature ...
  • Indoor Position Systems 

   Dahlø, Tor-Ole; Solheim, Jørgen; Rønningsgrind, Eirik (Bachelor thesis, 2007)
   I dagens samfunn møter en rekke mennesker utfordringer som vi fleste andre ikke tenker over. Slik samfunnet er i dag er fremkommeligheten til mennesker med permanent eller midlertidig nedsatt funksjonsdyktighet vanskelig ...
  • Trondhjemsvegen 3: bolig og forretningsbygg 

   Holm, Knut Jonny; Rismoen, Jørn Stian; Snesrud, Ole Martin; Beck, Kristian (Bachelor thesis, 2007)
   Vårt hovedprosjekt dreier seg om å utføre en rådgivende ingeniørs oppgaver i forbindelse med prosjekteringen av et bygg. Vi har sett på et planlagt bolig- og forretningsbygg i Trondhjemsvegen 3. Bygget er planlagt over 5 ...
  • Tordenskjoldsgate 4B ombygging/påbygg Gjøvik 

   Eriksen, Eivind; Mogilevskaya, Olga; Rolstad, Geir (Bachelor thesis, 2007)
   Tordenskjoldsgate 4B i Gjøvik sentrum hvor Strøms konfeksjonsfabrikk holdt til er bygget i to byggetrinn. Det første ca 1964 (under etasje og to etasjer), og det andre i 1968 (en ny tredje etasje). Dette bygget skal nå ...
  • Forslag til effektivisering av bybusstrafikken i Gjøvik 

   Dyken, Andreas; Fosseli, Eirik; Uusitalo, Roger (Bachelor thesis, 2007)
   Et bra busstilbud for befolkningen er viktig for å kunne få folk til å bruke mindre bil. En annen fordel med et mer effektivt rutesystem er at det fører til høyere servicegrad og tidsbesparinger for innbyggerne. I ...
  • Innføring av UTMEUREF89: konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen 

   Aamodt, Morten; Sørsveen, John Ole; Brandvold, Åsmund (Bachelor thesis, 2007)
   Prosjektet omhandler problemstillingene bygg- og anleggsbransjen møter ved innføringen av nye referanserammer. Vi har her sett spesielt på konsekvenser ved prosjektering og utføring av bygningsrelaterte prosjekter med tanke ...