Now showing items 406-425 of 701

  • Lean Construction på anleggsprosjekter 

   Stigen, Lene Selnes (Bachelor thesis, 2010)
   Bygg og anleggsbransjen har i de siste årene opplevd en nedgang i utbygging, og et trangere marked. I deler av byggebransjen har Lean Construction som tankesett blitt innført med positive resultater. Det er ønskelig å ...
  • Lean i Sagstuen 

   Knutsen, Vegard; Sander, Sören; Strand, Kent Inge (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Denne oppgaven har i formål å hjelpe Sagstuen med å kartlegge dagens forhold i produksjonen, og komme med et forslag til lean implementering med hovedvekt på lean-verktøyet 5S. Metode Vi har basert vår forskning ...
  • Lean, en del av statens vegvesen sin hallkontroll 

   Finstad, Geir Thomas; Brenden, Roger (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Formål Den studien vi har foretatt skulle finne ut om det i Statens vegvesen (SVV) sin hallkontroll fantes bruk av Lean verktøy og filosofi, og om det er mulig å innføre Lean i praksis. Dette fokuset på Lean er ...
  • Learning factories as laboratories for socio-technical experiments 

   Tvenge, Nina; Martinsen, Kristian; Holtskog, Halvor (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Production systems might be viewed as complex socio-technical systems. A central part of socio-technical systems theory, is that improvements demands joint optimization of both the technological and the social parts of the ...
  • Learning Factories for the Operationalization of Sustainability Assessment Tools for Manufacturing: Bridging the Gap between Academia and Industry 

   Moldavska, Anastasiia; Abreu-Peralta, Juan Victor (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Sustainability assessment is recognized as a powerful decision support tool that promotes actions toward sustainable development, cultivates social learning and leads to a shift in sustainability knowledge and views. The ...
  • ‘Learning to see’ the Effects of Improved Workflow in Civil Engineering Projects 

   Simonsson, Peter; Björnfot, Anders; Erikshammar, Jarkko; Olofsson, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Research Question/Hypothesis: Value Stream Mapping (VSM) can, independent of work repetition, improve the performance of civil engineering projects by allowing the site management to visualize the flows of materials, ...
  • Ledsagerstol til ambulansedrone 

   Berg, Espen Nicholai; Fredriksen, Vicky Helen; Strand, Strand (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven omhandler å utføre et designforslag til ledsagerstol som skal være funksjonelt tilpasset for lege eller ambulansearbeider i ambulansedronen. Dette er et fremtidsrettet prosjekt der det er tenkt at ...
  • Legal requirements process for compliance and risk assessment using axiomatic design 

   Wadhwa, Rhythm Suren (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The paper proposes a model integrating regulatory compliance and risk requirements with the top-down axiomatic design/Complexity theory (AD/CT) theory for cloud contracts. The issue of proper division of tasks between man ...
  • Legibility in Print Text for People with Impaired Vision 

   Nersveen, Jonny; Kvitle, Anne Kristin; Johansen, Eivind Arnstein (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Research on the level of legibility and readability of text are mainly based on subjects with normal eyesight. In Norway, about 180.000 of the population is diagnosed with a visual impairment. In our study, over 800 visually ...
  • Leica BLK2GO som modelleringsgrunnlag til BIM-formål 

   Pedersen, Martin; Bergstrøm, Martin; Nøkland, Jonas (Bachelor thesis, 2020)
   Laserskanning er en utbredt metode for å innhente modelleringsgrunnlag for BIM-modeller av eksisterende bygg. Håndholdte laserskannere er i dag ofte brukt til å supplere stasjonære, bakkebaserte laserskannere. I denne ...
  • Lessons learned from an experimental campaign on promoting energy content of renewable biogas by injecting H2 during anaerobic digestion 

   Sarker, Shiplu; Wijnsma, Sander; Lien, Kristian Myklebust (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Direct injection of H2 to an anaerobic reactor enables biological fixation of CO2 into CH4 (biomethanation) and consequently boosts methane content in the produced biogas. However, there has been only a small amount of ...
  • Life cycle assessment and life cycle cost of university dormitories in the southeast China: Case study of the university town of Fuzhou 

   Huang, Lizhen; Liu, Yongping; Krigsvoll, Guri; Johansen, Fred (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of this paper is to assess university dormitories in terms of life cycle environmental impact and cost, as part of the university campuses sustainable development in southeast China. This life cycle assessment ...
  • Lillehammer Panorama 

   Løkken, Tore; England, Kåre Lennart; Bjerke, Eivind; Andersen, Auden; Dahle, Tom (Bachelor thesis, 2009)
   Lillehammer panorama er et boligprosjekt som vurderes å bygges i Nordsetervegen, i åsene ovenfor Lillehammer sentrum. Prosjektet skal bestå av ca. 60 leiligheter over et totalt areal på i overkant av 5000 m², i tillegg ...
  • Livsløpsanalyse av Ydalir Skole 

   Nilsen, Thomas Thauland; Miftari, Atdhe; Mjelde, Øyvind Brakvatne (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag. Formålet; Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Betonmast Innlandet AS. Det har blitt utarbeidet en livsløpsanalyse (LCA) av deres nye skolebygg i massivtre på Ydalir i Elverum. Massivtreelementene som er ...
  • Livsløpsvurdering av betong En undersøkelse av forbedringspotensialet for konstruksjoner i betong med ulik fasthetsklasse 

   Lilleland, Victroia; Lilletvedt, Vilde; Nilssen, Karoline (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke om fasthetsklasser og spennvidde spiller inn på miljøutslippet til en betongkonstruksjon. Oppdragsgiver er Con-Form Oslo AS, og formålet med undersøkelsen er å gi de en indikasjon ...
  • Livssyklusanalyse (LCA) og dimensjonering av driftsbygg 

   Markegård, Øystein. Dramdal Borge, Herman (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven går ut på å dimensjonere et driftsbygg som ligger i Fåberg, i Lillehammer kommune. Bygget vi skal konstruere er et tilbygg til en eksisterende låve. Driftsbygget skal ha plass til omtrent 130 småfe, ha en ...
  • LTE Uplink Transmission Scheme 

   Surgiewicz, Rafal; Strom, Niklas; Ahmed, Anser; Ai, Yun (Research report, 2014)
   The Long Term Evolution (LTE) standard requires an uplink transmission rate of up to 86 Mbps. In order to support such a high data rate and avoid the high Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) disadvantage in Orthogonal-FDMA, ...
  • Lyd og bildesensor 

   Myhre, Maja; Nilsen, Egil Johan Wollvik; Otterlei, Per Olav (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Designoppgave som er utarbeidet i samarbeid med Posicom og ELKO. Gruppa skulle ta i bruk sensorteknologi fra Posicom og knytte utformingen av en sensor opp mot ELKOs Plus-serie. Oppgaven beskriver hvilke type ...
  • Machine Learning Based Heuristic Technique for Multi-response Machining Process 

   Ghosh, Tamal; Martinsen, Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Manufacturing process variables influence the quality of products substantially. It is unquestionably difficult to model the manufacturing processes that include a large number of variables and responses. Development of ...
  • Machine Learning of Quality Assurance in Polymer Powder Bed Fusion Additive Manufacturing 

   Baturynska, Ivanna (Doctoral theses at NTNU;2020:120, Doctoral thesis, 2020)
   The latest developments in the field of additive manufacturing (AM) have led to the wider use of this technology for the production of end-user products. As a result, more stringent requirements are set to the quality of ...