Now showing items 65-84 of 701

  • Bedømmelse av bærekraft i bygningselementer 

   Karlsen, Morten Andre; Slåtsveen, Magne Håkon; Issa, Amal (Bachelor thesis, 2013)
   Vi har tatt for oss bedømmelse av bærekraft i bygningselementer, på grunn av det store fokuset på miljødokumentering av produkter og statsbygg krav til EPD. For å tilnærme oss målet med oppgaven har vi tatt utgangspunkt i ...
  • Being a Reflexive Insider: The Case of Designing Maritime Technology 

   Pan, Yushan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This article reports a long-term, multiple-site ethnographic study in which the author cooperated with a heterogeneous group in designing remote-control systems for maritime operations since 2015. The paper reports how the ...
  • Bevegelig innfesting for rullegitter 

   Kveane, Steffen; Taasen, Eirik; Hagen, Kjetil; Beck, Marius (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Rapporten inneholder en avhandling om bacheloroppgaven fire avgangsstudenter fra Høgskolen i Gjøvik (avdeling for teknologi, økonomi og ledelse) har gjennomført sammen med bedriften Nor-Safe AS, en av Norges ledende ...
  • Bevegelsesmonitorering på offshoreinstallasjoner 

   Hansen, Jonas Karl Lian; Skår, Dag Atle (Bachelor thesis, 2010)
   Når det utføres boreoperasjoner offshore, benyttes ofte flyttbare borerigger. Dersom riggene plasseres i nærheten av permanente installasjoner, kan disse forbindes ved hjelp av broer. For å ivareta sikkerheten ved bruk av ...
  • Beyond Lean and Six Sigma; Cross-collaborative Improvement of Tolerances and Process Variations-A Case Study 

   Krogstie, Lars; Martinsen, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Good tolerance- and variation management is essential to achieve high value adding products with cost-effective processes. The link between Tolerance Engineering and popular manufacturing improvement philosophies such as ...
  • BIM i prosjektering av tradisjonelle småhus: eit case-studie med implementering av prosessar og programvare. 

   Nesbø, Åsmund (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Denne rapporten ser på problemstillingar knytt opp mot bruk av opne BIM-prosessar i prosjektering av tradisjonelle småhus. Den ser på kor vidt små entreprenørselskap har dei nødvendige ressursar (teknologi og ...
  • BIM og robotteknologi 

   Sletvold, Halvard; Westermann, Per-Kristian (Student paper, others, 2014)
   Denne Case-oppgaven tar utgangspunkt i et IFU-prosjekt mellom nLink As og Vintervoll AS, som er støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet går ut på å utvikle et robotbasert system for automatisk boring i betong (kan også ...
  • Bio-based materials for sustainable concrete 

   Eggum, Runa Aaland; Gjerde, Inger Enes; Lundwall, Linn Olberg (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven omhandler hvordan biobaserte materialer kan redusere CO2-avtrykket for betongindustrien. Den pågående globale oppvarmingen må bremses ved at CO2-utslippene reduseres. Betongindustrien er i dag en betydelig ...
  • Bioenergi. Med teknologi,- ressurs,- miljø,- og økonomiaspekter 

   Jørgensen, Kjetil; Kristiansen, Steffen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg fire ulike aspekter ved bioenergi. teknologi, ressurser, økonomi og miljø er de fire segmentene som skal ses nærmere på i sammenheng med problemstillingen sitert under innledningen. Gjennomgående ...
  • Biogass i Norge 

   Ali Ahmed Mohamed; Alassad Khaled (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg Biogass i Norge med stort fokus på Oslo området. Der det blir sett hvordan situasjon er per i dag og hvordan det bli i fremtiden ved å simulere med programmet EnergyPlan. Gjennom oppgaven skal ...
  • Biri/ Miljøbygg: Mariskovegen 19 

   Danielsen, Roar; Dybendal, Håvard; Egge, Ole Kristian; Skogstad, Tor Anders (Bachelor thesis, 2005)
   Vi har tatt for oss et bygg på Biri som Miljøbygg setter opp våren 2005. Bygget er et leilighetskompleks med fire leiligheter. Under prosjektet har vi tatt for oss statikk, praktisk utførelse, visualisering og utforming.
  • A Blockchain-Empowered Cluster-based Federated Learning Model for Blade Icing Estimation on IoT-enabled Wind Turbine 

   Cheng, Xu; Tian, Weiwei; Shi, Fan; Zhao, Meng; Chen, Shengyong; Wang, Hao (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Wind energy is a fast-growing renewable energy but faces the blade icing. Data-driven methods provide talented solutions for blade icing detection but a considerable amount of data need to be collected to a central server, ...
  • Blockchain-enabled Information Sharing within a Supply Chain: A Systematic Literature Review 

   Wan, Paul Kengfai; Huang, Lizhen; Holtskog, Halvor (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   A supply chain consists of many stakeholders such as suppliers, carriers and customers. It is often complex due to the rapid development of economic globalization and the intense competition pressure in the market which ...
  • Brann i høye trehus: en sammenlikning av de to metodene for branndimensjonering beskrevet i Eurokode 5 del 2 ved bruk av limtre i høye trehus 

   Augestad, Johanne Bjertnæs; Hansen, Ingrid (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Denne oppgaven er en sammenligning av to godkjente metoder for branndimensjonering av trekonstruksjoner beskrevet i NS-EN 1995-1-2 (4), metoden med redusert tverrsnitt (MRT) og metoden med reduserte egenskaper ...
  • Brannsikkerhet i massivtrebygg i risikoklasse 6 

   Didriksen, Simen; Poulsson, Mathias Østerdahl (Bachelor thesis, 2020)
   Det har i nyere tid vært en stor økning i bruk av massivtre i bygninger tilknyttet helsemiljø, eksempelvis sykehus og omsorgsboliger. Det er også nyere forskning som viser at bruk av KLT på innvendige overflater kan ha ...
  • Branntekniske utfordringer ved bruksendring av eldre låvebygg 

   Tallerud, Lars; Tharmarajan, Dhanusshanth; Østigård, Guttorm Hallum (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven ønsker vi å undersøke hvilke utfordringer eldre låvebygg har til bruksendring og eventuelle tiltak for at brannsikkerheten kan opprettholdes. Dette er fordi mange eldre låvebygg står ubrukt rundt omkring ...
  • Bruk av BIM i norske kommuner 

   Frosterud; Bjarne; Olsen, Tom Jøran (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven omhandler bruk av BIM i Norske kommuner. Stortingsmelding nr. 27 (2016-2017) Industrien — grønnere, smartere og mer nyskapende, sier noe om hva myndighetene forventer. I denne ...
  • Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg 

   Egge, Øyvind Kjøs; Tjønnteig, Jørgen Larsen (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: De siste årene har bruken bygningsinformasjonsmodellering(BIM) blitt mer utbredt og bransjen ser verdien av å ta det i bruk. Bruken av BIM på eksisterende bygg i forbindelse med rehabilitering har derimot vært mer ...
  • Bruk av brennbar isolasjon i brannvegger: et casestudie av brannvegger i Leca og Betong med henholdsvis PUR og EPS som isolasjon 

   Eikeset, Ole; Sæther, Gøran; Bjerke, Lasse (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Da TEK 10 tredde i kraft 01.07.2010 ble det en bevisstgjøring om at brennbar isolasjon kan nyttes i en brannvegg dersom det blir dokumentert med prøving at isolasjonen ikke bidrar til brannen. På denne bakgrunnen ...
  • Bruk av laserskanning i geometrisk dokumentasjonsprosess av veitunnel 

   Winge, Jørn Aleksander Stakset (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Dokumentasjon er en viktig del av byggeprosessen av norske veitunneler. Det stilles i dag krav til geometrisk kontroll og dokumentasjon både underveis og ved ferdigstillelse av et prosjekt. Skanska bruker i dag ...