Now showing items 236-255 of 679

  • Fabrikklayout ved Globus AS 

   Mostuen, Kristin; Rein, Øyvind; Almås, Lydia (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Ved bachelorstudiet Teknologidesign og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik, fikk vi mulighet og valgte å skrive vår avsluttende oppgave ved Globus AS. Denne bedriften holder til i Brumunddal og produserer utstyr til ...
  • Facilitating information sharing within a supply chain: the blockchain framework 

   Wan, Paul Kengfai (Doctoral theses at NTNU;2021:282, Doctoral thesis, 2021)
   Firms focus on their core functions and engage in collaborative cooperation as a strategy to remain competitive. In recent decades, service industries such as providing medical check-ups and electric utilities have played ...
  • Fagstadlia barnehage 

   Åbotnes, Ola (Bachelor thesis, 2006)
   Jeg har dimensjonert hulldekker, ståldrager, stålsøyler, jordtrykksvegg og fundamenter. For å kunne gjøre dette har jeg vært nødt til å finne ut av og beregne laster fra etasjen over og taket. Dette måtte gjøres for å få ...
  • Fatigue Crack Growth Rate at Material and Geometry Transitions in Glass-Epoxy Composites 

   Goutianos, Stergios; Sørensen, Bent F. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   An element test specimen with ply drops, intended to be representative of a composite structure of varying thickness such as the main laminate in a wind turbine rotor blade structure, is used to investigate the fatigue ...
  • FDV-BIM Toppidrettssenteret i Granåsen 

   Skaret, Lene Kristine Rosendal; Sørengaard, Linda Jeanette (Student paper, others, 2014)
   Målet med casen var å produsere og etablere en FDV-BIM av Toppidrettssenteret i Granåsen ved hjelp av 2D DWG-tegninger og FDV-dokumentasjon. Objektene i modellen skulle berikes med så mye informasjon som mulig med fokus ...
  • FDV-prosessen i HENT 

   Svanholm, Henrik (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på semistrukturerte intervjuer som er gjennomført for å forske på FDV-prosessen i HENT. Formålet med oppgaven er å finne ut hvordan FDV-prosessen i HENT kan ...
  • FDV-verktøy blant aktører i norsk byggenæring 

   Andersen, Hilde; Harby, Mari; Myrmo, Håkon (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med oppgaven er å undersøke i hvilken grad og hvordan digitale verktøy for dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold benyttes i byggenæringen i Norge. Oppgaven er en kvalitativ studie der det er benyttet ...
  • FDVU-BIM: Fosen videregående skole 

   Alseth, Olav (Student paper, others, 2013)
   NORSK: Målet med denne caseoppgaven er å vise noen muligheter og utfordringer med å etablere en FDV-BIM av et eksisterende bygg, samt øke kunnskapen om emnet. Bygget som er modellert og beriket med FDV-data i denne casen ...
  • FEM-analyse av API-flens forbindelse med ANSYS 

   Nordby Gjerde, André; Kleven, Kjartan; Granung Schultze, Phillip (Bachelor thesis, 2021)
   Våren 2021 ble det utført en bacheloroppgave hvor problemstillingen ble utdelt av veileder fra NTNU. Oppgaven gikk ut på å sjekke om termiske variasjoner ville ha en effekt på boltspenningene i en 7" flens, og om dette vil ...
  • First-principles study of tensile and shear strength of an Fe2Al5//Fe interface 

   Khalid, Muhammad Zeeshan; Friis, Jesper; Ninive, Per Harald; Marthinsen, Knut; Ringdalen, Inga Gudem; Strandlie, Are (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The interfacial strengths of a low misfit Fe2Al5//Fe interface structure found at aluminum-steel joints has been studied using density functional theory. An interface between Fe and Fe2Al5 was selected based on a criteria ...
  • First-principles study of tensile and shear strength of Fe-Al and α-AlFeSi intermetallic compound interfaces 

   Khalid, Muhammad Zeeshan; Friis, Jesper; Ninive, Per Harald; Marthinsen, Knut; Strandlie, Are (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   First-principles virtual tensile and shear strength calculations have been performed on the Fe2Al5// Fe4Al13 and -AlFeSi// Fe4Al13 interfaces. The Fast Inertial Relaxation Engine (FIRE) algorithm is used for optimizing ...
  • Fleksibel integrering av ROV til vannveier i vassdragsanlegg 

   Lia, Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   Selv om vannkraft står sterkt i Norge er det kontinuerlig et press for å forbedre økonomiske marginer i bransjen. En måte å oppnå forbedrede marginer på er ved reduksjon av nedetiden på produksjonen. I forbindelse med ...
  • Flexible Image Acquisition Service for Distributed Robotic Systems 

   Semeniuta, Oleksandr; Falkman, Petter (Chapter, 2018)
   The widespread use vision systems in robotics introduces a number of challenges related to management of image acquisition and image processing tasks, as well as their coupling to the robot control function. With the ...
  • Flybåren laserskanning: påvirkning av vegetasjon i ulike årstider på bakkepunkttetthet og resulterende terrengform 

   Vlashi, Faton; Bajrami, Fatos; Kristiansen, Kay Frode (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Målet med oppgaven er å finne ut hvor mange bakkepunkter man får i forskjellige typer vegetasjon ved ulike årstider og hvordan dette påvirker terrengformen man genererer ved bruk av TIN og/eller raster. Dette vil ...
  • Flytende solenergisystem 

   Skoe, Knut; Stigen, Jørgen; Østby, Jan-Ivar F. (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven analyserer materialer, energiproduksjon og bærekraften til Svalin Solars flytende solenergisystemer. Svalin Solar har utviklet tre ulike solenergisystemer, henholdsvis solcellepanel (til produksjon ...
  • Forbedring av griper med vendefunksjon 

   Johansen, Nina Solveig; Stikbakke, Håkon (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektets essensielle oppgave og målsetting var å utvikle forslag til løsninger for å optimalisere vendeprosessen mellom to presser i ei støtfangerlinje ved Hydro Automotive Structures på Raufoss. Oppgaven gikk ...
  • Forbedring av jevnhet og presisjon på tallerkenspreder 

   Korsvold, Stian; Øverjordet, Martin; Stabo-Eeg, Bjørn (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med Tokvam AS på Reinsvoll. Hensikten med prosjektet har vært å forbedre jevnhet og spredesymmetri på Tokvam sine tallerkenspredere DSA, DSM og TSA. Dette er verdens første ...
  • Forbedring av poleringsmetode for kaldflytpresseverktøy 

   Ringvold, Even; Reistad, Erlend K; Arlauskas, Tomas (Bachelor thesis, 2019)
   Ved kaldflytpressing av aluminium, er friksjon en viktig parameter. Høyere friksjon fører til høyere temperaturer som over tid vil føre til kaldsveising på verktøyet. Når dette skjer oppstår det riper på produktet som ...
  • Fornybar energi til Halten fyrstasjon 

   Myklebust, Mathias (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven handler om energiforsyningen til Halten fyrstasjon der Kystverket er oppdragsgiver. Problemstillingen er å «Vurdere løsninger som dekker energibehovet til Halten fyrstasjon, ved å ta hensyn til ...
  • Forprosjekt nytt vannverk på Gålå 

   Øverjordet, Åge (Bachelor thesis, 2010)
   Sør-Fron kommune må bygge nytt vannverk på Gålå, da dagens anlegg ikke har tilstrekkelig kapasitet til å levere vann til framtidig godkjent utbygging av hytter i området. Kommunen har dermed behov for en utredning av ...