Now showing items 579-598 of 701

  • Sammenligning av 300- og 600 mm platebelastningsutstyr på mekanisk stabiliserte lag 

   Høiberg, Erland Rosten; Flækøy, Even; Hulleberg, Simen (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven er skrevet for Statens Vegvesen i samarbeid med Skanska. Den tar for seg sammenligning av platebelastningsutstyr med ulike platediametere og forskjellige metoder. Platestørrelsene i oppgaven er 300 mm og 600 mm. ...
  • Sammenligning av byggemetoder 

   Wedum, Fridtjof; Saunes, Ruben (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ØM. Fjeld AS og Moelven Byggmodul Hjellum AS. Oppgaven har sammenlignet to ulike byggemetoder, plassbygd og modulbygd på generelt- og spesifikt grunnlag gjennom tildelingskriteriene ...
  • Sammenligning av bæresystemer i boligblokker med parkeringskjeller - En studie med fokus på parkeringsutnyttelse og fundamentering 

   Aaberg, Olve; Adolfsen, Tommy Sørli; Bakken-Berg, Einar (Bachelor thesis, 2019)
   I denne rapporten sammenlignes bæresystemers egnethet for boligblokker med parkeringskjeller. Formålet er å kartlegge typiske tendenser ved bæresystemer som gir fordeler for parkeringsutnyttelsen og fundamenteringen av ...
  • Sammenligning av bæresytemer for en boligblokk på Leira 

   Bø, Daniel; Hagemoen, Jenny Synnøve; Nava, Ricardo (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan materialvalget i et bæresystem kan påvirke utnyttelsesgraden av tilgjengelig plass i bæresystemet. Oppdragsgiveren er Strandfjorden park AS, og formålet med dette studiet ...
  • Sammenligning av finite element method programvare 

   Jahr, Glenn Thomas (Bachelor thesis, 2012)
   Denne bacheloroppgaven handler om sammenligning av 2 programvarer basert på finite element method. Sammenligningen tar utgangspunkt i 4 forskjellige analyser innen lineær elastisk analyse som kjøres i begge systemene.Begge ...
  • Sammenligning av GNSS-mottakere 

   Magnus, Jeanette Beinset; Wangen, Pål Ellingsen (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Innenfor landmålingsfaget har GNSS eller «Global Navigation Satellite Systems» lenge vært utbredt som arbeidsverktøy. Med økende nøyaktighetskrav er det viktig at mottakerne leverer like resultater. Produsenten ...
  • Sammenligning av targetbasert registrering og ulike cloud-to-cloud modeller med bakkebasert laserskanner. Case studie i Gjøvik Olympiske Fjellhall 

   Berstad, Magnus; Haugen, Stian (Bachelor thesis, 2021)
   Dagens krav til dokumentasjon og effektiv tidsbruk har gjort laserskanning til et verdifullt datafangstverktøy. I tillegg har teknologisk utvikling gjort både instrument og prosesseringsverktøy stadig mer nøyaktige og ...
  • Sammenligning av ulike droner basert på nøyaktighet og arbeidsflyt 

   Ommedal, Kjetil Strand; Søndenaa, Rasmus; Nazari, Phiroz Alee (Bachelor thesis, 2019)
   Fotogrammetri med drone blir stadig mer vanlig til landmålingsoppgaver. Hvilket resultat kan man oppnå med denne type kartlegging sett opp mot absolutt nøyaktighet? Vår problemstilling er å teste to droner og sammenligne ...
  • Sammenlikning av bæresystemer for rehabiliteringshallen ved Torpa barne- og ungdomsskole 

   Karunanithy, Nilojana; Kvale, Thea (Bachelor thesis, 2021)
   Prosjektet tar utgangspunkt i et rehabiliteringsbygg på Torpa. Bygget er en del av en ny barne- og ungdomsskole der Veidekke står for prosjekteringen og utførelse av prosjektet. Dette er den eneste delen av den gamle skolen ...
  • Sammenlikning av landmålingsoppgaver i Libanon og Norge 

   Solh, Mohamed Saadallah (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Denne bachelor oppgaven har tatt for seg arbeidsoppgavene til landmålere og sammenlignet dem fra to ulike land, henholdvis Libanon og Norge. Landmålerens oppgave er å måle opp terrenger/landområde, hente inn data ...
  • Sammenlikning av ulike beregningsmetoder for skjærdimensjonering i spennarmerte betongbjelker 

   Bjørge, Henning; Fjelde, Alexander; Grantangen, Jon (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Per dags dato finnes det flere metoder for hvordan man skal dimensjonere et opprisset betong-tverrsnitt med hensyn på skjærkrefter. Denne rapporten har som hensikt å undersøke hva som skil-ler Eurocode 2 fra andre ...
  • Sammensatte bjelker av gran og bøkefinér 

   Fjellstad, Birgitta; Espelid, Mathilde Aasen (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten har til hensikt å undersøke hvordan de mekaniske egenskapene til en limtrebjelke av gran kan påvirkes, ved å forsterke limtrebjelken med bøkefinér i strekk- og trykksonen. De mekaniske egenskapene til en ...
  • Samvirke og egenskapene i sandwich panel av skumglass og høyfast betong 

   Sadat, Baktash; Raffea, Yaser; Said, Abdullaziz (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven har til hensikt å undersøke samvirket, og trykkfasthets egenskapene på tvers, og langs med planet, i et sandwichpanel som består av høyfasthets betong og skumglass. Her utføres det en rekke testserier for å ...
  • Secrecy enhancement of RF backhaul system with parallel FSO communication link 

   Ai, Yun; Mathur, Aashish; Lei, Hongjiang; Cheffena, Michael; Imran Shafique, Ansari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper analyses the physical layer secrecy (PLS) performance of a hybrid free space optical and radio frequency (FSO/RF) communication system under a modified selection combining scheme. The transmission scheme takes ...
  • Secrecy Enhancement of RF Backhaul System with Parallel FSO Communication Link 

   Ai, Yun; Mathur, Aashish; Lei, Hongjiang; Cheffena, Michael; Ansari, Imran Shafique (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper analyses the physical layer secrecy (PLS) performance of a hybrid free space optical and radio frequency (FSO/RF) communication system under a modified selection combining scheme. The transmission scheme takes ...
  • Secrecy outage analysis of double shadowed Rician channels 

   Ai, Yun; Kong, Long; Cheffena, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The double shadowed Rician model was recently proposed to describe some realistic physical signal propagation phenomena, where a Rician faded signal is impacted by cascaded shadowing processes. In this letter, we study the ...
  • Secrecy Performance Analysis of Wireless Sensor Networks 

   Ai, Yun; Cheffena, Michael; Ohtsuki, Tomoaki; Zhuang, He (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Wireless sensor network (WSN) plays a fundamentally important role in the realization of Internet of Things and Industry 4.0. In this letter, we study the physical layer security performance of a large-scale ad hoc and ...
  • Secrecy Performance of Correlated α-μ Fading Channels 

   Mathur, Aashish; Ai, Yun; Cheffena, Michael; Kaddoum, Georges (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper investigates the secrecy performance of the classical Wyner’s wiretap model, where the main channel and eavesdropper channel experience correlated α-μ fading. Novel and exact expressions for the average secrecy ...
  • Secrecy performance of FSO communication systems with non-zero boresight pointing errors 

   Verma, Gyan Deep; Mathur, Aashish; Ai, Yun; Cheffena, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Free space optical (FSO) communication is a promising candidate for the next generation(5G and beyond) wireless communication systems, due to its merits (i.e. low latency, high data rate, and license-free band, among ...
  • Secure Outage Analysis of FSO Communications Over Arbitrarily Correlated Málaga Turbulence Channels 

   Ai, Yun; Mathur, Aashish; Kong, Long; Cheffena, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In this paper, we analyze the secrecy outage performance for more realistic eavesdropping scenario of free-space optical (FSO) communications, where the main and wiretap links are correlated. The FSO fading channels are ...