• Nano-enabled polymers as embedded sensing electrodes in fibre-reinforced polymer composites 

   Dahl, Morten M.; Brøndbo, Vegar S. (Bachelor thesis, 2019)
   Polyuretan ble kombinert med nanoadditivene grafitt og karbon nanorør for å skape en elektrisk ledende elastomer, som videre ble implementert i en epoxy-karbonfiber kompositt for å gjøre bruken av karbonfiber-kompositter ...
  • National Password Security Survey: Results 

   Helkala, Kirsi Marjaana; Bakås, Tone Hoddø (Chapter, 2013)
   Research, especially in the early 21st century, has shown that education is needed to change people’s behaviour regarding password generation, management and storage. As our daily routines and duties have become more ...
  • Natural Kenaf Fiber and LC3 Binder for Sustainable Fiber-Reinforced Cementitious Composite: A Review 

   Hajmohammadian Baghban, Mohammad; Mahjoub, Reza (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Low impact on the environment and low cost are the key drivers for today’s technology uptake. There are many concerns for cement production in terms of negative environmental impact due to greenhouse gas (GHG) emission, ...
  • A New Fault Identification Method Based on Combined Reconstruction Contribution Plot and Structured Residual 

   Chen, Bo; Wang, Kesheng; Gao, Xiue; Wang, Yi; Chen, Shifeng; Zhang, Tianshu; Martinsen, Kristian; Ghosh, Tamal (Chapter, 2020)
   The existing contribution plot-based reconstruction fault identification methods suffer from low identification accuracy and serious trailing effect. In this paper, a new fault identification method is proposed based on a ...
  • A New Maximum Power Point Tracking Framework for Photovoltaic Energy Systems Based on Remora Optimization Algorithm in Partial Shading Conditions 

   Alanazi, Abdulaziz; Alanazi, Mohana; Arabi, Saber; Sarker, Shiplu (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this paper, a new maximum power point tracking (MPPT) framework for photovoltaic (PV) systems is presented based on the remora optimization algorithm (ROA) subjected to standard and partial shading conditions. The studied ...
  • Non-Cooperative Power Control Game in D2D Underlying Networks with Variant System Conditions 

   Al-Samman, Ahmed (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In this paper, the problem of power control using a game theoretic approach based on sigmoid cost function is studied for device-to-device (D2D) communications underlying cellular networks. A non-cooperative game, where ...
  • Norway's First Learning Factory - A Learning Outcome Case Study 

   Granheim, Malin Victoria (Master thesis, 2016-09-29)
   Purpose: with this master thesis, Norway’s first learning factory was built. The purpose was to conduct a case study and find the learning outcomes students had by partaking on the activity. Approach: a thorough literature ...
  • NS vs NS-EN 

   Bech, Bjørn Tore; Skundberg, Tormod (Bachelor thesis, 2009)
   I mars 2010 vil den nyeste standarden for betongdimensjonering, NS-EN1992-1-1:2004 + NA:2008, være den gjeldene standarden for prosjektering i Norge. Da fases dagens NS 3473:2003 ut. Intensjonen med denne oppgaven er en ...
  • NSGA III for CNC End Milling Process Optimization 

   Ghosh, Tamal; Martinsen, Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Computer Numerical Controlled (CNC) end milling processes require very complex and expensive experimentations or simulations to measure the overall performance due to the involvement of many process parameters. Such problems ...
  • Nye Mjøsbru 

   Skjærstad, Andreas; Larsen, Snorre; Valler, Espen (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: I forbindelse med utvidelsen av europaveg 6 på strekningen Moelv-Biri er det planlagt en ny brukonstruksjon over Mjøsa. Statens vegvesen har i samarbeid med Ringsaker- og Gjøvik kommune utført konsekvensutredningen ...
  • Nytt bindingssystem til Forsvarets ski i samarbeid med Rottefella AS. 

   Amlien, Even; Herlofsen, Stian Norum; Møller, Martin Bolin; Vammeli, Kristoffer-Didrik Rossvik (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å utvikle et nytt bindingssystem til Forsvarets ski i samarbeid med Rottefella AS, som tilbyr økt sikkerhet og brukervennlighet. Utviklingsarbeidet er basert på Bryan Lawson’s fem ...
  • Nyutviklet konsept og design av innfestningsmekanisme for bilmoduler 

   Natys, Klaudijus; Pettersen, Andreas Rånes; Tran, Minh Tien (Bachelor thesis, 2019)
   Innledning: 3D-TEC er en ideell organisasjon med fokus på forskning og utvikling av el-biler med modulært konsept og 3D-printede karosserideler i plast. Denne oppgaven omhandler utviklingen av en innfestningsmekanisme med ...
  • Nødstrøm til nytt sykehus i Drammen 

   Rapp, Synne Eide; Stefansson, Thale Vassnes (Bachelor thesis, 2020)
   Rapporten tar for seg nødkraftforsyningen til det nye sykehuset i Drammen, med utgangspunkt i Høyspent AS med samarbeidspartnere (Glitre Energi Produksjon AS og sykehusledelsen i Drammen) sitt forslag. Hensikten med oppgaven ...
  • Offroad-rulleski: produktutvikling 

   Nilsen, Morten; Berndtsson, Kjetil (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Bachelor oppgaven ble valgt høsten 2012. Østlandske Lettmetall AS ønsket hjelp med utvikling og produksjon av en ny type rulleski. Prosjektet virket spennende og utfordrende og ga oss muligheten til å utnytte ...
  • Ombygging av L-bygget 

   Saunes, Kjetil; Nicolaisen, Kenneth (Bachelor thesis, 2005)
   Prosjektet går ut på å bygge om og utvide det såkalte L-bygget fra dagens bruk som laboratoriebygg til nytt sentralbygg med fellesfunksjoner for høgskolen. Vi tar for oss følgende elementer: - Statiske beregninger vil ...
  • Områdestabilitet i sprøbruddmateriale 

   Syversen, Isolde Louise Grønlund; Haug, Linn Therese Håkonsen (Bachelor thesis, 2019)
   I forbindelse med Haug - Seut prosjektet har det blitt utarbeidet en områdestabilitetsrapport for Bane NOR som denne bacheloroppgaven har til hensikt å etterprøve. Bacheloroppgaven har utført en områdestabilitetsvurdering ...
  • On Hybrid-ARQ-Based Intelligent Reflecting Surface-Assisted Communication System 

   Ai, Yun; Mohamed, Marshed Kassim; Kong, Long; Al-Samman, Ahmed; Cheffena, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The intelligent reflecting surface (IRS) is an emerging technique to extend the wireless coverage. In this letter, the performance of hybrid automatic repeat request (hybrid-ARQ) for an IRS-assisted system is analyzed. ...
  • On Multi-Hop Decode-and-Forward Cooperative Relaying for Industrial Wireless Sensor Networks 

   Ai, Yun; Cheffena, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Wireless sensor networks (WSNs) will play a fundamental role in the realization of Internet of Things and Industry 4.0. Arising from the presence of spatially distributed sensor nodes in a sensor network, cooperative ...
  • On Physical Layer Security of Double Rayleigh Fading Channels for Vehicular Communications 

   Ai, Yun; Cheffena, Michael; Mathur, Aashish; Lei, Hongjiang (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this letter, we study the physical layer secrecy performance of the classic Wyner's wiretap model over double Rayleigh fading channels for vehicular communications links. We derive novel and closed-form expressions for ...
  • On Physical Layer Security of α-η-κ-μ Fading Channels 

   Mathur, Aashish; Ai, Yun; Bhatnagar, Manav R.; Cheffena, Michael; Ohtsuki, Tomoaki (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this letter, we study the secrecy performance of the classic Wyner’s wiretap model, where the main and eavesdropper channels are modeled by a general and versatile α-η-κ-µ fading model. Novel and exact expressions of ...