• Game-Theoretical Analysis of PLC System Performance in the Presence of Jamming Attacks 

   Ai, Yun; Bhatnagar, Manav R.; Cheffena, Michael; Mathur, Aashish; Sedakov, Artem (Chapter, 2017)
   In this paper, we investigate the performance of power line communication (PLC) network in the presence of jamming attacks. The legitimate nodes of the PLC network try to communicate with the anchor node of the network ...
  • Generalized approach for multi-response machining process optimization using machine learning and evolutionary algorithms 

   Ghosh, Tamal; Martinsen, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Contemporary manufacturing processes are substantially complex due to the involvement of a sizable number of correlated process variables. Uncovering the correlations among these variables would be the most demanding task ...
  • Generalized utilization-based similarity coefficient for machine-part grouping problem in cellular manufacturing 

   Ghosh, Tamal (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article intends to justify the gap in the research of similarity coefficient driven approaches and cell formation problems (CFP) based on ratio data in cellular manufacturing systems (CMS). The actual implication of ...
  • Generering av høydekurver fra laserdata og fotogrammetri 

   Bjørhusdal, Simen; Blix, Fredrik (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Fra erfaring ser vi at laserskanning kan gi mangelfull høydeinformasjon, bl.a. i tett vegetasjon og veigrøfter. Dette kan føre til at genererte høydekurver blir unøyaktige og mangelfulle. Ut i fra disse opplysningene ...
  • Geometry-Based Modeling of Wideband Industrial Indoor Radio Propagation Channels 

   Ai, Yun; Hogstad, Bjørn Olav; Cheffena, Michael; Pätzold, Matthias Uwe (Chapter, 2015)
   In this paper, we present a geometrical scattering model for a typical class of industrial indoor environments. The proposed industrial reference model takes into account scattering components arising from metallic structures ...
  • Georadar i bygg- og anleggsbransjen 

   Jensen, Sandra; Selimi, Marigonë (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: I mars 2015 foretok prosjektgruppen i samarbeid 3D-Radar AS en georadarundersøkelse på Høvik stasjon i Bærum kommune, på oppdrag av Skanska Norge AS. Georadar er en geofysisk metode som bruker elektromagnetiske ...
  • GIS-analyse av dreneringslinjer i Lillestrøm kommune 

   Thune, Martine (Bachelor thesis, 2021)
   Klimaendringer vil i fremtiden gi kommunene større utfordringer når det gjelder fysisk klimarisiko. Kraftigere og hyppigere nedbør er mest kritisk for urbane strøk hvor tette flater fører til høyere grad av avrenning. I ...
  • Gjenbruk av stikkrenner i utbedringsprosjekt på E16, Valdres 

   Kvamme, Arnhild Marie; Nygård, Christine Granum (Bachelor thesis, 2020)
   Dette studiet tar for seg vurdering for gjenbruk av stikkrenner langs en bestemt strekning på E16 i Valdres. I samarbeid med Statens vegvesen har vi fått innblikk i utbedringsprosjektet som er under planlegging. Hensikten ...
  • Gjøvik installasjon: nybygg Kallerudlia 

   Johansen, Eirik Øen; Lang-Ree, Stine; Klingsheim, Ingun (Bachelor thesis, 2006)
   Nybygget til Gjøvik Installasjon AS ble vår hovedprosjektoppgave våren 2006. Vi har dimensjonert bæresystemet til bygget, som består av betong og stål. Vi tok våre egne forutsetninger der vi følte vi trengte det og brukte ...
  • Gjøvik videregående skole: hall 5 og 10 

   Gudbrandsen, Jonny; Aske, Terje; Odnes, Bernt; Bjørlin, Jens Erik (Bachelor thesis, 2007)
   Vi har tatt for oss to haller på Gjøvik VGS. Den ene er en åpen hall med tak og den andre er noe større og oppvarmet som også skal kobles til en ett eksisterende bygg og ett nytt. For å skape utfordringer og gjøre oppgaven ...
  • Glenn`s Billakkering, Hunndalen. Gjennoppbygging etter brann 

   Stensæter, Vegard; Jensen, Odd Arve; Strand, Glenn Andre (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Glenn`s Billakkering skal gjenoppbygges etter brann, Norconsult AS på Gjøvik har fått oppdraget med å prosjektere bæresystemet i stål og betong. Med dette som utgangspunkt er inngått ett samarbeid mellom gruppen og ...
  • The government regulation and market behavior of the new energy automotive industry 

   Yang, Dong-xiao; Qiu, Lin-shu; Yan, Jian-jun; Chen, Ziyue; Jiang, Mingxing (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Environmental issues and cleaner production are getting increasing attentions currently, making the clean production and sustainable consumption with low emissions significant. Traditional energy vehicles are increasingly ...
  • Green financial policies and capital flows 

   Yang, Dong-xiao; Chen, Ziyue; Yang, Yong-cong; Nie, Pu-yan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As traditional energy is depleting, it is urgent to search for substitutes of traditional energy. Therefore, policies promoting the development of renewable energy are introduced. Under the condition of non-capital ...
  • Harmonizing and linking conceptual models of geospatial information: Technologies for information modelling in GIS, ITS and BIM 

   Jetlund, Knut (Doctoral theses at NTNU;2021:135, Doctoral thesis, 2021)
   Structured representations of phenomena from the real world in a digital geospatial environment are essential for developing, maintaining, and using the built and natural environment. In the real world, the phenomena relate ...
  • Håndprotese med et grep om fremtiden 

   Berggraf, Sofie; Betten, Erik; Hammerseng, Marie Edesberg; Langhelle, Cecilia Armatis (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med oppgaven er å legge frem et konsept til hvordan grep på håndproteser kan forbedres, ved bruk av design og biomimicry. Oppgaven er en del av et større forsknings- og utviklingsprosjekt, hvor resultatene som ...
  • Håndtering av tunnelvaskevann 

   Øveråsen, Christian S.; Dahlen, Henrik; Moe, Marius (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgavens mål er å bidra i arbeidet med å redusere miljøpåvirkningene forårsaket av tunnelvaskevann. Ved hjelp av analyser av vaskevannets sammensetning og litteraturstudier er ulike renseløsninger egnet for bruk i ...
  • Helsebygg på Otta 

   Blekkerud, Carsten; Breiskalbakken, Mari; Fuglerud, Jostein; Lien, Anette (Bachelor thesis, 2004)
   Oppgaven vår tok utgangspunkt i et helsebygg på Otta (som for øyeblikket er under prosjektering hos Palm & Bratlie). Bygget har en grunnflate på ca.350 m2. Det skal i første omgang bygges i to etasjer, men det prosjekteres ...
  • Hensiktsmessig bruk av massivtre og lavkarbonbetong 

   Naji, Rahaf; Yaman, Alime; Naji, Amjed (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven skal se på hensiktsmessig bruk av massivtre og lavkarbonbetong. Oppgaven sammenligner miljøpåvirkningene fra disse to byggematerialene for å finne ut hvilken er mer miljøvennlig. Biriomsorgssenter ...
  • High strength nanostructured Al-based alloys through optimized processing of rapidly quenched amorphous precursors 

   Kim, Song-Yi; Lee, Gwang-Yeob; Park, Gyu-Hyeon; Kim, Hyeon-Ah; Lee, A-Young; Scudino, Sergio; Konda Gokuldoss, Prashanth; Kim, Do-Hyang; Eckert, Jürgen; Lee, Min-Ha (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We report the methods increasing both strength and ductility of aluminum alloys transformed from amorphous precursor. The mechanical properties of bulk samples produced by spark-plasma sintering (SPS) of amorphous Al-Ni-Co-Dy ...
  • HMS ved utbedring av E16 i Lærdal 

   Broderstad, Bjørn; Gilde, Jonas (Bachelor thesis, 2010)
   Bygg- og anleggsbransjen har i mange år vært ansett som en versting når det kommer til helse, miljø og sikkerhet. Fra år 2000 og frem til i dag, mai 2010, er det registrert 69 arbeidsrelaterte dødsfall og ulykker i denne ...