Nye registreringer

 • Frittstående bøyekonsept med fornybar strømtilførsel for subseainstallasjoner. 

  Maier, Justin; Torgerhagen, Even Hansen; Jevne, Thord (Bachelor thesis, 2022)
  Målet med dette prosjektet har vært å undersøke muligheten for å utvikle et frittstående bøyekonsept med fornybar energi for undervannsinstallasjoner. Dersom konseptet realiseres vil oppdragsgiver, og eventuelt andre, spare ...
 • Implementering av digitale verktøy for feilsøking og utbedring av lekkasje på en pelton - injektor 

  Vatlestad, Stian Offerdal; Vingli, Rune; Tesli, Daniel Slapø (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven omhandler implementering av digitale verktøy for feilsøking og utbedring av lekkasje på en pelton – injektor. Fokus på digitalisering i vannkraftsektoren har økt betraktelig de siste årene. Konkurranse ...
 • Sammenligning av klimagassutslipp fra et rekkehus prosjektert etter TEK17 og Passivhusstandard 

  Åsen, Kristin; Østmark, Jo André (Bachelor thesis, 2022)
  Bygg- og anleggsindustrien står for en betydelig del av verdens klimagassutslipp. Følgelig er det ønskelig å forsøke å gjøre industrien mer miljøvennlig. Dermed bør valgene som gjøres i industrien innebære vekt på ...
 • Sykkelhotell og deres brukere 

  Roness, Stian (Bachelor thesis, 2022)
  På ti år har flere enn 40 sykkelhotell blitt bygget i Norge, og ofte i tilknytting til knutepunkt. Sykkelhotell kan øke sikkerheten for sykkelen, skjerme sykkelen for nedbør og forbedre integrasjonen mellom sykling og ...
 • Modelling Circular Timber Products in Norway: The environmental impact of circular economics applied to Norwegian timber products. 

  Street, Alistair Hutton; Ingul, Ole Christian Stene (Bachelor thesis, 2022)
  Denne studien ønsker å belyse hvordan en reduksjon I karbon-utslipp kan oppnås I Norsk byggebransje ved å implementere et sirkulært økonomisk system. Det er tatt for seg en gruppe på åtte vanlige treprodukter produsert i ...
 • Rivebetong fra avfall til ressurs-Muligheter og utfordringer 

  Asadi,Mansoureh (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag: Betong står for store avfallsmengder i Norge. Med økende fokus på å redusere avfallsmengde, setter denne oppgaven søkelyset på klimaeffekter som oppstår ved redusering av avfallsmengde knyttet til rivebetong. ...
 • Prosess og økonomi ved BREEAM-NOR 

  Moen, Ørjan Peter; Olsen, Kristian Nygård (Bachelor thesis, 2022)
  BREEAM er et verdensomspennende miljøsertifiseringssystem for bygg. BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, utviklet av Grønn ...
 • Undersøk den termiske egenskapen til sementmørtel med PCM ved laboratorietest 

  Gatkuoth Bakoak Gatluak; Marwan Ahmed Hassan; Yilham Abduxugur; Bahlbi Sbhat Gaim (Bachelor thesis, 2022)
  Mørtel i konstruksjon er i hovedsak viktige materialer på grunn av sin plastisitet, binding og styrke til konstruksjonene. Formålet er å undersøke mekaniske og termiske egenskaper til mørtel uten og med Phase ...
 • Limtrekonstruksjonens utfordringer 

  Leth, Martin; Fjeldstad, Jonathan (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Ifølge statistisk sentralbyrå så ble det bygget 93 kontor og forretningsbygg de siste 4 årene i Norge (Statistisk sentralbyrå, 2022). Basert på antakelser og erfaring mener vår veileder i Pro-Consult at det beste ...
 • Vinterdrift på riksvei 15 

  Nawafly, Fatima; Østby, Anne Skjærbekk; Weldegabrail, Weam Tesfazghi (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven har som hensikt å undersøke om normene som Statens vegvesen har innført for å gi veiledning om vinterdrift blir fulgt opp, eventuelt hvilke årsaker som forårsaker at de ikke blir fulgt opp, slik det ...
 • Klimagassberegninger av vegbruer i forskjellige materialer 

  Dønnum, Sander; Arulnesarajah, Hisor (Bachelor thesis, 2022)
  En bærekraftig fremtid er viktig for å kunne ta vare på verden for de neste generasjonene. For å hjelpe til med dette vil bærekraftig tenking som drivkraft for byggebransjen være avgjørende. Byggebransjen har en stor ...
 • Digital løsning for utarbeidelse av tilbud fra entreprenør Elmar Svendsen AS 

  Bjerknesli, Anne; Bakken, Trude Marlen (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven har vært å utarbeide en digital løsning av tilbud fra entreprenør Elmar Svendsen AS og se hvordan vi har kunne effektivisere denne tilbudsprosessen. Digitalisering er veldig aktuelt i dagens ...
 • Materialeffektiv etasjeskiller i tre 

  Rønningen, Jon Gunnar; Vinje, Hans-Ove Sørensen (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven har målet vært å konstruere en etasjeskiller av treverk som har gode lydegenskaper, bærende egenskaper, tilfredsstiller brannkrav, er materialeffektiv og er egnet for industriell produksjon. Prosessen ...
 • Ombruk av håndlaftede bygninger til boligformål 

  Kpåseth, Sindre (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgaven er en teoristudie kombinert med en praktisk studie som undersøker muligheten for ombruk av håndlaftede bygg, og ser dette i lys av ønsket og behov for økt ombruk og sirkularitet i byggebransjen. Studien vinkles ...
 • Utvikling av trebasert høydensitets-sponplate for etasjeskiller. 

  Heidari, Najib; Lipka, Michal; Alexeenko, Kirill; Muradi, Asif (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er å designe og utvikle en tre-basert høydensitetsplate med gode mekaniske og lydisolerende egenskaper. Det er blitt gjennomført flere utviklingsforsøk for å lage ulike platevarianter. Totalt ...
 • Usynlig innfesting av utvendig kledning 

  Øverli, Eilev Magne (Bachelor thesis, 2022)
  Formål Bruken av ferdigmalt utvendig kledning har økt, og det har resultert i et ønske om å få en overflate som er uten hull og merker etter skruer og spiker. Derfor har Gausdal Bruvoll SA et mål om å kunne tilby en ...
 • Komposittdekke med hulrom 

  Sæbu, Vegard; Undheim , Ola K; Vikan, Sindre (Bachelor thesis, 2022)
  I denne bacheloroppgaven undersøkes hulromsdekke med toppflens av betong, steg av smal limtrebjelke og bunnflens av krysslimt tre. Undersøkelsen er en videreutvikling av komposittdekker hvor betong er støpt rett på krysslimt ...
 • Prosjektledelse i byggebransjen. En studie om prosjektstyring i Statens vegvesen sammenliknet med private og offentlige utbyggere. 

  Lääs. Sille; Skar, Erling (Bachelor thesis, 2022)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjekter styres hos Statens vegvesen og sammenligne med hvordan det gjøres hos andre private og offentlige utbyggere i bygg- og anleggsbransjen. Oppdragsgiveren for ...
 • Usynlig innfestning av ferdigbehandlet kledning. 

  Erikis, Oskars; Hanche, Max Alexander (Bachelor thesis, 2022)
  I 2018 ble det skrevet en bachelor for Gausdal Treindustrier, en trelastprodusent. Oppgaven var å finne en løsning for usynlig innfestning av ferdigbehandlet ytterkledning i tre. I 2022 ønsker Gausdal Treindustrier å ...
 • Komposittdekke av massivtre og betong som alternativ til massivtredekke 

  Knudsen, Simen (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven skal det undersøkes om et komposittdekke laget av krysslaminert massivtre og betong kan være en god erstatning til et ordinært massivtredekke. Det skal undersøkes om et komposittdekke kan brukes i større ...

Vis flere