Now showing items 5061-5080 of 6559

  • S-Divergence-Based Internal Clustering Validation Index 

   Sharma, Krishna Kumar; Seal, Ayan; Yazidi, Anis; Krejcar, Ondrej (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • S3AM: A Spectral-Similarity-Based Spatial Attention Module for Hyperspectral Image Classification 

   Li, Ningyang; Wang, Zhaohui; Alaya Cheikh, Faouzi; Ullah, Mohib (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Recently, hyperspectral image (HSI) classification based on deep learning methods has attracted growing attention and made great progress . Convolutional neural networks based models, especially the residual networks ...
  • SAC: Sharing-Aware Caching in Multi-Chip GPUs 

   Zhang, Shiqing; Naderan-Tahan, Mahmood; Jahre, Magnus; Eeckhout, Lieven (Chapter, 2023)
   Bandwidth non-uniformity in multi-chip GPUs poses a major design challenge for its last-level cache (LLC) architecture. Whereas a memory-side LLC caches data from the local memory partition while being accessible by all ...
  • SAFE : Samling Av Fagbeskrivelser Elektronisk 

   Afradi, Mehrab; Bjørke, Tor; Olsen, Ole Kasper; Skarderud, Fredrik (Bachelor thesis, 2003)
   Hovedprosjektet har gått ut på å lage et system for Høgskolen i Gjøvik som omhandler produksjon, arkivering, registrering, presentasjon og kvalitetssikring av fagbeskrivelser. All relevant informasjon for å håndtere dette ...
  • SafeKeepr: A Serious Game to Raise Womens’ Awareness of Privacy Protective Measures 

   Almestad, Vilde (Master thesis, 2022)
   Sosiale nettverkssider har blitt mer integrert i livene våre, noe som gjør det lettere å dele data på nett. Å dele data kan muliggjøre forbedringer på nettstedet, men utgjøre en alvorlig personvernrisiko som data misbruk ...
  • Safety and Security Analysis for Autonomous Vehicles 

   Zhang, Jin; Taylor, J. Robert; Kozine, Igor; Li, Jingyue (Research report, 2021)
   Our group has been working for a few years on the topic of safety of autonomous vehicles, including theoretical developments, actual risk analyses, hazard analysis methods effectiveness and quality studies, and neural ...
  • Safety, security and resilience of critical software ecosystems 

   Johnsen, Stig Ole; Stålhane, Tor (Chapter, 2017)
   A software ecosystem is defined as the dynamic evolution of systems on top of a common technological platform offering a set of software solutions and services. Software ecosystems has gained increased attention due to ...
  • Salamander Identification Application 

   Danielsen, Eirik Martin; Dyrkorn, Herman Andersen; Langlie, Anders Sundstedt; Magnussen, Andrea (Bachelor thesis, 2021)
   Salamanderartene storsalamander og småsalamander har hatt en dramatisk nedgang i populasjon i løpet av det siste århundret. I 2019 utlyste Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) en oppgave som omhandlet å utvikle et ...
  • Sales prediction in online banking 

   S. Stenberg, Erlend; Iden, Mathias (Master thesis, 2018)
   This master thesis seeks to explore how machine learning methods can be applied to predict the customers that are likely to purchase a credit card in Sparebank 1 SMN. The sales prediction problem has many similarities with ...
  • Salgstøtte til CarAdmin 

   Grøstad, Knut; Østrem, Sindre (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven beskriver et full-stack utviklingsprosjekt der vi lagde en web-applikasjon for salg av kjøretøy som en utvidelse av Electric Time Car sin løsning for flåtestyring. Dette innebar utviklingen av en databasestruktur, ...
  • Saliency-based Image Object Indexing and Retrieval 

   Lam, Yat Hong; Yildirim, Sule (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We suggest a novel approach to combine visual saliency model and object recognition to provide a more semantic description of an image based on human attention priority. The idea is to index and retrieve semantically more ...
  • SAM Engine: Model-based Framework for Scalability Assessment 

   Holmefjord, Anders Johan (Master thesis, 2006)
   Today's way of life includes increasing amounts of information, and therefore handling and processing of information. Almost everything you do involves some sort of a computer somewhere, and many businesses have implemented ...
  • Samarbeidsverktøy i hjemmetjenesten - En case-studie på mobile helseløsninger 

   Gynnild, Kjetil Reppe; Bjørnerås, Chris Eivind (Master thesis, 2016)
   Helsevesenet i Norge står ovenfor utfordringer knyttet til en kommende eldrebølge, samtidig som man ser problemer med å holde tritt med den teknologiske utviklingen. På grunn av denne økningen av eldre, vil ikke utfordringene ...
  • Samhandling i helsesektoren: Innføringen av Kurve, Medisinering og Forordning 

   Fagerli, Kristine Leirheim (Master thesis, 2009)
   Ved utviklingen og innføringen av informasjonssystemer er man avhengig av en god forståelse av hvordan arbeidssituasjonen til brukeren av systemet er, for å kunne utvikle systemer som støtter arbeidsprosessene. Samtidig ...
  • Samhandling på tvers av campus : robuste fagmiljø og forbedret undervisningskvalitet : En casestudie 

   Frantzen, Håkon (Master thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg et fagmiljø som har forsøkt å etablere seg på tvers av en distribuert institusjon. Formålet er å gi et eksempel på hva som skal til for å styrke et slikt fagmiljø og forsøke å identifisere ...
  • Samhandling på tvers av lokasjoner ved hjelp av videokonferanse : Casestudie av virtuelle møter innenfor driftsorganisasjonen i Det norske oljeselskap 

   Volden, Helene (Master thesis, 2016-07-06)
   Globaliseringen de siste årene har bidratt til endringer av samfunnet og organisasjonslivet. Arbeid skjer til alle døgnets tider og man befinner seg på ulike steder. Teknologien tillater å kunne gjennomføre møter på tvers ...
  • SAMHANDLINGEN SOM KAN FØRE TIL VELLYKKET ERP-IMPLEMENTERING - En Casestudie 

   Olstad, Hege Annette (Master thesis, 2018)
   Den mest kritiske fasen for et Enterprise Resource planning (ERP) system er i implementeringsfasen. I denne fasen må det deles og innlemmes i ERP-systemet, et mangfold av perspektiver og erfaringer. Dette krever vellykket ...
  • Samhandlingen som kan føre til vellykket ERP-implementering - En casestudie 

   Olstad, Hege Annette (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Den mest kritiske fasen for et Enterprise Resource planning (ERP) system er i implementeringsfasen. I denne fasen må det deles og innlemmes i ERP-systemet, et mangfold av perspektiver og erfaringer. Dette krever vellykket ...
  • Samhandlingeverktøy og utfordringer i praksisfellesskap : en casestudie fra fagnettverk i Statens Vegvesen 

   Lunder, Torgeir Berg (Master thesis, 2017)
   Praksisfellesskap i form av fagnettverk har i de siste årene blitt vanligere å finne i bedrifter og organisasjoner over hele verden, og har ført med seg forskning som det kan være nyttig å ta i bruk for å få mest ut av ...
  • Samhandlingsløsninger på hjemmekontor 

   Boudabous, Sawsen (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Det er økt sannsynlighet for fortsatt hjemmekontor etter at pandemien covid-19 er over. I tillegg har arbeidet i ulike sektor blitt basert på og avhengig av samarbeid, koordinering og kommunikasjon. Dermed har ...