Now showing items 1-20 of 3980

  • Relation between solar elevation and the vertical attenuation coefficient of irradiance in Oslofjorden 

   Nilsen, Jan Harald; Aas, Eyvind (Department of Geophysics, University of Oslo, Reports;, Research report, 1977)
  • Bruk av IKT i læringsprosessen 

   Kolås, Line (Master thesis, 1999)
   Læring og undervisning er tema som de fleste har et forhold til - siden vi alle har vært i en læringssituasjon. På samme måte er informasjonsteknologi et tema som de fleste etter hvert kjenner til, og ikke minst har ...
  • Alt er metadata: Bruk av metadata i et integrert brukersystem 

   Oppedal, Anita Iren (Master thesis, 2000)
   Denne hovedfagsavhandlingen setter fokus på hvordan metadata brukes i et integrert brukersystem i en bedrift. I et informasjonsrom er informasjonsressurser fra ulike medier intergrert, og en trenger et felles “bindeledd” ...
  • Lenker mellom informasjonsobjekter i det digitale bibliotek 

   Lichtenberg, Einar W. M. (Master thesis, 2000)
   Avhandlingen tar for seg lenking mellom informasjonsobjekter i digitale bibliotek, og presenterer et system for relasjonsbasert lagring i det digitale biblioteksprosjektet ved IDI (DigLib). Sammenlenking av informasjon ...
  • Informasjons- og kunnskapsrom for systemutviklingsprosjekt 

   Michalsen, Nina (Master thesis, 2000)
   Denne avhandlingen studerer hvordan gruppevare, nærmere bestemt Corporate Memories(CM), kan brukes til å støtte informasjons- og kunnskapsdeling i en systemutviklingsorganisasjon. Studiet tar utgangspunkt i Borghoff&Par ...
  • A Framework for Supporting Shared Interaction in Distributed Product Development Projects 

   Farshchian, Babak Amin (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:38, Doctoral thesis, 2001)
   Geographically distributed software development projects are becoming commonplace due to the wide-spread use of network technologies. Software development is an activity that is based on intensive cooperation among groups ...
  • Case-based reasoning in medical image diagnosis 

   Skjermo, Jo (Master thesis, 2001)
   In the last several years, there has been an increased focus on connecting image processing and artificial intelligence. Especially in the field of medical image diagnostics the benefits for such integration is apparent. ...
  • Enabling software process improvement : an investigation of the importance of organizational issues 

   Dybå, Tore (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:101, Doctoral thesis, 2001)
   Software development and maintenance involves oraganizational as well as technical issues. While software engineering has been offtered as a way of resolving the intrinsic technical problems, the organizational problems ...
  • Infrastruktur for elektronisk handel: En avhandling med fokus på katalogtjenester i elektronisk handel 

   Kvanli, Jarl (Master thesis, 2001)
   Hensikten med avhandlingen er å anbefale en teknologisk infrastruktur, med katalogsystemer, for e-handel. Avhandlingen fokuserer på å gjenbruke data om produkter og tjenester, i etablerte virksomheter, og gjøre de tilgjengelig ...
  • Mikronavigering: Nyttiggjøring av kontekst i en mobil applikasjon 

   Dahl, Yngve (Master thesis, 2001)
   Denne hovedoppgaven dreier seg omkring et konsept jeg har valgt å kalle for mikronavigering. Dette innebærer at jeg har sett nærmere på hvordan mobile applikasjoner, ved å utnytte informasjon som karakteriserer brukerens ...
  • BIRI2 

   Rudihagen, Jarle; Strand, Robert; Svanheld, Frank (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven vår er en del av større prosjekt BIRI (Biometric Inteligent computeR Interface). Det helhetlige prosjekt har til målsettning å utvikle et intelligent interaktivt multimedia system hvor brukeren skal kunne kimmunisere ...
  • BIRI 1 : Biometric Intelligent computeR Interface 

   Nygård, Anders; Seljeflot, Tom Audun (Bachelor thesis, 2001)
   BIRI - Biometric Intelligent computeR Interface, ett sktitt på veien mot et intelligent interactivt multimedia system. BIRI er et prosjekt delt inn i tre mindre prosjekter med doktor-stipendiat-Erik Hjelmås i spissen. Disse ...
  • DLAM : database for lagring og analyse av mikrostrukturbilder 

   Halla, Hans Arne; Jahr, Frode; Stemsrudhagen, Finn-Kjetil (Bachelor thesis, 2001)
   Materiell teknologisk avdeling ved Raufoss ASA foretar bildefangst via scannere, digitalkameraer og elektromikroskop. Da de tidligere ikke har hatt et sentralt system til å ivareta disse bildene, har det vært mye jobb ...
  • Lasting av [smartkort] applikasjoner over Internett 

   Bjørnerud, Arve; Klaveness, Martin; Østeng, Ola (Bachelor thesis, 2001)
   Smartkort teknologien har vært i stor vekst de senere år, denne oppgaven fokuserer på et nytt område innen denne teknologien. Et smartkort kan inneholde forskjellig informasjon, hvor informasjonen kan skreddersys hver ...
  • TED-2001 : Teknisk ErfaringsDatabase 

   Brennmoen, Ingar; Hauklien, Øystein; Hedalen, Trond; Kvam, Erik (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven har bestått i å kravspesifisere, designe og kode en erfaringsdatabase, og dens brukergrensesnitt. Utvikling har foregått etter RUP-modellen. Denne databasen brukes internt i Telenor Nett, og inneholder erfaringer ...
  • E-handel i grafisk bransje 

   Enger, Kjersti; Hansen, Karen Elizabeth; Rist, Une Margrethe (Bachelor thesis, 2001)
   Formålet med prosjektoppgaven er å gi Optimal as et innblikk i hva Internett kan brukes til i forbindelse med handel mellom bedrifter. I Optimals tilfelle vil det i første rekke dreie seg om innkjøp av papir fra papirleverandør ...
  • Dynamisk informasjonskanal i Macromedia Flash 5 

   Benjaminsen, Berit; Rødsand, Janne; Sæther, Gro Vogt (Bachelor thesis, 2001)
   Prosjektet har gått ut på å finne ut om vektorteknologier som Macromedia Flash 5 fungerer til dynamisk presentasjon av multimediell informasjon. Det ble utviklet en prototype på en dynamisk informasjonskanal for å teste ...
  • Project Flash 

   Goksøyr, Geir-Olav; Hammerstad, Ragnhild; Torp, Stian; Veflen, John (Bachelor thesis, 2001)
   Oppdragsgiveren for dette prosjektet var I|O Publishing Technology. De ga oss i oppgave å finne ut hvordan informasjon som ligger i en database kan vises og oppdateres i en dynamisk flashside. Hvis vi fikk tid skulle vi ...
  • BeMiT : BeOS – Musikal Instrument Tracker 

   Halasy, Balazs; Sæverud, Bjarte; Trillhus, Morten (Bachelor thesis, 2001)
   In this document we shall focus on a specific music composition software solution, reffered to as a 'tracker'. A tracker is a program used to create music without the requirements of specialized, expensive equipment. There ...
  • Grandis 

   Lysakerud, Fredrik; Kristoffersen, Morten; Reierstad, Ole Jørgen (Bachelor thesis, 2001)
   Hovedprosjektet gikk ut på å lage et helt nytt betillingssystem for Kikki’s pizza da det de har brukt frem til nå er blitt gammeldags og innefektivt. Dette ble gjordt for hånd, med penn og papir. De ønsket seg et ...