Now showing items 1-20 of 3387

  • Relation between solar elevation and the vertical attenuation coefficient of irradiance in Oslofjorden 

   Nilsen, Jan Harald; Aas, Eyvind (Department of Geophysics, University of Oslo, Reports;, Research report, 1977)
  • Bruk av IKT i læringsprosessen 

   Kolås, Line (Master thesis, 1999)
   Læring og undervisning er tema som de fleste har et forhold til - siden vi alle har vært i en læringssituasjon. På samme måte er informasjonsteknologi et tema som de fleste etter hvert kjenner til, og ikke minst har ...
  • Lenker mellom informasjonsobjekter i det digitale bibliotek 

   Lichtenberg, Einar W. M. (Master thesis, 2000)
   Avhandlingen tar for seg lenking mellom informasjonsobjekter i digitale bibliotek, og presenterer et system for relasjonsbasert lagring i det digitale biblioteksprosjektet ved IDI (DigLib). Sammenlenking av informasjon ...
  • Alt er metadata: Bruk av metadata i et integrert brukersystem 

   Oppedal, Anita Iren (Master thesis, 2000)
   Denne hovedfagsavhandlingen setter fokus på hvordan metadata brukes i et integrert brukersystem i en bedrift. I et informasjonsrom er informasjonsressurser fra ulike medier intergrert, og en trenger et felles “bindeledd” ...
  • Informasjons- og kunnskapsrom for systemutviklingsprosjekt 

   Michalsen, Nina (Master thesis, 2000)
   Denne avhandlingen studerer hvordan gruppevare, nærmere bestemt Corporate Memories(CM), kan brukes til å støtte informasjons- og kunnskapsdeling i en systemutviklingsorganisasjon. Studiet tar utgangspunkt i Borghoff&Par ...
  • A Framework for Supporting Shared Interaction in Distributed Product Development Projects 

   Farshchian, Babak Amin (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:38, Doctoral thesis, 2001)
   Geographically distributed software development projects are becoming commonplace due to the wide-spread use of network technologies. Software development is an activity that is based on intensive cooperation among groups ...
  • BeMiT : BeOS – Musikal Instrument Tracker 

   Halasy, Balazs; Sæverud, Bjarte; Trillhus, Morten (Bachelor thesis, 2001)
   In this document we shall focus on a specific music composition software solution, reffered to as a 'tracker'. A tracker is a program used to create music without the requirements of specialized, expensive equipment. There ...
  • BIRI2 

   Rudihagen, Jarle; Strand, Robert; Svanheld, Frank (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven vår er en del av større prosjekt BIRI (Biometric Inteligent computeR Interface). Det helhetlige prosjekt har til målsettning å utvikle et intelligent interaktivt multimedia system hvor brukeren skal kunne kimmunisere ...
  • Card management system Enterprise Java Beans 

   Brun, Guy Steffe; Høeg, Lars Arne; Kaspersen, Oddgeir; Steinbekken, Øyvind (Bachelor thesis, 2001)
   Det skal utvikles en testapplikasjon for å håndtere klargjøringen av smartkort. Det fungerende systemet skal effektiviseres ved at løsningen utvikles i Enterprise Java Beans. Applikasjonen skal kommunisere mot en ...
  • BIRI 1 : Biometric Intelligent computeR Interface 

   Nygård, Anders; Seljeflot, Tom Audun (Bachelor thesis, 2001)
   BIRI - Biometric Intelligent computeR Interface, ett sktitt på veien mot et intelligent interactivt multimedia system. BIRI er et prosjekt delt inn i tre mindre prosjekter med doktor-stipendiat-Erik Hjelmås i spissen. Disse ...
  • DLAM : database for lagring og analyse av mikrostrukturbilder 

   Halla, Hans Arne; Jahr, Frode; Stemsrudhagen, Finn-Kjetil (Bachelor thesis, 2001)
   Materiell teknologisk avdeling ved Raufoss ASA foretar bildefangst via scannere, digitalkameraer og elektromikroskop. Da de tidligere ikke har hatt et sentralt system til å ivareta disse bildene, har det vært mye jobb ...
  • Lasting av [smartkort] applikasjoner over Internett 

   Bjørnerud, Arve; Klaveness, Martin; Østeng, Ola (Bachelor thesis, 2001)
   Smartkort teknologien har vært i stor vekst de senere år, denne oppgaven fokuserer på et nytt område innen denne teknologien. Et smartkort kan inneholde forskjellig informasjon, hvor informasjonen kan skreddersys hver ...
  • TED-2001 : Teknisk ErfaringsDatabase 

   Brennmoen, Ingar; Hauklien, Øystein; Hedalen, Trond; Kvam, Erik (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven har bestått i å kravspesifisere, designe og kode en erfaringsdatabase, og dens brukergrensesnitt. Utvikling har foregått etter RUP-modellen. Denne databasen brukes internt i Telenor Nett, og inneholder erfaringer ...
  • E-handel i grafisk bransje 

   Enger, Kjersti; Hansen, Karen Elizabeth; Rist, Une Margrethe (Bachelor thesis, 2001)
   Formålet med prosjektoppgaven er å gi Optimal as et innblikk i hva Internett kan brukes til i forbindelse med handel mellom bedrifter. I Optimals tilfelle vil det i første rekke dreie seg om innkjøp av papir fra papirleverandør ...
  • Dynamisk informasjonskanal i Macromedia Flash 5 

   Benjaminsen, Berit; Rødsand, Janne; Sæther, Gro Vogt (Bachelor thesis, 2001)
   Prosjektet har gått ut på å finne ut om vektorteknologier som Macromedia Flash 5 fungerer til dynamisk presentasjon av multimediell informasjon. Det ble utviklet en prototype på en dynamisk informasjonskanal for å teste ...
  • Project Flash 

   Goksøyr, Geir-Olav; Hammerstad, Ragnhild; Torp, Stian; Veflen, John (Bachelor thesis, 2001)
   Oppdragsgiveren for dette prosjektet var I|O Publishing Technology. De ga oss i oppgave å finne ut hvordan informasjon som ligger i en database kan vises og oppdateres i en dynamisk flashside. Hvis vi fikk tid skulle vi ...
  • Grandis 

   Lysakerud, Fredrik; Kristoffersen, Morten; Reierstad, Ole Jørgen (Bachelor thesis, 2001)
   Hovedprosjektet gikk ut på å lage et helt nytt betillingssystem for Kikki’s pizza da det de har brukt frem til nå er blitt gammeldags og innefektivt. Dette ble gjordt for hånd, med penn og papir. De ønsket seg et ...
  • Detection and Visualization of Moving Targets in Medical Ultrasound Imaging 

   Bjærum, Steinar (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:2, Doctoral thesis, 2001)
  • WebCRF : medisinske forskningsjournaler på Internett 

   Opsahl, Nils Håkon; Roland, Espen; Skinnes, Bjørnar; Sætre, Øyvind (Bachelor thesis, 2001)
   Kontrollerte kliniske forsøk har hatt stor betydning for utviklingen i medisinen de siste tiår. Metoden går i korthet ut på at man lar forskjellige pasientgrupper få forskjellig behandling, slik at hverken lege eller pasient ...
  • Helsekort for omsorgssektoren 

   Andersen, Frode; Hallingstad, Kai; Helling, Anders (Bachelor thesis, 2001)
   Denne oppgaven tar for seg utviklingen av et smartkortsystem som skal lette hverdagen for omsorgssektoren. Hensikten er å få pasientenes hjemmejournal, som i dag er på papirform, over på et smartkort. Pleieren skal benytte ...