Now showing items 4802-4821 of 4881

  • WALKING - Promoting moving in the city among the elderly 

   Radenkovic, Nikola (Master thesis, 2016)
   This project and accompanying research was developed with a purpose of discovering useful aspects in designing software systems for elders, used to encourage daily walking as a fall prevention. The idea was to try to utilize ...
  • Wasteflow - Mobilapplikasjon for avfallshenting 

   Seljeseth, Sabine; Utne, Sivert (Bachelor thesis, 2021)
   I Norge er det en økende trend i mengden husholdningsavfall som produseres, og en synkende trend i avfallsmengden som blir gjenvunnet. Kommunene i landet har ansvaret for innsamling og behandling av husholdningsavfall. ...
  • Way-predictive instruction cache access in Rocket Chip processor with RISC-V ISA 

   Akhunov, Khakim (Master thesis, 2020)
   Ytelsen til sentrale prosesseringsenheter er begrenset i energiforbruk i disse dager. Mer effektive prosessorer er nødvendige for å muliggjøre forbedret ytelse. Moderne datasystemer utnytter komplekse prosessorer som ...
  • Weakly Supervised Framework for Aspect-Based Sentiment Analysis on Students’ Reviews of MOOCs 

   Kastrati, Zenun; Imran, Ali Shariq; Kurti, Arianit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Students’ feedback is an effective mechanism that provides valuable insights about teachinglearning process. Handling opinions of students expressed in reviews is a quite labour-intensive and tedious task as it is typically ...
  • Weakly Supervised Framework for Aspect-Based Sentiment Analysis on Students’ Reviews of MOOCs 

   Kastrati, Zenun; Imran, Ali Shariq; Kurti, Arianit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Students' feedback is an effective mechanism that provides valuable insights about teaching-learning process. Handling opinions of students expressed in reviews is a quite labour-intensive and tedious task as it is typically ...
  • Wearable motion capture for 3D games 

   Egge, Iver (Master thesis, 2017)
   The usage of technology to provide platforms for fitness and rehabilitation for the elderly is a field that can have a great impact on society in the future. Motivation for self-care and regular use of such a platform has ...
  • Web Application Security 

   Foss, Julie-Marie; Ingvaldsen, Nina (Master thesis, 2005)
   As more and more sensitive information is entering web based applications, and thus are available through a web browser, securing these systems is of increasing importance. A software system accessible through the web is ...
  • A Web Deployed Multi-Agent Based Approach for Student-Lecturer Appointment Scheduling in Institutions of Higher Learning 

   Bokolo, Anthony Junior; Maureen, Gbefa Peremoboere; Majid, Mazlina Abdul (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Institutions of higher learning such as universities have been positively influenced by the internet which has facilitated learning and teaching. Likewise, this same internet can also support student lecturer appointments, ...
  • Web Interface for Deep Learning with Case Study in Facial Recognition 

   Aasen, Annie; Bjerga, Mikael (Master thesis, 2017)
   With the recent advancements in computational power, artificial neural networks are once again on the rise. However, the increase in depth and complexity further complicates researchers' ability to make sense of a networks' ...
  • Web Portals for Students - A study on students' interest in and intention to recommend university web portals 

   Noddeland, Morten Vaale (Master thesis, 2018)
   In the autumn of 2013, a website called instabart.no was launched. The website catered to students at NTNU and focused on gathering links to the 12 most useful IT services for students. Within a month of its launch, the ...
  • Web Service Clients on Mobile Android Devices: A Study on Architectural Alternatives and Client Performance 

   Knutsen, Johannes (Master thesis, 2009)
   This paper studies Android, a new open source software stack initiated by Google, and the possibilities of developing a mobile client for MPower, a service oriented architecture platform based upon SOAP messaging. The ...
  • Web services og web grensesnitt til QS Manager EE 

   Wik, Odd Amund; Melby, Chris Stian (Bachelor thesis, 2009)
   QS Manager AS med sin brede erfaring innen kvalitetssikring og dokumentasjon har spesialisert seg i, óg bidratt til utvikling av, fagområdet ARI Management (Asset/Resource/Inventory Management); dvs. forvaltning av ...
  • Web Session Modelling for Cluster Analysis and RNN-Based Sequence Prediction 

   Karlsen, Aksel Langø (Master thesis, 2019)
   “Telenor Min Bedrift” (Telenor ASA, 2018) er nettsiden til en mobiloperatør for bedrifter. På denne nettsiden kan brukere opprette og ha oversikt over mobilabonnementer for sine bedrifter. Måten brukerne interagerer med ...
  • Web-based research on cross-modal correspondences between colour and sound. 

   Niewiadomska, Sabina (Master thesis, 2019)
   Cross-modal correspondences between colour and sound or sound and colour are the basis for the colour sonification methods used in some categories of sensory substitution devices or sensory substitution software. This ...
  • Web-based Scalable Visual Exploration of Large Multidimensional Data Using Human-in-the-Loop Edge Bundling in Parallel Coordinates 

   Cui, Wenqiang; Strazdins, Girts; Wang, Hao (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Visual clutter and overplotting are the main challenges for visualizing large multidimensional data in parallel coordinates, which greatly hampers the recognition of patterns in the data. Although many automatic clustering ...
  • Webapplikasjon for logistikkhåndtering 

   Arnstad, Martin; Poznakova, Diana (Bachelor thesis, 2020)
   Egen erfaring og erfaring fra bekjente som jobber i logistikkbransjen viser at noen bedrifter sliter med systemer for logistikkhåndtering, spesielt med registrering av varer ut og inn. Noen mangler til og med et datasystem ...
  • Webapplikasjon for memorering av kanji 

   Grøder, Charlotte Husom; Kristiansen, Eline M. Mentzoni (Bachelor thesis, 2019)
   Å lære seg kanji – ett av tre japanske skriftspråk, kan være vanskelig da tegnene kan fremstå svært komplekse til sammenlikning med europeiske språk. Det vil derfor kunne være ønskelig å lære seg disse på en rask, enkel ...
  • Webapplikasjon for overvåking av lydmålingsutstyr 

   Stensen, Eirik Johan (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunnen for dette systemutviklingsprosjektet er et ønske fra Denstad Consulting AS om å forenkle arbeidet med å overvåke flere lydsystemer samtidig. Det benyttes i dag cirka 7 forskjellige systemer og det blir fort ...
  • Webapplikasjon: innkjøpssamarbeid 

   Løkken, Tor H.; Rolandsgard, Knut; Johansen, Frode T. (Bachelor thesis, 2006)
   Dette er et hovedprosjektet som har gått ut på å lage en webapplikasjon for innkjøpssamarbeid beregnet på Bygger’n butikkene i Valdres. Poenget med denne applikasjonen er å oppnå lavere innkjøpskostnader ved at bedriftene ...
  • WebCRF : medisinske forskningsjournaler på Internett 

   Opsahl, Nils Håkon; Roland, Espen; Skinnes, Bjørnar; Sætre, Øyvind (Bachelor thesis, 2001)
   Kontrollerte kliniske forsøk har hatt stor betydning for utviklingen i medisinen de siste tiår. Metoden går i korthet ut på at man lar forskjellige pasientgrupper få forskjellig behandling, slik at hverken lege eller pasient ...