Now showing items 4203-4222 of 6559

  • N-LMMSE Demosaicing for Spectral Filter Arrays 

   Amba, Prakhar; Thomas, Jean-Baptiste; Alleysson, David (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Spectral filter array (SFA) technology requires development on demosaicing. The authors extend the linear minimum mean square error with neighborhood method to the spectral dimension. They demonstrate that the method is ...
  • Named Entity Recognition in the Climate Change domain - An examination of NER systems for climatological knowledge discovery 

   Holloway, Sean William (Master thesis, 2015)
   This study evaluates existing Named Entity Recognition systems for their viability as a part of the larger Ocean-Certain project. Motivation for the Ocean-Certain initiative and this project is given, together with research ...
  • Named entity recognition: Evaluation of Existing Systems 

   Sun, Bowen (Master thesis, 2010)
   Nowadays, one subfield of information extraction, Named Entity Recognition, becomes more and more important. It helps machine to recognize proper nouns (entities) in text and associating them with the appropriate types. ...
  • NanoRisc 

   Rand, Peder (Master thesis, 2005)
   This report gives a short introduction of the Norwegian wireless electronics company Chipcon AS, and goes on to account for the state of the art of small IP processor cores. It then describes the NanoRisc, a powerful ...
  • NanoRisc C-compiler 

   Bakke, Dagfinn (Master thesis, 2006)
   This masters thesis report presents the work leading to a C compiler for the NanoRisc processor. The NanoRisc is a general purpose embedded RISC-processor with simple architecture aimed at replacing custom logic in Systems ...
  • NAP App - En mobilapplikasjon for booking av autonome biler 

   Matz-Leander Solheim Wiik (Master thesis, 2019)
   Autonome biler er et populært tema over hele verden. Disse kjøretøyene fungerer ved å kombinere forskjellige typer LIDAR og radarer for å kontrollere kjøretøyet og ta beslutninger, noe som ikke medfører behov for menneskelig ...
  • NARC – Norwegian Anaphora Resolution Corpus 

   Mæhlum, Petter; Haug, Dag Trygve Truslew; Jørgensen, Tollef Emil; Kåsen, Andre; Nøklestad, Anders; Rønningstad, Egil; Solberg, Per Erik; Velldal, Erik; Øvrelid, Lilja (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Published in: Proceedings of the Fifth Workshop on Computational Models of Reference, Anaphora and Coreference (CRAC): https://aclanthology.org/venues/coling/. We present the Norwegian Anaphora Resolution Corpus (NARC), ...
  • Narrative Driven Recommendation 

   Fossnes, Pål (Master thesis, 2021)
   Recommender systems have cemented themselves in the daily online activities of most people, especially in the usage of streaming services, music services etc. Recommender systems today usually make use of either or both ...
  • NASH: Range Search over Temporal, Numerical, and Geographical Annotated Documents 

   Ohr, Vebjørn (Master thesis, 2022)
   Tekstdokumenter som nyhetsartikler og encyklopediartikler inneholder store mengder informasjon om ekte hendelser. Det er likevel en utfordring å kunne hente ut de mest relevante delene av informasjon fra millioner av større ...
  • Nationsim, a story-driven approach to Agent-Based Modeling of Nations interacting 

   Cinquemani, Leon (Master thesis, 2023)
   Agent-based simulasjon har lenge vært en viktig del av samfunnsvitenskap, både innenfor vitenskap og innenfor regjeringsarbeid. Denne Avhandlingen dekker arbeidet gjort for å lage et rammeverk som kan simulere en rekke ...
  • #NativeLanguageIdentification - Native Language Identification on a Novel Twitter Corpus Using Transformer-based Systems 

   Edvardsen, Charles Sørbø (Master thesis, 2021)
   Morsmålsidentifikasjon (Native Language Identification, forkortet NLI) er en disiplin som ved hjelp av datamaskinelle metoder søker å predikere morsmålene til andrespråksbrukere automatisk på grunnlag av innsamlede korpora ...
  • NATO Federated Coalition Cloud with Kubernetes: A National Prototype Perspective 

   Andersen, Hallvard Munkås; Flytør, Borgar Føll; Onsøyen, Emil; Holmen, Even Trosterud; Sølvberg, Niklas; Haugan, Thomas Sagvold; Gabrielsen, Oskar; Johnsen, Frank T. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In NATO, the IST-168 research task group (RTG) “Adaptive Information Processing and Distribution To Support Command and Control” aims to investigate cloud computing at the tactical edge from a coalition force perspective. ...
  • Navigating by decoding grid cells: Investigating the role of entorhinal grid cells through computational modeling at the intersection of neuroscience and artificial intelligence 

   Edvardsen, Vegard (Doctoral theses at NTNU;2019:338, Doctoral thesis, 2019)
   Ever since grid cells were discovered in the mammalian entorhinal cortex over a decade ago, the striking representation of space generated by these neurons has offered a peek at the inner workings of navigational processes ...
  • Navigating Enterprise Architecture (EA) Institutionalization: The Interplay of EA and Agile 

   Kohansal, Mohammad Ali (Doctoral theses at NTNU;2024:118, Doctoral thesis, 2024)
   In the rapidly evolving context of digital transformation, the effective adoption, management, and institutionalization of Enterprise Architecture (EA) have emerged as significant efforts for organizations looking for ways ...
  • Navigating OWL 2 Ontologies through Graph Projection 

   Soylu, Ahmet; Kharlamov, Evgeny (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Ontologies are powerful, yet often complex, assets for rep- resenting, exchanging, and reasoning over data. Particularly, OWL 2 ontologies have been key for constructing semantic knowledge graphs. Ability to navigate ...
  • Navigating with grid and place cells in cluttered environments 

   Edvardsen, Vegard; Bicanski, Andrej; Burgess, Neil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Hippocampal formation contains several classes of neurons thought to be involved in navigational processes, in particular place cells and grid cells. Place cells have been associated with a topological strategy for navigation, ...
  • Navigering i internett og hypermedia 

   Albinussen, Trond (Master thesis, 2003)
   Det overordnede temaet i denne hovedfagsavhandlingen er navigering i Internett og hypermedia, med vekt på grafisk navigering til forskjell fra tekstlig navigering. Oppgaven består av en praktisk og en teoretisk del, med ...
  • Near Real-Time Indexing and Querying of Spatiotemporal Data in Distributed Key-Value Stores 

   Mjølsnes, Frederic (Master thesis, 2020)
   "Internet of Things" (IoT) er under stadig utvikling, og kompleksiteten og volumet på generert data øker i takt med at fler IoT enheter kobles til. Enheter som sensorer, biler, smarttelefoner og droner kan alle generere ...
  • Near-optimal multi-accelerator architectures for predictive maintenance at the edge 

   Koraei, Mostafa; Cebrian, Juan Manuel; Jahre, Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Nearest Neighbor Query Processing in Spatial and Spatio-Temporal Databases 

   Markussen, Markus (Master thesis, 2020)
   I disse dager produserer vi enorme mengder data, mer spesifikt stedfestet data, og behovet for raske indekseringsmetoder er avgjørende for hvordan vi får tilgang til denne dataen. I dag bruker de fleste databasesystemene ...