• Laboratory test of Single Landmark registration method for ultrasound-based navigation in laparoscopy using an open-source platform 

   Perez de Frutos, Javier; Hofstad, Erlend Fagertun; Solberg, Ole Vegard; Tangen, Geir Arne; Lindseth, Frank; Langø, Thomas; Elle, Ole Jacob; Mårvik, Ronald (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose Test the feasibility of the novel Single Landmark image-to-patient registration method for use in the operating room for future clinical trials. The algorithm is implemented in the open-source platform CustusX, a ...
  • Lagermodul 

   Kulsveen, Bjørn Inge; Prøven, Andreas Maurud; Østli, Marius Dahlen (Bachelor thesis, 2019)
   I store bedrifter er det vanlig °a ha firmabiler eller andre kjøretøy som benyttes av ansatte i forbindelse med arbeidsoppdrag. Electric Time Car AS har et eksisterende system med navn CarAdmin som brukes til °a administrere ...
  • Lagersystem for utstyr 

   Pasichnyk, Maksym (Bachelor thesis, 2020)
   Det er problematisk å holde oversikt over utstyrsforbruk på et lager uten å bruke digitale hjelpemidler. Flere aktører kan bruke utstyret – dette gjør arbeidet til administratoren utfordrende med tanke på hvem som har brukt ...
  • Lagring, Backup, Recovery og Kræsjhåndtering i OpenStack 

   Holmebakken, Kim; Kristiansen, Thomas Rongved; Werner, Kent-Marius (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: I dagens tid blir det stadig mer behov for at man klarer å opprettholde integriteten og konsistensen i alt av informasjon man behandler, noe som kan være vanskelig siden det blir benyttet virtuelle maskiner og ...
  • Lamarckian Evolution of Compositional Pattern Producing Networks 

   Wiik, Theodor Astrup; Johansen, Martin Nordby (Master thesis, 2021)
   Feltet som innebærer å få høyere oppløsning på bilder har vært et emne for forskning i mange år. Matematisk interpolasjon har lenge vært en standard i industrien. Disse typer metoder er fleksible med tanke på bilders input- ...
  • Lamarckian Evolution of Compositional Pattern Producing Networks For Image Super Resolution 

   Johansen, Martin Nordby; Wiik, Theodor Astrup (Master thesis, 2021)
   Feltet som innebærer å få høyere oppløsning på bilder har vært et emne for forskning i mange år. Matematisk interpolasjon har lenge vært en standard i industrien. Disse typer metoder er fleksible med tanke på bilders input- ...
  • Lane Rider - An Exploratory Study on the Benefits of Exergaming 

   Hammersland, Øystein; Schrøder, Emil Petter (Master thesis, 2020)
   I dagens samfunn er det av media og akademia fremmet en økende bekymring for inaktivitet og overvekt hos den yngre befolkning. Covid-19-pandemien har forsterket og aktualisert problemene tilknyttet en stillesittende livsstil ...
  • Lane Rider - An Exploratory Study on the Benefits of Exergaming 

   Hammersland, Øystein; Schrøder, Emil Petter (Master thesis, 2020)
   I dagens samfunn er det av media og akademia fremmet en økende bekymring for inaktivitet og overvekt hos den yngre befolkning. Covid-19-pandemien har forsterket og aktualisert problemene tilknyttet en stillesittende livsstil ...
  • Large Scale Privacy Architecture - Implemenation and Evaluateion 

   Reimer, Erik (Master thesis, 2016)
   Various enterprises store information and transaction data about people who have, or have had, customer or client relationships with them. In addition, many people today use numerous online services where they disclose ...
  • Large-scale Agile Software Development: An Exploratory Case Study of Changes In Agile Practices and Its Effects on Inter-team Coordination 

   Ranner, Camilla Tøftum (Master thesis, 2020)
   Smidige metodikker ble opprinnelig laget for mindre IT-prosjekter bestående av ett team. I de senere årene har smidige metodikker også blitt brukt på prosjekter i stor skala. Dette har forårsaket store smidige prosjekter ...
  • Large-Scale User Click Analysis in News Recommendation 

   Nilsen, John Eirik Bjørhovde (Master thesis, 2013)
   The Internet and the World Wide Web have taken over as the standard reading and finding news. This makes it possible for news readers to carefully choose the news that is most interesting for them. Due to the large amounts ...
  • Lasting av [smartkort] applikasjoner over Internett 

   Bjørnerud, Arve; Klaveness, Martin; Østeng, Ola (Bachelor thesis, 2001)
   Smartkort teknologien har vært i stor vekst de senere år, denne oppgaven fokuserer på et nytt område innen denne teknologien. Et smartkort kan inneholde forskjellig informasjon, hvor informasjonen kan skreddersys hver ...
  • Latency-aware Resource Management in Data Centres 

   Padala, Abhinav (Master thesis, 2020)
   Energy efficiency is a key issue in data centres. Data centres consume half of its maximum power even at low utilisation. In order to improve energy proportionality, machine utilisation is increased by co-locating best-effort ...
  • LATENT SEMANTIC INDEXING FOR SIMILARITY JUDGEMENT IN TEXT RETRIEVAL 

   Abebe, Rawda Assefa (Master thesis, 2009)
   The growing number of electronic textual documents has created the need for effective information retrieval system which attempt to satisfy the user's information need by somehow interpreting the content of the information ...
  • Lazy learned screening for efficient recruitment 

   Espernakk, Erik; Knaldstad, Magnus Johan; Kofod-Petersen, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The transition from traditional paper based systems for recruitment to the internet has resulted in companies in getting a lot more applications. A majority of these applications are often unstructured documents sent over ...
  • Lazy Learned Screening for Efficient Recruitment - A Candidate Ranking System using Case Based Reasoning and Semantic Data Models 

   Knalstad, Magnus Johan; Espenakk, Erik (Master thesis, 2018)
   The transition from traditional paper based systems for recruitment over to the internet has resulted companies in getting a lot more applications. A majority of these applications are often unstructured documents sent ...
  • Leak Detection in Water Distribution Networks using Gated Recurrent Neural Networks 

   Bjerke, Martin (Master thesis, 2019)
   I denne masteroppgaven har to forskjellige Gated Recurrent Neural Network-arkitekturer blitt testet på det multivariable tidsserie klassifikasjonsproblemet, lekkasjedeteksjon i vannfordelingsnettverk. Tre ulike ...
  • Lean and Agile Higher Education: Death to Grades, Courses, and Degree Programs? 

   Sindre, Guttorm (Chapter, 2018)
   Most universities provide education in a traditional plan-based manner, for instance with rigid degree programs that force students to make big decisions up front. Lean and agile education would rather operate in small ...
  • Learner-computer interaction 

   Giannakos, Michail; Sharma, Kshitij; Martinez-Maldonado, Roberto; Dillenbourg, Pierre; Rogers, Yvonne (Chapter, 2018)
   The theme of NordiCHI'18 is revisiting the life cycle. The theme life cycles broadly addresses changes within the field of HCI from a technical as well as a societal perspective. The landscape of technology design has ...
  • Learning Algorithms in Virtual Reality as Part of a Virtual University 

   Windsrygg, Sindre (Master thesis, 2019)
   I utdanning kan ny teknologi gi bedre forhold for læring. Virtuell virkelighet (Virtual Reality) har de siste årene blitt veldig populært hovedsakelig i spillindustrien, men har også begynt å bli brukt som et verktøy av ...