Now showing items 3596-3615 of 6559

  • K-Anonymity as a Service for Mobility Analytics - Optimizing the value of k in case of k-anonymity 

   Mangelrød, Guro Karine; Haugerud, Balder Riiser (Master thesis, 2018)
   The mobile network operators collect data from mobile communication networks about their users. The data collected is referred to as mobility data and contains the user's spatial positions within the network over time. A ...
  • K-Medoids Clustering Algorithm Performance 

   Sucic, Dario (Master thesis, 2021)
   Klusteranalyse er muligens det viktigste problemet i maskinlæring uten tilsyn. Løsing av klusteringproblemet er NP-hardt, og krever derfor heuristiske algoritmer selv for små problemstørrelser. Siden introduksjonen av ...
  • Kahoot Team Mode - Distributed collaborative learning through a gamified quiz experience 

   Gimse, Hanna Bergljot (Master thesis, 2021)
   Dagens klasserom ser betydelig annerledes ut en det de gjorde for kun få år siden. Digitale verktøy, både i form av PCer og nettbrett, samt en mengde ulik programvare har fått sin faste plass i undervisningen, og Norge har ...
  • Kan dialogmeldinger bidra til bedre samhandling mellom henviser og spesialist i psykisk helsevern? 

   Bjørklund, Roy Arne (Master thesis, 2016)
   For å være i stand til å gi pasienten et helhetlig behandlingsforløp og understøtte helsepersonells behov for samhandling er det derfor behov for gode IKT-løsninger som understøtter informasjonsdeling og kommunikasjon ...
  • Kan en app gjøre beitedrift enklere? 

   Høyland, Sander Elias (Master thesis, 2023)
   I Norge er det over 13 000 bønder som driver med sauedrift, og de har til sammen nesten 2 millioner sauer som slippes ut på utmarksbeite hvert år. For å sikre god dyrevelferd og redusere tap av sau, stilles det krav om ...
  • Kan IT-funksjonens form i lys av Bimodal IT, danne et grunnlag for adopsjon av skybasert ERP? 

   Eleftheriadis, Alexander Johnsen; Sandtrø, Konrad (Bachelor thesis, 2022)
   IT er i konstant endring, og digitalisering utfordrer hvordan IT skal bli organisert i næringslivet. Den tradisjonelle IT avdeling har blitt mer separert fra resten av organisasjonen og har tidligere kun jobbet med drift ...
  • Kartlegging av HiST studenters bruk av systemer for kommunikasjon og samhandling : En studie av Office 365 ved HiST 

   Bui, Minh Vu (Master thesis, 2016-07-06)
   Denne oppgaven begynte høsten 2015 før HiST ble fusjonert med NTNU januar 2016. Da hadde alle studenter ved HIST siden 2013, hatt tilgang på Microsoft Office 365, men mulighetene med Office 365 var lite tatt i bruk. Bakgrunnen ...
  • Kartløsning for fremstilling av data knyttet til lokasjon. Laget med React, Typescript, Apollo og GraphQL for Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS 

   Do, Kha Nguyen; Koujelev, Dmitry; Stensen, Eirik Kristoffer (Bachelor thesis, 2019)
   EiendomsMegler 1 Midt-Norge omtales som EM1MN nedenfor. I dette prosjekter ble det utviklet en kartløsning som kan brukes i nettsider for å fremstille forskjellige typer data på en ryddig og forståelig måte. EM1MN er det ...
  • Kartløsningsapplikasjon for FiiZK 

   Eilertsen, Magnus; Larsen, Knut Johan (Bachelor thesis, 2020)
   I denne rapporten finner du resultater og diskusjon om hvilken kartløsning som er den mest optimale for applikasjonen gitt de rammebetingelsene vi var presentert med. Vi diskuterer også om FiiZK er fornøyde med produktet ...
  • Keep Calm and Do Not Carry-Forward: Toward Sensor-Data Driven AI Agent to Enhance Human Learning 

   Sharma, Kshitij; Lee-Cultura, Serena; Giannakos, Michail (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The integration of Multimodal Data (MMD) and embodied learning systems (such as Motion Based Educational Games, MBEG), can help learning researchers to better understand the synergy between students' interactions and their ...
  • Keeping the human element to secure autonomous shipping operations 

   Meland, Per Håkon; Nesheim, Dag Atle; Rødseth, Ørnulf Jan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Autonomous shipping operations are becoming economically and technically feasible, but this development also requires new human roles and responsibilities onshore for managing cyber events. The goal of this paper is to ...
  • Key Themes, Trends, and Drivers of Mobile Ambient Air Quality Monitoring: A Systematic Review and Meta-Analysis 

   Wang, An; Paul, Sanjana; deSouza, Priyanka; Machida, Yuki; Mora, Simone; Duarte, Fábio; Ratti, Carlo (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Mobile ambient air quality monitoring is rapidly changing the current paradigm of air quality monitoring and growing as an important tool to address air quality and climate data gaps across the globe. This review seeks to ...
  • Keyword Search on Spatial Network Databases: Road network indexing for efficient query processing 

   Carlsson, Øystein Egeland (Master thesis, 2011)
   Given a spatial location and a set of keywords, a spatial keyword query locates spatio-textual objects based on both the location of the objects, and the textual relevance of the query keywords to the description of the ...
  • KiC : kompetanseheving innen Color Management 

   Bragerhaug, Heidi; Løseth, Lisa G.; Prestegård, Rine Beito; Skattum, Ole Jacob Bøe (Bachelor thesis, 2003)
   NORSK: Fotobransjen har de siste årene hatt en overgang fra analog til digital arbeidsfl yt. Dette har ført til økt behov for kompetanse innen fargestyring og digital bildebehandling. Lik fargegjengiving i ulike digitale ...
  • Kid Coding Games and Artistic Robots: Attitudes and Gaze Behavior 

   Sharma, Kshitij; Papavlasopoulou, Sofia; Giannakos, Michail; Jaccheri, Maria Letizia (Chapter, 2018)
   We present a study in the context of coding activities for children. Our main focus is towards understanding the relation between children’s attitudes towards coding and their behaviour while coding. Forty-four school ...
  • The Kingdoms of chaos 

   Belsaas, Jørgen; Elton, Anders; Elvesæter, Knut; Fladby, Øystein (Bachelor thesis, 2003)
   Ved hjelp av PHP har vi utviklet et massive online multiplayer spill med en MySQL database som grunnstein, tilrettelagt for at flere tusen spillere skal kunne spille det samtidig. I et multiplayer spill er kommunikasjon ...
  • Kjernejournal - en evaluering - Hva vil være suksesskriteriene for vellykket innføring av en nasjonal kjernejournal? 

   Borgmo, Kjellrun (Master thesis, 2014)
   Innføring av IT i helsesektoren på nasjonalt plan har gått langsomt og vært komplisert. Selv om Norge var tidlig ute med å innføre elektroniske pasientjournaler (EPJ), har personvernloven stått meget sterkt her og gitt ...
  • Kjøreopplæringssystem 

   Bakke, Sverre; Rinnan, Kenneth; Strømstad, Jonas (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet er gjort på oppdrag fra Høgskolen i Gjøvik og i samarbeid med Thomtes trafikkskole. Målet med prosjektet var å få laget en applikasjon som kan forbedre og forenkle undervisningen ved tra fikkskolene. Kos er ...
  • Klassifisering av Hypopné og Obstruktiv Søvnapné med Somnofy 

   Bjørgan, Mads T.; Ulvøen, Thomas (Master thesis, 2019)
   Somnofy, en Doppler-basert radar utviklet av VitalThings, undersøkes som metode for å gjenkjenne søvnapné og hypopné. Søvnrelaterte sykdommer diagnotiseres gjerne med polysomnografi, som er både kostbart i form av tid og ...
  • Klassifisering av Hypopné og Obstruktiv Søvnapné med Somnofy 

   Bjørgan, Mads T.; Ulvøen, Thomas (Master thesis, 2019)
   Somnofy, en Doppler-basert radar utviklet av VitalThings, undersøkes som metode for å gjenkjenne søvnapné og hypopné. Søvnrelaterte sykdommer diagnotiseres gjerne med polysomnografi, som er både kostbart i form av tid og ...