Now showing items 3582-3601 of 6559

    • Jantu: A Cognitive Agent Playing StarCraft: Brood War 

      Sandsmark, Martin Tobias Holmedahl; Viktil, Ken Børge Melhus (Master thesis, 2012)
      It has been shown that most players enjoys playing video games against other human players instead of computer controlled opponents. But most research on artificial intelligence in gaming today focus on just winning in the ...
    • Java SmartSign 

      Krogset, Ole Martin; Mangnes, Bjarne; Smestad, Mats Erik; Tvenge, Morten (Bachelor thesis, 2002)
      Denne oppgaven går ut på å lage en prototype for Elektronisk Identifisering på et smartkort. Ved benyttelse av kortet skal brukeren identifisere seg ved bruk av fingeravtrykk og/eller PIN-kode. Løsningen skal brukes til ...
    • Java Virtual Machine - Memory-Constrained Copying: Part 1: Main report 

      Amundsen, Kai Kristian (Master thesis, 2005)
      Atmel is inventing a new microcontroller that is capable of running Java pro- grams through an implementation of the Java Virtual Machine. Compared to industry standard PCs the microcontroller has limited processing power ...
    • JavaScript-basert ruteplanlegger for motorisert ferdsel i utmark 

      Aasgård, Kristian (Bachelor thesis, 2020)
      Denne rapporten tar for seg kartlegging av tilgjengelige kartdata og utviklingen av en prototype på et kartbasert ruteplanleggingsverktøy for motorisert ferdsel i utmark. Prototypen er ment å demonstrere hvordan brukeren ...
    • JDF: brobygger mellom administrasjons- og produksjonssystemer i grafisk industri 

      Brenden, Morgan; Edvardsen, Jan Halvard; Teige, Kim René; Myrvoll, Tage; Haakonsen, Lars Henrik (Bachelor thesis, 2003)
      JDF, Job Definition Format er en ny bransjestandard utviklet for å forenkle informasjonsutvekslingen mellom forskjellige applikasjoner i den grafiske bransjen. Det arbeides med at dataflyten og automatiseringen mellom ...
    • "Jeg hadde egentlig tenkt meg at vi hadde samarbeidet mer ..." : En kvalitativ studie av fire studenters erfaringer med samhandling innen e-læring 

      Melling, Tor Ivar (Master thesis, 2016-07-06)
      Med problemstillingen Hvilke erfaringer har studenter med samhandling innen e-læring? Har jeg som formål å belyse studentene sin subjektive opplevelse av samhandling innen e-læring. For å finne svar på problemstillingen ...
    • Jigsaw EMF Editor 

      Hungnes, Oddvar (Master thesis, 2016)
      The design, implementation and evaluation of a general-purpose editor for the Eclipse Modeling Framework, based on the jigsaw puzzle metaphor.
    • Job crafting for female contractors in a male-dominated profession 

      Panteli, Niki; Urquhart, Cathy (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      In this paper we explore the job crafting experiences of women who left permanent employment for contracting positions in Information Technology (IT), a sector widely considered male-dominated with limited career opportunities ...
    • Joining in Apache Derby: Removing the Obstacles 

      Holum, Henrik; Løvland, Svein Erik Reknes (Master thesis, 2008)
      Over the last decade, the amount of commercial interest in Open Source has been growing rapidly. This has led to commercially driven Open Source projects. Those projects have problems keeping their newcomers and needs ways ...
    • Joint changes in RNA, RNA polymerase II, and promoter activity through the cell cycle identify non-coding RNAs involved in proliferation 

      Hegre, Siv Anita; Samdal, Helle; Klima, Antonin; Stovner, Endre Bakken; Nørsett, Kristin Gabestad; Liabakk, Nina-Beate; Olsen, Lene Christin; Chawla, Konika; Aas, Per Arne; Sætrom, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Proper regulation of the cell cycle is necessary for normal growth and development of all organisms. Conversely, altered cell cycle regulation often underlies proliferative diseases such as cancer. Long non-coding RNAs ...
    • Joint demosaicing of colour and polarisation from filter arrays 

      Spote, Alexandra; Lapray, Pierre-Jean; Thomas, Jean Baptiste; Farup, Ivar (Chapter, 2021)
      This article considers the joint demosaicing of colour and polarisation image content captured with a Colour and Polarisation Filter Array imaging system. The Linear Minimum Mean Square Error algorithm is applied to this ...
    • Joint Emotional State of Children and Perceived Collaborative Experience in Coding Activities 

      Sharma, Kshitij; Papavlasopoulou, Sofia; Giannakos, Michail (Chapter, 2019)
      This paper employs facial features to recognize emotions during a coding activity with 50 children. Extracting group-level emotional states via facial features, allows us to understand how emotions of a group affect ...
    • Jumble vs. Quiz - Evaluation of Two Different Types of Games in Kahoot! 

      Wang, Alf Inge (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      This article presents the results from a study evaluating two types of games in the game-based learning platform Kahoot! Quiz and Jumble. When playing the Quiz game, the goal for the students is to choose one out of four ...
    • Just Noticeable Difference Model for Asymmetrically Distorted Stereoscopic Images 

      Fan, Yu; Larabi, Mohamed-Chaker; Alaya Cheikh, Faouzi; Fernandez-Maloigne, Christine (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      In this paper, we propose a saliency-weighted stereoscopic JND (SSJND) model constructed based on psychophysical experiments, accounting for binocular disparity and spatial masking effects of the human visual system (HVS). ...
    • K-Anonymity as a Service for Mobility Analytics - Optimizing the value of k in case of k-anonymity 

      Mangelrød, Guro Karine; Haugerud, Balder Riiser (Master thesis, 2018)
      The mobile network operators collect data from mobile communication networks about their users. The data collected is referred to as mobility data and contains the user's spatial positions within the network over time. A ...
    • K-Medoids Clustering Algorithm Performance 

      Sucic, Dario (Master thesis, 2021)
      Klusteranalyse er muligens det viktigste problemet i maskinlæring uten tilsyn. Løsing av klusteringproblemet er NP-hardt, og krever derfor heuristiske algoritmer selv for små problemstørrelser. Siden introduksjonen av ...
    • Kahoot Team Mode - Distributed collaborative learning through a gamified quiz experience 

      Gimse, Hanna Bergljot (Master thesis, 2021)
      Dagens klasserom ser betydelig annerledes ut en det de gjorde for kun få år siden. Digitale verktøy, både i form av PCer og nettbrett, samt en mengde ulik programvare har fått sin faste plass i undervisningen, og Norge har ...
    • Kan dialogmeldinger bidra til bedre samhandling mellom henviser og spesialist i psykisk helsevern? 

      Bjørklund, Roy Arne (Master thesis, 2016)
      For å være i stand til å gi pasienten et helhetlig behandlingsforløp og understøtte helsepersonells behov for samhandling er det derfor behov for gode IKT-løsninger som understøtter informasjonsdeling og kommunikasjon ...
    • Kan en app gjøre beitedrift enklere? 

      Høyland, Sander Elias (Master thesis, 2023)
      I Norge er det over 13 000 bønder som driver med sauedrift, og de har til sammen nesten 2 millioner sauer som slippes ut på utmarksbeite hvert år. For å sikre god dyrevelferd og redusere tap av sau, stilles det krav om ...
    • Kan IT-funksjonens form i lys av Bimodal IT, danne et grunnlag for adopsjon av skybasert ERP? 

      Eleftheriadis, Alexander Johnsen; Sandtrø, Konrad (Bachelor thesis, 2022)
      IT er i konstant endring, og digitalisering utfordrer hvordan IT skal bli organisert i næringslivet. Den tradisjonelle IT avdeling har blitt mer separert fra resten av organisasjonen og har tidligere kun jobbet med drift ...