Recent Submissions

 • TRP: A Foundational Platform for High-Performance Low-Power Embedded Image Processing 

  Jahre, Magnus; Millet, Philippe (Chapter, 2021)
  Embedded image processing systems face stringent and conflicting constraints which commonly result in developers overly specialising systems to the problem-at-hand. In other words, they give priority to efficiency, which ...
 • STHEM: Productive Implementation of High-Performance Embedded Image Processing Applications 

  Jahre, Magnus (Chapter, 2021)
  Developing embedded image processing systems is challenging, and one key reason is that they face a rich set of (conflicting) constraints. The challenge is further exacerbated by the need to deliver the product to the ...
 • Autotuning Benchmarking Techniques: A Roofline Model Case Study 

  Tørring, Jacob; Meyer, Jan Christian; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Peak performance metrics published by vendors often do not correspond to what can be achieved in practice. It is therefore of great interest to do extensive benchmarking on core applications and library routines. Since ...
 • LS-CAT: A Large-Scale CUDA AutoTuning Dataset 

  Lars, Bjertnes; Tørring, Jacob; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The effectiveness of Machine Learning (ML) methods depend on access to large suitable datasets. In this article, we present how we build the LS-CAT (Large-Scale CUDA AutoTuning) dataset sourced from GitHub for the purpose ...
 • Autotuning CUDA: Applying NLP Techniques to LS-CAT 

  Bjertnes, Lars; Tørring, Jacob Odgård; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The abstract relation between hardware parameters and program performance makes setting program parameters a difficult task. Without autotuning, software can miss low-level optimizations, resulting in lower performance. ...
 • Systematic literature review on health effects of playing Pokémon Go 

  Wang, Alf Inge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Pokémon Go is one of the most successful mobile games of all time and has motivated its users to become physically active, socialize, and spend more time outdoors. There have been published some systematic literature reviews ...
 • BAT: A Benchmark suite for AutoTuners 

  Sund, Ingunn; Kirkhorn, Knut Aasgaard; Tørring, Jacob Odgård; Elster, Anne C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  An autotuner takes a parameterized code as input and tries to optimize the code by finding the best possible values for a given architecture. To our knowledge, there are currently no standardized benchmark suites for ...
 • WebEx and Poor Network Quality 

  Indergaard, Mia Grav; Ji, Siyang Emily (Bachelor thesis, 2022)
  Bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene i forbindelse med korona-pandemien. Samfunnssituasjonen medførte for mange et plutselig behov for å kunne kommunisere og samarbeide med andre i sanntid uten å måtte møtes fysisk. ...
 • Kan IT-funksjonens form i lys av Bimodal IT, danne et grunnlag for adopsjon av skybasert ERP? 

  Eleftheriadis, Alexander Johnsen; Sandtrø, Konrad (Bachelor thesis, 2022)
  IT er i konstant endring, og digitalisering utfordrer hvordan IT skal bli organisert i næringslivet. Den tradisjonelle IT avdeling har blitt mer separert fra resten av organisasjonen og har tidligere kun jobbet med drift ...
 • Optimization of Energy Consumption 

  Arnesen, Mads Greni; Pettersen, Karin Emilie; Tunheim, Eilert Mikal Hananger (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Moelven ASA tørker trevirke på en industriell skala hvor tørkeprosessen er en tids- og energikrevende prosess. Moelvens nåværende løsning er basert på historisk arbeidserfaring, dette fører ofte til at treverket ...
 • Digital samhandling med ERP-systemer på hjemmekontor 

  Pareliussen, Therese Marlene; Synslien, Heidrun Haugaløkken (Bachelor thesis, 2022)
  Overgangen til hjemmekontor som følge av koronapandemien har berørt svært mange bedrifter. Selv om omstillingen har vært krevende for mange ser det ut til at bruken av hjemmekontor har kommet for å bli, noe en undersøkelse ...
 • Factors for Adopting Confidential Computing – A Qualitative Case Study 

  Marum, Mads; Nordal, Liv (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2025-05-20
 • Automated Quality Assurance of Digitization in the Digital Archives 

  Holtmon, Martin Wighus; Karlsmoen, Jakob Frantzvåg; Krog, Mikael Falkenberg (Bachelor thesis, 2022)
  Digitalarkivet er Norges fellesløsning for mottak, bevaring og publisering av digitiserte/mediekonverterte historiske arkiv fra statlige, kommunale og private aktører. Arkivene blir digitisert/mediekonvertert av hver enkelt ...
 • Forståelsen av skybasert ERP: Faktorer som påvirker beslutningen om overgang/adopsjon i SMB-er 

  Knive, Hermann; Damsleth, Christian (Bachelor thesis, 2022)
  Private bedrifter i dagens næringsliv benytter ERP-systemer, som enten er tradisjonelle, hybride eller skybaserte, som en viktig del av sin arbeidshverdag. Ved oppfordring fra vår oppdragsgiver, TietoEvry, ble det uttrykt ...
 • Sporing av stillas 

  Müller, Tormod Mork; Aaboen, Aleksander; Iversen, Martin (Bachelor thesis, 2022)
  Ettersom logistikk utgjør en stor del av en produserende og transporterende virksomhets lønnsomhet, implementeres det nå IT-tekniske løsninger for logistikk og oversikt i stadig flere bransjer. MB-Stillas kom til oss med ...
 • CT Scanning as a Tool for Quality Assurance and Additive Manufacturing 

  Norbye, Eirik Gjertsen; Island, Sander; Tingstad, Jens Fossan (Bachelor thesis, 2022)
  Additiv tilvirkning er i stadig vekst og kan erstatte konvensjonell produksjon på mange områder, og behovet for kvalitetssikring er stort. Jotne EPM Technology er en ledende aktør innen utveksling av produktdata. De vil ...
 • Utfordringer ved å innføre ny teknologi i kraftselskaper: prediktiv analyse i vindturbiner 

  Toft, Edvard Øfsthus; Selboe, Mats (Bachelor thesis, 2022)
  For å holde tritt med den digitale utviklingen, må virksomheter være teknologisk innovative og tilpasningsdyktige. For organisasjoner som ønsker å få bedre innsikt i egne operasjoner, skaffe konkurransefordeler og effektivisere ...
 • Anskaffelser av IT-løsninger - en casestudie 

  Maksic, Nikolija; Steinbråten, Anette (Bachelor thesis, 2022)
  På grunn av personvernforordningen (GDPR) som trådte i kraft i 2018 med den påfølgende Schrems II dommen som kom i 2020, har håndtering av personopplysninger blitt en stadig vanskeligere oppgave. Spesielt har håndteringen ...
 • Prediksjon av drivstoffpriser 

  Refsland, Simen; Urfjell Brøndelsbo, Oscar (Bachelor thesis, 2022)
  DrivstoffAppen er en app som brukes til å sjekke drivstoffpriser på bensinstasjoner i Norge, hvor formålet er å finne billigste stasjon. I forbindelse med dette ville eierne i Drivstoffappen undersøke om det er mulig å ...
 • Challenges in the Realm of Embedded Real-Time Image Processing 

  Millet, Philippe; Grinberg, Michael; Jahre, Magnus (Chapter, 2021)
  The development of power-efficient solutions gives new embedded products the ability to analyse images and thereby brings more intelligence to embedded systems—providing more and better services of higher quality as well ...

View more