Nye registreringer

 • From Data to Insights: Efficiently Visualizing Peer-Review Data in Computer Science Courses 

  Bøe, Even Bryhn (Master thesis, 2024)
  Denne oppgaven presenterer utviklingen og evalueringen av et Learning Analytics Dashboard for visualisering av fagfellevurderingsdata i datavitenskapelige fag gjennom Computer Science Assignment Management System ...
 • Privacy Awareness by Online Co-Design: Investigating Reflection and Learning Qualities of Card-Based Educational Game Creation 

  Jost, Patrick (Chapter, 2021)
  Sharing of personal data, consciously or unconsciously, has become a ubiquitous affair. Even from a young age, students are confronted with privacy choices such as giving consent to sharing personal data when, for instance, ...
 • Exploring Interpretable AI Methods for ECG Data Classification 

  Ojha, Jaya; Haugerud, Hårek; Yazidi, Anis; Lind, Pedro (Chapter, 2024)
  We address ECG data classification, using methods from explainable artificial intelligence (XAI). In particular, we focus on the extended performance of the ST-CNN-5 model compared to established models. The model showcases ...
 • SeTHet - Sending Tuned numbers over DMA onto Heterogeneous clusters: an automated precision tuning story 

  Magnani, Gabriele; Cattaneo, Daniele; Denisov, Lev; Tagliavini, Giuseppe; Agosta, Giovanni; Cherubin, Stefano (Chapter, 2024)
  Energy and performance optimization of embedded hardware and software is of critical importance to achieve the overall system goals. In this work, we study the optimization of memory access through a combination of hardware ...
 • Center for sustainable ICT - CESICT 

  Krogstie, John (Journal article; Peer reviewed, 2023)
  Center for Sustainable ICT - CESICT will promote interdisciplinary and intersectoral approaches to ensure that the development and evolution of ICT solutions is done in a sustainable manner. The center will in combination ...
 • Towards Inclusive Governance: Digital Solutions for Increasing Citizen Participation 

  Elling, Helene (Master thesis, 2024)
  I demokratiske samfunn er det en merkbar avstand mellom digitale plattformer for brukerengasjement og faktiske deltakelsesrater. Denne masteroppgaven fokuserer på å redusere denne avstanden ved å utforske hvordan digitale ...
 • Automatisk oppdagelse av desinformasjon: En analyse av cyberbaserte russiske desinformasjonskampanjer etter 2022 

  Woldseth, Aleksander Thomsen; Kveen, Håvard (Bachelor thesis, 2024)
  Tiden for verdenskriger og store fysiske trusler mot Russland er over, grunnet atombombens eksistens og at det nå finnes nye måter å oppnå sine mål på. Økonomiske sanksjoner, diplomatisk press og informasjonskrigføring er ...
 • Efficient Avoidance of Vulnerabilities in Auto-completed Smart Contract Code Using Vulnerability-constrained Decoding 

  Storhaug, André; Li, Jingyue; Hu, Tianyuan (Chapter, 2023)
  Auto-completing code enables developers to speed up coding significantly. Recent advances in transformer-based large language model (LLM) technologies have been applied to code synthesis. However, studies show that many ...
 • Development of a Toolbox on Sustainable ICT across Industry and Academia: The goforIT project 

  Krogstie, John; Sommerfeldt, Simen; Riise, Andreas Louis; Berge, Louise; Fjeldvær, Martin; Bjørnhaug, Kristian; Flak, Leif Skiftenes; Håmo, Thale; Vik, Andre Heie; Skogen, Mali Hole; Virmalainen Jøsendal, Pia Jannike; Krogstie, Birgit Rognebakke (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  ICT plays an important role in assuring both environmental, economic, individual, technical and social sustainability. While sustainability is commonly understood at the general level, it was realized at a joint academia-industry ...
 • Autonomous Vehicles - Trust, Safety and Security Cases: The Complete Picture 

  Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Jenssen, Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
 • An Empirical Analysis of the Differences Between Terraform Security Scanners 

  Bamrud, Hallvard Torsvik; Clementz, Martin; Lervåg, Henrik Werner; Stadskleiv, Oscar Stentun (Bachelor thesis, 2024)
  Infrastruktur som kode-verktøy (IaC-verktøy) som Terraform er kraftige verktøy som kan hjelpe driftere med å opprette og vedlikeholde sin digitale infrastruktur. Bruken av disse verktøyene tillater drifterne å konfigurere ...
 • Three dimensional surface preserving smoothing 

  Alsam, Ali; Rivertz, Hans Jakob (Chapter, 2022)
  We propose a new anisotropic diffusion process for removing noise from MRI images without distorting the edges. The method is based on a simple principle: any diffusion that increases a gradient at neighbouring pixels ...
 • Asset Management System 

  Kalstad, Jonas Nedreberg; Grav, Tobias; Tran, Vivy (Bachelor thesis, 2024)
  Det er et kjent problem for Cflow og deres tredjepartsleverandører å ikke ha fullstendig kontroll over alt utstyret i kontrollsystemet. For å håndtere utfordringen, er selskapet avhengig av eksterne lister for å holde ...
 • Parallelization of Gabor-like Filter Application on Different Hardware Architectures 

  Schøyen, Edvard; Romestrand, Jarand Jensen; Nordang, Vetle Ålesve (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven er inspirert av et prosjekt gjennomført i emnet ”Anvendt maskinlæring med prosjekt” (IDATT2502), som omhandlet bruk av Gabor-filtre for bildeklassifisering og utforsking av effekten av støy på disse ...
 • Praksisportalen 

  Valøy, Johannes Kolvik; Øvstegård, Ådne; Kirkeby, Mathias Johansen (Bachelor thesis, 2024)
  Dette prosjektet hadde som mål å designe og implementere en løsning for å administrere praksisplasser for Helse Møre og Romsdal, for å håndtere ineffektivitetene og utfordringene ved det nåværende systemet. Vårt mål var å ...
 • Unsupervised learning of depth estimation from imperfect rectified stereo laparoscopic images 

  Luo, Huoling; Wang, Congcong; Duan, Xingguang; Liu, Hao; Wang, Ping; Hu, Qingmao; Jia, Fucang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Background Learning-based methods have achieved remarkable performances on depth estimation. However, the premise of most self-learning and unsupervised learning methods is built on rigorous, geometrically-aligned stereo ...
 • Webapplikasjon for detektering og omregistrering av skiltregistreringsavvik langs norske veier 

  Egge, Ingrid Martinsheimen; Malerud, Sondre; Szlejter, Katarzyna (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven handler om utvikling av en webapplikasjon som automatisk detekterer avvik på skilt ved hjelp av maskinlæringsmodellen Sinus AI og et NVDB-søk, og lar brukeren registrere disse på en intuitiv måte. Dette ...
 • Cloud Infrastructure Monitoring at Scale 

  Bjerkan, Mathias; Fagerstrøm, William Son; Sommerfelt, Nicolai Forsberg; Sunde, Håvard Vingen (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven har som mål å undersøke hvordan Equinor effektivt kan overvåke sin storskala skyinfrastruktur og utforsker utviklingen av en overvåkningsløsning som gir verdifulle data. Ettersom Equinor går fra ...
 • En kvalitativ studie av Devex: Effekten av skymigrering 

  Eggesvik, Edvard Hanssen; Aasebø, Tor Håkon Reyes; Dahlø, Trond (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ studie av hvordan DevEx, utvikleropplevelse, blir påvirket av en skymigrering. Oppgaven er skrevet i samarbeid med en statlig organisasjon som er i prosessen med å migrere over til ...
 • Spillbasert læringsopplegg om digital sikkerhet for ungdomstrinnet 

  Johannesen, Karen; Kjenslie, Kristian; Sivachandran, Miroja (Bachelor thesis, 2024)
  I denne bacheloroppgaven ønsker vi å undersøke barn og ungdommers kunnskap relatert til en rekke digitale sikkerhetsaspekter, hvor gitt målgruppe ble valgt på bakgrunn av statistikk fra NorSIS (2017) som viser til at de ...

Vis flere