Nye registreringer

 • Designing Software to Prevent Child Marriage Globally 

  Brevik, Jostein; Jaccheri, Maria Letizia; Vidal, Juan Carlos Torrado (Chapter, 2019)
  Child marriage is any marriage where one or both of the participants is under the age of 18. Today, more than 12 million such marriages happen every year [11]. Giving children and the communities around them access to ...
 • Redefining A in RGBA: Towards a Standard for Graphical 3D Printing 

  Urban, Philipp; Brunton, Alan; Tanksale, Tejas Madan; Minh Vu, Bui; Shigeki, Nakauchi (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Advances in multimaterial 3D printing have the potential to reproduce various visual appearance attributes of an object in addition to its shape. Since many existing 3D file formats encode color and translucency by RGBA ...
 • The Role of Big Data in Addressing Societal Challenges 

  Quayyum, Farzana (Master thesis, 2019)
  Det siste tiåret har analyse av Big Data fått mye oppmerksomhet. Derimot er den potensielle bruken av Big Data ennå ikke oppdaget av sosiale organisasjoner basert på ett sosialt perspektiv. Det er fortsatt utfordrende å ...
 • Migrering av en fiktiv kommunes digitale infrastruktur til Azure, med fokus på sikker sone 

  Baglo, Haakon; Skjelbreid, Espen (Bachelor thesis, 2019)
  Flere organisasjoner har et ønske om å bli mer digitalisert, ved å ta i bruk ny teknologi for en bedre digital hverdag. Microsoft er en av de ledene innen skytjenester med deres løsning Azure, og flere ser fordelene med å ...
 • Administrasjon av kundedata 

  Ytterli, Emilie; Gjerde, Emilie Moe (Bachelor thesis, 2019)
  Mange bedrifter i dagens samfunn opplever utfordringer med administrasjon av kundedata, spesielt knyttet til deling av data på tvers av informasjonssystemer. Måten man innhenter, strukturerer og bruker data er i dag ...
 • Utfordringer ved endring i organisasjoner En casestudie om etter- og videreutdanning ved NTNU IDI 

  Midtlyng, Eline; Rasmussen, Dan T. (Master thesis, 2019)
  For å tilpasse seg politiske fokusområder og stadig økende krav til ny kompetanse i samfunnet, har Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) besluttet å videreutvikle og øke sitt tilbud for etter- og videreutdanning ...
 • CutWear - digitalisering av tunnelbransjen 

  Davidsen, Mats Elias; Lund, Kristian Nybakken; Wiig, Knut (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven svarer på oppgaven fra Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU og The Robbins Company, Seattle/Solon, USA. Den overordnede hensikten med oppgaven var å bidra til digitalisering av tunnelbransjen. ...
 • From Bare Metal to Scaling as a Service 

  Ofstad, Even; Dybvik, Eivind (Bachelor thesis, 2019)
  Denne oppgaven vil gjennomgå prosessen av å opprette en skyløsning med lokale 'bare-metal' maskiner. Den vil vise prosessen av å sette opp Ubuntu MAAS, Canonical Juju, Ansible, og Kubernetes til å fungere på fire HP-workstation ...
 • Hvordan burde FoU-organisasjoner velge skybasert tjenesteleverandør? 

  Løvvik, Lavrans; Bytingsvik, Mathias; Woldseth, Markus (Bachelor thesis, 2019)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan FoU-organisasjoner burde velge skybaserte tjenesteleverandører. Dette vil bli gjort ved tre ulike former for analyse, med en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvalitative ...
 • Utvikling av nettleserspill 

  Skjelvik, Karl Peter; Ugelstad, Trond; Wangen, Martin (Bachelor thesis, 2019)
  I denne rapporten skal vi se på hvordan ulike måter å hente inn tilbakemeldinger fra brukere påvirker kvantitet og kvalitet på tilbakemeldingene. For å finne ut dette har vi utviklet et spill som spilles i nettleser, og ...
 • Evaluering av skytjenester 

  Børnes, Magnus Grøtte; Flage, Audun; Langberg, Torstein Bjørkhaug (Bachelor thesis, 2019)
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har i dag et lokalt datasenter som kjører mange av tjenestene de tilbyr brukerne sine. I og med at det finnes anerkjente leverandører av skytjenester, som f.eks. Microsoft ...
 • Klientadministrasjon med Intune og Autopilot 

  Selbekk Hille, Kristoffer (Bachelor thesis, 2019)
  Hensikten med denne oppgaven var å finne et system for å administrere klienter i bedriften. Gjennom oppgaven har man utført en analyse for å kunne klarere behovene i en slik løsning, gitt noen rammer for hvordan systemet ...
 • Prosjektstyring og samhandling i detaljprosjektering ved bruk av Modellmodenhetsindeks 

  Reitan, Kåre (Master thesis, 2019)
  Prosjekteringsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter vil ofte være preget av store informasjonsmengder og betydelige behov for å styre og utnytte kunnskap. Dette har ført til et større fokus på bruk av bygningsinformasjonsmodeller ...
 • Endringsledelse som påvirkningsfaktor på frivillig brukeradopsjon ved implementering av Office 365 

  Markus Isaksen (Master thesis, 2019)
  Moderne arbeid blir stadig mer komplekst og det forventes å utføre oppgaver og aktiviteter med større hastighet og fleksibilitet. På bakgrunn av det velger virksomheter å investere i samhandlingsløsninger for å forbedre ...
 • Det kinesiske sosiale kredittsystemet: Kunstig intelligens og samfunnspåvirkning 

  Runningshaugen, Martine (Bachelor thesis, 2019)
  I den globaliserte verden, lever vi i en tid med stadig ny og avansert teknologi. Digitalisering preger omgivelsene i større og større grad. I takt med denne teknologiske utviklingen er Kina i ferd med å implementere et ...
 • Using Machine Learning to Detect Fraud and Predict Time Series 

  Cabala, Andrzej; Gautvik, Eivind; Nerland, Trygve (Bachelor thesis, 2019)
  Kraftigere maskinvare og bedre maskinlæringsbibloteker gir nye muligheter for databehandling og analyse. Selv-lærende algoritmer har vist at de er i stand til å utkonkurrere menneskeskapte systmer i flere felt, og har blitt ...
 • Modernisering av en forretningskritisk integrasjonsplattform ved bruk av containere i Azure Cloud 

  Solemdal, Audun Lønset (Bachelor thesis, 2019)
  Dette er en DevOps-oppgave som tar del i et kundeprosjekt for en av Innofactors kunder i Trondheim. Kunden har en eksisterende forretningskritisk plattform for meldingsutveksling, bestående av Java-apper kjørende i VM-er. ...
 • BachelorPad 

  Harald Geving (Bachelor thesis, 2019)
  En applikasjon som løser et mangeårig problem for poteniselt hundrevis av personer. Utvikling av en applikasjon som muliggjør kommunikasjon mellom to systemer som tidligere ikke har kunnet kommunisere sammen.
 • The fundamentals of debuggers and the challenges of Reverse Debugging 

  Nordmark, Elena Falkenberg (Bachelor thesis, 2019)
  Per i dag er ikke begrepet revers debugging velkjent. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorfor det er slik, hvordan debuggere kan bevege seg baklengs, samt hvorfor det ikke er bedre implementert. I tillegg vil ...
 • Digitalisering av en norsk produksjonsbedrift 

  Øye, Marius Mølnvik; Johansen, Stian Berntsen; Huseby, Johann Olav Valdre (Bachelor thesis, 2019)
  Norsk industri står ovenfor en stor utfordring når det kommer til digitalisering. Deler av produksjonsbedriftenes verdikjede har kommet et stykke i digitaliseringen, men kjernen i produksjonen er et område hvor digitalisering ...

Vis flere