Recent Submissions

 • Tilrettelegging for forskning på data ved et nettbasert forum 

  Grimsrud, Felix (Bachelor thesis, 2020)
  Studieprogrammet heter «Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling», og tar for seg en hel masse forskjellige fagfelt. Deriblant objekt-orientert programmering, webutvikling, økonomi, prosjektarbeid, ...
 • Relasjonell database for analyse av historisk demografisk data: En løsning utviklet i MySQL og PHP 

  Kjosnes, Nikolai Steen (Bachelor thesis, 2020)
  Store mengder demografisk data fra kirkebøker og folketellinger har blitt lagret i Excel-filer av oppgavestiller Oddgeir Fossli. Det er nå nødvendig å utvikle en databaseløsning slik at dataene kan bli mer hensiktsmessig ...
 • Korleis redusere matsvinn ved hjelp avinformasjonsteknologi 

  Røed, Svein Arne (Bachelor thesis, 2020)
  Eg ønska meg eit verktøy for å redusere matsvinn og betre utnytte den maten eg allereie hadde. Alt-for ofte vart meir mat handla inn på grunn av oppskrifter, impulsar eller ønsker, heller enn å brukedet som var tilgjengeleg. ...
 • Muligheter med Azure Sentinel i sikkerhetsarbeid 

  Hægeland, Aslak Kloster (Bachelor thesis, 2020)
  Et bachelorprosjekt skrevet i samarbeid med tietoEVRY som omhandler hvilke muligheter man har med å benytte Azure Sentinel for og sikre sin infrastruktur i skyen. Den tar for seg hvordan tjenesten er bygget opp og hvordan ...
 • Server Monitoring System 

  Sæle, Torbjørn Steine; Sandvik, Robin Halseth (Bachelor thesis, 2020)
  I dette prosjektet har vi laget et system for å overvåke servere fra en sentral server. Systemet er programmert i C#, og bruker blazor og SignalR. Dette var en oppgave gitt av COMSOL AS.
 • Administrere og drifte en applikasjon ved hjelp av containere og Azure Kubernetes Service 

  Bakken, Johan; Rønningen, Pål Anders (Bachelor thesis, 2020)
  Vi er to studenter som med dette prosjektet fullfører vår bachelorgrad i Informatikk, Drift av datasystemer ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet). Dette prosjektet er gjennomført i samarbeid med ansatte ...
 • Utrulling og drift av containerbaserte applikasjoner med Azure Kubernetes Service 

  Plassen, Ola; Thorshaug Lilleengen, Bjørn (Bachelor thesis, 2020)
  Oppdraget fra Basefarm gikk ut på å rulle ut container-applikasjon eShopOnContainers gjennom en pipeline-prosess til Azure Kubernetes Service som skulle drifte og skalere applikasjonen automatisk. Oppgaven omhandler også ...
 • Digitalisering av blandekort 

  Iversen, Aleksander Rødland; Lande, Sindre Sæther (Bachelor thesis, 2020)
  I Helse-Norge blir elektroniske legemiddelkurver tatt i bruk for fult, og det er behov for å få digitalisert blandekort for barn slik at informasjonen kan integreres i disse systemene. Med dette som bakgrunn tar oppgaven ...
 • Konfidensiell databehandling i Azure 

  Dyngeseth, Erlend Johan; Jakobsen, Stian (Bachelor thesis, 2020)
  I en verden som beveger seg mot offentlig sky er det et stadig økende behov for konfidensiell databehandling. En rekke organisasjoner vil kunne dra nytte av å bruke skyløsninger. De velger derimot å ikke flytte sine løsninger ...
 • Fra papir til Teams - digitalisering av en arbeidsplass med multicloud 

  Misund, Erlend Sandøy; Vadla, Njål (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med Atea i Trondheim, hvor det ble utarbeidet en multiskyløsning med Microsoft Azure og Amazon Web Services. Prosjektgruppen består av to studenter ved Institutt for datateknologi ...
 • Driftstjenester på Hyperscalers 

  Engebråten, Helge Lavrans; Svendsen, Viljar Meland (Bachelor thesis, 2020)
  Prosjektoppgaven har omhandlet de tre fiktive bedriftene «Sørsia Managed Services», «Trondheim Kebab og Trevare» og «Stålull og Sild», hvor «Sørsia Managed Services» har fått en «Request for Proposal» fra «Trondheim Kebab ...
 • Webapplikasjon for logistikkhåndtering 

  Arnstad, Martin; Poznakova, Diana (Bachelor thesis, 2020)
  Egen erfaring og erfaring fra bekjente som jobber i logistikkbransjen viser at noen bedrifter sliter med systemer for logistikkhåndtering, spesielt med registrering av varer ut og inn. Noen mangler til og med et datasystem ...
 • Spectral reconstruction of fluorescent objects with mutual illumination effects 

  Tominaga, Shoji; Hirai, Keita; Horiuchi, Takahiko (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  An approach is proposed for appearance reconstruction of fluorescent objects with mutual illumination effects under different conditions of material and illumination. We focus on the problem of reconstructing a realistic ...
 • Kubernetes i praksis 

  Torset, Magnus; Førrisdal, Simen S. (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven skal være en innføring i Kubernetes for de som har et godt teknisk grunnlag og ønsker å komme i gang med containere. Den tar for seg installasjon og oppsett, og går i dybden på de komponentene og konseptene ...
 • Hvordan jobbe effektivt med sikkerhetsmonitorering og hendelseshåndtering i et multitenant miljø i Azure? 

  Juell, Christian Fredrik (Bachelor thesis, 2020)
  Sopra Steria ønsket å se på mulighetene til å benytte Azure Lighthouse og Azure Sentinel for å jobbe effektivt med sikkerhetsmonitorering og hendelseshåndtering i et multitenant miljø i Azure. Det er viktig at dataintegritet ...
 • JavaScript-basert ruteplanlegger for motorisert ferdsel i utmark 

  Aasgård, Kristian (Bachelor thesis, 2020)
  Denne rapporten tar for seg kartlegging av tilgjengelige kartdata og utviklingen av en prototype på et kartbasert ruteplanleggingsverktøy for motorisert ferdsel i utmark. Prototypen er ment å demonstrere hvordan brukeren ...
 • Multicloud-implementasjon med IT infrastruktur i Azure og Google Cloud 

  Lindbeck, Magnus; Mahalingam, Lashnan (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med ATEA ASA i Trondheim, hvor vi fokuserer på mulighetene med “Multicloud”. Oppgaven er å etablere en IT infrastruktur i Microsoft Azure og hente én eller flere tjenester fra ...
 • Software Defined Storage med IBM Spectrum Scale 

  Bergum, Sveinung; Hauglie-Hanssen, Amund (Bachelor thesis, 2020)
  Dagens IT-bedrifter utfordres av stadig større mengder data, ellers kjent som «Big Data». Dette kommer av at mer og mer av teknologien vår digitaliseres og samler informasjon om omgivelsene rundt seg. For at bedriftene ...
 • En automatisert reise fra datarom til sky 

  Brasø, Emil Antoni; Aalrust, Endre (Bachelor thesis, 2020)
  I samarbeid med Sopra Steria ble denne oppgaven utarbeidet med den hensikt å lære mer om hvordan en bedrift migrerer sine systemer fra et on-premises miljø til et skybasert miljø. Dette er et veldig aktuelt tema da bruken ...
 • Windows Virtual Desktop 

  Halldorsdottir, Eir Maria; Maalø, Joachim (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven viser oppsett av Windows Virtual Desktop, en ny Desktop-As-A-Service fra Microsoft, basert på en casebeskrivelse for en fiksjonell bedrift. Målet vårt var å gi et helhetlig bilde av hvordan man kan ta i bruk ...

View more