Nye registreringer

 • Challenges in the Realm of Embedded Real-Time Image Processing 

  Millet, Philippe; Grinberg, Michael; Jahre, Magnus (Chapter, 2021)
  The development of power-efficient solutions gives new embedded products the ability to analyse images and thereby brings more intelligence to embedded systems—providing more and better services of higher quality as well ...
 • Digital samhandling med ERP-systemer på hjemmekontor 

  Pareliussen, Therese Marlene; Synslien, Heidrun Haugaløkken (Bachelor thesis, 2022)
  Overgangen til hjemmekontor som følge av koronapandemien har berørt svært mange bedrifter. Selv om omstillingen har vært krevende for mange ser det ut til at bruken av hjemmekontor har kommet for å bli, noe en undersøkelse ...
 • Sporing av stillas 

  Müller, Tormod Mork; Aaboen, Aleksander; Iversen, Martin (Bachelor thesis, 2022)
  Ettersom logistikk utgjør en stor del av en produserende og transporterende virksomhets lønnsomhet, implementeres det nå IT-tekniske løsninger for logistikk og oversikt i stadig flere bransjer. MB-Stillas kom til oss med ...
 • Optimization of Energy Consumption 

  Arnesen, Mads Greni; Pettersen, Karin Emilie; Tunheim, Eilert Mikal Hananger (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Moelven ASA tørker trevirke på en industriell skala hvor tørkeprosessen er en tids- og energikrevende prosess. Moelvens nåværende løsning er basert på historisk arbeidserfaring, dette fører ofte til at treverket ...
 • Factors for Adopting Confidential Computing – A Qualitative Case Study 

  Marum, Mads; Nordal, Liv (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2025-05-20
 • Forståelsen av skybasert ERP: Faktorer som påvirker beslutningen om overgang/adopsjon i SMB-er 

  Knive, Hermann; Damsleth, Christian (Bachelor thesis, 2022)
  Private bedrifter i dagens næringsliv benytter ERP-systemer, som enten er tradisjonelle, hybride eller skybaserte, som en viktig del av sin arbeidshverdag. Ved oppfordring fra vår oppdragsgiver, TietoEvry, ble det uttrykt ...
 • Utfordringer ved å innføre ny teknologi i kraftselskaper: prediktiv analyse i vindturbiner 

  Toft, Edvard Øfsthus; Selboe, Mats (Bachelor thesis, 2022)
  For å holde tritt med den digitale utviklingen, må virksomheter være teknologisk innovative og tilpasningsdyktige. For organisasjoner som ønsker å få bedre innsikt i egne operasjoner, skaffe konkurransefordeler og effektivisere ...
 • Kan IT-funksjonens form i lys av Bimodal IT, danne et grunnlag for adopsjon av skybasert ERP? 

  Eleftheriadis, Alexander Johnsen; Sandtrø, Konrad (Bachelor thesis, 2022)
  IT er i konstant endring, og digitalisering utfordrer hvordan IT skal bli organisert i næringslivet. Den tradisjonelle IT avdeling har blitt mer separert fra resten av organisasjonen og har tidligere kun jobbet med drift ...
 • Image Content and Hand Writing Analysis of the Dead Sea Scrolls 

  Dale, Erik; Fjørkenstad, Håvard Østli; Pursley, Yeshi Jampel (Bachelor thesis, 2022)
  Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik ønsket en måte å automatisk ta ut informasjon, for eksempel bokstaver, fra Dødehavsrullene, ...
 • Automated Quality Assurance of Digitization in the Digital Archives 

  Holtmon, Martin Wighus; Karlsmoen, Jakob Frantzvåg; Krog, Mikael Falkenberg (Bachelor thesis, 2022)
  Digitalarkivet er Norges fellesløsning for mottak, bevaring og publisering av digitiserte/mediekonverterte historiske arkiv fra statlige, kommunale og private aktører. Arkivene blir digitisert/mediekonvertert av hver enkelt ...
 • Anskaffelser av IT-løsninger - en casestudie 

  Maksic, Nikolija; Steinbråten, Anette (Bachelor thesis, 2022)
  På grunn av personvernforordningen (GDPR) som trådte i kraft i 2018 med den påfølgende Schrems II dommen som kom i 2020, har håndtering av personopplysninger blitt en stadig vanskeligere oppgave. Spesielt har håndteringen ...
 • CT Scanning as a Tool for Quality Assurance and Additive Manufacturing 

  Norbye, Eirik Gjertsen; Island, Sander; Tingstad, Jens Fossan (Bachelor thesis, 2022)
  Additiv tilvirkning er i stadig vekst og kan erstatte konvensjonell produksjon på mange områder, og behovet for kvalitetssikring er stort. Jotne EPM Technology er en ledende aktør innen utveksling av produktdata. De vil ...
 • Prediksjon av drivstoffpriser 

  Refsland, Simen; Urfjell Brøndelsbo, Oscar (Bachelor thesis, 2022)
  DrivstoffAppen er en app som brukes til å sjekke drivstoffpriser på bensinstasjoner i Norge, hvor formålet er å finne billigste stasjon. I forbindelse med dette ville eierne i Drivstoffappen undersøke om det er mulig å ...
 • Cloud-native solution for building digital twins 

  Lindtvedt, Sebastian; Bascunan, Salvador; Kristiansen, Dennis (Bachelor thesis, 2022)
  Glex utvikler digitale tvillinger for sine kunder. I 2022 utlyste de en oppgave der de ønsker å utforske mulighetene for digitale tvillinger innen havrom. Oppgaven utviklet seg til å bli en generell løsning for å genere ...
 • Qursum 

  Aasen, Sondre Benjamin; Hyge, Marcus (Bachelor thesis, 2022)
  I en stadig mer digital arbeidsplass trengte PiD Solution AS et verktøy for å lage og dokumentere kursrapporter digitalt. Dette ble løst ved å lage web-applikasjon som lar kursdeltakere registrere seg selv, ved å skanne ...
 • Automatisering av ladebrikkeregistrering og samlet strømforbruk 

  Al-Sayed, Abdulhadi Anwar Mahdi; Torp, Elliot Sveum; Ustinovics, Rihards Daniels; Vikre, Sindre Emil (Bachelor thesis, 2022)
  Sammen med elbilmarkedet øker etterspørselen etter systemer som kontrollerer elbilflåter. ETC ønsket at vi skulle undersøke og utvikle et program som løser en del av kompleksiteten knyttet til registrering av ladebrikker ...
 • Bike & Run 

  Eriksen, Jørgen; Arifagic, Elvis; Strømseth, Markus (Bachelor thesis, 2022)
  Bike & Run er en folkehelse stafett bestående av fire etapper; two løpsetapper og to sykkeletapper. Headit har deltatt de siste årene i stafetten og ønsket å få utviklet et system for sporing av deltakerne og fremvisning ...
 • The Demand for Specialised ESG reporting software in the Norwegian ESG landscape 

  Enghaug, Mikkel Maakestad; Hallan, Rasmus Liljeholm (Bachelor thesis, 2022)
  ESG-rapportering er et komplekst fagfelt der selskaper har ulike måter å håndtere og rapportere ESG-data på. Noen selskaper bruker eksterne konsulenter for å rapportere, mens andre bruker egenutviklede løsninger for å ...
 • Incident Response System 

  Hadzalic, Endré; Kvarving, Odin; Sonen, Scott Rydberg (Bachelor thesis, 2022)
  I denne hovedrapporten vil leseren få innsikt i hvordan vi i samarbeid med Atea IRT har utviklet et produkt som overfører mange av de manuelle prosessene som teamet utfører i dag, til et system som på en effektiv og pålitelig ...
 • Digital endring i Oslos eiendomsmeglerbransje - En studie av digitalisering, digital innovasjon og digital transformasjon 

  Austvold, Joakim.; Rosell-Helland, Herman; Vestad, Øyvind (Bachelor thesis, 2022)
  Formål Gitt introduksjonen av digitale teknologier i eiendomsmeglerbransjen, er fortsatt omfanget og graden av samsvarende digital endring i bransjen tilsynelatende vanskelig å fastslå. Formålet med studien er å besvare i ...

Vis flere