Recent Submissions

 • The importance of disentanglement when learning representations 

  Bjøru, Anna Rodum (Master thesis, 2021)
  I jakten på generaliserbare, robuste maskinlæringsalgoritmer, samt økt dataeffektivitet, har fagfeltet ”disentangled representation learning” i de senere år utviklet seg i en lovende retning, og feltet har vært gjenstand ...
 • Git in an educational context 

  Haugse, Åsmund (Master thesis, 2021)
  Git brukes ofte i informatikkutdanning som et verktøy for å støtte prosjektbasert utvikling. Å introdusere studenter til Git har fordeler ikke bare for samarbeid og programvareutvikling, men også for samarbeidslæring. Denne ...
 • Discussion forums in education: A feature and usage oriented approach for choosing the right software 

  Dreyer, Marius Sørensen (Master thesis, 2021)
  Diskusjonsforum blir mye brukt i utdanning for kommunikasjon mellom student og lærer. De er et godt verktøy for dette, og er et positivt tilskudd til klasserommet, men det er lite forskning på hvordan man skal designe dem ...
 • Understanding the Relation Between Study Behaviors and Educational Design: Research in Computing Education 

  Lorås, Madeleine (Doctoral theses at NTNU;2021:368, Doctoral thesis, 2021)
  Important learning happens outside organized lectures and labs; however, much of the interaction between these educational design constructs and how students study is unknown. This thesis aims to understand how knowledge ...
 • A Search for Shape 

  Blokland, Bart Iver van (Doctoral theses at NTNU, 2021:398, Doctoral thesis, 2021)
  As 3D object collections grow, searching based on shape becomes crucial. 3D capturing has seen a rise in popularity over the past decade and is currently being adopted in consumer mobile hardware such as smartphones and ...
 • A Tool for In-Video Feedback 

  Uy, Huynh (Master thesis, 2021)
  Learning Analytics (LA) på navigasjonsmønstre blir ikke brukt nok til sanntidsformål. Mange forskningsinnsatser ønsker å forbedre læringsprosessene ved bruk av overlays og notifikasjoner. Å bruke en LA-modell for å detektere ...
 • Mesh-based 3D face recognition using Geometric Deep learning 

  Wardeberg, Håkon (Master thesis, 2021)
  Face recognition has been a very active and challenging task in the Computer Vision field. Performing face recognition based on facial images can be tricky since images are illumination, scale, and pose variant. On the ...
 • Multi-image detection and tracking of cracks in ship tanks 

  Eichsteller, Silas (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven omhandler bruk av romlig-temporal informasjon som er tilgjengelig i enkeltbildene til en video, for å forbedre sprekkdeteksjon i skipstanker. Hovedideen er å bevegelses-kompensere tidligere bilder til ...
 • Evaluation of Multi-step Forecasting Models: An Empirical Deep Learning Study 

  Strøm, Eivind (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven omhandler evaluering av metoder for flerperiodeprediksjon av tidsserier ved å gjennomføre en empirisk studie med dype læringsmodeller. I dag blir modeller for flerperiodeprediksjon evaluert ved at en ...
 • 3D Face Reconstruction Based On a Single Input Image 

  Kwon, Yong Bin (Master thesis, 2021)
  Dette prosjektet har som mål å rekonstruere et 3D ansikt fra et bilde, noe som resulterer i en modell som ikke er påvirket av ansiktsvinkel eller lys. Dette er et viktig tema for forskjellige fagfelt innenfor datasyn---slik ...
 • Investigating the Kokhanovsky snow reflectance model in closerange spectral imaging 

  Nguyen, Mathieu; Thomas, Jean Baptiste; Farup, Ivar (Chapter, 2021)
  The internal structure of the snow and its reflectance function play a major contribution in its appearance. We investigate the snow reflectance model introduced by Kokhanovsky and Zege in a close-range imaging scale. By ...
 • Machine Translation in Low-Resource Languages by an Adversarial Neural Network 

  Sun, Mengtao; Wang, Hao; Pasquine, Mark; Abdelfattah Abdelhameed, Ibrahim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Existing Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) Neural Machine Translation (NMT) shows strong capability with High-Resource Languages (HRLs). However, this approach poses serious challenges when processing Low-Resource Languages ...
 • Reflectance estimation from snapshot multispectral images captured under unknown illumination 

  Kitanovski, Vlado; Thomas, Jean Baptiste; Hardeberg, Jon Yngve (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Multispectral images contain more spectral information of the scene objects compared to color images. The captured information of the scene reflectance is affected by several capture conditions, of which the scene illuminant ...
 • Analysis and discretization of fractional Mean Field Games 

  Ersland, Olav (Doctoral theses at NTNU;2021:399, Doctoral thesis, 2021)
 • Joint demosaicing of colour and polarisation from filter arrays 

  Spote, Alexandra; Lapray, Pierre-Jean; Thomas, Jean Baptiste; Farup, Ivar (Chapter, 2021)
  This article considers the joint demosaicing of colour and polarisation image content captured with a Colour and Polarisation Filter Array imaging system. The Linear Minimum Mean Square Error algorithm is applied to this ...
 • Optimising a Euclidean Colour Space Transform for Colour Order and Perceptual Uniformity 

  Ragoo, Luvin Munish; Farup, Ivar (Chapter, 2021)
  In this paper, we attempt to optimise a colour space transform for colour order and perceptual uniformity to verify if a trade-off could be achieved between the two. The IPT colour space is used as basis for the optimisation. ...
 • A multivocal literature review of blockchain security vulnerabilities and research practices 

  Medakovic, Damir (Master thesis, 2021)
  Kontekst: Ettersom blokkjedeteknologi raskt har økt i popularitet de siste årene så har sikkerheten av slike systemer fått økt fokus. For å holde takt med utviklingene vil fremtidige forskere trenge ressurser som syntetiserer ...
 • Responsible AI Governance and Its Effect on Competitive Performance 

  Enholm, Ida Merete (Master thesis, 2021)
  Kunstig intelligens («Artificial Intelligence»¬ – AI) kan gi bedrifter mange fordeler, men det bringer også med seg flere utfordringer og risikoer som ikke er sett ved bruken av teknologi tidligere. Bedrifter bør etablere ...
 • Exploring Multifaced User Modelling in Textual Data Streams 

  Zhang, Lemei (Doctoral theses at NTNU;2021:380, Doctoral thesis, 2021)
  User modelling technologies play an important role in the success of many online applications such as recommender systems. However, it is far from enough to solve the cold-start issue and data sparsity problem commonly ...
 • Decentralized Artificial Intelligence for Image Classification and Rating Prediction 

  Dymbe, Erik (Master thesis, 2021)
  Anbefalingssystemer er blant de største kommersielle suksesshistoriene innen kunstig intelligens i praksis. Anbefalingssystemer brukes til å skape store inntekter for organisasjonene som tar dem i bruk. Netflix har estimert ...

View more