Now showing items 1-20 of 6564

  • 1.5 Degrees of Separation: Computer Science Education in the Age of the Anthropocene 

   Pollock, Ian; Alshaigy, Bedour; Bradley, Andrew; Krogstie, Birgit Rognebakke; Kumar, Viraj; Ott, Linda; Peters, Anne-Kathrin; Riedesel, Charles; Wallace, Charles (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Climate change is the defining environmental challenge now facing our planet. Babies born today will be 22 when global warming reaches 1.5 C, according to the latest IPCC report and forecasts. What will life be like in ...
  • 2D and 3D On-Chip Development of Cellular Automata Machines 

   Støvneng, Ola Martin Tiseth (Master thesis, 2014)
   Cellular automata (CAs) are massively parallel machines where many simple cells work together to solve a larger problem. Each cell is very simple and only interacts with its neighbouring cells. Evolutionary algorithms (EAs) ...
  • 2D Boss Fighter Exergame - The creation and evaluation of an exercise bike game to increase motivation for physical activity 

   Østvik, Sander Kaalaas; Rand, Christian Magnus (Master thesis, 2021)
   Fedme og overvekt er et økende problem i verden i dag og fører med seg en økt risiko for helseproblemer, samt enorme kostnader for land verden over. Antallet overvektige har doblet seg siden 1980, og en økning i antallet ...
  • 2D Boss Fighter Exergame – The creation and evaluation of an exercise bike game to increase motivation for physical activity 

   Rand, Christian Magnus; Østvik, Sander Kaalaas (Master thesis, 2021)
   Fedme og overvekt er et økende problem i verden i dag og fører med seg en økt risiko for helseproblemer, samt enorme kostnader for land verden over. Antallet overvektige har doblet seg siden 1980, og en økning i antallet ...
  • 3D Face Reconstruction Based On a Single Input Image 

   Kwon, Yong Bin (Master thesis, 2021)
   Dette prosjektet har som mål å rekonstruere et 3D ansikt fra et bilde, noe som resulterer i en modell som ikke er påvirket av ansiktsvinkel eller lys. Dette er et viktig tema for forskjellige fagfelt innenfor datasyn---slik ...
  • 3D Face Reconstruction Using Facial Image Sequences 

   Thomassen, Sindre (Master thesis, 2022)
   Etterhvert som 3D ansikts rekonstruksjon utvikler seg er det en trend som tilsynelatende g ̊ar igjen. Rekonstruksjon blir stort sett gjort ved bruk av ett enkelt bilde, eller et lavt fast antall bilder som input. Dette ...
  • 3D face tracking using Geometric Deep Learning 

   Stamland, Kristian (Master thesis, 2021)
   Fjessporing er et aktivt forskningsemne, spesielt etter at dyplæring og konvulsjons neurale nettverk kom på banen. Den aktive forskningen forholder seg for det meste til 2D bilder og videoer. Denne avhandlingen ser på ...
  • 3D Facial Reconstruction from Front and Side Images 

   Lium, Ola (Master thesis, 2020)
   Å kunne rekonstruere 3D modeller av ansikter fra 2D bilder er nyttig innenfor biometrisk ansiktsgjenkjenning. Nylige fremskritt innen datasyn og dyp læring har muliggjort bruk av nevralenettverk for å generere ...
  • 3D modelling using Leap Motion - Focusing on homogeneous transforms 

   Reiten, John Edvard (Master thesis, 2014)
   In this project, an implementation of an interactive application that focus on how to do homogeneous transformations using Leap Motion as the interaction interface have been made. A literature study was conducted in the ...
  • 3D Object Detection for Autonomous Driving Using Real and Simulated Data 

   Brekke, Åsmund; Vatsendvik, Fredrik (Master thesis, 2019)
   Selvkjørende biler har blitt et populært tema det siste tiåret, både grunnet bredere offentlig interesse i kunstig intelligens og imponerende resultater oppnådd av forskninsinstitusjoner og private selskaper som Google, ...
  • 3D Object Detection for Autonomous Driving Using Real and Simulated Data 

   Brekke, Åsmund; Vatsendvik, Fredrik (Master thesis, 2019)
   Selvkjørende biler har blitt et populært tema det siste tiåret, både grunnet bredere offentlig interesse i kunstig intelligens og imponerende resultater oppnådd av forskninsinstitusjoner og private selskaper som Google, ...
  • 3D object reconstruction from images 

   Heimdal, Lars Ådne; Hagen, Even Flem (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven utforsker vi dyplæringsbaserte rekonstruksjonsmetoder som brukes til å rekonstruere 3D objekter fra 2D bilder. 3D-modeller er mye brukt i videospill, simulatorer og animerte filmer. Det er imidlertid en ...
  • 3D object reconstruction from images 

   Heimdal, Lars Ådne; Hagen, Even Flem (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven utforsker vi dyplæringsbaserte rekonstruksjonsmetoder som brukes til å rekonstruere 3D objekter fra 2D bilder. 3D-modeller er mye brukt i videospill, simulatorer og animerte filmer. Det er imidlertid en ...
  • 3D Oriented Deep Learning Based Weather Data Augmentation 

   Rondestvedt, Trond Jacob (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven er målet å kunne syntetisk utvide maritime datasett ved å simulere forskjellige type værforhold. Vi ser på hvordan noen monokulære dybdeestimering arkitekturer presterer på maritime bilder. Dybdeinformasjonen ...
  • 3D Printer Farm Management System 

   Valle, Olav; Wiik, Simen Nesse (Bachelor thesis, 2022)
   Sommeren 2021 utviklet studenter ved NTNU Ålesund en prototype for et styringssystem for printerfarmen ved MANULAB Ålesund. Høsten samme år rekrutterte fakultetet fra Institutt for Havromsoperasjoner og Byggteknikk (IHB) ...
  • 3D Printing Spatially-varying Color and Translucency 

   Brunton, Alan; Arikan, Can Ates; Tanksale, Tejas Madan; Urban, Philipp (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We present an efficient and scalable pipeline for fabricating full-colored objects with spatially-varying translucency from practical and accessible input data via multi-material 3D printing. Observing that the costs ...
  • 3D reconstruction of gastrointestinal regions using shape-from-focus 

   Ahmad, Bilal; Farup, Ivar; Floor, Pål Anders (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   3D shape reconstruction from images is an active topic in computer vision. Shape-from-Focus (SFF) is an important approach which requires image stack in a focus controlled manner to infer the 3D shape. In this article, 3D ...
  • 3D Reconstruction of Gastrointestinal Regions Using Single-View Methods 

   Ahmad, Bilal; Floor, Pål Anders; Farup, Ivar; Hovde, Øistein (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Capsule endoscopy is about to become an alternative to traditional colonoscopy. One uses a wireless camera to visualize the gastrointestinal (GI) tract. A 3D model based on image sequences obtained from wireless capsule ...
  • 3D Reconstruction of GI Regions from Single Images 

   Ahmad, Bilal; Floor, Pål Anders; Farup, Ivar; Kresović, Milan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   3D shape reconstruction from images is one of the problem under investigation in the field of computer vision. Shape-from-shading (SfS) is an important approach which requires the reflectance properties of surface and light ...
  • 3D Reconstruction of the Human Colon from Capsule Endoscope Video 

   Floor, Pål Anders; Farup, Ivar; Pedersen, Marius (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this paper we investigate the possibility of constructing 3D models of longer sections of the human colon using image sequences obtained from wireless capsule endoscope (WCE) video to provide enhanced viewing for ...