• Verdsettelse av Elkem ASA 

  Hofstad, Eivind; Romundstad, Sverke; Vattengård, Samuel (Bachelor thesis, 2024)
  I denne bacheloroppgaven er formålet å gjennomføre en fullstendig verdivurdering av Elkem ASA. Ved å analysere interne og eksterne forhold, vil vi danne oss et bilde av Elkems økonomiske- og strategiske posisjon. Vi har ...
 • Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA 

  Drechsler, Synne; Hauso, Hedda; Holo, Kaja Willums Thiblin; Krog, Nora (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med oppgaven er å gjennomføre en verdsettelse for å kunne besvare problemstillingen: Hva er Selvaag Bolig ASA verdt per 31.12.2023? Gjennom oppgaven har vi utført en selskaps- og bransjebeskrivelse som har gitt ...
 • Hvordan påvirkes motivasjon for rehabilitering hos voksne slagrammede av å ha barn? 

  Eriksen, Sofie Anett; Tveit, Norunn (Bachelor thesis, 2024)
  Abstrakt Formål: Formålet med prosjektet er å utforske hvordan motivasjon for rehabilitering hos slagrammede påvirkes av å ha barn, både i spesialisthelsetjenesten og ved hverdagsrehabilitering etter hjemkomst. Metode: ...
 • Modeling of Saturation and Cross-coupling in a 6-phase IPMSM 

  Krokeide, Norunn (Master thesis, 2024)
  Nøyaktig modellering av forholdet mellom stator strømmer og flux i en Permanent Magnet Synkronmotor er avgjørende for å oppnå best mulig motorstyring. Presise motormodeller og -parametre er spesielt verdifullt i konteksten ...
 • Verdsettelse av Mowi ASA 

  Vilvang, Malin; Grøntoft, Nina Marie Weian; Slettvoll, Sigrid Nikoline; Reinertsen, Ulrikke Martine (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med denne oppgaven har vært å besvare problemstillingen «Hva er verdien av Mowi ASA per 31.12.2023?». Sammendraget oppsummerer vår analyse. I den strategiske analysen identifiserer oppgaven selskapets styrker ...

View more