Recent Submissions

 • Digital dybdejournalistikk - Utfordringer og muligheter i mobilens grensesnitt 

  Mehren, Ida Anette (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven undersøker hvilke utfordringer aldersgruppen "unge voksne", 19-29, opplever ved lesing av NRK´s dybdejournalistikk på mobil. Gjennom fokuserte intervjuer har jeg funnet ut at informantene opplever utfordringer ...
 • Kosmorama filmfestival: 
Da koronaviruset kom til Norge 

  Graversen, Hanna Bjerregaard (Bachelor thesis, 2020)
  2020 har så langt vært sterkt preget av viruspandemien Covid-19. Konsekvensene av denne pandemien har vært omfattende for næringslivet, og her har kulturbransjen vært blant de hardest rammede. Denne bacheloroppgaven tar ...
 • Kommunikasjon av kulturopplevelser 

  Klein, Selma Johansen (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan sosiale medier kan brukes i kommunikasjon av kulturopplevelser, samt hvilke muligheter og utfordringer dette innebærer. Studien tar utgangspunkt i en casestudie av selskapet Munti ...
 • Kosmorama filmfestival som et sosialt møtepunkt 

  Bergh, Victoria Wethal (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i Trondheims internasjonale filmfestival Kosmorama. Etter å ha fullført en tre ukers praksisperiode hos Kosmorama materialiserte jeg en problemstilling som drøfter hvordan Kosmorama ...
 • Forskningskommunikasjon på sosiale medier 

  Moe, Hanne Jensen (Bachelor thesis, 2020)
  Temaet for oppgaven er forskningskommunikasjon i sosiale medier. Oppgaven undersøker hvordan NTNU Oceans kan få en mer effektiv forskningskommunikasjon i sosiale medier ved å se på hvilke fordeler som kan oppnås, hvordan ...
 • Håpløse nyheter? – En analyse av unge voksnes møte med konstruktiv nyhetsjournalistikk i NRK. 

  Sæter, Nora Kirkvold (Bachelor thesis, 2020)
  «Håpløse nyheter?» er en bacheloroppgave i samarbeid med NRK, om hvordan unge voksne opplever konstruktiv og løsningsorientert nyhetsjournalistikk i NRKs nettartikler. Nyhetsbildets stadige konfliktorientering og negative ...
 • Jeg er ikke så opptatt av havet, jeg, fordi jeg har det så bra på land 

  Lilleeng, Mathilde Dahl (Bachelor thesis, 2020)
  Tema for oppgaven omhandler formidling av havforskning, i hvilken grad informasjonen når ut til ungdomsskoleelever og viktigheten av at denne aldersgruppen forstår relevansen av tilstanden i havrommet. Temaet belyses gjennom ...
 • Immersjon i opplevelsesteknologier 

  Aftret, Magnus (Bachelor thesis, 2020)
  Denne casestudien undersøker utviklerfirmaet Ablemagic sin installasjon Muntiskogen utviklet eksklusivt for filmfestivalen Kosmorama 2020. Prosjektorer i kombinasjon med infrarøde kamera muliggjør en animert skog med ...
 • NTNUs potensielle utnyttelse av Snapchat 

  Glasø, Marianne Ross (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgavens tematikk er høyere utdanning i samarbeid med sosiale medier, og stammer fra mitt treukers praksisopphold hos kommunikasjonsavdelingen på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Formålet ...
 • Å utstille festival på museum 

  Nordhuus, Marthe Karlsen (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven undersøker hvordan Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk oppfyller sitt mandat med å lage en utstilling om festivalkultur og ser på hvilke strategier Rockheim bruker for å engasjere den ...
 • Dramapedagogisk opplegg i Method acting/Spelteater ved Sjiraffen Kultursenter 

  Bjørnvik Overmo, Nora (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: «Hvordan utvikle et gjennomførbart pedagogisk dramaopplegg med teknikken Method acting for aktører ved Sjiraffen Kultursenter?» Den teaterfaglige disiplinen som er anvendt i det dramapedagogiske opplegget ...
 • Læring gjennom det taktile 

  Rinos, Gabriela Maria (Bachelor thesis, 2020)
  I denne oppgaven skal jeg undersøke hvordan man kan bruke dramapedagogikk til å bearbeide, og utdype/ utvide en teaterforestillings sanselige materiale. Oppgaven er besvart og basert på to fremgangsmåter. Den første ...
 • Bacheloroppgave DRA2100 - Hvilken rolle har scenografen i den interaktive teaterforestillingen Lykkeland? 

  Jansen, Sofie Aalstad (Bachelor thesis, 2020)
  Hvilken rolle har scenografen i den interaktive teaterforestillingen Lykkeland? I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i min praksis på Kultursenteret ISAK. I praksisen har jeg hatt rollen som scenografiassistent i ...
 • Drama som formidlingsplattform for historie 

  Moore, Airam Eskild (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag av «Drama som formidlingsplattform for historie» I denne oppgaven ser jeg på hvordan en kan formidle historie ved bruk av et dramaforløp. Teksten er basert på en praksisperiode over 3 uker på Nidarosdomen. Her ...
 • Teater som musikk 

  Aksel Adrian Langum Øien (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven tar for seg hva forståelsen av teater som musikk kan være og hvordan en slik forståelse kan brukes i praksis. NTNU har inngått et samarbeid med Cirka Teater og gitt meg mulighetene til å følge deres ...
 • Kvinnelighet i teatret 

  Solveig Villung (Bachelor thesis, 2020)
  Kva for klisjéar og stereotypar om kvinneligheit finst i og utanfor teatret, og på kva måte finn dei stad i førestillingane Bare en våt munn og Jesus Christ Superstar? Her definerer eg kva omgrepet kvinnelegheit inneberer ...
 • Vurderende stemmer: Litteraturkritikk og litteraturformidling i norsk radio 1925–2000 

  Jul-Larsen, Kristoffer (Doktoravhandlinger ved NTNU;2020:18, Doctoral thesis, 2020)
 • Museum leaders’ perspectives on social media 

  Booth, Peter; Ogundipe, Anne; Røyseng, Sigrid (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  In the context of the shift towards participatory practices within museums, museum engagement with social media represents a form of organizational change. This study approaches social media and the corresponding organizational ...
 • Alderdommen: Ulike Perspektiver på Aldring & Moralfilosofi 

  Lindboe, Joakim (Bachelor thesis, 2020)
  Den eldende identiteten, at den store livsfortellingen forfaller, slik forfatter Johan Harstad her skildrer den, kommer til utrykk gjennom det samfunnsforskere og filosofer ofte omtaler som «narrative foreclosure”. I denne ...
 • Om forholdet mellom tekst og meningsdannelse 

  Greger Kristian Røseth Vestgøte (Bachelor thesis, 2020)

View more