Recent Submissions

 • Analyzing Demand Response in a Dynamic Capacity Expansion Model for the European Power Market 

  Marañon-Ledesma, Hector; Tomasgard, Asgeir (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  One of the challenges in the transition towards a zero-emission power system in Europe will be to achieve an efficient and reliable operation with a high share of intermittent generation. The objective of this paper is to ...
 • Middlemen: good for resources and fishermen? 

  Pham, Thi Thanh Thuy; Flaaten, Ola; Skonhoft, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  This paper studies the role of middlemen in open-access fisheries and how the organization of the supply chains affects resource exploitation and the level and distribution of economic rent. Imperfect competition among ...
 • Bounds of reason : Exploring behavioral public policy interventions 

  Knutsson, Mikael (Doctoral theses at NTNU;2018:376, Doctoral thesis, 2018)
  Policymakers regularly use the price mechanism to influence individual behavior, as prescribed by standard economic theory. While useful, there are situations where these traditional policy interventions are surprisingly ...
 • En studie om unge voksnes museumsvaner 

  Birklund, Maren; Kleven, Siv Hege; Kvambe, Evelyn Mercedes (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven er et avsluttende bidrag etter tre år ved studiet Økonomi, Ledelse og Bærekraft på NTNU i Gjøvik. Oppgavens oppdragsgiver gjennom denne perioden har vært Mjøsmuseet AS. Gjennom vårsemesteret har ...
 • Optimering av renovasjonsrute i byområde 

  Kaspersen, Terje Martin; Bulatovic, Milos; Rognstad, Markus Lillevik (Bachelor thesis, 2019)
  Dette er en casestudie hvor formålet var å optimalisere en renovasjonsrute for Horisont Renovasjon AS. Problemstillingen for denne oppgaven var å optimalisere renovasjonsrute 0903 som går i Gjøvik sentrum. Vi satte opp to ...
 • En studie om samarbeid blant persontransportaktører for å skape mobilitetsløsninger 

  Tina Bryhn Bendixvold; Lina Sophie - Kathrin Dolaschinski; Karoline Havnsund (Bachelor thesis, 2019)
  Denne oppgaven er konfidensiell. I denne bacheloroppgaven tar vi for oss hvordan dagens mobilitetstilbud kan utvikles i fremtiden, ved at flere persontransportaktører kan samarbeide om å tilby sømløse dør-til-dør-løsninger, ...
 • En studie om samarbeid blant persontransportaktører for å skape mobilitetsløsninger 

  Tina Bryhn Bendixvold; Lina Sophie - Kathrin Dolaschinski; Karoline Havnsund (Bachelor thesis, 2019)
  Denne oppgaven er konfidensiell. I denne bacheloroppgaven tar vi for oss hvordan dagens mobilitetstilbud kan utvikles i fremtiden, ved at flere persontransportaktører kan samarbeide om å tilby sømløse dør-til-dør-løsninger, ...
 • Orkestrering for å fremme positiv klyngeutvikling 

  Svendsen, Silje Katrine (Bachelor thesis, 2019)
  Sammendrag Nøkkelord: næringsklynge, klyngeutvikling, orkestrering, sosial kapital. Denne case-studien i fagfeltet, næringsklynger, har tatt for seg den nyetablerte Thamsklyngen som har målsetting om å styrke ...
 • Innovasjon til havs. En casestudie av prosjektet Hywind Tampen i Equinor 

  Eines, Kathrine; Småli, Ann Lene (Bachelor thesis, 2019)
  Verden er i endring mot et mer bærekraftig samfunn. Stadig flere bedrifter og nasjoner legger om sin bruk av fossile energikilder til fordel for fornybare energikilder. Vindkraft er en av disse fornybare energikildene. ...
 • Lønnsomhet i hestenæringen 

  Ulstein, Julie Kristine (Bachelor thesis, 2019)
  Ved å kun ta hensyn til de variable kostnadene innenfor hestenæringen skulle det tas stilling til om hvilken driftsretning som er mest lønnsom av avl for salg, kjøp og salg eller oppstalling av hest. Lønnsomhet defineres ...
 • EN STUDIE AV KUNDETILFREDSHET FOR INNLANDETS STØRSTE EIENDOMSSELSKAP 

  ASPEHAUG, ELIN; SAGENES, KAMILLA; DYRUD, KATE RENE (Bachelor thesis, 2019)
  Formålet med denne undersøkelsen var å måle kundetilfredshet blant Tema Eiendom AS sine leietakere. Tilfredse kunder er viktig for god lønnsomhet. Med økt forståelse av hvilke faktorer som påvirker leietakernes tilfredshet ...
 • En strategisk analyse av Bertel O. Steen Jessheim 

  Engeflaen, Kjetil Lobben (Bachelor thesis, 2019)
  I denne bacheloroppgave gjennomføres en strategisk analyse av bilforhandleren Bertel O. Steen Jessheim, som er et datterselskap av Bertel O. Steen AS, med mål om å analysere bedriftens interne ressurser og eksterne forhold. ...
 • En casestudie av kundens grad av påvirkning på transportørens konkurransestrategi 

  Enger, Morten (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstillingen i oppgaven handler i hovedsak om hva som er kundens kriterier for valg av transportør, og hvordan endringer i kriteriene påvirker transportørens konkurransestrategi. Prognoser antyder at godstransportsektoren ...
 • En studie av betalingsvillighet blant leserne av Gjøviks Blad og Totens Blad ved en overgang til abonnementsløsning 

  Bakken, Emil; Brustad, Markus; Hoddø, Øystein (Bachelor thesis, 2019)
  Formål: Oppgaven tar for seg gratisavisene Gjøviks Blad og Totens Blad. Hensikten med oppgaven er å vurdere hvorvidt det foreligger en betalingsvillighet blant leserne slik at avisen kan vurdere en overgang til en betalende ...
 • Budrunder i det norske boligmarkedet - En analyse av åpningsbudets effekt på salgspris 

  Fornes, Eirik Medhus (Master thesis, 2019)
  Budrunden i det norske bruktboligmarkedet ligner en type engelsk auksjon. Denne studien undersøker hvilken effekt runde tall i det første budet har på salgsprisen av en bolig. I tillegg undersøkes det hvordan runde åpningsbud ...
 • Hvordan Skape lean i Skanska Husfabrikken 

  Løberg, Merete Kolstad Kværnæs, Rolf Christian (Bachelor thesis, 2019)
  Bachelor oppgaven ble valgt høsten 2018. Vi ønsket å skrive en oppgave innenfor den næringen vi selv jobber i og som vi kjenner godt fra før. Byggenæringen har i mange år har har hatt lavere produktivitetsvekst enn mange ...
 • Strategisk posisjonering av Sullestad Personal AS i bemanningsbransjen 

  Hveem, Harald; Tolpinrud, Jens (Bachelor thesis, 2019)
  Denne oppgaven handler om strategisk posisjonering av bemanningsbyrået Sullestad Personal AS. Med utgangspunkt i lovendring som påvirker bemanningsbransjen er det utarbeidet en problemstilling i samarbeid med oppdragsgiver; ...
 • Effektivisering av vareflyt rundt prosessen fellemontering i produksjonen på Madshus 

  Ivarsson, Anders Daniel; Bråthen Schedel, Ronja; Tengelsen, Frøydis (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven er gjort i samarbeid med oppdragsgiver Madshus AS, Bjørn Myrhe gav oss tillit til å arbeide med frie hender. Formålet i denne oppgaven var å finne ut hvordan lean kunne brukes som et alternativ til ...
 • En analyse av renovasjonsrute 0504 i Østre Toten Kommune - for Horisont Renovasjon AS 

  Tiset, Hanne; Løstegård, Harald; Kilmark, Lars Sander Engeland (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet for Horisont Renovasjon AS. Problemstillingen for undersøkelsen er; kan Horisont Renovasjon AS forbedre rute 0504 i Østre Toten kommune, basert på ruteplanlegging. Undersøkelsen er utført ...
 • Effektivisering av ERP-prosesser gjennom bruk av lean og RPA (Robotic Process Automation) 

  Forland, Inge (Bachelor thesis, 2019)
  I staten er behovet for effektivisering materialisert gjennom statsbudsjettet, hvor det fra politisk hold er stilt krav til økt effektivitet i offentlige organisasjoner: «Regjeringen bygger sin politikk på en effektiv bruk ...

View more