Recent Submissions

 • Påvirker husholdningers lønnsnivå den politiske tilliten i Norge? 

  Bjønnes, Lars; Vassvåg, Monique Ailin (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven utforsker vi om det er en positiv sammenheng mellom husholdningers inntekt og den politiske tilliten i Norge. Vi bruker en multivariat regresjonsanalyse for å se effekten, som vi måler ved hjelp av variabelen ...
 • Economics of war: Is there a direct effect on the spot price of Brent Crude at the start of an international act of war? 

  Nøst, Arin. (Bachelor thesis, 2022)
  Studiet undersøker om det er en observerbar direkte effekt på prisen av Nordsjøolje ved starten av ulike internasjonale krigshandlinger. Effekten undersøkes ved å ta i bruk den ukentlige gjennomsnittlige spotprisen av ...
 • Hvorfor får renten så mye oppmerksomhet? 

  Jørum, Hedda Nessmo; Christophersen, Marte (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven har som formål å se på forholdet mellom aksjemarkedet og rentesvingninger, med mål om å besvare følgende problemstilling: «Er lave renter gunstig for aksjemarkedet?» For å besvare problemstillingen har ...
 • Analyse av dagligvarebransjen under corona-restriksjoner. 

  Svarva, Benjamin; Eliassen, Christian; Hailu, Mikias; Pettersen, Eirik (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet i denne teksten er å se hvordan Covid-19 restriksjonene har påvirket en av de største bransjene til forbrukere; dagligvarebransjen. Oppgaven skal se på hvordan de ulike økonomiske regioner har blitt påvirket. Vi ...
 • Hva bestemmer lønn i Trondheim kommune? Har det betydning at kommunen må forholde seg til en gitt ramme eller kan kommunen påvirke rammen ved å endre gebyrer? 

  Waage, Karoline (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Trondheim kommune. I den forbindelse er det gjort en undersøkelse på hva som bestemmer lønn i Trondheim kommune, og om gebyrer har en effekt på lønnsrammen. For undersøkelsen er ...
 • Hvordan blir de samfunnsøkonomiske konsekvensene på lang sikt ved at studenter blir påvirket av nedstengingen som følge av covid-19 pandemien? 

  Sørfjord, Simone; Helander, Martine Schirmer (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgavens overordnede tema er hvordan studenter har håndtert pandemien, både med hensyn på psykisk helse og økonomi, og konsekvensene av dette for samfunnsøkonomien. Vi har derfor valgt å fokusere på nedstengingen, ettersom ...
 • Women in the Work Force: Examination of the U-shaped Hypothesis for South Korea 

  Grøtting, Lina A. (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven tar for seg forholdet mellom økonomisk utvikling, målt ved en økning i BNP per capita, og andelen kvinner i arbeidsstyrken i Sør-Korea de siste 40 årene. Analysens grunnlag er "den U-formede hypotesen"; en ...
 • EØS - verdi eller versting? 

  Rødde, Mia; Sørheim, Vebjørn Bergem (Bachelor thesis, 2022)
  Ved hjelp av minste kvadraters metode for multippel regresjonsanalyse, undersøker denne studien EØS-avtalens betydning for norsk eksport til EU28 i perioden 1973-2019. Resultatene viser at avtaleperioden etter implementeringen ...
 • Naturressurser og økonomisk vekst: Betydning av institusjonell kvalitet 

  Bodin, Eline; Nylund, Sigurd Kjellmo; Sandberg, Andrea Seglem; Suhr, Oda Aven (Bachelor thesis, 2022)
  Land med mye naturressurser er ofte preget av dårlige utviklingsresultater, et fenomen, populært kalt ressursforbannelsen. Denne oppgaven analyserer hvorvidt kvaliteten på institusjoner spiller en sentral rolle for å ...
 • An Empirical Analysis of Income Convergence Between EU-regions 

  Sommervold, Trine (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven undersøker inntektskonvergens mellom EU-regioner i et makroøkonomisk perspektiv ved bruk av økonometriske metoder. Jeg har undersøkt om det er empiriske bevis på at mindre utviklede regioner har en ...
 • How to incentivize the usage of public transportation, and the effectiveness of such measures 

  Veire, Eivind Hafslund (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven ser på hvordan man kan insentivere bruk av kollektiv transport, samt hvor effektiv hver metode er. Basert på tidligere artikler om dette temaet, tre hovedmetoder har blitt valgt ut. Disse metodene er å utvide ...
 • Relationship between Inflation and Economic Growth 

  Bakker, Henriette Hoel (Bachelor thesis, 2022)
  Land ønsker å opprettholde og oppnå høy økonomisk vekst. Inflasjon antas å ha en viktig rolle når det kommer til økonomisk vekst. Per dags dato er inflasjonen på verdensbasis økende, og sentralbanker verden over setter ...
 • Samfunnsøkonomiske konsekvenser av pandemien 

  Bru, Magnus Kjeldsberg (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven har jeg drøftet dagens usedvanlige situasjon med lav arbeidsledighet, høy kapasitetsutnyttelse og økende inflasjon. Jeg har tatt med en Keynes modell for en åpen økonomi og sammen med Phillips-kurven satt ...
 • Hvorfor varierer strømprisen regionalt i Norge? 

  Omdal, Sebastian; Kristiansen, Jonas; Wiig, Markus (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er å se på strømprisene regionalt, og finne sammenhenger mellom variasjoner i strømprisene. Vi vil se på samtlige av Norges strømsoner, og inn i den analytiske delen vil vi ha fokus på regionene ...
 • Utdanningsmobilitet 

  Gaaren, Carine; Pettersen, Pernille Vik (Bachelor thesis, 2022)
  De økonomiske ulikhetene i samfunnet er økende, og et forsøk på å legitimere dette er at det eksisterer perfekt sosial mobilitet. Denne oppgaven vil undersøke hvor sterk den sosiale mobiliteten i Norge og Europa er ved å ...
 • Allocation of Aid 

  Amundsgård, Herman Grimstad; Barmen, Jasmeen; Festøy, Astrid Sofie (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven undersøker avgjørende faktorer for mottakelse av bistand hos 82 land med en brutto nasjonalinntekt på under $755 i 2000 og $1045 i 2014. Faktorer som utvikling, intern stabilitet, statlig effektivitet og ...
 • Hva er riktig prising av landets Strømnett - er nye tariffer veien å gå? 

  Warholm, Sebastian Hage (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven sammenfatter en utdyping knyttet til produksjon, utveksling og bruk av elektrisk energi. Det blir gitt en grunnleggende introduksjon av kraftproduksjon, og hvordan produsentene forholder seg til et slikt ...
 • Hvordan har strømkabelen North Sea Link påvirket den norske og den britiske strømprisen? 

  Dervoz, Nadan; Frisvold, Ole Emil; Lægreid, Erlend (Bachelor thesis, 2022)
  Dette er en empirisk studie hvor vi prøver å finne ut hvilken innvirkning strømkabelen North Sea Link har på på norske og britiske strømpriser. Kabelen går fra Suldal i Rogaland til Blyth nord i England og er verdens lengste ...
 • Tiltak for en mer bærekraftig verdikjede 

  Tokle, Kine (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven har tatt for seg hvordan en bedrift som produserer hydrauliskutstyr kan oppnå en mer bærekraftig verdikjede. Servi holder nå på å legge om sin strategiplan for å være ledende innen bærekraft i sin bransje, ...
 • Lønnsomhetsanalyse av Tech Norway AS 

  Nicolaysen, Sigrid Rosø; Kristiansen, Adrian (Bachelor thesis, 2022)
  Denne semesteroppgaven er skrevet som en del av vårt bachelorstudium ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim og hovedprofilen vår Regnskap. Oppgaven setter fokus på en lønnsomhetsanalyse av bedriften Tech Norway AS i perioden ...

View more