Recent Submissions

 • Å bli til med litteraturen. En metafysisk og nevrovitenskapelig forståelse av skjønnlitteraturens virkning 

  Harstad, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Denne artikkelen bidrar til den litteraturdidaktiske tenkningen omkring hvilken litteratur man kan lese, hvordan man kan arbeide med litteraturen og hvorfor. Fokuset rettes mot skjønnlitteraturens potensielle virkning på ...
 • "Hvorfor begynte jeg ikke før?" En kvalitativ studie av hva som anses som viktig for å lykkes med å gå fra å være fysisk inaktiv til å bli fysisk aktiv 

  Halvorsen, Anna Indrebø; Berg-Hanssen, Didrik Jeppesen (Master thesis, 2022)
  Sammendrag Bakgrunn: Kun om lag 30% av befolkningen oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger om daglig fysisk aktivitet. Dette er en stor folkehelseutfordring, da fysisk inaktivitet er vist å føre til betydelige ...
 • "Hvorfor begynte jeg ikke før?" En kvalitativ studie av hva som anses som viktig for å lykkes med å gå fra å være fysisk inaktiv til å bli fysisk aktiv 

  Halvorsen, Anna Indrebø; Berg-Hanssen, Didrik Jeppesen (Master thesis, 2022)
  Bakgrunn: Kun om lag 30% av befolkningen oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger om daglig fysisk aktivitet. Dette er en stor folkehelseutfordring, da fysisk inaktivitet er vist å føre til betydelige livsstilssykdommer. ...
 • Differential Effects of the Home Language and Literacy Environment on Child Language and Theory of Mind and Their Relation to Socioeconomic Background 

  Ebert, Susanne; Lehrl, Simone; Weinert, Sabine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  In this study, we examined differential effects of facets of the home language and literacy environment that are known to be relevant to either language development (i.e., quantity and quality of language and literacy ...
 • Norwegian Men and Women Value Similar Mate Traits in Short-Term Relationships 

  Mehmetoglu, Mehmet; Määttänen, Ilmari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Previous research has provided evidence that females are generally the more selective sex in humans. Moreover, both sexes have been found to be more selective in long-term mating compared to short-term mating. In this ...
 • ETOS-modellen for kildearbeid i samfunnsfag på ungdomstrinnet 

  Lønnum, Marthe; Mørk, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Denne artikkelen presenterer utviklingen av ETOS-modellen for kildearbeid i samfunnsfag på ungdomstrinnet. Modellen tar utgangspunkt i mål som berører kritisk literacy i den norske læreplanen for samfunnsfag. I studien ...
 • Ungdommens idealer 

  Haugseth, Jan Frode (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  I denne artikkelen kategoriserer jeg generelle trekk ved 381 norske 19-20-åringers idealer. Empirien består av fokusgruppeintervjuer med 18 ungdommer, og en kvalitativ/kvantitativ spørreundersøkelse med 363 svar. Informantene ...
 • Experiences with perinatal death among midwives, obstetricians and assistant nurses: Results from a qualitative study in Norway 

  Andre, Beate; Dahlø, Raija H. T.; Eilertsen, Tina Bjørsvik; Shorey, Shefaly; Ringdal, Gerd Inger (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This study aims to explore experiences of healthcare professionals, including midwives, obstetricians, and assistant nurses, after a perinatal death. A qualitative study design was used, and 20 participants were interviewed. ...
 • Low free-riding at the cost of subsidizing the rich. Replicating Swiss energy retrofit subsidy findings in Norway 

  Egner, Lars Even; Kløckner, Christian; Pellegrini-Masini, Giuseppe (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Understanding free-riding is central to effective household energy retrofit subsidy policymaking. We replicate a Swiss study on free-riding prevalence in household energy retrofitting in Norway Studer and Rieder (2019). ...
 • For fellesskapets beste: Moralske forpliktelser, innblanding og etiske dilemmaer på feltarbeid 

  Simonsen, Jan Ketil; Koksvik, Gitte (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Det er enkelte forhold som kan tyde på at personrettigheter og datasikkerhet koloniserer vår tenkning om forskningsetikk og skyver således til side en bredere tilnærming til de etiske dimensjonene ved den sosialantropologiske ...
 • Organisering av föräldrasamverkan i ett ojämlikhetsperspektiv 

  Rapp, Anna Cecilia (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Föräldrars socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för hur väl barn tillägnar sig sin skolgång. Ett av skolans uppdrag är att bidra till jämlik utbildning och att utjämna social ojämlikhet. Detta förväntas bland annat ...
 • Social science education (samfunnsfag) in Norway: A country report 

  Solhaug, Trond; Borge, Julie Ane Ødegaard; Grut, Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Purpose: The current article on social studies in primary and secondary education in Norway covers a range of relevant topics which starts with a brief context of Norwegian society, history and social studies framework. ...
 • Establishing Rating Scales to Assess Writing Proficiency Development in Young Learners 

  Skar, Gustaf Bernhard Uno; Jølle, Lennart; Aasen, Arne Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Writing assessment scales were developed to include functional aspects of writing proficiency in contemporary Norwegian teaching toolkits for Grades 1 to 3. This study aims to describe the process of developing empirically ...
 • «Sånn formelle ting som jeg bare må si»: Kommunikative dilemma i presentasjonen av formalia i politiavhør 

  Riis-Johansen, Marit Olave (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Politiavhør er institusjonelle samtaler som er omkransa av visse institusjonelle og profesjonelle vilkår for hvordan et avhør skal og bør foregå. For avhørslederen kan slike vilkår gi seg utslag i kommunikative dilemmaer ...
 • Premises and Promises for Expansive Learning in Teacher Education 

  Postholm, May Britt (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The study presented in the article focused on school-based development in lower secondary schools in Norway. School-based development represents a new practice not only for school leaders and teachers but also for teacher ...
 • Hverdagen til mødre som bor på barne- og familiesenter 

  Rønningen, Iris Marita (Master thesis, 2022)
  Bakgrunn: Dette prosjektet er gjennomført som avsluttende oppgave for masterstudiet i Barnevern ved NTNU i Trondheim. Tema for oppgaven er barn- og familiesentre som hjelpetiltak i Barnevernet. Det foreligger svært lite ...
 • The glacial geomorphology of western Dronning Maud Land, Antarctica 

  Newall, Jennifer C.H.; Dymova, Taisiya; Serra, Elena; Blomdin, Robin; Fredin, Hans Ola; Glasser, Neil F.; Suganuma, Yusuke; Harbor, Jonathan M.; Stroeven, Arjen P. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Reconstructing the response of present-day ice sheets to past global climate change is important for constraining and refining the numerical models which forecast future contributions of these ice sheets to sea-level change. ...
 • Inner and Outer Voices in Research: How Dialogical Approaches Can Enhance Knowledge Development in Mental Health Care 

  Soggiu, Anna-Sabina; Karlsson, Bengt Eirik; Klevan, Trude Gøril; Ness, Ottar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This article contributes methodological reflections on how dialogical and reflective approaches can enhance many voices in research. An epistemological assumption in research with a participatory design is that knowledge ...
 • Professional values challenged by case management: Theorizing practice in child protection with reflexive practitioners 

  Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  In this article, we theorize and reflect based on former research into professional practice and discretion as well as use some results from working together with practitioners in child protection services to explore the ...
 • Burden of transport-related injuries in the eastern mediterranean region: A systematic analysis for the global burden of disease study 2017 

  Safiri, Saeid; Sullman, Mark; Lajunen, Timo Juhani; Hill, Tetiana; Almasi-Hashiani, Amir; Moradi-Lakeh, Maziar; Farzadfar, Farshad; Sepanlou, Sadaf G.; Abu-Gharbieh, Eman; Aghamolaei, Teamur; Ahmad, Tauseef; Alghnam, Suliman A.; Al-Hajj, Samar; Alipour, Vahid; Aljunid, Syed Mohamed; Anjomshoa, Mina; Ansari-Moghaddam, Alireza; Arabloo, Jalal; Bayati, Mohsen; Bedi, Neeraj; Bendak, Salaheddine; Bhutta, Zulfiqar A.; Bijani, Ali; Dahlawi, Saad M.A.; Dianatinasab, Mostafa; Forooshani, Zahra Sadat Dibaji; Elhabashy, Hala Rashad; Zeydi, Amir Emami; Eskandarieh, Sharareh; Ghafourifard, Mansour; Ghashghaee, Ahmad; Grivna, Michal; Gubari, Mohammed Ibrahim Mohialdeen; Hamadeh, Randah R.; Hamidi, Samer; Hayat, Khezar; Rad, Enayatollah Homaie; Hosseinzadeh, Mehdi; Househ, Mowafa; Naghibi Irvani, Seyed Sinairvani; Jahani, Mohammad Ali; Kalankesh, Leila R.; Kalhor, Rohollah; Kamel, Ibrahim; Khammarnia, Mohammad; Khan, Maseer; Khazaie, Habibolah; Komaki, Hamidreza; Lahimchi, Amitis; Madadin, Mohammed; Maleki, Shokofeh; Manafi, Navid; Mansour-Ghanaei, Fariborz; Mansournia, Mohammad Ali; Menezes, Ritesh G.; Mohammad, Yousef; Mohammadian-Hafshejani, Abdollah; Mohebi, Farnam; Moradi, Ghobad; Moradzadeh, Rahmatollah; Mousavi, Seyyed Meysam; Naderi, Mehdi; Nikbakhsh, Rajan; Pakshir, Keyvan; Pourshams, Akram; Rabiee, Navid; Rafiei, Alireza; Rawassizadeh, Reza; Rezapour, Aziz; Saddik, Basema; Moghaddam, Sahar Saeedi; Salamati, Payman; Salem, Marwa Rashad; Salem, Hosni K.; Samy, Abdallah M.; Sathian, Brijesh; Shahabi, Saeed; Shaikh, Masood Ali; Shams-Beyranvand, Mehran; Shamsizadeh, Morteza; Sobhiyeh, Mohammad Reza; Soheili, Amin; Tehrani-Banihashemi, Arash; Waheed, Yasir; Yusefzadeh, Hasan; Moghadam, Telma Zahirian; Zaki, Leila; Zamani, Mohammad; Zandian, Hamed; Malekzadeh, Reza; Naghavi, Mohsen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Background: Transport-related injuries (TIs) are a substantial public health concern for all regions of the world. The present study quantified the burden of TIs and deaths in the Eastern Mediterranean region (EMR) in 2017 ...

View more