Nye registreringer

 • Ledelse i skolen - En analyse av nasjonale styringsdokumenter 

  Krakeli, Monica Aure (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven har problemstillingen "Hvordan blir utøvelse av ledelse i skolen beskrevet i nasjonale styringsdokumenter?" Jeg har valgt å gjøre en innholdsanalyse av 12 nasjonale styringsdokumenter i tidsperioden ...
 • Brukermedvirkning i tidligfase for og oppnå well-being 

  Hansen, Morten; Hovland, Sven (Master thesis, 2021)
  Tema for oppgaven omhandler om hvorvidt brukermedvirkning i tidligfase i et knutepunkt er nødvendig for å oppnå well-being over tid. Tema og hypotese i oppgaven ble utformet i samarbeid med veileder. Fokuset i oppgaven ...
 • Brukermedvirkning i tidligfase for å oppnå well-being 

  Hansen, Morten; Hovland, Sven (Master thesis, 2021)
  Tema for oppgaven omhandler om hvorvidt brukermedvirkning i tidligfase i et knutepunkt er nødvendig for å oppnå well-being over tid. Tema og hypotese i oppgaven ble utformet i samarbeid med veileder. Fokuset i oppgaven ...
 • Relasjoner i skolen 

  Haldorsen, Rune; Aspli, Per Thanke (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Utgangspunktet for studien har vært å finne ut mer om hvilke relasjonelle forhold som har størst betydning for lærere i skolen, og derigjennom se nærmere på hvordan skoleledelse bør utøves for å best mulig sette ...
 • Skolebasert kompetanseutvikling En studie som undersøker betydningen av nettbaserte kurs i kollektive læringsprosesser 

  Estenstad, Hild (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven handler om hvilken betydning bruken av digitale nettkurs har i det skolebaserte kompetaseutviklingsarbeidet. For å finne svar på det, har jeg gjennomført en kvalitativ studie der jeg har intervjuet tre ...
 • FUS-prosjektets rotfeste En studie av utvikling i en intervensjonsskole 

  Lyng, Ragnhild Sperstad (Master thesis, 2021)
  Mange av de senere års nasjonale satsinger, uavhengig av tematisk tilnærming, har hatt som mål å videreutvikle undervisningskvaliteten for å øke elevenes læringsutbytte. Det settes i verk skoleutvikling, men det er krevende ...
 • Relasjoner i skolen 

  Haldorsen, Rune; Aspli, Per Thanke (Master thesis, 2021)
  Utgangspunktet for studien har vært å finne ut mer om hvilke relasjonelle forhold som har størst betydning for lærere i skolen, og derigjennom se nærmere på hvordan skoleledelse bør utøves for å best mulig sette lærerne i ...
 • Visuopathy of prematurity: is retinopathy just the tip of the iceberg? 

  Ingvaldsen, Sigrid Hegna; Morken, Tora Sund; Austeng, Dordi; Dammann, Olaf (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Background: Chronic brain pathology and pre-stroke cognitive impairment (PCI) is predictive of post-stroke dementia. The aim of the current study was to measure pre-stroke neurodegenerative and vascular disease burden found ...
 • Frå student til entreprenør: Kva fremmar og hemmar studententreprenørskap i høgare utdanning? 

  Longva, Kjersti Kjos (Chapter, 2021)
  Entreprenørskap har ei viktig rolle for utvikling av stadar, regionar og for økonomisk vekst. Institusjonar innan høgare utdanning vert sett på som sentrale aktørar i miljøet som påverkar entreprenørskap, og bidreg mellom ...
 • Hvordan ivaretas samspillsveiledning til foreldre i norske nyfødtintensivenheter? 

  Landsem, Inger Pauline; Vederhus, Bente Johanne; Hagen, Inger Hilde; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Øberg, Gunn Kristin; Handegård, Bjørn Helge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Bakgrunn: Nasjonale retningslinjer anbefaler at foreldre til prematurt fødte barn tilbys kunnskapsbasert samspillsveiledning mens barnet er innlagt på sykehus. Forskning viser at foreldreveiledningsprogrammet «Mother-Infant ...
 • Early field planning using optimisation and considering uncertainties - Study case: Offshore deepwater field in Brazil 

  Sales, Leonardo de Pádua Agripa; Jäschke, Johannes; Stanko, Milan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  During early phases of oil field development, field planners must decide upon the optimal number of wells and optimal field plateau rate, usually by performing sensitivity studies. These design choices are then “frozen” ...
 • Performance of Identical Rockbolts Tested on Four Dynamic Testing Rigs Employing the Direct Impact Method 

  Li, Charlie Chunlin; Hadjigeorgiou, J.; Mikula, P; Knox, G.; Darlington, B.; Royer, R.; Pytlik, A.; Hosp, M. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Impact drop tests are routinely used to examine the dynamic performance of rockbolts. Numerous impact tests have been carried out in the past decades on independently designed, constructed and operated testing rigs. Each ...
 • On the Use of Air Quality Microsensors for Supporting Decision Makers 

  Bach, Kerstin; Akselsen, Sigmund; Veiga, Tiago Santos; Kalamaras, Ilias (Chapter, 2020)
  In this poster we present how a network of Internet-of-things (IoT) devices facilitated through machine learning can improve decision making. Our application domain is air quality in the municipality of Trondheim. Ambient ...
 • Offshore wind turbine operations and maintenance: A state-of-the-art review 

  Ren, Zhengru; Verma, Amrit Shankar; Li, Ye; Teuwen, Julie J.E.; Jiang, Zhiyu (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Operations and maintenance of offshore wind turbines (OWT) play an important role in the development of offshore wind farms. Compared with operations, maintenance is a critical element in the levelized cost of energy, given ...
 • Smart City Development in Nordic Medium-sized Municipalities 

  Lindtvedt, Ida Cathrine Ringdal; Frøhaug, Ragnhild Skirdal; Nesse, Per Jonny (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The Nordic countries stand out as digital frontrunners in Europe as well as in a global perspective. However, smart city development in medium-sized municipalities in the Nordic region is less researched than large Nordic ...
 • The land–energy–water nexus of global bioenergy potentials from abandoned cropland 

  Næss, Jan Sandstad; Cavalett, Otávio; Cherubini, Francesco (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Bioenergy is a key option in climate change mitigation scenarios. Growing perennial grasses on recently abandoned cropland is a near-term strategy for gradual bioenergy deployment with reduced risks for food security and ...
 • Validation of SSUSI-derived auroral electron densities: comparisons to EISCAT data 

  Bender, Stefan; Espy, Patrick Joseph; Paxton, Larry J. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The coupling of the atmosphere to the space environment has become recognized as an important driver of atmospheric chemistry and dynamics. In order to quantify the effects of particle precipitation on the atmosphere, ...
 • Numerical implementation of a non-local GTN model for explicit FE simulation of ductile damage and fracture 

  Bergo, Sondre; Morin, David; Hopperstad, Odd Sture (Journal article, 2021)
  In this study, we follow the work of Tvergaard and Needleman (1995, 1997) and Needleman and Tvergaard (1998) and present the numerical implementation and initial applications of a non-local Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) ...
 • Micromechanics-based identification of a ductile fracture model for three structural steels 

  Bergo, Sondre; Morin, David; Børvik, Tore; Hopperstad, Odd Sture (Journal article, 2020)
  From an engineering point of view, it is beneficial to reduce the number of mechanical tests required to calibrate the plasticity and fracture models of a structural material. In this study, the ductile fracture model for ...
 • Superconductivity assisted change of the perpendicular magnetic anisotropy in V/MgO/Fe junctions 

  González-Ruano, César; Caso, Diego; Johnsen, Lina G.; Tiusan, Coriolan; Hehn, Michel; Banerjee, Niladri; Linder, Jacob; Aliev, Farkhad G. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Controlling the perpendicular magnetic anisotropy (PMA) in thin films has received considerable attention in recent years due to its technological importance. PMA based devices usually involve heavy-metal (oxide)/ferroma ...

Vis flere