• Verdsettelse av Kongsberg Gruppen ASA 

  du Plessis, Noah Langum; Mohaug, Preben Magnus; Baadstø, Nicolai Kleppe; Moen-Johansen, Ulrik; Shahzad, Hamza (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven gir en detaljert og omfattende analyse av Kongsberg Gruppen ASA med formål å estimere selskapets verdi. Arbeidet baserer seg på en kombinasjon av strategiske og regnskapsmessige analyser, og tar i ...
 • Hva er Frontline plc verdt 31.12.2023? 

  Heierstad, Johannes; Østensen, Andreas Møllerløkken; Jonsbråten, Martin (Bachelor thesis, 2024)
  Vi har i denne bacheloroppgaven besvart problemstillingen “Hva er Frontline plc verdt 31.12.2023?” Problemstillingen er løst i flere momenter. Bacheloroppgaven består av en omfattende strategisk analyse av selskapet og ...
 • Verdsettelse av TOMRA Systems ASA 

  Brinchmann-Hansen, Helene; Egrem, Kristine; Eidset, Maria; Fürst, Ingrid Hermine; Lønn, Emma Hammersmark (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med denne oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av TOMRA Systems ASA ved å svare for følgende problemstilling: «Hva er verdien av TOMRA den 31.12.2023?» Oppgaven er delt inn i tre deler: startegisk analyse, ...
 • Regioselective Azide-Alkyne Cycloaddition Towards Functionalized 1,2,3-Triazoles 

  Yasuda, Shuhei (Bachelor thesis, 2024)
  Denne teoretiske litteraturgjennomgangen beskriver de ulike azid-alkyn-cykloadisjonsreaksjonene (AAC) og belyser deres styrker og begrensninger. AAC er en enkel måte å fremstille 1,2,3-triazolringer på, og er mye brukt i ...
 • Characterization of solid, liquid, and glassy state using molecular dynamics simulation 

  Trønnes, Benjamin (Bachelor thesis, 2024)
  Glass og andre glassaktige materialer har eksistert i en stor del av menneskets historie men de er fortsatt ikke forstått fullt ut. I denne raporten har et binært kolloidalt system blitt studert ved hjelp av Yukawa potensialet ...

View more