• Enablers and Barriers for Truck Platooning in Norway: Case Studies on Infrastructure, Organization, Technology and Economics 

  Log, Markus Metallinos (Doctoral theses at NTNU;2024:283, Doctoral thesis, 2024)
  Due to the intrinsic properties of the trucking industry, road freight is predicted to be an early adopter of highly automated vehicles on open roads. As a step towards fully driverless trucks, truck platooning is among ...
 • Verdsettelse av Orkla ASA 

  Fjeldstad, Jakob; Hasselvold, Isak Landfald; Bolstad, Lars Christian (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven forsøker å verdsette Orkla ASA på tidspunktet 31.12.2022. Oppgaven er inndelt i fire deler med tre analyser. De ulike analysene tar for seg følgende; Bransje og selskaps- analyse, regnskapsanalyse og til ...
 • Verdsettelse av Kongsberg Gruppen ASA 

  du Plessis, Noah Langum; Mohaug, Preben Magnus; Baadstø, Nicolai Kleppe; Moen-Johansen, Ulrik; Shahzad, Hamza (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven gir en detaljert og omfattende analyse av Kongsberg Gruppen ASA med formål å estimere selskapets verdi. Arbeidet baserer seg på en kombinasjon av strategiske og regnskapsmessige analyser, og tar i ...
 • Hva er Frontline plc verdt 31.12.2023? 

  Heierstad, Johannes; Østensen, Andreas Møllerløkken; Jonsbråten, Martin (Bachelor thesis, 2024)
  Vi har i denne bacheloroppgaven besvart problemstillingen “Hva er Frontline plc verdt 31.12.2023?” Problemstillingen er løst i flere momenter. Bacheloroppgaven består av en omfattende strategisk analyse av selskapet og ...
 • Verdsettelse av TOMRA Systems ASA 

  Brinchmann-Hansen, Helene; Egrem, Kristine; Eidset, Maria; Fürst, Ingrid Hermine; Lønn, Emma Hammersmark (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med denne oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av TOMRA Systems ASA ved å svare for følgende problemstilling: «Hva er verdien av TOMRA den 31.12.2023?» Oppgaven er delt inn i tre deler: startegisk analyse, ...

Vis flere