• Når hver time telles 

  Prøven, Henriette (Master thesis, 2023)
  Mellom 2018 og 2021 ble Visma InSchool (VIS) innført på videregående skoler i alle fylkeskommuner. Det har vært mye støy og uttrykt misnøye med løsningen, på grunn av manglende funksjoner, mye rot, og manglende datasikkerhet. ...
 • Classroom acoustics and absorber distribution 

  Theisen, Johan-Didrik (Master thesis, 2023)
  Det akustiske klasseromsmiljøet er viktig for å oppnå effektiv undervisning og læring. Norske klasserom må etter dagens standard ha en lavere etterklangstid enn 0,5 sekunder. En lavere etterklangstid bidrar til reduserte ...
 • Kontoret 2.0 for småbarnsforeldre og deres ledere 

  Slettebø Linda; Ludvigsen Karoline Larsen (Master thesis, 2023)
  Denne masteroppgaven tar for seg den hybride arbeidshverdagen til småbarnsforeldre og utfordringer leder står overfor i organisering av dette. Gjennom en kvalitativ metode søker studien å besvare følgende problemstilling: ...
 • Kontoret 2.0 for småbarnsforeldre og deres ledere 

  Slettebø Linda; Ludvigsen Karoline Larsen (Master thesis, 2023)
  Denne masteroppgaven tar for seg den hybride arbeidshverdagen til småbarnsforeldre og utfordringer leder står overfor i organisering av dette. Gjennom en kvalitativ metode søker studien å besvare følgende problemstilling: ...
 • Data as an asset, how it enables innovation and contributes to the organization’s competitive advantage: Evidens from Borregaard AS 

  Nilsen, Ann-Cecilie (Master thesis, 2023)
  Data og Analyse (D&A) kan være en drivkraft for innovasjon og digitalisering for organisasjoner. D&A kapabiliteter kan bidra til å øke/utvikle kunnskap, optimaliser arbeidsprosesser ved å utnytte datadrevet innsikt og ny ...

View more