Now showing items 81-100 of 274

  • Data Device Control 

   Rogne, Kristoffer; Nygård, Erik Haram; Todal, Thomas Skarshaug (Bachelor thesis, 2018)
   Digitalisering av hverdagen er i full sving, og mange av produktene du kan få kjøpt i dag kan kobles til internettet på en eller annen måte. Utfordringen er å få en lett tilgjengelig sentral der du kan styre det som er ...
  • Data Version Control for Relational Databases: Small and Start-up Business Perspective 

   Strazdins, Girts (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Data-related businesses is an emerging trend in the recent decade. However, the availability and amount of information make it difficult to ensure quality in terms of data fusion and version control. Completely automated ...
  • Data-Driven Maritime Processes Management Using Executable Models 

   Richta, Tomáš; Wang, Hao; Osen, Ottar; Styve, Arne; Janoušek, Vladimír (Journal article, 2018)
   In this paper we describe a decision support system for maritime traffic and operations, based on formal models and driven by data from the environment. To handle the complexity of system description, we work with a ...
  • Den tause kunnskapen i IT-studia 

   Schaathun, Hans Georg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Michael Polanyi er kjend for omgrepet taus kunnskap. Han viste at me ofte veit meir enn me kan fortelja. Dette ser me tydleg i profesjonsstudia. Studentane treng ein praktisk kompetanse som førelesarane slit med å setja ...
  • Detecting Road Surface Distress using Deep Learning 

   Gustafsson, Eirik Gribbestad; Steinnes, Ole-Martin Hagen; Løken, Sivert (Bachelor thesis, 2019)
   Ifølge Statistisk Sentralbyrå finnes det totalt sett 54 899 km fylkes- og riksveier som Statens vegvesen er ansvarlig for å vedlikeholde. Dette er en kostbar og tidkrevende oppgave. Hvert år blir kamerabiler sendt ut for ...
  • Detection and Classification of Moving Vehicle From Video Using Multiple Spatio-Temporal Features 

   Wang, Yu; Ban, Xiaojuan; Wang, Huan; Wu, Di; Wang, Hao; Yang, Shouqing; Liu, Sinuo; Lai, Jinhui (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The information acquisition and automatic processing technology based on visual surveillance sensors in intelligent transportation system (ITS) has become an important application field of computer vision technology. The ...
  • Detection of Water Safety Conditions in Distribution Systems Based on Artificial Neural Network and Support Vector Machine 

   Mohammed, Hadi; Hameed, Ibrahim A.; Seidu, Razak (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This study presents the development of artificial neural network (ANN) and support vector machine (SVM) classification models for predicting the safety conditions of water in distribution pipes. The study was based on 504 ...
  • Development of a Field Robot Platform for Mechanical Weed Control in Greenhouse Cultivation of Cucumber 

   Heravi, Amid; Ahmad, Desa; Hameed, Ibrahim A.; Shamshiri, Redmond Ramin; Balasundram, Siva K.; Yamin, Muhammad (Chapter, 2019)
   A prototype robot that moves on a monorail along the greenhouse for weed elimination between cucumber plants was designed and developed. The robot benefits from three arrays of ultrasonic sensors for weed detection and a ...
  • Development of adaptive locomotion of a caterpillar-like robot based on a sensory feedback CPG model 

   Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang; Zhang, Jianwei; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This paper presents a novel Control mechanism for generating adaptive locomotion of a caterpillar-like robot in complex terrain. Inspired by biological findings in studies of the locomotion of the lamprey, we employ sensory ...
  • Digital art application development: A project to increase motivation in systems development courses for bachelor students in computer engineering 

   Karlsen, Anniken Th; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In this demonstration, we present some in-progress results of using digital art application development as an example of entertainment computing for increasing motivation and participation in a computer engineering ...
  • Digital Kompetanse i Barneskulane i Giske 

   Schaathun, Hans Georg; Mustafa, Ghulam; Glavee-Geo, Richard (Research report, 2020)
  • Digitale helsetjenester: nye muligheter, nye utfordringer 

   Karlsen, Anniken Th; Sørbø, Marie Flem; Nylenna, Magne (Chapter, 2020)
   En aldrende befolkning, økning i kroniske og sammensatte lidelser og økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, fordrer nye tjenestetilbud. Mer bruk av datateknologi er åpenbart en del av løsningen. Økt brukermedvirkning ...
  • Distribuert modellvisualisering i VR 

   Foss, Fredrik; Johansson, Marcus Benjamin (Bachelor thesis, 2019)
   Målet med denne oppgaven var å utvikle en prototype for RUFO AS der RUFO-representanter og kunder kunne møtes i et virtuelt møterom for å se på og diskutere designet til transportkasser i et 1:1 forhold, før kassene ble ...
  • Domain Specific Lexicon Generation through Sentiment Analysis 

   Shaukat, Kamran; Hameed, Ibrahim A.; Luo, Suhuai; Javed, Imran; Iqbal, Farhat; Faisal, Amber; Masood, Rabia; Usman, Ayesha; Shaukat, Usman; Hassan, Rosheen; Younas, Aliya; Ali, Shamshair; Adeem, Ghazif (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Sentiment analysis (SA) is used to extract opinions from a huge amount of data and these opinions are comprised of multiple words. Some words have different semantic meanings in different fields and we call them domain ...
  • Drone landing spot detection in simulated Environments using semantic segmentation 

   Eirik Fagerhaug (Master thesis, 2019)
   Med raske forbedringer i teknologi for droner, har vi sett store økninger i bruksområder, og som et resultat av dette, observert flere ulykker relatert til feilende systemer. Vi har derfor sett et økende behov for forskning ...
  • Drone: Dynamic positioning in relation to a given object 

   Vattøy, Robin Hofset; Nilsen, Inge; Fagerhaug, Eirik Strøm (Bachelor thesis, 2016)
   This report deals with the bachelor thesis "Drone: Dynamic positioning in relation to a given object", given by Rolls-Royce Marine and NTNU Ålesund. The goal of this task is to develop a framework for a drone autopilot and ...
  • DugnadPlanlegger 

   Alexander Enge (Bachelor thesis, 2019)
   Dugnader er ofte en viktig aktivitet i mange sin hverdag. Systemet har et ønske om å gjøre det lettere for både store og små arrangører å planlegge og organisere en dugnad. Applikasjonen er utviklet for dugnader, men kan ...
  • Dynamic Resource Allocation with Maritime Application (DRAMA): Final Report 

   Bye, Robin Trulssen (Research report, 2014)
   An important challenge within the offshore industry and sea traffic preparedness is how to plan and optimise the positioning of a fleet of vessels in a dynamic, everchanging environment such that operating costs and risks ...
  • A Dynamic Three-Bit Image Steganography Algorithm for Medical and e-Healthcare Systems 

   Siddiqui, Ghazanfar Farooq; Iqbal, Zafar; Saleem, Khalid; Saeed, Zafar; Ahmed, Adeel; Hameed, Ibrahim A.; Khan, Muhammad Fahad (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Massive advances in internet infrastructure are impacting e-healthcare services compared to conventional means. Therefore, extra care and protection is needed for extremely confidential patient medical records. With this ...
  • ECMS 2013 Conference Proceedings 

   Bye, Robin Trulssen; Zhang, Houxiang; Rekdalsbakken, Webjørn (Book, 2013)