Now showing items 563-582 of 701

  • Recycled Wood Plastic Composites as Floor Panels for Ship Containers 

   Grammatikos, Sotirios; Jøsendal, Harald Bertin; Papatzani, Styliani; Boura, Orsa; Hajmohammadian Baghban, Mohammad (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Within the framework of this study, we aim at the replacement of plywood as ship containers floor material, with a lighter and friendlier-to-rainforests composite material. Wood fibre-reinforced thermoPlastic Composites ...
  • Redesign av ledsagerbøyle 

   Kristiansen, Bjørn-Magnus; de Graaff, Robert; Bjella Ramstad, Sander (Bachelor thesis, 2020)
   U-GO ledsagerbøyle er et produkt for blinde- og svaksynte, som sammen med en ledsager kan komme seg ut på tur i skog og mark. Ledsagerbøylen gir noe fast å holde i, noe som øker samspillet og tilliten mellom bruker og ...
  • Regularized Methods of Noisy Signals Differentiation in Real Time 

   Sterten, Jo; Furtat, Yurii (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   One particular case of solving the problem of interpreting observations is considered, when the instrument function of the measuring transducer is a pure integrator. In this case, the problem of interpretation is reduced ...
  • Rehabilitering eller nybygg: casestudie av Smaragdbygget på NTNU Gjøvik 

   Olsberg, Marthe; Hamnes, Vegard; Idsø, Werner Evensen (Bachelor thesis, 2020)
   Det nye campusbygget på Gjøvik stod ferdig til åpning i 2018 og går under navnet «Smaragdbygget». Nybygget er et bygg for fremtiden med en høy energiytelse med nesten nullenergistandard. Det er benyttet mye trevirke i ...
  • Reinsvollhallen - den bærende konstruksjonen 

   Ahmadyar, Milad; Sæverud, Jens Harald; Kirkemo, Jørgen (Bachelor thesis, 2009)
   En oppgave gjennomført på oppdrag fra Plangruppa for Reinsvoll-hallen. Plangruppa har tidligere fått studenter til å designe sin flerbrukshall som skal etter planen reises på Reinsvoll i Vestre Toten Kommune. For å komme ...
  • Reinsvollhallen og BuildingSmart 

   Moore, Paul; Vedal, Lene (Bachelor thesis, 2009)
   Videreutvikling av design etter fjorårets arbeid utført av Erik Morka og Eirik Hæreid. Fokus på BuildingSMART-prinsipper og utvikling av BIM. Rapporten omhandler vår prosess og erfaringer vi har gjort oss underveis. Den ...
  • Research of Short Range Scanner’s Accuracy in Different Conditions 

   Butkute, Asta (Bachelor thesis, 2010)
   This Bachelor thesis is the final project of 4 years Bachelor in Geodesy. It is called ‘Research of Short Range Scanner’s Accuracy in Different Conditions’. Laser scanning is a process of surveying which is becoming more ...
  • Resirkulert plast i betong 

   Ahmad, Abdullah and Elias Hossie, Micael (Bachelor thesis, 2019)
   I dagens miljø er det stor etterspørsel etter betong på en global økning på grunn av verdens befolkning og urbanisering. Produksjon av sement utgir derfor skadelige klimagasser i atmosfæren, spesielt med trusselen om ...
  • Results of a Ka Band Campaign for the Characterisation of Propagation Conditions for SatCom Systems at High Latitudes 

   Tjelta, Terje; Rytír, Martin; Bråten, Lars Erling; Grotthing, Per Arne; Cheffena, Michael; Håkegård, Jan Erik (Chapter, 2017)
   Satellite services in the High North are utilized extensively for both communication purposes and for earth and climate observations. This paper presents results of two year measurements at 20 GHz and co-sited meteorological ...
  • Road surface condition detection utilizing resonance frequency and optical technologies 

   Gui, Kang; Ye, Lin; Ge, Junfeng; Alaya Cheikh, Faouzi; Huang, Lizhen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   With the booming development of road network and intelligent transportation systems, road surface condition information becomes more and more valuable in traffic accident prevention and route optimization. Although some ...
  • Robotverktøy for håndtering av brødformer 

   Line, Anfinn (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å utvikle en maskin som vil bli et tilbygg på et eksisterende robotverktøy. Dette er en prototype, så det er viktigere å konstruere en solid maskin, enn å tilrettelegge for masseproduksjon. ...
  • Robust circle reconstruction with the Riemann fit 

   Fruhwirth, R; Strandlie, Are (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Finding and fitting circles from a set of points is a frequent problem in the data analysis of high-energy physics experiments. In a tracker immersed in a homogeneous magnetic field, tracks are close to perfect circles if ...
  • Roller Skis Assembly Line Learning Factory – Development and Learning Outcomes 

   Ogorodnyk, Olga; Granheim, Malin Victoria; Holtskog, Halvor; Ogorodnyk, Ievgen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper describes the process of creating a learning factory based on an assembly line of roller skis used in order to enhance students’ practical and theoretical knowledge on topics of kaizen, waste types, efficiency, ...
  • Romkurve i vegplanlegging 

   Brekke, Marius Seim; Lystad, Morten Bergersen (Bachelor thesis, 2019)
   I den norske vegnormalen per 2019 finnes det ingen krav om romkurve i vegplanlegging. Selv om dette tidligere var en del av vegnormalen, ble det etter hvert flyttet over i en egen veiledningshåndbok. Hensikten med oppgaven ...
  • Roterende utstyr - Hvordan øke pålitelighet og styre vedlikehold til planlagte stopp? 

   Morten Nilsen; Tom Helseth (Bachelor thesis, 2020)
   Stadig økende krav til effektivitet i produksjonsbedrifter øker belastningen på produksjonsutstyr som stiller større krav til pålitelighet og optimalisert vedlikehold. Dette prosjektet har fulgt Glava fabrikk i Askim sitt ...
  • Røntgensortering av tømmer 

   Haugen, Ørjan; Løchting, Vetle (Bachelor thesis, 2021)
   Rapportens hensikt er å utforme en metode hvor Moelven Våler AS bedre kan utnytte sin røntgenramme til å forsortere tømmer. Det er ønskelig å sortere ut styrkeklassen T26 i gran, noe som vil være den høyeste styrkeklassen ...
  • Sammenligning av 300- og 600 mm platebelastningsutstyr på mekanisk stabiliserte lag 

   Høiberg, Erland Rosten; Flækøy, Even; Hulleberg, Simen (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven er skrevet for Statens Vegvesen i samarbeid med Skanska. Den tar for seg sammenligning av platebelastningsutstyr med ulike platediametere og forskjellige metoder. Platestørrelsene i oppgaven er 300 mm og 600 mm. ...
  • Sammenligning av byggemetoder 

   Wedum, Fridtjof; Saunes, Ruben (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ØM. Fjeld AS og Moelven Byggmodul Hjellum AS. Oppgaven har sammenlignet to ulike byggemetoder, plassbygd og modulbygd på generelt- og spesifikt grunnlag gjennom tildelingskriteriene ...
  • Sammenligning av bæresystemer i boligblokker med parkeringskjeller - En studie med fokus på parkeringsutnyttelse og fundamentering 

   Aaberg, Olve; Adolfsen, Tommy Sørli; Bakken-Berg, Einar (Bachelor thesis, 2019)
   I denne rapporten sammenlignes bæresystemers egnethet for boligblokker med parkeringskjeller. Formålet er å kartlegge typiske tendenser ved bæresystemer som gir fordeler for parkeringsutnyttelsen og fundamenteringen av ...
  • Sammenligning av bæresytemer for en boligblokk på Leira 

   Bø, Daniel; Hagemoen, Jenny Synnøve; Nava, Ricardo (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan materialvalget i et bæresystem kan påvirke utnyttelsesgraden av tilgjengelig plass i bæresystemet. Oppdragsgiveren er Strandfjorden park AS, og formålet med dette studiet ...