Now showing items 583-602 of 679

  • Self-Reinforced Polypropylene Composites based on Discontinuous Tapes - An Experimental and Numerical Study of the Influence of Tape Length 

   Goutianos, Stergios; Cabrera, Norbert; Alcock, Benjamin; Reynolds, Neil; Peijs, Ton (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The creation of highly oriented, coextruded polypropylene (PP) tapes allows the production of recyclable self-reinforced polypropylene (SRPP) or all-PP composites, with a large temperature processing window and high volume ...
  • A Semantic Approach for Automated Rule Compliance Checking in Construction Industry 

   Guo, Dongming; Onstein, Erling; La Rosa, Angela Daniela (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Automated Compliance Checking (ACC) of building/construction projects is one of the important applications in Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry, because it provides the checking processes and results ...
  • A sensitivity quantification approach to significance analysis of thrusters in dynamic positioning operations. 

   Wang, Chunlin; Li, Guoyuan; Skulstad, Robert; Cheng, Xu; Osen, Ottar Laurits; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The safety of offshore operations is highly dependent on the dynamic positioning (DP) capability of a vessel. Meanwhile, DP capability comes down to the ability of the thrust generated by thrusters to counteract environmental ...
  • Should Colour Vision Deficiency Be a Recognized Special Education Need (SEN)? 

   Kvitle, Anne Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   A colour vision deficiency (CVD) is a condition that affects about one in 12 of the male population, and one in 200 of the females. On average, there is at least one student in every classroom affected by a reduced colour ...
  • Signal element 

   Askilsrud, Tore; Beitdokken, Jørgen; Lindberg, Lars Erik; Sagstuen, Ståle (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har programmert, prosjektert og satt opp et Signal Element på Skibladnerbryga i Gjøvik. Signal Elementet symboliserer et skovelhjul. Det er seks skovelblad i hjulet, et for hvert av Skibladners anløpssteder rundt ...
  • Simplification of mathematical models of objects with distributed parameters by the method of splitting 

   Verlan, Andriy; Ivanyuk, Volodymyr (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The article considers the methods of constructing simplified models of multidimensional heat conduction problems in the form of one-dimensional problems' solutions' products. The effectiveness of the proposed approach is ...
  • Sjøledning vs. Vannbehandlingsanlegg 

   Eikeland, Lars Anders; Bader, Vebjørn Ernst (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven har som mål å utforske på hvilken måte en kan etablere en trygg og sikker drikkevannsforsyning på Espa i Stange kommune. Kommunen har foreslått to alternativer, som er følgende: Alternativ 1. sjøledning fra ...
  • Skanning og 3D-modellering av eldre trebygg 

   Tonsiri, Martine Draugedal; Strand, Martin (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven handler om hvordan man kan 3D-modellere et eldre trebygg, for å hente ut informasjon om materialmengder. Denne informasjonen kan da knyttes opp mot tanken om å kunne gjenbruke materialene ...
  • Skårsetlia bo‐og servicesenter 

   Løype, Petter; Osufsen, Stian; Slåtten, Jostein; Tøsti, Iver (Bachelor thesis, 2008)
   Skårsetlia bo og servicesenter er et omsorgssenter lokalisert i Lillerhammer. Behovet for økt kapasitet har ført til at et nybygg og et tilbygg er under oppføring. Byggene vil bestå av leiligheter. Vårt hovedprosjekt ...
  • Skjærforbindelser i etasjeskiller av tre- og betongkomposittelementer 

   Muratshin, Dmitry; Sadat, Ramish; Svingen, Håvard (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med oppgaven er å finne den beste egnede skjærforbindelsen laget av massivtre i komposittelementer bestående av massivtre og betong med tanke på fasthetsegenskaper. Vi har testet 10 forskjellige elementer med ...
  • Smart-Wall 2020 - Et Valg for Fremtiden ? 

   Vebakken, Bjørn Inge; Marmont-Ramsey, Philip (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten tar for seg en problemstilling knyttet til oppføring av kjellervegg helt eller delvis under terreng. Grunnlaget for oppgaven er Nordisk Sprøytebetong’s tekniske godkjenning for kompaktmur TEK17, og formålet ...
  • Social aspects of process monitoring in manufacturing systems 

   Martinsen, Kristian; Holtskog, Halvor; Larsson, Catrine Eleonor (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Many systems for process monitoring using in-process sensor measuring rely on human interpretation and reaction in order to control the process and achieve the desired effect from the monitoring. This paper reports from ...
  • Solar Water Heating as a Potential Source for Inland Norway Energy Mix 

   Hagos, Dejene Assefa; Gebremedhin, Alemayehu; Zethraeus, Björn (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The aim of this paper is to assess solar potential and investigate the possibility of using solar water heating for residential application in Inland Norway. Solar potential based on observation and satellite-derived data ...
  • Specifics of the autonomous energy power unit dynamic processes’ modeling 

   Verlan, Andriy; Sagatov, Miraziz (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Significant features of modern autonomous power units, along with increasing complexity of structures and modes and increasing requirements for quality of operation, are the heterogeneity of their composition, the presence ...
  • State-of-the-Art Geospatial Information Processing in NoSQL Databases 

   Guo, Dongming; Onstein, Erling (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Geospatial information has been indispensable for many application fields, including traffic planning, urban planning, and energy management. Geospatial data are mainly stored in relational databases that have been developed ...
  • Statistical analysis of dimensional accuracy in additive manufacturing considering STL model properties 

   Baturynska, Ivanna (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Additive manufacturing (AM) is a technology that produces a part layer by layer based on the computer-aided designed (CAD) model. Each AM process is defined by a set of parameters and materials. The laser power, scan spacing ...
  • Statistical Analysis of Rain at Millimeter Waves in Tropical Area 

   Al-Samman, Ahmed; Cheffena, Michael; Mohamed, Marshed Kassim; Azmi, Marwan Hadri; Ai, Yun (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The high frequencies of millimeter wave (mm-wave) bands have been recognized for the fifth generation (5G) and beyond wireless communication networks. However, the radio propagation channel at high frequencies can be largely ...
  • Storgata 42, Dokka : et prosjekt i samarbeid med og for Syljuåsen 

   Arnesen, Morten; Haraldsen, Morten; Hoelsveen, Morten; Stutlien, Svein Erik (Bachelor thesis, 2004)
   Vi har prosjektert og beregnet bærende elementer i 2 stk seksmannsboliger som skal oppføres i Storgata 42 på Dokka i Nordre Land i Oppland. Bygget er prosjektert for salg til privatpersoner med felleskostnader/ ...
  • A structure of UML profiles for modelling of geospatial information in GIS, ITS and BIM 

   Jetlund, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Abstract. This study aims to improve the interoperability between models of geospatial information from the applications domains of Geographic Information Systems (GIS), Intelligent Transport Systems (ITS) and Building ...
  • Styringssystem til simulator 

   Fjelking, Timo; Haarstad, Håvard; Vold, Jan Erik (Bachelor thesis, 2004)
   Hovedprosjektet baserer seg på tidligere delprosjekter gjennomført av undertegnede i løpet av 2. og 3. klasse maskin ved HiG. Utfordringene var å montere hydraulikk, montere ”hus" på rammeverk, koble elektronikk, logge ...