• Forbud mot venstresving i Haakon VII's gate 

  Hojem, Hedda Hofstad (Master thesis, 2023)
  Hvordan vil en alternativ form for trafikkregulering langs deler av Haakon VII’s gate påvirke reisetid for fotgjengere, personbiler og kollektivtransport? I tillegg, hvordan vil forbruk av drivstoff og utslipp fra personbiler ...
 • Å legge til rette for deltakelse: En samtaleanalytisk studie av jobbintervju med søkere som har norsk som andrespråk 

  Måsøval, Silje Behrens (Master thesis, 2023)
  Det er et sysselsettingsgap mellom innvandrere og den øvrige befolkningen i Norge. Jobbintervjuet er en form for institusjonell samtale, som har en viktig portvokterfunksjon for deltakelse i arbeidslivet. Samtaleanalytiske ...
 • Bruk av Last Planner System til prosjektplanlegging i Sweco 

  Baade, Viktor (Master thesis, 2023)
  Tidligere studier indikerer en gjennomsnittlig plansvikt på 54 % ved tradisjonell fremdriftsplanlegging. Sweco Norge gjennomfører årlig over 8000 prosjekter, og gode prosesser for planlegging er helt essensielt for å unngå ...
 • Optimalisering av lasting og transport fra byggegrop 

  Landfald, Elias (Master thesis, 2023)
  Anleggsbransjen er kjent for å utføre omfattende arbeid som involverer utgraving av masser med gravemaskiner og transport av disse massene ved hjelp av lastebiler og andre transportmidler. I de senere årene har det blitt ...
 • Konverterings- og overføringsprogram 

  Retterås, Ole Petter (Bachelor thesis, 2023)
  Innlandet fylkesarkiv ønsket seg en brukervennlig og moderne løsning, som kunne utføre konvertering av mange ulike filtyper for langtidsarkivering, ved å bevare filstruktur/mappestruktur som kunne eliminere menneskelig ...

Vis flere