• Optimization of Energy Consumption 

  Arnesen, Mads Greni; Pettersen, Karin Emilie; Tunheim, Eilert Mikal Hananger (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Moelven ASA tørker trevirke på en industriell skala hvor tørkeprosessen er en tids- og energikrevende prosess. Moelvens nåværende løsning er basert på historisk arbeidserfaring, dette fører ofte til at treverket ...
 • Green Ammonia Production for Maritime Transport 

  Høvik, Martin Henden; Johnsen, Birk Tørudstad; Wurschmidt, Timothy Joshua (Bachelor thesis, 2022)
  På grunn av den verdensomspennende forpliktelsen om å redusere klimagassutslipp har ammoniakk fått oppmerksomhet som et karbonfritt drivstoff til bruk i maritim sektor. Denne oppgaven har som formål å ta for seg ...
 • Polarization in U.S. Senators' Twitter Discourse on the Covid19 Pandemic 

  Sandvik-Tønnessen, Vemund (Master thesis, 2022)
  Politisk retorikk kan påvirke holdninger og oppførselen i befolkningen. Polarisering i politiske oppfordringer kan hindre en effektiv respons til en omfattende krise. Felles handling, presis informasjon og endring i oppførsel ...
 • Trolljakta ingen fortalte om - Arnljot Gelline som analogi til Beowulf 

  Solheim, Sigrid (Bachelor thesis, 2022)
  Litt over halvveis i Heimskringlas Saga om Olav den hellige, dukker det opp en finurlig episode. Kong Olavs sendebud, en islending ved navn Torodd Snorresson, møter den storvokste og svært sterke Arnljot Gelline. Sammen ...
 • Nyutdannede sykepleieres opplevelser rundt det å foreta kliniske vurderinger på sengepost. 

  Sandbakken, Stine Rebekka; Lundstadsveen, Marie; Langedok, Caroline Hegna (Bachelor thesis, 2022)
  Bakgrunn: Bakgrunnen består av fire ulike deler, hvor vi skal beskrive den nyutdannede sykepleieren på somatisk sengepost, utfordringer, og pasientsikkerhet, sykepleieprosessen og yrkesetikk, og kunnskapsbasert praksis. Hensikt: ...

Vis flere