• Bamboo Housing for Vulnerable Communities Case Studies of Saptari and Morang District in Nepal 

  Sharma Rabin (Master thesis, 2022)
  Abstrakt Sosial ekskludering på grunn av rase, religion, kaste, tro er et globalt fenomen som sees overalt i verden. Visse grupper av befolkningen blir sårbare på grunn av ekskludering fra hovedsamfunnet som hindrer dem ...
 • Tilknytning i barnehagen 

  Mevold, Hanna Nerbø (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven handler om tilknytning, og problemstillingen er: «Hvordan forstår seks barnehageansatte fenomenet tilknytning, og hvordan støtter de opp om tilknytningsutviklingen til barna i deres barnehage?». Utvalget ...
 • Men hva sier guttene selv – En studie av unge gutters interesser og meningsskaping 

  Sævik, Majen (Master thesis, 2022)
  Mennesket søker å forstå ulike hendelser i livet, og er slik grunnleggende lærende (Bruner, 1991). Bruner (1991) hevdet at mennesket gjennom sine biografiske fortellinger av livet søker sammenhenger for å forstå og skape ...
 • Strategic design for a startup company 

  von Krogh, Arin André (Master thesis, 2022)
  Blumags er en norsk startup som produserer undervannsmagneter. Denne masteroppgaven har vært et samarbeidsprosjekt med Blumags med det overordnede formålet å identifisere strategier Blumags kan implementere for å bli mer ...
 • Verdisnakk i refleksjonsmøte: En tematisk orientert diskursanalyse av refleksjonsmøter i barnehagen 

  Størseth, Ingrid Sandstad (Master thesis, 2022)
  Med høyere krav fra regjeringen om at barnehagen skal sikre et godt barnehagetilbud til barna, kommer det i tillegg et krav til personalet om å stadig utvikles faglig (Meld. St. 24). For å skape et felles verdigrunnlag ...

View more