• Flate: exploring a collaborative platform in mathematics 

  Arulnesan, Piruthusan; Dahlstrøm, Philip (Master thesis, 2021)
  Flere og flere skoler i Norge velger å tilby elever en personlig digital enhet, som ofte er nettbrett. Den økende bruken av nettbrett i utdanning gir mulighet for å tilpasse konsepter fra gruppevare, f.eks. fra delte ...
 • Design of an FPGA-based Data Acquisition System for a Shore-based Maritime Radar Network 

  Uran, Peter (Master thesis, 2021)
  Et landbasert nettverk av maritime radarer skal utvikles av NTNU og Sintef som en del av Ocean Lab Node 2-infrastrukturen. Hensikten med nettverket er å spore både autonome og tradisjonelle fartøy i Trondheimsfjorden for ...
 • Investigating the use of CycleGANs in handwritten forgery detection 

  Kristiansen, Kevin (Master thesis, 2021)
  Generative modeller som implementerer Kunstige nevrale netverk(ANNs) for bildegenerering har sett store fremskritt de siste årene. Generative Adversarial Networks(GANs) er en teknikk som har sett særlig stor utvikling, og ...
 • Cycle GANs for Forgery Detection 

  Jonsson, Haakon Johansen (Master thesis, 2021)
  Med den økende egenskapene til dype læringsmodeller blir bekymringene reist om bruk av maskinlæring som et verktøy for å generere falsk media. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av generative nevrale nettverksarkitekturer ...
 • Multigrid feature-based terrain generation with erosion 

  Mathisen, Thomas Lund (Master thesis, 2021)
  Landskap generering har vært et forsknings-felt i nesten 30 år og er fundamentalt i mange applikasjoner. Til tross for dette er det fortsatt mange uløste problemer, og designere er nødt til å designe terreng manuelt for å ...

View more