• Omsorg for omsorgsgiveren 

  Hansen, Linda Fosli; Slettebakk, Silje Eikrem (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikten med studien: Radiografene som arbeider med klinisk mammografi ivaretar en pasientgruppe med et stort behov for informasjon, støtte og forståelse. Tidligere forskning er tydelig på at radiografene utgjør en viktig ...
 • Design og dimensjonering av elektrisk fremdriftssystem for helikoptre og droner 

  Berg, Thomas Rendall; Karlsen, Morten; Malmo, Bård Jakob; Solbrekken, Gustav Georgescu (Bachelor thesis, 2020)
  Den siste tiden har det blitt gjort store fremskritt innen energilagringssystemer for elektriske fremdriftssystemer på fly. Derfor er det også naturlig å tenke på en elektrisk løsning for helikopter. I denne oppgaven er ...
 • Tilrettelegging for forskning på data ved et nettbasert forum 

  Grimsrud, Felix (Bachelor thesis, 2020)
  Studieprogrammet heter «Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling», og tar for seg en hel masse forskjellige fagfelt. Deriblant objekt-orientert programmering, webutvikling, økonomi, prosjektarbeid, ...
 • Ferdighetsutvikling i kvinnefotball 

  Stine Moen Nilsen (Bachelor thesis, 2020)
  Ferdighetsutvikling i kvinnefotball En kvalitativ studie av kvinnelige fotballspillere sin opplevelse av ferdighetsutvikling i egen klubb Formål: Dette er en bacheloroppgave i samfunns- og idrettsvitenskap, på studieprogrammet ...
 • Kroppsøving og tilpasset opplæring i den norske videregående skole 

  Lysheim, Mari Helene Reinaas (Bachelor thesis, 2020)
  Formål: Formålet med denne litteraturstudien var å undersøke eksisterende forskning på tilpasset opplæring i kroppsøving for elever med funksjonsnedsettelser som baserte seg på det norske skolesystemet. Det skulle også ...

Vis flere