• WebEx and Poor Network Quality 

  Indergaard, Mia Grav; Ji, Siyang Emily (Bachelor thesis, 2022)
  Bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene i forbindelse med korona-pandemien. Samfunnssituasjonen medførte for mange et plutselig behov for å kunne kommunisere og samarbeide med andre i sanntid uten å måtte møtes fysisk. ...
 • Detection of Subtle Damage in Composite Pipes Using Eigenfrequency Analysis 

  Tjørve, Andreas (Master thesis, 2022)
  Bruken av egenfrekvensmetoder for å overvåke polymerkomposittstrukturer og teste deres utmattingsegenskaper ble undersøkt. Et polypropylenrør ble forsterket med glassfiber/epoxy [90, ±45, 90]-kompositt ved filamentvikling. ...
 • Aborto legal en Argentina 

  Bjerkås, Martina Husby (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven er en undersøkelse som handler om sosialpolitikken gjennom argentinas historie, der ideen er å finne faktorer som gjorde at abortloven ble godkjent der i 2021. Det er interessant å vite hvem eller hva som ...
 • Investigating the expression of cytosolic phospholipase A2α and its role in the cell cycle of an acute lymphoblastic leukemia cell model 

  Dahl, Marie (Master thesis, 2022)
  Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er den mest utbredte krefttypen blant barn og er forårsaket av en ansamling av mutasjoner som fører til arrestert utvikling av lymfocytter og ukontrollert proliferasjon. Dagens behandling ...
 • En kort innføring i tidsrekker og en sammenligning av ARIMA, SARIMA, SVR og LSTM 

  Hegg, Knut Eriksen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne teksten er bygd opp i to hoveddeler. Den første delen er en teoretisk en, og vil handle om: (1) tidsrekker og viktige begreper innen tidsrekkeanalyse; (2) litt av teorien bak fire tidsrekkemodeller, nemlig Autoregressive ...

Vis flere