• Brukermedvirkning i tidligfase for å oppnå well-being 

  Hansen, Morten; Hovland, Sven (Master thesis, 2021)
  Tema for oppgaven omhandler om hvorvidt brukermedvirkning i tidligfase i et knutepunkt er nødvendig for å oppnå well-being over tid. Tema og hypotese i oppgaven ble utformet i samarbeid med veileder. Fokuset i oppgaven ...
 • Ledelse i skolen - En analyse av nasjonale styringsdokumenter 

  Krakeli, Monica Aure (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven har problemstillingen "Hvordan blir utøvelse av ledelse i skolen beskrevet i nasjonale styringsdokumenter?" Jeg har valgt å gjøre en innholdsanalyse av 12 nasjonale styringsdokumenter i tidsperioden ...
 • Autonomous Operation of Mission Critical Base Stations in 5G 

  Hovden, Lina Hexeberg (Master thesis, 2021)
  Norske nød- og beredskapetater kommuniserer i dag med Nødnett, et dedikert nettverk som tilbyr rask og pålitelig kommunikasjon i talegrupper. Nødnett er bygget med flere lag redundans og feiltoleranse for å sikre at ...
 • Mission critical services in commercial 5G networks 

  Standal, Eivind (Master thesis, 2021)
  Sammen med fremveksten av nye 5G-baserte mobilnett er det et økende behov blant brukere av nødnett for oppdragskritiske tjenester (MCX) som krever større båndbredde enn det tradisjonelle Terrestrial Trunked Radio (TETRA) ...
 • Relasjoner i skolen 

  Haldorsen, Rune; Aspli, Per Thanke (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Utgangspunktet for studien har vært å finne ut mer om hvilke relasjonelle forhold som har størst betydning for lærere i skolen, og derigjennom se nærmere på hvordan skoleledelse bør utøves for å best mulig sette ...

View more