Now showing items 623-642 of 679

  • Thermal insulating cementitious composite containing aerogel and phosphate-based binder 

   Hajmohammadian Baghban, Mohammad (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Thermal conductivity is an important material property in the energy design process of the buildings. While cement-based materials are the most consumed materials in the construction industry, thermal properties ...
  • Thermal insulating concrete: a state of the art review 

   Hoff, Morten (Bachelor thesis, 2018)
   Purpose: The purpose is to research the following topic: “Thermal insulating concrete; a state of the art review.” The topic is rather composed and complicated. Concrete is the most commonly used construction material ...
  • Tilbygg for Syljuåsen, Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 

   Solberg, Pål Ø.B.; Kveum, Håvard M.; Skårer, Olav; Nilsen, Kristian (Bachelor thesis, 2009)
   Da vi skulle begynne planleggingen av vår bacheloroppgave, kontaktet vi bl.a. Syljuåsen og spurte om de hadde noen aktuell oppgave. Vi fikk et raskt og positivt svar. Anders Myhre, deres prosjektleder på det reelle prosjektet, ...
  • Tilbygg i tre med tradisjoner 

   Schiager, Øyvind (Bachelor thesis, 2010)
   I rapporten ”Tilbygg i tre med tradisjoner”, er det sett på en del forhold rundt et tilbygg til en driftsbygning på et mjølkeproduksjonsbruk. Tilbygget skal bygges inntil en gammel bygning fra 1846 bestående av tømmer og ...
  • Tilgjengelighet på fjerntog 

   Fjørtoft, Stian; Ruud, Markus Frydenlund; Øyulvstad, Vårild Heirunn Imbjørg Engmark (Bachelor thesis, 2021)
   Innledning: Denne bacheloroppgaven omhandler utvikling av fjerntog i Norge med bakgrunn i universell utforming og smittevern. I innledning settes det rammer for gjennomføring av oppgaver, samt eksterne veiledere. Teori: Oppgaven ...
  • Tilgjengelighet på fjerntog: hvordan kan fjerntog tilpasses og designes opp mot universell utforming og smittevern (pandemi)? 

   Fjørtoft, Stian; Ruud, Markus Frydenlund; Øyulvstad, Vårild Heirunn Imbjørg Engmark (Bachelor thesis, 2021)
   Innledning: Denne bacheloroppgaven omhandler utvikling av fjerntog i Norge med bakgrunn i universell utforming og smittevern. I innledning settes det rammer for gjennomføring av oppgaver, samt eksterne veiledere. Teo ...
  • Time-varying on-body wireless channel model during walking 

   Cheffena, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   A novel dynamic channel model for on-body wireless communication during walking is proposed. The developed model utilizes a human walking model which provides detailed information on the movement of the human body parts. ...
  • Time-varying on-body wireless channel model during walking 

   Cheffena, Michael (Peer reviewed, 2014-02-22)
   A novel dynamic channel model for on-body wireless communication during walking is proposed. The developed model utilizes a human walking model which provides detailed information on the movement of the human body parts. ...
  • Tinghuset Gjøvik : Jernbanegata 26 

   Børthus, Thomas; Fosnes, Anders; Harkinn, Jon Hugo; Taralrud, Anders (Bachelor thesis, 2008)
   Vi har i denne oppgaven som er basert på et tinghus med kontorer, rettsaler, trapperom med mer. Det vi har lagt mest vekt på og som har vært den største utfordringen rundt dette bygget har vært de statiske beregningene og ...
  • Tolerancing from STL data: A Legacy Challenge 

   Leirmo, Torbjørn Langedahl; Semeniuta, Oleksandr; Martinsen, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Part representation in additive manufacturing (AM) is dominated by the stereolithography (STL) file format as a universal mode for communicating and transferring part geometry from one system to another. However, when the ...
  • Tonn til minutt 

   Bye, Jørgen; Klev, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven har til hensikt å evaluere omleggingen av mengdeoppgjøret for norske driftskontrakter, med hensyn til strøing av veger med sand og salt. Studien er utført på vegne av Viken fylkes seksjon for drift ...
  • Tordenskjoldsgate 4B ombygging/påbygg Gjøvik 

   Eriksen, Eivind; Mogilevskaya, Olga; Rolstad, Geir (Bachelor thesis, 2007)
   Tordenskjoldsgate 4B i Gjøvik sentrum hvor Strøms konfeksjonsfabrikk holdt til er bygget i to byggetrinn. Det første ca 1964 (under etasje og to etasjer), og det andre i 1968 (en ny tredje etasje). Dette bygget skal nå ...
  • Towards a general application programming interface (API) for injection molding machines 

   Ogorodnyk, Olga; Larsen, Mats; Lyngstad, Ole Vidar; Martinsen, Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Injection molding is a complicated process, and the final part quality depends on many machine and process parameters settings. To increase controllability of the injection molding process, acquisition of the process data ...
  • Towards increased intelligence and automatic improvement in industrial vision systems 

   Semeniuta, Oleksandr; Dransfeld, Sebastian; Martinsen, Kristian; Falkman, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Robots and in-process inspection systems equipped with machine vision solutions are used for increased flexibility and quality in automated manufacturing. Although vision systems have found wide industrial use, there are ...
  • Towards Intelligent Process Control for Thermoplastics Injection Molding 

   Ogorodnyk, Olga (Doctoral theses at NTNU;2021:71, Doctoral thesis, 2021)
   Injection molding is a process that is widely used for production of plastic parts of different shapes, sizes and applications. Some of its advantages are high production rates and efficiency. However, to be able to produce ...
  • Towards Selection Charts for Epoxy Resin, Unsaturated Polyester Resin and Their Fibre-Fabric Composites with Flame Retardants 

   Ramadan, Noha; Taha, Mohamed; La Rosa, Angela Daniela; Elsabbagh, Ahmed (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Epoxy and unsaturated polyester resins are the most used thermosetting polymers. They are commonly used in electronics, construction, marine, automotive and aircraft industries. Moreover, reinforcing both epoxy and unsaturated ...
  • Towards Smarter Buildings - An IoT Maturity Index Approach 

   Quinn, Christer N A (Master thesis, 2021)
   Tingens Internet (IoT) har potensialet til å transformere bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) og ta den inn i en ny epoke av bygg, smarte bygg. Smarte bygningsstyringssystemer skiller seg fra tradisjonelle ...
  • Track parameter propagation through the application of a new adaptive Runge-Kutta-Nyström method in the ATLAS experiment 

   Lund, Espen; Bugge, Lars; Gavrilenko, Igor; Strandlie, Are (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   In this paper we study several fixed step and adaptive Runge-Kutta methods suitable for transporting track parameters through an inhomogeneous magnetic field. Moreover, we present a new adaptive Runge-Kutta-Nyström method ...
  • Transport of covariance matrices in the inhomogeneous magnetic field of the ATLAS experiment by the application of a semi-analytical method 

   Lund, Espen; Bugge, Lars; Gavrilenko, Igor; Strandlie, Are (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   In this paper we study the transport of track parameter covariance matrices - the so-called error propagation - in the inhomogeneous magnetic field of the ATLAS experiment. The Jacobian elements are transported in parallel ...
  • Treningsdata og bildeklassifisering av satellittbilder. Bruk av GeoNorge som kilder til treningsdata. 

   Steinskog, Gjermund (Bachelor thesis, 2020)
   NTNU Gjøvik og University of Winnipeg utvikler et prosjekt med bruk av nevrale nettverk innenfor landarealklassifisering. I denne bacheloroppgaven undersøkes mulighetene for å hente treningsdata fra Kartverket sin geodataportal ...