• Allianser 

   Hansen, Siri Palerud; Kristoffersen, Elin; Larsen, Lene Aaserud (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Denne oppgaven ble til i forbindelse med valg av tema til bacheloroppgaver på HiG. Etter samtaler med daglig leder i 06565 Drosjene, Anstein Kvam, bestemte vi oss for å gjennomføre denne oppgaven med 06565 Drosjene ...
  • Bloggerne – de nye markedsførerne?: en empirisk studie av generasjon Y 

   Hagen, Hanne Merete; Eriksson, Sara J. Vang (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Det har vokst frem en ny arena for markedsføring gjennom sosiale medier som åpner opp for kommunikasjon mellom bedrift og konsument. Blogg er et sosialt medium som spesielt har blitt populært hos den yngre ...
  • Bruk av private merker. Muligheter for kundesegmentering 

   Seines, Ida; Strand, Katrine (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Målet for denne oppgaven var å finne ut når kunden velger å kjøpe private merker, på hvilke grunnlag de gjør sine valg og ikke minst hvordan dagligvarebransjen kan benytte seg av disse dataene. Markedsandelen og ...
  • Digital modenhetsstudie blant små- og mellomstore finansieringsvirksomheter og private skoler 

   Kristiansen, Jørgen Røste; Larsen, Thor Atle; Røed, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2018)
  • Handelsutvikling i Gjøvik 

   Lybekk, Kristin; Jørgentvedt, Henning; Bjørklund, Per Kristian (Bachelor thesis, 2010)
   Denne oppgaven ble til med bakgrunn i en aktuell og relevant problematikk knyttet til handelsutvikling i Gjøvik sentrum. I 1986 fikk Gjøvik et kjøpesenter, etablert under navnet CC Mart’n. Den gang ble ikke kjøpesenter ...
  • Har merkelapper påvirkningskraft?: en empirisk studie av Vera & William 

   Normann, Sara S.; Opkvitne, Tea Margrete Fallingen (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er skrevet i et samarbeid med bedriften Vera & William. Oppdragsgiver, Anne Cecilie Rinde, ga oss frie tøyler på temaet til oppgaven. Vi ønsket å undersøke om deres nye lansering av Smartlabel-merkelappen ...
  • How Industry Makes Knowledge: Facilitative Management 

   Holtskog, Halvor (Doctoral thesis at NTNU;2014:208, Doctoral thesis, 2014)
   Denne avhandlingen stiller spørsmålet, Hvordan dannes kunnskap i industrien? Ved å undersøke vareproduserende industri fremkommer virkeligheten kompleks med matrise organisering, som gjør de organisatorisk ansvarsrollene ...
  • Hva er bedrifters motiver for sponsing 

   Jahrn, Haakon E.; Hoel, Halvor A.; Lileng, Olav M. (Bachelor thesis, 2013)
   Our bachelor thesis reflects around the topic sponsorship. The main approach being to disclose what motives companies have for sponsorship. To ease our job finding answers, we made three questions: What does our informants ...
  • Hvordan planlegger snekkerbedrifter å møte et økt ettermarked i hytteområdene i Valdres 

   Trædal, Tore (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Oppgaven er gjennomført som en del av Valdres Næringshages verdiskapningsprosjekt rettet mot hyttemarkedet i Valdres. Håndverksbedriftene i Valdres er en viktig faktor i tilbudet til hytteeierne. De første håndverkerne ...
  • Hvorfor velger ikke kunden det billigste alternativet når det er likeverdige alternativer? 

   Bjørnholt, Svein-Erik (Bachelor thesis, 2013)
   Målet for denne oppgaven var å se på hvorfor kunden ikke velger det billigste alternativet når det er flere likeverdige alternativer. Egne merkevarer (EMV) har blitt stadig mer utbredt de siste årene og både forbrukerne, ...
  • Hylleplassering og salg 

   Klæthe, Silje Merethe (Bachelor thesis, 2010)
   Denne oppgaven er skrevet på oppdrag fra Shell/7-eleven Gjøvik og skal se på effekten hylleplassering har på salget. Del 1 gir et bilde av varehandelen i Norge og viser at en stor del av verdiskapningen i norsk næringsliv ...
  • Jobbtilfredshet og jobbprestasjoner hos ledere. Hvordan kan organisasjonskultur og stress påvirke dette? 

   Sigstad, Anne Britt; Sveum, Anita (Bachelor thesis, 2011)
   Vårt mål med denne oppgaven er å kartlegge eventuelle påvirkninger organisasjonskultur og stress kan ha på jobbtilfredsheten hos ledere i bedrifter, og undersøke om det er en sammenheng mellom jobbtilfredshet og jobbprestasjon. ...
  • Kostnadseffektivitet og fleksibilitet i bilindustrien 

   Berger, Atle R.; Endresen, Cato; Nymoen, Kristian (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Vår hensikt med oppgaven er å se på hvordan Raufoss Technology kan redusere sin verktøybyttetid og hvordan de kan bruke denne tidsbesparelsen til å øke sin fleksibilitet med et fokus rettet mot økt kundepotensial, ...
  • Kundelojalitet i dagligvarebransjen 

   Betten, Daniel; Bekken, Jonas; Moen, Erik (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Dette er en bacheloroppgave i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik hvor vi undersøker hva som påvirker kundetilfredshet og kundelojalitet i dagligvarebransjen. I denne oppgaven har vi sammenlignet to ...
  • Lagerlogistikk i treindustrien 

   Skogli, Erik; Røyset, Magnus; Seierstad, Sondre (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Vår hensikt med oppgaven er å se på metoder som kan føre til et optimalisert råvarelager på Moelven Limtre. Med optimalisering menes det i denne oppgaven en forbedring av nåværende situasjon for og blant annet å ...
  • Ledernes læring i fellesskap 

   Kjernlie, Kim Håkon; Sætre, Lars; Dyrud, Kjersti (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Målet med denne oppgaven var å få innsikt hvordan lederne lærer gjennom fellesskap. Vi tok derfor tak i teorien om Communities of Practice, en teori skrevet av Etienne Wenger. Vår oppgave berører fellesskapet, mening ...
  • Lønner markedsorientering seg?: en empirisk undersøkelse av Inventumkjeden 

   Moe, Lise Agnete Prytz; Østberg, Magnus (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Oppgaven er skrevet med bakgrunn i Inventumkjedens ønske om en tilstandsanalyse av sin virksomhet. Med økte kundekrav og stadig endrede kundebehov var det naturlig å knytte oppgaven opp mot det anerkjente begrepet ...
  • Maktkonsentrasjon i norsk detaljhandel 

   Holter, Ari Martin; Skogli, Knut Erik; Nordengen, Einar (Bachelor thesis, 2010)
   I denne oppgaven ønsker vi å kartlegge maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen og ser på i hvilken grad andre detaljistbransjer er i ferd med å tilnærme seg den samme maktposisjonen. For å begrense oppgaven har vi valgt ...
  • Markedsføring av kjøpesenteret – muligheter innen segmentering og kundetilknytning 

   Øktner, Jim Christer Strande; Linstad, Trond; Lien, Sven Are (Bachelor thesis, 2010)
   Målet med denne studien var å kartlegge og analysere hvilke markedsføringsmuligheter CC Gjøvik har i forhold til segmentering og kundetilknytning. Dette delte oppgaven vår i to tydelige deler, som også reflekteres i vår ...
  • Markedsundersøkelse for Oppland Arbeiderblad AS 

   Birkeland, Andreas; Johansson, Line Strifeldt (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Denne oppgaven ble til etter forespørsel fra Oppland Arbeiderblad AS om en markedsundersøkelse blant deres annonsekunder i bedriftsmarkedet. I 2009 og 2010 gjennomgikk Oppland Arbeiderblad AS en intern omstrukturering ...