• Ansatte i Ålesund : hvilke faktorer styrker og svekker deres motivasjon og trivsel på jobb? 

   Skarsbø, Marie (Bachelor thesis, 2015)
   Oppgaven er ikke konfidensiell, men alle respondenter i undersøkelsen er anonyme. Problemstillingen tar for seg ansatte begrenset til Ålesund, og hvilke faktorer som er med på å påvirke deres motivasjon og trivsel på ...
  • Bacheloroppgave 

   Kvalheim, Sunniva; Naalsund, Rikke (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med oppgaven er å besvare problemstillingen: Hvordan kan Instagram påvirke kjøpsatferden til Nelly.coms kunder? Oppgaven tar utgangspunkt i teori om planlagt atferd av Icek Ajzen. Dette rammeverket ble tatt i ...
  • Bacheloroppgave Dressmann 

   Kandidat: 10013 (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med oppgaven er å avklare om Dressmann fremdeles vil være et av Nordens største motekjeder for herrer om fem år. For å beskrive hvorledes Dressmann kan fortsette å være et av de ledende tekstilaktørene, var en ...
  • Boble : en selskapsleverandør 

   Oterhals, Tonje Beate Blindheim; Synnes, Linda Kristin (Bachelor thesis, 2015)
   I denne oppgaven valgte vi å undersøke markedet Giske kommune, og behovet for en selskapsleverandør for barn. Vi bestemte oss tidlig for å utforme en spørreundersøkelse som skulle hjelpe oss med å belyse vår valgte ...
  • Dersom en dagligvarebedrift opptrer samfunnsansvarlig med hensyn til miljø, vil det øke forbrukerens intensjon til å kjøpe varene deres? 

   Skuggen, Oda Sofie Gjerde; Voldnes, Silje Margrethe (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å besvare problemstillingen: «Dersom en dagligvareprodusent opptrer samfunnsansvarlig med hensyn til miljø, vil det øke forbrukerens intensjon til å kjøpe varene deres?». Vi ønsker altså å ...
  • Digital markedsføringsstrategi for Meta-Lube Norge AS 

   Hole, Kine Jeanette Hjelle; Sortehaug, Kristina Strømmen (Bachelor thesis, 2020)
   Dette prosjektet er en bacheloroppgave som ble utført i samarbeid med oppdragsgiver Meta-Lube Norge AS. Problemstillingen i oppgaven omhandler bedriftens oppstart av digital markedsføring, og hvordan de kan benytte en ...
  • Digitaliseringens rolle i kjøpsprosessen hos unge voksne 

   Finborud, Mari Stabell (Bachelor thesis, 2019)
   Utgangspunktet for oppgaven er den økende bruken av digitalisering i handelssammenheng. Unge forbrukere utgjør en stor andel av de som utnytter denne utviklingen og det er derfor viktig å se hvilken rolle det spiller inn ...
  • Draumaheim 

   Fjellvik, Victoria Haugli; Giørtz, Linn Susann; Zbierzchowska, Klaudia Ewa; Sørlie, Linn Kristin; Aartun, Judi (Bachelor thesis, 2016)
   Draumaheim SB skal tilby høykvalitetsprodukter, hovedsakelig av økologisk bomull til voksne og bomull til barn, som er etterspurte stoffer på sengesett. Sengesettet som vi utvikler skal være av særegent design og med en ...
  • E-handelens innvirkning på kvinners forbrukeratferd 

   Ericsson, Amanda Jullum; Gorska, Adriana Teresa; Henden, Sofie (Bachelor thesis, 2016)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvordan den økende interessen for e-handel har påvirket kleshandelen til kvinner mellom 18 og 35 år. For å ha muligheten til å svare på vår problemstilling på en ryddig og oversiktlig ...
  • E-handelens påvirkning på Nilson Groups konkurranseevne 

   Raudi, Ruth Iren; Mjånes, Helene Lie; Teigaas, Lise Garshol (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan utviklingen av e- handel påvirker Nilson Group, og hvordan de må tilpasse strategi og konsept for å være konkurransedyktige i et raskt skiftende marked. Vi var spesielt ...
  • Egne merkevarer I hvilken grad handler forbrukeren egne merkevarer? 

   Eiksund, Kaja Renate (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er basert på forbrukerens kjennskap til kjedenes egne merkevarer, og i hvilken grad de handler det i dagligvarebutikker. Dagligvaremarkedet består i hovedsak av tre store aktører, som ...
  • Elektronisk word-of-mouth markedsføring og dens påvirkning på restaurantavgjørelser 

   Førde, Elisabeth Berg; Kirkaune, Ronja Østerfeldt (Bachelor thesis, 2017)
   Tiden vi lever i nå blir ofte omtalt som informasjonsalderen. Det eksisterer overveldende mengder med informasjon, noe som gjør elektronisk word-of-mouth til en nødvendig tidsbesparer (Silverman 2001). Når det gjelder ...
  • Emisjon i familiebedrift 

   Lussand, Malene L.; Våtmyr, Ida-Lovise; Olsen, Victoria D. (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å finne ut hvilke strategiske motiver som ligger til grunn/ er avgjørende for at en familiebedrift velger å utføre en emisjon. Det kan tenkes at terskelen for å ta inn eksterne ...
  • En prestasjonsanalyse av norske aksjefond 

   Hjalmar Holme (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne utredningen er å undersøke prestasjonen av aktivt forvaltede norske aksjefond i periode juli 2001 til desember 2019. Prestasjonen skal vurdere lønnsomheten av å heller investere i aktivt forvaltede norske ...
  • En undersøkelse om hvilke faktorer som påvirker møte-effektivitet 

   Basso, Sissel Arhaug; Kolomainen, Jelena (Bachelor thesis, 2018)
   Ved bruk av teorier fra pensumbøker, artikler funnet på nett, andres oppgaver samt data fra egne undersøkelser belyser denne oppgaven viktige faktorer som spiller inn på ansattes opplevelse av møte-effektivitet. Målet med ...
  • Er det influencere som påvirker kjøpsatferden til kunden til å handle på nett? 

   Horn, Therese; Solvang, Karete Vedeld (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven har i hensikt å avdekke vår problemstilling: «Er det influencere som påvirker kjøpsatferden til kunden til å handle på nett?» Dette innebærer spørsmål rundt hvordan forbrukeren vurderer sin påvirkning ...
  • Faktorer som kan påvirke forbrukeres informasjonssøk ved kjøp av klær fra dyre merkevarer 

   Svendgård, Oda; Voldnes, Frida Eirin (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven forsøker vi å svare på problemstillingen, “Hvilke faktorer kan påvirke voksne forbrukere sitt behov for informasjonssøk ved kjøp av klær fra dyre merkevarer?”. For å hjelpe til med dette er det ...
  • Faktorer som påvirker valg av barnevogner : en komparativ studie av barnevognsforbrukere på det norske markedet 

   Gorseth, Silje; Opsal, Kristine; Strømstad, Pernille Berg (Bachelor thesis, 2015)
   I denne bacheloroppgaven har vi gjennomført en spørreundersøkelse for å analysere faktorer som er viktige når det gjelder kjøp av barnevogner. Vi har tatt for oss forbrukere av Stokkevogner, samt forbrukere av andre ...
  • Forbruk av luksusvarer hos unge voksne 

   Nordøy, Ingrid Marie; Flatøy, Camilla (Bachelor thesis, 2015)
   I denne oppgaven er fokuset rettet inn mot forbruket av luksusvarer hos unge voksne. Vi har en todelt problemstilling, hvor den første delen er rettet inn mot det generelle forbruket av luksusvarer hos unge voksne. Dernest ...
  • Forbrukeres betalingsvillighet for miljøvennlige produkter - en repliserings- og utvidelsesstudie i fergebransjen 

   Hagen, Maren Fjelldal; Lund, Emma Adele Larsen (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne studien er å undersøke forbrukeres betalingsvillighet for miljøvennlige og bærekraftige produkter. Studien til González-Rodríguez, Díaz-Fernández og Font (2019), som tester miljøeffekter på betalingsvillighet ...