Recent Submissions

 • Does supplier development lead to supplier satisfaction and relationship continuation? 

  Glavee-Geo, Richard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  The primary purpose of this study is to find out if supplier development can serve as a means for buying firms to actively increase supplier satisfaction and eventually predict relationship continuity. Supplier relationships ...
 • Utvikling av en modell for samfunnsansvar i den maritime næringen 

  Fjørtoft, Barbro Elisabeth; Grimstad, Siv Marina Flø; Glavee-Geo, Richard (Chapter, 2019)
  Bedrifters samfunnsansvar (BSA) har fått stor oppmerksomhet de siste årene, og der er generell enighet i samfunnet om at bedrifter har et ansvar utover profittmaksimering. Målet for dette bokkapittelet er å utforske den ...
 • Should I stay or should I go? The effects of affect and ambivalence on attitude loyalty to a service provider 

  Nesset, Erik; Helgesen, Øyvind; Håvold, Jon Ivar (Chapter, 2019)
  The paper presents an empirical analysis of a loyalty model that explores the influence of emotions and attitude ambivalence on attitude loyalty to a higher education service provider. The basis for the study is a survey ...
 • The use and perceived managerial merit of customer profitability models in Norway 

  Helgesen, Øyvind; Sandanger, Helge Mykkeltveit; Sandbekk, Joakim (Chapter, 2019)
  Formålet med dette kapitlet er å studere bruksgrader, nyttenivåer og sammenhenger mellom bruk og oppfattet nytte av kundelønnsomhetsmodeller. En litteraturgjennomgang avdekker fem modeller: lønnsomhetsanalyser av enkeltkunder, ...
 • Balanced Scorecard and Hoshin Kanri: Why and how they might be used together 

  Korsen, Eirik Bådsvik Hamre (Chapter; Peer reviewed, 2019)
  Aligning day-to-day operations with the company’s long-term strategy is a challenging managerial task. This paper explores how Hoshin Kanri (HK), from Total Quality Management, can complement the Balanced Scorecard (BSC), ...
 • Markedsføring, modeller og makt i norsk dagligvarehandel: fra kjøpmannen på hjørnet til tre store handelshus 

  Nervik, Bjørn (Chapter, 2019)
  Dette bokkapitlet viser endringer som har skjedd i markedsføringskanalene for dagligvarer i Norge i perioden 1953–2017. Tre problemstillinger belyses: (1) Har antall detaljvareutsalg blitt redusert i løpet av perioden i ...
 • Hvordan kan XXL gjenvinne lønnsomhet? 

  Haanshuus, Jeppe Lande og Jåstad, Håvard (Bachelor thesis, 2019)
  Hensikten med denne oppgaven er å beskrive hvordan XXL kan gjenvinne lønnsomhet. Oppgaven er konfidensiell og skal ikke publiseres offentlig. For å beskrive hvordan XXL kan gjenvinne lønnsomhet var vi spesielt interessert ...
 • Implementing public procurement of innovations in an organization: lessons from Norway 

  Mwesiumo, Deodat Edward; Olsen, Kjetil Magnus; Svenning, Geir Arne; Glavee-Geo, Richard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Purpose The purpose of this paper is to explore the drivers, enablers, barriers, key success factors, pitfalls and benefits of implementing public procurement of innovations (PPoI) in an organization. Design/methodol ...
 • Rewards, autonomous motivation and turnover intention: Results from a non-Western cultural context 

  Mustafa, Ghulam; Ali, Noreena (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  The purpose of this study is to examine the influence of two reward types (i.e., monetary reward and non-monetary rewards, such as competence development, autonomy support, and recognition) on autonomous motivation and ...
 • FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION IN A PRIVATELY-OWNED HOTEL CHAIN IN NORWAY 

  Ekroll, Synnøve (Master thesis, 2019)
  This study investigates the drivers which influence job satisfaction on hotel employees in Norway, based on internal service quality in the service-profit chain model. The drivers chosen in this study is empowerment, ...
 • Hvordan kan XXL gjenvinne lønnsomhet? 

  Haanshuus, Jeppe Lande og Jåstad, Håvard (Bachelor thesis, 2019)
  Hensikten med denne oppgaven er å beskrive hvordan XXL kan gjenvinne lønnsomhet. Oppgaven er konfidensiell og skal ikke publiseres offentlig. For å beskrive hvordan XXL kan gjenvinne lønnsomhet var vi spesielt interessert ...
 • Transformasjons- og transaksjonsledelse for instituttledere ved NTNU Ålesund 

  Hedenstad, Astrid; Sollien, Vilde Christine (Bachelor thesis, 2019)
  Denne oppgaven er konfidensiell. En organisasjon sin omstillingsevne innen dynamiske omgivelser er viktig, da endringshastigheten i det norske markedet er økende (Carlin, 2015). Derfor er det en rekke foreliggende ...
 • Hvordan påvirker en konjunkturdrevet endringsprosess motivasjonen i en organisasjon? 

  Ulvestad, Silje Cathrin Skarbø; Rønning, Sofie; Vegsundvåg, Maiken (Bachelor thesis, 2019)
  I denne oppgaven har vi valgt å skrive innenfor fagfeltet organisasjon og ledelse, med fokus på teorier om endring, kommunikasjon og motivasjon. Valget av problemstilling har vært en kombinasjon av interessen for dette ...
 • Kultur på arbeidsplassen 

  Gjerde, Emma Helene; Høidahl, Kaja Amalie; Blankholm, Hanne A. (Bachelor thesis, 2019)
  Temaet i denne oppgaven ble vurdert og valgt på bakgrunn av alles interesse for kultur på arbeidsplassen. Dette fokusområdet ville vi knytte opp mot trivsel og ytelse blant ansatte. Det er i dagens samfunn viktig å ...
 • Emisjon i familiebedrift 

  Lussand, Malene L.; Våtmyr, Ida-Lovise; Olsen, Victoria D. (Bachelor thesis, 2019)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å finne ut hvilke strategiske motiver som ligger til grunn/ er avgjørende for at en familiebedrift velger å utføre en emisjon. Det kan tenkes at terskelen for å ta inn eksterne ...
 • The systematic international market selection (IMS) process for a library management system provider - Fuzzy expert system application 

  Abeddaa, Soufiane (Master thesis, 2018)
  The International market selection has a critical role in defining the entry strategy, the more accurate and relevant the approach, higher the odds to succeed in entering the targeted market(s). The International market ...
 • Hva påvirker forbrukernes prissensitivitet på det stadig prisøkende smarttelefonmarkedet? 

  Sporin, Danijel; Skytterholm, Martin Kolvik (Bachelor thesis, 2019)
  I denne oppgaven skal vi se på hvordan prissensitivitet påvirkes på det norske smarttelefonmarkedet. Smarttelefoner er noe som er blitt utrolig viktig for det moderne norske samfunn, både for tilgjengelighet, arbeid, og ...
 • Påvirkningen av fusjoner og oppkjøp på organisasjonskultur 

  Lillerovde, Asgeir"; "Hide, Markus"; "Sæter, Kjell (Bachelor thesis, 2019)
  Formålet med denne studien har vært å studere hvordan organisasjonsendringer har påvirket organisasjonskulturen i et norsk selskap og hvordan de ansatte har opplevd prosessen rundt et oppkjøp og en fusjon. Basert på dette ...
 • Hvordan påvirker nedleggelse av bankkontor valg av boliglånsbank 

  De Lange, Petter Eilif; Reite, Endre Jo (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Flere banker har lagt ned bankfilialer, og begrunner kostnadskutt med mer selvbetjente kunder. Lokalsamfunn argumenterer for bankfilialenes betydning, men fører nedleggelsene fortsatt til kundeavgang? Vi sammenligner ...
 • Bacheloroppgave Dressmann 

  Kandidat: 10013 (Bachelor thesis, 2019)
  Hensikten med oppgaven er å avklare om Dressmann fremdeles vil være et av Nordens største motekjeder for herrer om fem år. For å beskrive hvorledes Dressmann kan fortsette å være et av de ledende tekstilaktørene, var en ...

View more