Recent Submissions

 • Hvordan påvirkes motivasjon for rehabilitering hos voksne slagrammede av å ha barn? 

  Eriksen, Sofie Anett; Tveit, Norunn (Bachelor thesis, 2024)
  Abstrakt Formål: Formålet med prosjektet er å utforske hvordan motivasjon for rehabilitering hos slagrammede påvirkes av å ha barn, både i spesialisthelsetjenesten og ved hverdagsrehabilitering etter hjemkomst. Metode: ...
 • Deltakelse i virtuell virkelighet for eldre personer med demens 

  Kongslien, Ida Jahren; Leinum, Anne Marthe (Bachelor thesis, 2024)
  Abstrakt Hensikt: Å undersøke hvordan deltakelse i virtuell virkelighet kan fremme livskvaliteten for eldre personer med demens. Metode: Denne oppgaven er et scoping-review som utforsker om deltakelse i virtuell virkelighet ...
 • Praktisering av hverdagsrehabilitering i kommunen 

  Bjørnhaug, Ingeborg; Lundell, Stine Pettersen (Bachelor thesis, 2024)
  Andelen eldre i befolkningen vil øke i årene frem mot 2040, og i 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn i Norge. Satsninger og tiltak som bidrar til at eldre holder seg friske og selvhjulpne lenger er viktige ...
 • An atlas of genetic determinants of forearm fracture 

  Nethander, Maria; Movérare-Skrtic, Sofia; Kämpe, Anders; Coward, Eivind; Reimann, Ene; Grahnemo, Louise; Borbély, Éva; Helyes, Zsuzsanna; Funck-Brentano, Thomas; Cohen-Solal, Martine; Tuukkanen, Juha; Koskela, Antti; Wu, Jianyao; Li, Lei; Lu, Tianyuan; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Mägi, Reedik; Hoff, Mari; Lerner, Ulf H.; Henning, Petra; Ullum, Henrik; Erikstrup, Christian; Brunak, Søren; Ostrowski, Sisse Rye; Langhammer, Arnulf; Tuomi, Tiinamaija; Oddsson, Asmundur; Stefansson, Kari; Pettersson-Kymmer, Ulrika; Pedersen, Ole Birger Vesterager; Styrkarsdottir, Unnur; Mäkitie, Outi; Hveem, Kristian; Richards, J. Brent; Ohlsson, Claes (Journal article; Peer reviewed, 2023)
  Osteoporotic fracture is among the most common and costly of diseases. While reasonably heritable, its genetic determinants have remained elusive. Forearm fractures are the most common clinically recognized osteoporotic ...
 • Geriatric assessment with management for older patients with cancer receiving radiotherapy: a cluster-randomised controlled pilot study 

  Jordhøy, Marit Slaaen; Røyset, Inga Marie; Saltvedt, Ingvild Tina; Grønberg, Bjørn Henning; Halsteinli, Vidar; Døhl, Øystein; Vossius, Corinna Elisabeth; Kirkevold, Øyvind; Bergh, Sverre; Rostoft, Siri; Oldervoll, Line Merethe; Bye, Asta; Melby, Line Kari; Røsstad, Tove Garåsen; Eriksen, Guro Falk; Sollid, May Ingvild Volungholen; Rolfson, Darryl; Saltyte Benth, Jurate (Journal article; Peer reviewed, 2024)
  Background: Geriatric assessment and management (GAM) improve outcomes in older patients with cancer treated with surgery or chemotherapy. It is unclear whether GAM may provide better function and quality of life (QoL), ...
 • Betydningen av spørsmålet: Hvordan har du det? Oppfølging av psykisk helse etter hjerneslag 

  Flasnes, Tobias; Auset, Stein-Ove (Bachelor thesis, 2024)
  Bakgrunn: Psykisk helse er en viktig del av mennesket. I rehabiliteringsfeltet handler det om oppfølging av pasienten. Mange hjerneslagrammede opplever mangelfull ivaretakelse av psykisk helse etter et hjerneslag. Studier ...
 • Påvirkning av aktivitetsidentiteten hos ektefeller av slagrammede 

  Berg-Åsheim, Line (Bachelor thesis, 2024)
  Bakgrunn: I Norge rammes omtrent 12 000 mennesker av hjerneslag hvert år. Dette fører ikke bare til en endring i livssituasjonen for den hjerneslagrammede, men også for pårørende. Ofte er det ektefellen som tar på seg det ...
 • Skolevegring hos barn med psykiske utfordringer i ungdomsskolen 

  Gåsbakk, Odin Gartland; Román, Gabriel Andrés Olsen (Bachelor thesis, 2024)
  Abstrakt Bakgrunnsinformasjon: Formålet med oppgaven er å utforske hvorfor barn med psykiske utfordringer i ungdomsskolen vegrer seg for å delta på skolen. Ved å bruke aktivitetsperspektivene Doing, Being, Becoming, ...
 • Smertelindrende håndterapiøvelser for voksne med artrose i tommelledd (CMC1) 

  Benjaminsen, Ingrid Pernille Jægtvik (Bachelor thesis, 2024)
  Bakgrunn for studien er at et økende antall voksne og eldre lever med smerter og utfordringer i daglige aktiviteter som følge av artrose i tommelleddet. Som ergoterapeut er det sannsynlig at jeg vil møte pasienter i denne ...
 • Deltakelse i arbeidsfellesskap og opplevelse av ensomhet 

  Christensen, Marlin Leer. (Bachelor thesis, 2024)
  Abstrakt Hensikten med denne bacheloroppgaven er å studere hvilken betydning deltakelse i arbeidsfellesskap har for mennesker med psykiske utfordringer, sin opplevelse av ensomhet. Oppgaven bruker kvalitative intervju ...
 • Kan universell utforming av arbeidsplasser bidra til inkludering og fremkommelighet for yrkesaktive rullestolbrukere? 

  Hoffart, Ylva; Hoff, Kristine (Bachelor thesis, 2024)
  Vi gjennomførte en kvalitativ studie hvor hensikten var å finne ut om en universell utformet arbeidsplass kan føre til fremkommelighet og inkludering for yrkesaktive rullestolbrukere. Brukergruppen vi vagte har kun ...
 • Hvilke utfordringer kan barn med autismespekterforstyrrelse ha med kommunikasjon i skolemiljøet? 

  Ansnes, Astrid Skansen; Andersen, Celina (Bachelor thesis, 2024)
  Sammendrag Formålet med studien: Undersøke hvilke kommunikasjonsutfordringer barn med autismespekterforstyrrelse kan ha i skolemiljøet. Studien tar for seg barn som er elever ved barneskole. Problemstilling: “Hvilke ...
 • Hvordan kan dagaktivitetstilbud bidra til økt sosial deltakelse for hjemmeboende personer med demens? 

  Hestenes, Andrine Sandved; Haugen, Katrine Engebakken (Bachelor thesis, 2024)
  Bakgrunn: Som en følge av økende levealder blir det stadig flere personer med demens, og flertallet av disse bor i eget hjem. Mange i denne brukergruppen kan kjenne på ensomhet grunnet lite sosial kontakt, oppleve utfordring ...
 • Someone on my tram called me a ‘fat pig’ - Vektstigma blant voksne med fedme og konsekvenser for sosial deltakelse 

  Therese Aune Olsen; Hanne Nordal Nettum; Emma Johannessen Flavé (Bachelor thesis, 2024)
  Hensikt: Undersøke hvordan vektstigma skaper konsekvenser for sosial deltakelse blant voksne med fedme. Metode: Litteraturstudie inspirert av scoping review. Tematisk analyse ble tatt i bruk for å analysere datamaterialet. ...
 • Hverdagsrehabilitering sett fra brukeren sitt perspektiv 

  Høyem, Kaja; Mittet, Sina (Bachelor thesis, 2024)
  Abstrakt Formålet med bacheloroppgaven: Utforske hvordan personer som har hatt hverdagsrehabilitering opplever deltagelse og mestring av meningsfulle aktiviteter. Sammenligne valgt teori og praksis av hverdagsrehabilitering ...
 • Schizofreni og arbeid 

  Nilsen, Line; Utnes, Anne Orgun Larsen; Waldersløff, Ingeborg Synnøve Hanssen (Bachelor thesis, 2024)
  Introduksjon: Oppgavens tema omhandler schizofreni og arbeid. En eldre studie belyser at 94% av voksne med schizofreni står utenfor arbeidslivet er 94%. Derav ønsker 53-70% lønnet arbeid. For å forstå aktivitetsbalansen ...
 • Sammen om hverdagsrehabilitering – Opplevelser og resultater fra brukere og profesjonsutøvere 

  Muren, Anders Søberg; Verneland, Marlene; Tistel, Marlene Berge (Bachelor thesis, 2024)
  Denne studien utforsker implementeringen av hverdagsrehabilitering, med fokus på deltakelse, selvstendighet og meningsfulle aktiviteter, i tråd med helse- og omsorgsdepartementets reform for en trygg og aktiv alderdom. ...
 • A Machine Learning Approach to Predict Post-stroke Fatigue. The Nor-COAST study 

  Luzum, Geske; Thrane, Gyrd; Aam, Stina; Eldholm, Rannveig Sakshaug; Grambaite, Ramune; Munthe-Kaas, Ragnhild; Thingstad, Anne Pernille Mæhle; Saltvedt, Ingvild; Askim, Torunn (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Objective: This study aimed to predict fatigue 18 months post-stroke by utilizing comprehensive data from the acute and sub-acute phases after stroke in a machine-learning set-up. Design: A prospective multicenter ...
 • Spousal bereavement and its effects on later life physical and cognitive capability: the Tromsø study 

  Strand, Bjørn Heine; Håberg, Asta; Eyjólfsdóttir, Harpa Sif; Kok, Almar; Skirbekk, Vegard Fykse; Huxhold, Oliver; Løset, Gøril Kvamme; Lennartsson, Carin; Schirmer, Henrik; Herlofson, Katharina; Veenstra, Marijke (Journal article; Peer reviewed, 2024)
  Spousal bereavement is associated with health declines and increased mortality risk, but its specific impact on physical and cognitive capabilities is less studied. A historical cohort study design was applied including ...
 • Sex, Drugs, and Spine Surgery: Observational Studies Based on Data from NORspine and NorPD 

  Holmberg, Siril Therese (Doctoral theses at NTNU;2024:203, Doctoral thesis, 2024)
  Lumbal skiveprolaps (LDH) og lumbal spinal stenose (LSS) er degenerative forandringer i spinalkanalen som kan føre til smerte og funksjonsnedsettelse. Studiene presentert i denne avhandlingen er basert på prospektivt ...

View more