Recent Submissions

 • EEG Channel-Selection Method for Epileptic-Seizure Classification Based on Multi-Objective Optimization 

  Moctezuma, Luis Alfredo; Molinas Cabrera, Maria Marta (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  We present a multi-objective optimization method for electroencephalographic (EEG) channel selection based on the non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA) for epileptic-seizure classification. We tested the method ...
 • Voronoi-Based Deployment of Multi-Agent Systems 

  Hatleskog, Johan; Olaru, Sorin; Hovd, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  This paper considers a decentralized control scheme for Voronoi-based deployment of discrete-time multiagent dynamical systems within multi-dimensional static convex polytopic environments. The deployment objective is to ...
 • On implementation of the Preisach model identification and inversion for hysteresis compensation 

  Stakvik, Jon Åge; Ragazzon, Michael Remo Palmén; Eielsen, Arnfinn Aas; Gravdahl, Jan Tommy (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  A challenge for precise positioning in nanopositioning using smart materials is hysteresis, limiting posi-tioning accuracy. The Preisach model, based on the delayed relay operator for hysteresis modelling, isintroduced. ...
 • Control-oriented model of a generating set comprising a diesel engine and a synchronous generator 

  Tuffaha, Mutaz; Gravdahl, Jan Tommy (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  A generating set (Genset) comprises a prime mover such as a Diesel Engine, and a synchronous generator. The most important controllers of such systems are the speed governor to regulate the engine or shaft speed and the ...
 • Atmospheric Ice Accretions, Aerodynamic Icing Penalties, and Ice Protection Systems on Unmanned Aerial Vehicles 

  Hann, Richard (Doctoral theses at NTNU;2020:200, Doctoral thesis, 2020)
  This thesis focused on atmospheric ice accretions, aerodynamic icing penalties, and ice protection systems (IPS) on fixed-wing unmanned aerial vehicles (UAVs). The motivation for this work was to increase the knowledge ...
 • Precision control of fixed-wing UAV and robust navigation in GNSSdenied environments 

  Gryte, Kristoffer (Doctoral theses at NTNU;2020:198, Doctoral thesis, 2020)
  Unmanned aerial vehicles (UAVs) have been adopted to a wide range of applications, but fully autonomous flight is still utopian, especially for safety-critical applications. This thesis seeks to close this gap by mainly ...
 • Position Estimation of Arduino - SLAM robot 

  Erlend Velle Dypbukt (Master thesis, 2020)
  Under dette prosjektet har det blitt gjort forbedring på Arduino SLAM roboten, som har vært i utvikling siden 2017. Denne rapporten viser forsøkene på å rettgjøre posisjonsestimeringen av SLAM roboten. Gjennom prosessen ...
 • nRF52 med OpenThread 

  Blom, Marius (Master thesis, 2020)
  Formålet med oppgaven var å fortsette med jobben Grindvik hadde gjort når det kommer til å skrive om Java applikasjonen til C++. Denne oppgaven inkluderte også jobben med å bruke en NRF robot for å kommunisere med den nye ...
 • Tube Model Predictive Control with an Auxiliary Sliding Mode Controller 

  Spasic, Miodrag; Hovd, Morten; Mitic, Darko; Antic, Dragan (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  This paper studies Tube Model Predictive Control (MPC) with a Sliding Mode Controller (SMC) as anauxiliary controller. It is shown how to calculate the tube widths under SMC control, and thus how muchthe constraints of ...
 • Design and usage of a multi-rotor platform for reinforcement learning research 

  Russvoll, Sondre Vincent (Master thesis, 2020)
  Motivert av de siste fremskrittene innen dyp forsterkende læring (DRL), har en kvadrokopterplattform for DRL blitt designet og bygd. Den består av et kvadrokopter, samt programvare for å fasilitere forskning innen DRL. Det ...
 • Deep Learning for Autonomous Navigation in Crop Fields 

  Vasbotten, Henrik (Master thesis, 2020)
  De siste årene har sett en stor fremgang i bruken av optiske sensorer for å styre autonome kjøretøy. Et kamera montert på roboten kan samle enorme mengder nyttig informasjon, og forskning innen maskinsyn gir stadig bedre ...
 • Using Multivariate Methods To Predict Financial Default 

  Larsen, Ada Skarsholt (Master thesis, 2019)
  Fintech er en voksende bransje for banker og andre virksomheter som tilbyr lån, forsikring, kunderådgiving og andre finansielle tjenester. Et viktig aspekt er hvordan data om kunder og tjenester bør analyseres for å gi de ...
 • Robust Nonlinear ROV Motion Control for Autonomous Inspections of Aquaculture Net Pens 

  Amundsen, Herman Biørn (Master thesis, 2020)
  Denne oppgaven presenterer en metode for a kontrollere en fjernstyrt undervannsbåt (ROV) til å autonomt traversere og inspisere en not for bruk i fiskeoppdrett. Metoden er basert på Doppler velocity log- (DVL) målinger, ...
 • Assimilering av sonardata med matematiske modeller av fiskeatferd i oppdrettsmerder 

  Myrberg, Sondre (Master thesis, 2019)
  En viktig del av det å drive med oppdrett er å ha kontroll på tilstanden i merden. Ekkolodd er et hjelpemiddel for å overvåke og følge med på hva som skjer under overflaten, men hva slags informasjon gir egentlig et ekkolodd, ...
 • Undersøkelse avkonnektivitet, energi forbruk og sanntids-egenskaper i et LoRa-nettverk, med vibrasjons-sensorer som bruksområde 

  Rasmussen Tobias Ulfsnes (Master thesis, 2020)
  Distribuerte målesystem har blitt brukt i industrien i flere år og med stor suksess. Nye teknologier innenfor IoT åpner opp for nye løsninger i verdenen av kontroll og målesystemer. LoRaWAN er en av mange protokoller laget ...
 • Feedback linearizing neural network controllers 

  Sterud, Camilla (Master thesis, 2019)
  Når reguleringssystemer anvendes i praksis er ukjent og umodellert dynamikk et tilbakevendende problem. Ved anvendelse av avanserte reguleringstekniske metoder, som modellbasert prediktiv og tilbakekoblingslineariserende ...
 • Robotisk additive manufacturing: Testing og evaluering av generering av kurvede lag 

  Boge, Helene (Master thesis, 2019)
  Additive manufacturing (AM), mer kjent som 3D-printing, er den siste av totalt tre teknologier brukt ved produksjon i dag. Teknologien går ut på å ”bygge” deler ved å akkumulere materiale punkt for punkt, lag for lag. Noen ...
 • Parametrisk usikkerhet i modellbasert regulering 

  Sæle, Ludvig Stangeland (Master thesis, 2019)
  Denne oppgaven tar i betraktning arbeidet utført på APT-simulatoren som Hans Erik Frøyen startet på i sin masteroppgave. Nicolay Erlbeck og Karl Arthur Unstad videreutviklet denne simulatoren i sine oppgaver. Oppgaven ...
 • Automatisk dokking av et autonomt overflatefartøy 

  Rorvik, Ella-Lovise Hammervold (Master thesis, 2020)
  Automatisk dokking er viktig for å realisere autonom skipsfart, og har blitt forsket på siden 1990-tallet. Dokking ses på som en kompleks høyrisikoprosess, der et fartøy trenger å følge havnens regler, unngå både statiske ...
 • Automatisering av systemidentifikasjon under dyre- og menneskeforsøk 

  Friisø, Stina Holen (Master thesis, 2019)
  Klimaendringer er et veldig dagsaktuelt tema, og med voksende byer kommer økt luft-forurensing. Dette kan føre til en rekke sykdommer, med kronisk obstruktiv lungesyk-dom (KOLS) som en av dem. KOLS er en av de vanligste ...

View more