Recent Submissions

 • Videreutvikling og testing av tobeinet robotprototype 

  Au, Knut Harald Gabow; Løvø, Tove Ingeborg; Sundelin, Karl Magnus; Sæbjørnsen, Tor Berge (Bachelor thesis, 2022)
  Rapporten omhandler en underaktuert tobeinet robotprototype, dens tilknyttede komponenter og programvare gjennom vårt bachelorprosjekt våren 2022. Bilde av roboten sees i figur 3.1. Oppgaven bygger videre på tre tidligere ...
 • Development of a miniature metall 3D printer 

  Mostad, Audun; Lærdahl, Jonatan; Mørkeseth, Karl Peder; Kommedal, Mathias (Bachelor thesis, 2022)
  SINTEF ønsket en metall 3D-printer for å teste nye metallegeringer. Det var derfor ønskelig å lage en egen 3D-printer med et lite printeområde. Hovedkomponentene var en eldre graveringslaser fra Rofin og et pulverdistrib ...
 • Fjernstyring og logging av data i et autonomt strømforsyningsanlegg 

  Andreassen, William Aas; Leite, Oskar; Østvold, Gard Bjørnar (Bachelor thesis, 2022)
  Prosjektet dreier seg om et autonomt strømforsyningsanlegg, også kjent som APS, autonomous power supply. Dette er anlegg som kan plasseres hvor som helst og som kan levere strøm på steder hvor det ikke er mulig å være ...
 • Dynamisk simuleringsrammeverk for undervanns-kontrollenheter 

  Tørlen, Guro Fjeldvig; By, Martin Monstad; Erstad, Fredrik Bugge; Farstad, Andreas Glad (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2025-05-20
 • PLS som autopanel for dieselaggregat i autonomt strømforsyningsanlegg 

  Bonde, Håvard; Grøterud, Magnus; Halse, Kjetil; Sæther Grasbakken, Amund (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2024-01-01
 • IoT Implementation and Security of Remote Systems 

  Sæther, Håkon Heggen; Uglem, Lars; Waage, Håkon (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2025-05-20
 • Oppgradering av pilotanlegg 

  Bonde, Marthe; Berdahl, Hege Weronica (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2025-05-20
 • Attitude determination of a relative position sensor using multi-sensor fusion 

  Tysseland, Martin (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven gir en innsikt i hvordan man kan bestemme orientering av et kretskort montert på et stativ. Målinger fra et 9-akse IMU og GNSS er brukt. Dette er kombinert med et ESKF for å estimere orienteringen i ...
 • Development of Underwater Communication Rig 

  Eriksen, Finn Christian; Ervik, Markus Næss; Fosmo, Pål Ivar Delphin Kværnø; Furnes, Aleksander Misje (Bachelor thesis, 2022)
  Målet med denne oppgaven er å produsere en standarisert løsning for et undervannsnettverk ved bruk av akustiske undervannsmodem. Alle typer data skal også kunne utveksles mellom flere ROS 2 baserte systemer. Oppgaven er ...
 • Modellbasert styring av Vanadium redoks flow batteri 

  Beslagic, Adin; Ulveraker, Bjørn Erik; Øvrebø, Henrik; Harlem, Thomas Bye (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven presenterer utviklingen av reguleringsstrategier for ett Vanadium redoks flow-batteri (VRFB) ved hjelp av Matlab og Simulink. Dette omfatter litteratursøk, matematisk modellering, simulering og ...
 • Implementation of a quaternion-based PD controller in ROS2 for a generic underwater vehicle with six degrees of freedom 

  Rowe, Erik; Hustad, Simen; Juliebø, Petter Øvereng; Almenningen, Elias Olsen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bachelor rapporten omhandler implimentasjonen av en ulineær PD regulator for et generelt undervannsfartøy med 6 frihetsgrader i ROS2. Rapporten vil dekke metodene og løsningen brukt for å utvikle en fungerende regulator ...
 • Varmereguleringssystem for testing av komponenter i termisk vakuum 

  Gløsmyr, Martin Kristoffer; Graffer, Sverre; Mathisen, Håkon Dahl; Senkaya, Sacit Ali (Bachelor thesis, 2022)
  Orbit NTNU er en teknisk organisasjon som konstruerer kubesatellitter. Før en slik satellitt skytes ut i verdensrommet er det viktig at den blir testet grundig, for å sjekke at den tåler vakuum-tilstanden i rommet og ...
 • ROS Simulated World for ATV with SLAM 

  Håve, Eline Marie; Mellemseter, Sigrid; Nikolaisen, Cecilie (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten dokumenterer utviklingen av en simulert testplattform for Lone Wolf-prosjektet. Rapporten dekker modellering, rammeverk, implementering, simulering og visualisering. Prosjektet har som mål å muliggjøre ...
 • Magnetic levitation system: Design, prototyping and testing of a digital PID-controller 

  Brønstad, Martin; Deila, Jørn Olav; Dyrskog, Jørgen; Langklopp, Markus (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven handler om design, utvikling og bygging av en magnetisk levitasjonsplattform samt posisjonsregulering av en leviterende magnet ved hjelp av en digital PID-regulator. For å oppnå dette har en matematisk ...
 • Magnetic levitation system: Design, prototyping and testing of a digital PID-controller 

  Brønstad, Martin; Deila, Jørn Olav; Dyrskog, Jørgen; Langklopp, Markus (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven handler om design, utvikling og bygging av en magnetisk levitasjonsplattform samt posisjonsregulering av en leviterende magnet ved hjelp av en digital PID-regulator. For å oppnå dette har en matematisk ...
 • Preventivt vedlikehold og reduksjon av levetidskostnader ved smart overvåkning av trafikkobjekter ute 

  Amsjø, Alexander Riis; Baugerud, Jørgen Hazeland; Tellier, Tomas (Bachelor thesis, 2022)
  Rapporten består av tre hoveddeler som ser på overvåkning av forskjellige trafikkobjekter i et veianlegg, henholdsvis elektrisk variable skilt, veibommer og nettanalyse av strømnettet. Det samlede målet for delene er å ...
 • Additive manufacturing of thin-walled structures by robot manipulator : An experimental approach focusing on arc welding 

  Evjemo, Linn Danielsen (Doctoral theses at NTNU;2022:208, Doctoral thesis, 2022)
  Additive manufacturing (AM) has, over recent decades, become a quickly evolving and ever more present part of production and manufacturing. It has gone from being a simple prototyping method to building more complex ...
 • On Nonlinear and Optimization-based Control of Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicles 

  Reinhardt, Dirk Peter (Doctoral theses at NTNU;2022:197, Doctoral thesis, 2022)
  Methods from linear control theory have a considerable share in the state-of-the-art toolbox for control systems engineers when designing autopilots for conventional passenger aircraft. Linear controllers have well-established ...
 • Data augmentation using GANs in EEG-based biometric systems 

  Molvik, Nikolai (Master thesis, 2022)
  Hjernebølger, målt med electroencephalography(EEG) har mange applikasjoner. Historisk sett har EEG hovedsaklig blitt brukt i medisin, men ved bruk av state of the art teknologi, kan EEG brukes i biometriske systemer, noe ...
 • Obstacle detection and avoidance system for USV FishOtter 

  Dragesund, Herman Kulild (Master thesis, 2022)
  Denne avhandlingen har som målsetning å utvikle og implementere en algoritme for kollisjonsunngåelse for et lite ubemannet marint fartøy (USV). Fartøyet brukes i et prosjekt ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ...

View more