Recent Submissions

 • A tether system for industrial inspection UAVs — Wired power and data 

  Yttersian, Torbjørn (Master thesis, 2019)
  Denne masteroppgaven presenterer et komplett system som leverer strøm til en drone over en høyvoltskabel. Systemet inkluderer et sikkerthetsbatteri som kan overta dersom forsyningen ryker, i tillegg til en høyhastighets ...
 • 150 Years of the Mass Action Law 

  Voit, Eberhard; Martens, Harald; Omholt, Stig William (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  This year we celebrate the 150th anniversary of the law of mass action. This law is often assumed to have been “there” forever, but it has its own history, background, and a definite starting point. The law has had an ...
 • Maritime Target Tracking with Varying Sensor Performance 

  Wilthil, Erik F. (Doctoral theses at NTNU;2019:259, Doctoral thesis, 2019)
  Several research and industrial projects have been started in recent years to drive the development of autonomous surface vehicles (ASVs). This thesis is one of the contributions to this emerging field, and the topic is ...
 • Analysis of small-signal dynamics in inductive power transfer systems 

  Kvakland, Jorunn (Master thesis, 2019)
  Dette er en masteroppgave om trådløs ladning av elbil, hvor den sentrale delen handler om hvordan kontrollere ladeprosessen. Denne oppgaven er et sluttprodukt av 5 år studie ved institutt for teknisk kybernetikk ved Norges ...
 • Instance Segmentation and Pose Estimation of Assembly Parts Using Deep Learning and Synthetic Data Generation 

  Opheim, Torbjørn; Lecerof, Jonas (Master thesis, 2019)
  Ved å bestemme nøyaktig translasjon og rotasjon av objekter, kan mer sofistikerte hjelpesystemer og roboter utmerke seg i en rekke scenarier og næringer. På fabrikkene i Volvo, foregår det kontinuerlig forskning som ser ...
 • Trajectory Tracking and Path Following for Underactuated Marine Vehicles 

  Paliotta, Claudio; Lefeber, Erjen; Pettersen, Kristin Ytterstad; Pinto, José; Costa, Maria; Borgesde de Sousa, João Tasso de Figueiredo (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  In this paper, we present a control strategy for trajectory tracking and path following of generic paths for underactuated marine vehicles. Our work is inspired and motivated by previous works on ground vehicles. In ...
 • Estimation of wax and hydrate deposition in a Cold Flow cooling system 

  Hirsti, Leif Andreas (Master thesis, 2019)
  Voks- og hyrdratavleiring har vært et problem i petroleumsbransjen en stund. EMPIG AS har utviklet et Cold flow kjøling system. Det er et 300 m langt rørsystem plassert inne i en container for å ha et kontrollert område ...
 • Application of Bayesian neural networks for petroleum optimization 

  Baugstø, Sondre Wangenstein (Master thesis, 2019)
  Denne masteroppgaven undersøker bruken av Bayesianske nevrale nett for prediktiv modellering i oppstrøms olje- og gassproduksjon. Hypotesen er at Bayesianske nevrale nett kan brukes til å lage prediktive modeller som har ...
 • Object Detection in Point Clouds for Augmented Reality 

  Mysen, Mats Meier (Master thesis, 2019)
  Denne rapporten dekker arbeid på et 3D object detection rammeverk basert på Vote3Deep arkitekturen. Nevrale nettverk basert på dette rammeverket er trent opp til å detektere objekter i genererte punktskyer. Dette gjøres ...
 • Segmentation and pose estimation of objects in RGB-D data using deep learning 

  Aschehoug, Christian Peter Bech (Master thesis, 2019)
  Maskinsyn er en stadig viktigere del av moderne industri og . Den overordnede maskinvisjonsprosessen bestar av bildetakning, analyse av bilder og informasjonshenting. Dype ˚ læringsteknikker, spesielt konvolusjonelle nevrale ...
 • SLAMCam: Using camera emulation in Unreal Engine 4 to aid the development of SLAM systems. 

  Haukvik, Halvor (Master thesis, 2019)
  Visuell simultan lokalisering og kartlegging (forkortet på engelsk VSLAM eller SLAM) er et aktivt forskningsfelt. Nye SLAM systemer blir hvert år utviklet og publisert, og disse blir i økende grad brukt for navigasjon og ...
 • A stereo image dataset of a fish model in a fresh water tank, and using it to compare stereo-matching algorithms 

  Westlie, Storm (Master thesis, 2019)
  En oversikt over ulike metoder som kan bli brukt til å lage et “riktig” disparity-kart har blitt laget, der fokuset lå på deres nøyaktighet og generelle krav for at metoden skal være gyldig. Videre har det blitt laget en ...
 • Maritime object detection using infrared cameras 

  Hølland, Eskil Hatling (Master thesis, 2019)
  Autonom transport blir stadig mer tilgjengelig, både landbasert, luftbasert og til havs. Urbane vannveier er på den andre siden underutnyttet i dagens byer. Den vanlige måten å krysse en kanal er enten via bro eller en ...
 • Strategies for reduction of low voltage PFC emissions based on pot voltage and anode current distribution signals. 

  Hanssen, Anders. (Master thesis, 2019)
  I de senere årene har klimagassutslipp fått økt oppmerksomhet. Fra aluminiumindustrien har en av de største bidragene til disse utslippene vært fra perfluorokarbon (PFK). Tidligere har det vært antatt at utslipp av PFK-gasser ...
 • Implementation of an Event-Driven Architecture for Multiprocessor Embedded Systems 

  Zaitsev Nymo, Nikolai (Master thesis, 2019)
  Masteroppgaven beskriver klargjøringen av kretskortet til og programvareimplementasjonen av en elektrisk racer bils kontrollenhet, eller en VCU. Med ett komplekts kretskort som målplattform, med flere prosessorkjerner og ...
 • Graphical Inspection Tool for Ultrasound Measurements in 3D 

  Aamold, Mikkel Carlton (Master thesis, 2019)
  Denne oppgaven fortsetter arbeidet som ble gjort i en prosjektoppgave, hvor er verktøy ble utviklet for å visualisere 3D målinger fra en ultralyd sensor, DolphiCam2. Dette ble gjort i Windows, gjennom DirectX APIet og ...
 • A Deep Learning-Based 3D Vision Pipeline for Shape Completion of 3D Objects 

  Kongsgård, Sondre Bø (Master thesis, 2019)
  Enkelt-vis formfullføring omhandler problemet hvor målet er å estimere den komplette geometrien fra delvise observasjoner av objekter, noe som er essensielt i mange applikasjoner innen datasyn og robotikk. Denne oppgaven ...
 • Low-Order Modelling of Turbines and Propellers 

  Moritsgård, Alexander Lilletvedt (Master thesis, 2019)
  Vindturbiner og propellers dynamikk er først og fremst avhengig av den relative strømningen gjennom rotoren. I litteraturen er det vist til flere metoder for å estimere de dynamiske kreftene som er på og rundt rotoren. ...
 • Modelling and Implementation of Glycemic Response Calculator 

  Stige, Peter Martinius (Master thesis, 2019)
  For personer med diabetes mellitus er det avgjørende å holde blodsukkernivået innenfor det anbefalte området etter måltider. Mange gjør dette ved selv å telle karbohydrater, og deretter bestemme mengden insulin som skal ...
 • Early Meal Detection Based on Abdominal Sound 

  Søiland, Elise (Master thesis, 2019)
  Denne oppgaven beskriver utvikling og implementasjon av en algoritme for måltidsdeteksjon basert på lyd fra magen. Målet er at en slik algoritme skal være en del av en automatisk insulinpumpe, også kalt en kunstig ...

View more